Matematyka /

WIELOMIANY

WIELOMIANY

user profile picture

Piotr Liman

1 Followers
 

Matematyka

 

3

Notatka

WIELOMIANY

 Wzory skreconego mnożenia
1 sześcian sumy
(a + b)²³²= a³ + 32²6 +306² +6³
2 Sześcian różnicy
(a-G)³= ₂³-30²6 +306²³-6³
Wielomiany
3 Suma sz

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

5

Wzory do użytku w działaniach na wielomianach 😇

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Wzory skreconego mnożenia 1 sześcian sumy (a + b)²³²= a³ + 32²6 +306² +6³ 2 Sześcian różnicy (a-G)³= ₂³-30²6 +306²³-6³ Wielomiany 3 Suma sześcianów 2²³² +6³ = (a + b) (Q² = ab + b ²) 3 4 Róźnica sześcianów 0 ³ - 6 ³ = (2-6)( a² + ab +6²) picaciszą Liczkę spisojex Schemot Hornera np. (x² + 2x² + x - 4)(x-1)(x-m) v=11 1.1=1 1.3=3 11.4=4 O } np. W(x)=x ³-3x²+2 U(x)=x²³² - 2x² + 2 W(1) = 1-3 + 2 = 0 UG-1)=-1-3+2=-2, Uzory Vieta Zawsze os 2 x² + px ² + gx 2 x² + 3x + 4 + N = ·P x₁ + x₂ + x3 = -¯P X₁ X₂ + X₁ X3 + X₁¹ X z = 2 X₁ X₂ X3 =-✓ Ten dziwny wzór и 2 2"-6"= (₂-6) (on-1 +2n-26 + n-3 / ²+ np. / Podzielność wielomianów W() P(x) = Q(x), Go P(x) Q(x) = W(x) W(x) = 2x ³ + 4 x ² + x + ² 19 9 = 6 + 1₁ + 2 } Pierwiastek wielokrotny ___W (x) P(x) + als 1-² + (n-1) 3²-27= (3-2)(36 +352 +342² + 3³ 2³ + 3²24 + 325 +26) stopień nizsze potegi (NOZSzemone) P(x)= (x-1) P => Twierdzenie Bezouta. Liczba "a" jest pierwiastkiem wielomianu, wtedy i tylko wtedy [W(a)= 0) (bez reszty) (1,-1) V X p=6±1₁±23 W(x) Pierwiastki wymienne wielomianu Q(x) · P(x) + R (x) claraz részta пр hp (5x ² + 2x ³ + 7): (x-1) 1 5020 5 5 P(x) Q(x) |WQ) = 4x²-1 = (2x − 1)(2x +1) ON 5 7 7 7 14 B = 4 = 1₁ ± 1/₁ 124 5 x ²4² + 5x...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

³²³ + 7 x ²³² + 7x + 7 N=14 Reszta (n) 2 dzielenia wielomianu Wx) pmez. dwumian (x-p) jest równa w(p) UWAGA8 wielomian W(x) posiaola maksymalna I Noung stopniowi tego wielomionu x1 1x21x3= pien wiastki wielomians Jeśli liczka jest pierwiastkiem wiebmiano, to ten wie lomian jest pedzichy przez (x-p) w tym przypadku użyjemy tylko Ojemnych, żeky się wyzerowało 2₁ + w WG) Rozkladanie wielomianów na czynniki pierwsze 3 1) Wyłaczanie wspólnego czynnika. W(x) = 5x4-10x³ = 5x²(x-2) Wielomian W(x) i jest podziebny przez dwumian 1 (x-a)", i nie jest podzielny przez duumian (x-2)+1 to 111a" jest pierwiastkiem k-krotnym 2) Wzór skróconego mnożenia UGJ= x³ + 3x² + 3x + 1 = (x+1)= 3 wielomianu. 3) obliczanie delty (4) Grupowanie wyrazów W(x) = x³ + x² + 4x + 4 = x²(x + 1) + 4(x + 1) = (x + 1) (x² + 4)

Matematyka /

WIELOMIANY

WIELOMIANY

user profile picture

Piotr Liman

1 Followers
 

Matematyka

 

