Biologia /

Genetyka klasyczna

Genetyka klasyczna

 GENETYKA KLASYCZNA
GENOTYP- zespół wszystkich genów występującycle
w.organizmie
FENOTYP - widoczne cely organizmu zp. kształt nosa,
cay cec

Genetyka klasyczna

user profile picture

oliwka;)

52 Followers

157

Udostępnij

Zapisz

Notatka z temtów o 1 i 2 prawie Mendla, o sposobach dziedziczenia cech, chromosomowej teorii dziedziczenia i o cech sprzężonych z płcią (poziom podstawowy)

 

3

Notatka

GENETYKA KLASYCZNA GENOTYP- zespół wszystkich genów występującycle w.organizmie FENOTYP - widoczne cely organizmu zp. kształt nosa, cay cechy fiziologiczne i biochemicane. ALLELE- wersja danego gemi 4. dominujący A 2. recesywny . a. AA - homozygota dominująca aa - homozygota recesywna. Aa- heterozygota (dominująca) 1 PRANO MENDLA (prawo czystości gamet) - gamely zawierają tylko po 1 genie 2 danej pary alleli A A a Aa Aa A- czerwonea-białe P: AA x aa Gamety: A₁ A₁.a, a a Aa Aa fenolyp 100%. czerwone genotyp 100% (heterozygola) Ріх Ра Aa x Aa G: A₁a; A, a A a A AA Aa a Aaaa fenotyp 3:1. genotyp 1:2:1 (krzyżówka testowa) IPRANO MENDLA (niezależnej segregayi cech) - cechy są dziedziczone niezależnie od siebie. np. B-żółte. A- gładkie. Р. G. F₁ b- zielone a pomarszczone ВВАА. Х.bbaa BA BA ; ba, ba ΒΑΙΒΑ ba BbAa BbAa ba BbAa BbAa fenotyp: 100% żółte gładkie genotyp: 100% Bb Aa F₁ x F₁ Bb Aa x BbAa. G: BA, B.a, bA, ba; BA, Ba, b.A, ba. ● BA BabA ba BA BBAA BBA BLAA Bb Aa Ba BBA BBaa BbAa Bbaa bA BBAA BbAa bbAA bbAa ba BbAa Bbao bbla bbaa. fenolyp: 9:3·3·1 genotyp: 4:2:2:2 2:1:1:1-1 DZIEDZICZENIE JEDNOGENONE wykształcenie doing cechy zależy od 4 genu DOMINACJA PEŁNA występuje wtedy gdy jeden allel (dominujący) wyrażnie dominuje nad drugim (recesywnym) * DOMINACJA NIEPEŁNA - rodzaj dziedziczenia, w którym żaden allel nie dominuje w pełni nad drugim. Heterozygoty wykazują cechy pośrednie pomiędzy homo.. 2ygotą dominującą a homozygotą recesywną KODOMINACJA - 2 rożne allele danego genu są równo Rędne wobec siebie. U heterozygot oba białka kodonowe przez allele są wytwanane jednocześnie i niezależnie od...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

siebie n.p. allele wielokrotne - jeśli 1 gen występuje w .co. najmniej 3 wersjach, cayli ma conajmniej 3 allele. pp. dziedziczenie. .rp. grup kr.wii. DZIEDZICZENIE WIELOGENOWE dziedziczenie, w. którym 20. wykształcenie 1 cechy. odpowiada kilka genów współdziałających ze sobą ☆ GENY KUMULATYWNE - geny, których efekt fenotypowy się sumuje, odpowicutają 20 to cechy ilościowe np. wzrost GENY DOPEENIAJĄCE SIĘ do wytworzenia danej cechy potrebna jest obecność większy liczby genów, których efekty wzajemnie się uzupełniają. np. P AAbb x aa BB białe biate G. Ab, Ab; aß, ab Ab Ab aB AaBb Aa Bb ав. Аавы давь F₁ Aa Bb x Aa Bb czerwone czerwone G AB, Ab, aB, ab; AB, Ab, aB, ab AB Ab aB ab. AB AABB AABb AaBB AABb Ab AABb Abb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb fenotyp 9: 7. CHROMOSOMONA TEORIA DZIEDZICZENIA geny znajdują się na chromosomach ☆wszystkie geny są włożone dintowo, czyli 120 2 każdy gen zajmuje ściśle określone miejsce na. chromosomie (docus). Na chromosomach homologicznych allele 1 genu zajmują to samo miejsce. geny sprzezone geny 2najdujące się na 1 chromosomie So one dziedziczone zależnie od siebie. Geny sprężone mogą zostać rozdzielone w skutek crossing - over R Dziedziczenie genów nie sprężonych jest zgodnie 2 prawem Menolla, natomiast genów sprzężonych jest niezgodne 2. tym prawem Geny sprzężone nie zawsze są dziedziczone razem Crossing over L2większa różnorodność gamet La zwiększenie liczby kombinayi genotypów 27. zwiększenie różnorodności genetycznej organizmów KARIOTYP - zestaw wsaystkich chromosomów w komórce diploidalnej. Człowiek ma 46 chromosomów (22 a ostalnia para to chromosomy pici) pary-autosomy, XX - kobiety XY - mężczyśmi CECHY SPRZĘ ZONE 2 PLCIA- cechy, które są warunkow - ane pRez geny. 2najdujące się na chromosomach pice, głównie na chromosomie X np. datlonizm. ↳₂ mężczyźni XPY - chory xdy - 2drowy ↳ kobiety XoXo - chora XP Xd - nosicielka. X³ Xd - 2drowa GRUPY KRWII # grupa A: JAJA, I^i grupa B: 1B|B, 1³ i grupa AB: 1.A/B. grupa 0: ii.

