Biologia /

Komórka roślinna

Komórka roślinna

 KOMÓRKA
ROŚLINNA
Olaf
klasa V Spis treści
3. Co to jest komórka roślinna?
4. Wygląd i budowa komórki roślinnej.
5. Ściana i błona komórkowa

Komórka roślinna

user profile picture

Olaf

34 Followers

6

Udostępnij

Zapisz

Prezentacja o komórce roślinnej z omówieniem każdej jej części

 

5

Prezentacja

KOMÓRKA ROŚLINNA Olaf klasa V Spis treści 3. Co to jest komórka roślinna? 4. Wygląd i budowa komórki roślinnej. 5. Ściana i błona komórkowa. 6. Cytoplazma, błona śródplazmatyczna, aparat Golgiego i jądro komórkowe. 7. Wakuola. 8. Mitochondria, rybosomy i chloroplasty. 9. Jak odróżnić komórkę zwierzęcą i roślinną. 10. Źródła. Co to jest komórka roślinna? Jak już wiemy z lekcji o komórkach zwierzęcych każdy żywy organizm składa się z komórek. Komórka jest najmniejszą strukturalną i funkcjonalną częścią ludzkiego organizmu, jest też zdolna do przeprowadzania podstawowych funkcji. Rośliny nie składają się z tych samych komórek, co zwierzęta i ludzie. Składają się z komórek roślinnych. Komórki roślinne są komórkami jądrowymi, czyli posiadają jądro komórkowe. ANOTA Wygląd oraz budowa komórki roślinnej Każda komórka znajdująca się w żywym organizmie zawiera podobne organelle, pełniące różnego rodzaju funkcje. Mimo to W komórkach organizmów roślinnych występują struktury charakterystyczne tylko dla nich. Struktury, po których łatwo je rozpoznać. Komórki roślinne pod względem ich kształtu możemy podzielić na: parenchymatyczne kształcie kuli; prozenchymatyczne jednym kierunku. różnowymiarowe, O silnie wydłużone w Kształt komórki jest zależny od funkcji, jaką pełni oraz od rodzaju tkanki, której jest częścią. aparat Golgiego chloroplast cytozol (cytoplazma podstawowa) mitochondrium jądro komórkowe błona komórkowa rybosom siateczka śródplazmatyczna ściana komórkowa wakuola Ściana i błona komórkowa Na wierzchu komórki znajduje się ściana komórkowa, która nadaje komórce kształt. Ze wzglądu na to, jakie pełni funkcje ogranicza ruch, możliwość zmiany kształtu i rozrostu komórki. Ściana rośnie wraz z komórką i tak jak ona, na każdym etapie rozwoju zmienia się. Błona komórkowa w komórce roślinnej oddziela środowisko wewnątrzkomórkowe od środowiska zewnętrznego. Zapewnia wymianę materii i energii...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