3

Notatka

WIELOMIANY

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Wzory skreconego mnożenia
1 sześcian sumy
(a + b)²³²= a³ + 32²6 +306² +6³
2 Sześcian różnicy
(a-G)³= ₂³-30²6 +306²³-6³
Wielomiany
3 Suma sz

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

5

Komentarze (1)

O

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

Wzory do użytku w działaniach na wielomianach 😇

Podobne notatki

4

Logarytmy

Know Logarytmy thumbnail

11217

 

1/2/3

Więcej

Wzory skreconego mnożenia 1 sześcian sumy (a + b)²³²= a³ + 32²6 +306² +6³ 2 Sześcian różnicy (a-G)³= ₂³-30²6 +306²³-6³ Wielomiany 3 Suma sześcianów 2²³² +6³ = (a + b) (Q² = ab + b ²) 3 4 Róźnica sześcianów 0 ³ - 6 ³ = (2-6)( a² + ab +6²) picaciszą Liczkę spisojex Schemot Hornera np. (x² + 2x² + x - 4)(x-1)(x-m) v=11 1.1=1 1.3=3 11.4=4 O } np. W(x)=x ³-3x²+2 U(x)=x²³² - 2x² + 2 W(1) = 1-3 + 2 = 0 UG-1)=-1-3+2=-2, Uzory Vieta Zawsze os 2 x² + px ² + gx 2 x² + 3x + 4 + N = ·P x₁ + x₂ + x3 = -¯P X₁ X₂ + X₁ X3 + X₁¹ X z = 2 X₁ X₂ X3 =-✓ Ten dziwny wzór и 2 2"-6"= (₂-6) (on-1 +2n-26 + n-3 / ²+ np. / Podzielność wielomianów W() P(x) = Q(x), Go P(x) Q(x) = W(x) W(x) = 2x ³ + 4 x ² + x + ² 19 9 = 6 + 1₁ + 2 } Pierwiastek wielokrotny ___W (x) P(x) + als 1-² + (n-1) 3²-27= (3-2)(36 +352 +342² + 3³ 2³ + 3²24 + 325 +26) stopień nizsze potegi (NOZSzemone) P(x)= (x-1) P => Twierdzenie Bezouta. Liczba "a" jest pierwiastkiem wielomianu, wtedy i tylko wtedy [W(a)= 0) (bez reszty) (1,-1) V X p=6±1₁±23 W(x) Pierwiastki wymienne wielomianu Q(x) · P(x) + R (x) claraz részta пр hp (5x ² + 2x ³ + 7): (x-1) 1 5020 5 5 P(x) Q(x) |WQ) = 4x²-1 = (2x − 1)(2x +1) ON 5 7 7 7 14 B = 4 = 1₁ ± 1/₁ 124 5 x ²4² + 5x...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

³²³ + 7 x ²³² + 7x + 7 N=14 Reszta (n) 2 dzielenia wielomianu Wx) pmez. dwumian (x-p) jest równa w(p) UWAGA8 wielomian W(x) posiaola maksymalna I Noung stopniowi tego wielomionu x1 1x21x3= pien wiastki wielomians Jeśli liczka jest pierwiastkiem wiebmiano, to ten wie lomian jest pedzichy przez (x-p) w tym przypadku użyjemy tylko Ojemnych, żeky się wyzerowało 2₁ + w WG) Rozkladanie wielomianów na czynniki pierwsze 3 1) Wyłaczanie wspólnego czynnika. W(x) = 5x4-10x³ = 5x²(x-2) Wielomian W(x) i jest podziebny przez dwumian 1 (x-a)", i nie jest podzielny przez duumian (x-2)+1 to 111a" jest pierwiastkiem k-krotnym 2) Wzór skróconego mnożenia UGJ= x³ + 3x² + 3x + 1 = (x+1)= 3 wielomianu. 3) obliczanie delty (4) Grupowanie wyrazów W(x) = x³ + x² + 4x + 4 = x²(x + 1) + 4(x + 1) = (x + 1) (x² + 4)