Biologia /

Genetyka klasyczna

user profile picture

oliwka;)

52 Followers

 GENETYKA KLASYCZNA
GENOTYP- zespół wszystkich genów występującycle
w.organizmie
FENOTYP - widoczne cely organizmu zp. kształt nosa,
cay cec

Otwórz

Notatka z temtów o 1 i 2 prawie Mendla, o sposobach dziedziczenia cech, chromosomowej teorii dziedziczenia i o cech sprzężonych z płcią (poziom podstawowy)

GENETYKA KLASYCZNA GENOTYP- zespół wszystkich genów występującycle w.organizmie FENOTYP - widoczne cely organizmu zp. kształt nosa, cay cechy fiziologiczne i biochemicane. ALLELE- wersja danego gemi 4. dominujący A 2. recesywny . a. AA - homozygota dominująca aa - homozygota recesywna. Aa- heterozygota (dominująca) 1 PRANO MENDLA (prawo czystości gamet) - gamely zawierają tylko po 1 genie 2 danej pary alleli A A a Aa Aa A- czerwonea-białe P: AA x aa Gamety: A₁ A₁.a, a a Aa Aa fenolyp 100%. czerwone genotyp 100% (heterozygola) Ріх Ра Aa x Aa G: A₁a; A, a A a A AA Aa a Aaaa fenotyp 3:1. genotyp 1:2:1 (krzyżówka testowa) IPRANO MENDLA (niezależnej segregayi cech) - cechy są dziedziczone niezależnie od siebie. np. B-żółte. A- gładkie. Р. G. F₁ b- zielone a pomarszczone ВВАА. Х.bbaa BA BA ; ba, ba ΒΑΙΒΑ ba BbAa BbAa ba BbAa BbAa fenotyp: 100% żółte gładkie genotyp: 100% Bb Aa F₁ x F₁ Bb Aa x BbAa. G: BA, B.a, bA, ba; BA, Ba, b.A, ba. ● BA BabA ba BA BBAA BBA BLAA Bb Aa Ba BBA BBaa BbAa Bbaa bA BBAA BbAa bbAA bbAa ba BbAa Bbao bbla bbaa. fenolyp: 9:3·3·1 genotyp: 4:2:2:2 2:1:1:1-1 DZIEDZICZENIE JEDNOGENONE wykształcenie doing cechy zależy od 4 genu DOMINACJA PEŁNA występuje wtedy gdy jeden allel (dominujący) wyrażnie dominuje nad drugim (recesywnym) * DOMINACJA NIEPEŁNA - rodzaj dziedziczenia, w którym żaden allel nie dominuje w pełni nad drugim. Heterozygoty wykazują cechy pośrednie pomiędzy homo.. 2ygotą dominującą a homozygotą recesywną KODOMINACJA - 2 rożne allele danego genu są równo Rędne wobec siebie. U heterozygot oba białka kodonowe przez allele są wytwanane jednocześnie i niezależnie od...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

siebie n.p. allele wielokrotne - jeśli 1 gen występuje w .co. najmniej 3 wersjach, cayli ma conajmniej 3 allele. pp. dziedziczenie. .rp. grup kr.wii. DZIEDZICZENIE WIELOGENOWE dziedziczenie, w. którym 20. wykształcenie 1 cechy. odpowiada kilka genów współdziałających ze sobą ☆ GENY KUMULATYWNE - geny, których efekt fenotypowy się sumuje, odpowicutają 20 to cechy ilościowe np. wzrost GENY DOPEENIAJĄCE SIĘ do wytworzenia danej cechy potrebna jest obecność większy liczby genów, których efekty wzajemnie się uzupełniają. np. P AAbb x aa BB białe biate G. Ab, Ab; aß, ab Ab Ab aB AaBb Aa Bb ав. Аавы давь F₁ Aa Bb x Aa Bb czerwone czerwone G AB, Ab, aB, ab; AB, Ab, aB, ab AB Ab aB ab. AB AABB AABb AaBB AABb Ab AABb Abb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb fenotyp 9: 7. CHROMOSOMONA TEORIA DZIEDZICZENIA geny znajdują się na chromosomach ☆wszystkie geny są włożone dintowo, czyli 120 2 każdy gen zajmuje ściśle określone miejsce na. chromosomie (docus). Na chromosomach homologicznych allele 1 genu zajmują to samo miejsce. geny sprzezone geny 2najdujące się na 1 chromosomie So one dziedziczone zależnie od siebie. Geny sprężone mogą zostać rozdzielone w skutek crossing - over R Dziedziczenie genów nie sprężonych jest zgodnie 2 prawem Menolla, natomiast genów sprzężonych jest niezgodne 2. tym prawem Geny sprzężone nie zawsze są dziedziczone razem Crossing over L2większa różnorodność gamet La zwiększenie liczby kombinayi genotypów 27. zwiększenie różnorodności genetycznej organizmów KARIOTYP - zestaw wsaystkich chromosomów w komórce diploidalnej. Człowiek ma 46 chromosomów (22 a ostalnia para to chromosomy pici) pary-autosomy, XX - kobiety XY - mężczyśmi CECHY SPRZĘ ZONE 2 PLCIA- cechy, które są warunkow - ane pRez geny. 2najdujące się na chromosomach pice, głównie na chromosomie X np. datlonizm. ↳₂ mężczyźni XPY - chory xdy - 2drowy ↳ kobiety XoXo - chora XP Xd - nosicielka. X³ Xd - 2drowa GRUPY KRWII # grupa A: JAJA, I^i grupa B: 1B|B, 1³ i grupa AB: 1.A/B. grupa 0: ii.