z otoczeniem oraz odbiór informacji, zapewniając komórce możliwość reagowania na zmieniające się warunki zewnętrzne. Składa się z białek, lipidów i steroidów. 1 Co ważne, ściana komórkowa nie zastępuje tu błony. Komórka roślinna posiada zarówno ścianę jak i błonę komórkową I Cytoplazma Cytoplazma stanowi środowisko wewnętrzne komórki. Jest to lepka, bezbarwna, półpłynna, galaretowata substancja. Wypełnia wnętrze komórki. W niej zawieszone są wszystkie organelle. Składa się z wody, soli mineralnych i innych związków, głównie białek. zapewnia komórkom określoną wytrzymałość mechaniczną i elastyczność. Umożliwia także transport substancji pokarmowych wewnątrz komórki oraz przebieg reakcji chemicznych. Aparat Golgiego Aparat Golgiego występuję we wszystkich komórkach, które zawierają jądro. Nie mają jednego stałego miejsca w komórce w cytoplazmie występują w sposób przypadkowy, kompleksów jest zazwyczaj kilka. Siateczka śródplazmatyczna to system cienkich kanalików występujących w komórce. Siateczka transpurtuje i wytwarza białka i tłuszcze. Jądro komórkowe Jądro komórkowe ma kulisty kształt. Odpowiada za wszystkie procesy które zachodzą w komórce. W jądrze komórkowym znajduje się DNA. Wakuola ‒‒‒‒‒‒‒ ‒‒‒‒‒‒‒‒ Wakuole, czyli wodniczki w komórce roślinnej, w przeciwieństwie do tej występującej w komórce zwierzęcej, są duże i jest ich mniej. Wakuola to pęcherzyk otoczony błoną wakuolarną (tonoplastem), która jest gładka i pozbawiona rybosomów, Odpowiada głównie za przetrzymywanie odpowiedniej ilości wody, ale również za magazynowanie różnych substancji. Mitochondria Mitochontrium jest centrum oraz energetycznym komórki, gdyż wytwarza potrzebną energię z glukozy wewnątrz jej przeprowadza oddychanie. Mitochondria strukturami autonomicznymi. są CARLY SED Chloroplasty Chroloplasty znajdują się tylko w komórce roślinnej. Zawierają chlorofil, czyli taka zieloną ciecz, która odpowiada za odżywianie się komórki, gdyż w nim odbywa sie fotosynteza. W fotosyntezie energia świetlna jest gromadzona i wykorzystywana do wytwarzania cukrów z dwutlenku węgla. Chloroplasty są organellami W kształcie dysków znajdującymi się w cytozolu komórki. Mają błonę zewnętrzną i wewnętrzną z międzybłonową przestrzenią między nimi. Rybosomy Rybosomy stanowią istotną część komórki dlatego, że odpowiadają za tworzenie białek, bez których nie istniałby przecież żaden organizm. Każdy rybosom składa się Z dwóch podjednostek: małej i dużej. komórka zwierzęca • błona komórkowa • cytozol jądro komórkowe wakuola mitochondria rybosomy • siateczka sródplazmatyczna • aparat Golgiego komórka roślinna • błona komórkowa • ściana komórkowa • cytozol jądro komórkowe wakuola • mitochondria rybosomy • siateczka sródplazmatyczna • aparat Golgiego chloroplasty Źródła: https://www.bryk.pl/wypracowania/biologia/botanika/19161- https://zpe.gov.pl/a/komorkowa-budowa-organizmow/D14lnil3r budowa-komorki-roslinnej.html https://parenting.pl/budowa-komorki-roslinnej https://www.youtube.com/watch?v=Fyli2V_9_2Y https://www.youtube.com/watch?v=yU6au7hE00M https://www.youtube.com/watch?v=QMbFWEPG918

Biologia /

Komórka roślinna

user profile picture

Olaf

34 Followers

 KOMÓRKA
ROŚLINNA
Olaf
klasa V Spis treści
3. Co to jest komórka roślinna?
4. Wygląd i budowa komórki roślinnej.
5. Ściana i błona komórkowa

Otwórz

Prezentacja o komórce roślinnej z omówieniem każdej jej części

Podobne notatki
Know Komórki thumbnail

97

864

Komórki

Wytłumaczenie zagadnienia “Komórki” z biologii

Know Budowa komórki eukariotycznej thumbnail

222

3110

Budowa komórki eukariotycznej

rodzaje i budowa komórek

Know Struktury otoczone jedną błoną i rybosomy thumbnail

11

188

Struktury otoczone jedną błoną i rybosomy

Notatka została stworzona na podstawie podręcznika Nowej Ery "Biologia na czasie 1. Poziom rozszerzony"

Know Budowa komórki eukariotycznej thumbnail

5

53

Budowa komórki eukariotycznej

Przykłady komórek eukariotycznych i ich budowa.

Know Budowa komórek thumbnail

3

58

Budowa komórek

Elementy budowy komórek

Know komórka podstawowa jednostka życia  thumbnail

100

1428

komórka podstawowa jednostka życia

notatki z całego działu

KOMÓRKA ROŚLINNA Olaf klasa V Spis treści 3. Co to jest komórka roślinna? 4. Wygląd i budowa komórki roślinnej. 5. Ściana i błona komórkowa. 6. Cytoplazma, błona śródplazmatyczna, aparat Golgiego i jądro komórkowe. 7. Wakuola. 8. Mitochondria, rybosomy i chloroplasty. 9. Jak odróżnić komórkę zwierzęcą i roślinną. 10. Źródła. Co to jest komórka roślinna? Jak już wiemy z lekcji o komórkach zwierzęcych każdy żywy organizm składa się z komórek. Komórka jest najmniejszą strukturalną i funkcjonalną częścią ludzkiego organizmu, jest też zdolna do przeprowadzania podstawowych funkcji. Rośliny nie składają się z tych samych komórek, co zwierzęta i ludzie. Składają się z komórek roślinnych. Komórki roślinne są komórkami jądrowymi, czyli posiadają jądro komórkowe. ANOTA Wygląd oraz budowa komórki roślinnej Każda komórka znajdująca się w żywym organizmie zawiera podobne organelle, pełniące różnego rodzaju funkcje. Mimo to W komórkach organizmów roślinnych występują struktury charakterystyczne tylko dla nich. Struktury, po których łatwo je rozpoznać. Komórki roślinne pod względem ich kształtu możemy podzielić na: parenchymatyczne kształcie kuli; prozenchymatyczne jednym kierunku. różnowymiarowe, O silnie wydłużone w Kształt komórki jest zależny od funkcji, jaką pełni oraz od rodzaju tkanki, której jest częścią. aparat Golgiego chloroplast cytozol (cytoplazma podstawowa) mitochondrium jądro komórkowe błona komórkowa rybosom siateczka śródplazmatyczna ściana komórkowa wakuola Ściana i błona komórkowa Na wierzchu komórki znajduje się ściana komórkowa, która nadaje komórce kształt. Ze wzglądu na to, jakie pełni funkcje ogranicza ruch, możliwość zmiany kształtu i rozrostu komórki. Ściana rośnie wraz z komórką i tak jak ona, na każdym etapie rozwoju zmienia się. Błona komórkowa w komórce roślinnej oddziela środowisko wewnątrzkomórkowe od środowiska zewnętrznego. Zapewnia wymianę materii i energii...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

z otoczeniem oraz odbiór informacji, zapewniając komórce możliwość reagowania na zmieniające się warunki zewnętrzne. Składa się z białek, lipidów i steroidów. 1 Co ważne, ściana komórkowa nie zastępuje tu błony. Komórka roślinna posiada zarówno ścianę jak i błonę komórkową I Cytoplazma Cytoplazma stanowi środowisko wewnętrzne komórki. Jest to lepka, bezbarwna, półpłynna, galaretowata substancja. Wypełnia wnętrze komórki. W niej zawieszone są wszystkie organelle. Składa się z wody, soli mineralnych i innych związków, głównie białek. zapewnia komórkom określoną wytrzymałość mechaniczną i elastyczność. Umożliwia także transport substancji pokarmowych wewnątrz komórki oraz przebieg reakcji chemicznych. Aparat Golgiego Aparat Golgiego występuję we wszystkich komórkach, które zawierają jądro. Nie mają jednego stałego miejsca w komórce w cytoplazmie występują w sposób przypadkowy, kompleksów jest zazwyczaj kilka. Siateczka śródplazmatyczna to system cienkich kanalików występujących w komórce. Siateczka transpurtuje i wytwarza białka i tłuszcze. Jądro komórkowe Jądro komórkowe ma kulisty kształt. Odpowiada za wszystkie procesy które zachodzą w komórce. W jądrze komórkowym znajduje się DNA. Wakuola ‒‒‒‒‒‒‒ ‒‒‒‒‒‒‒‒ Wakuole, czyli wodniczki w komórce roślinnej, w przeciwieństwie do tej występującej w komórce zwierzęcej, są duże i jest ich mniej. Wakuola to pęcherzyk otoczony błoną wakuolarną (tonoplastem), która jest gładka i pozbawiona rybosomów, Odpowiada głównie za przetrzymywanie odpowiedniej ilości wody, ale również za magazynowanie różnych substancji. Mitochondria Mitochontrium jest centrum oraz energetycznym komórki, gdyż wytwarza potrzebną energię z glukozy wewnątrz jej przeprowadza oddychanie. Mitochondria strukturami autonomicznymi. są CARLY SED Chloroplasty Chroloplasty znajdują się tylko w komórce roślinnej. Zawierają chlorofil, czyli taka zieloną ciecz, która odpowiada za odżywianie się komórki, gdyż w nim odbywa sie fotosynteza. W fotosyntezie energia świetlna jest gromadzona i wykorzystywana do wytwarzania cukrów z dwutlenku węgla. Chloroplasty są organellami W kształcie dysków znajdującymi się w cytozolu komórki. Mają błonę zewnętrzną i wewnętrzną z międzybłonową przestrzenią między nimi. Rybosomy Rybosomy stanowią istotną część komórki dlatego, że odpowiadają za tworzenie białek, bez których nie istniałby przecież żaden organizm. Każdy rybosom składa się Z dwóch podjednostek: małej i dużej. komórka zwierzęca • błona komórkowa • cytozol jądro komórkowe wakuola mitochondria rybosomy • siateczka sródplazmatyczna • aparat Golgiego komórka roślinna • błona komórkowa • ściana komórkowa • cytozol jądro komórkowe wakuola • mitochondria rybosomy • siateczka sródplazmatyczna • aparat Golgiego chloroplasty Źródła: https://www.bryk.pl/wypracowania/biologia/botanika/19161- https://zpe.gov.pl/a/komorkowa-budowa-organizmow/D14lnil3r budowa-komorki-roslinnej.html https://parenting.pl/budowa-komorki-roslinnej https://www.youtube.com/watch?v=Fyli2V_9_2Y https://www.youtube.com/watch?v=yU6au7hE00M https://www.youtube.com/watch?v=QMbFWEPG918