Mchy

 1. cechy mchów
O pokoleniem dominującym jest gametofit
występuje heteromorficzna przemiana pokoleń
do zapłodnienia potrebna jest woda
nie s

Mchy

user profile picture

Karina Fiłatowa

44 Followers

51

Udostępnij

Zapisz

cykl rozwojowy, budowa, cechy i znaczenie mchów w przyrodzie

 

2

Notatka

1. cechy mchów O pokoleniem dominującym jest gametofit występuje heteromorficzna przemiana pokoleń do zapłodnienia potrebna jest woda nie sa organowcami. O O O sa to rośliny zarodnikowe brak typowych tkanek O nie są roślinami naczyniowymi nie wytwakają drewna 2. budowa gametofitu mchów todyżka mchu płonnika gametofit organizm haploidalny (In) wytwarzające haploidalne gamety (męskie i żeńskie) 2 których po połączeniu powstaje diploidalna zygota mchy przykładem roślin o dominującym gametoficie gametofit mchów składa się z ulistnionej xodyżki peytwierdzonej do podłoża chwytnikami skórka miękisz spichrzowy żeberko chwytnik chloroplasty komórki przewodzące tkanka miękiszowa tkanka (elementy mechaniczna wzmacniające)" skórka 3. budowa liści mchów listek mchu ptonnika komórki asymilujące (asymilatory) hydroidy (martwe)-przewodzą wodę isole mineralne -leptoidy (żywe)-przewodzą asymilaty 4. budowa sporofitu pokolenie bezpłciowe -sporofit pokolenie płciowe -gametofit Rozmnażanie -zarodnia piciowe gamety - mejospory. czepek stopa łodyżka bezlistna seta todyżka ulistniona 5. cykl życiowy mchów płonnik pospolity chwytniki bezpłciowe fragmentacja rozmnóżki rodniostan - skupienie rodni kwas jablkony w ściankach rodni jest drogowskazem dla plemników. plemniostan skupienie plemni dwupienność - organy rozrodcze znajdują się na różnych osobnikach jednopienność - organy rozrodcze znajdują się na jednym osobniku 1: na gametofitach męskich twora, się maczugowate. zarodnie, a na żeńskich butelkowate 2. w plemniach powstaja, opatrzone wiciami plemniki, a w każdej rodni powstaje komórka jajowa 3. plemnik przepływa do rodni w kropli wody. Dochodzi do zapłodnienia i powstaje zygota. zygota dzieli się mitotycznie i prowadzi do rozwijania się sporofitu 5. sporofit wykształca bezlistną, todygę i setę 6. na szczycie sety powstaje zarodnia zbudowana z tkanki zarodnikotwórczej, która wytwared haploidalne zarodniki 7. zarodniki (mejospory) wysypują się z zarodni.są jednakowe morfolo znie, ale różnoimienne. 8. zarodniki kiełkują w wielokomórkowe, nitkowate splatki 9. spłatki kiełkują w gametofit. zapłodnienie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

przy udziale wody plemniki rozwijający się sporofit (2n) rodnia plemnia komórka jajowa mitoza dojizala zarodnia (2n) żeńska mejoza męska "gametofity zarodniki (in) różnoimienne splatki 6. O chwytniki elementy wzmacniajace w budowie brak skórki w górnej stronie liścia pobieranie wody deszczowej. O wiązki przewodzące lekkie pakiety genów zavodniki o charaktere pretrualnikowym. 7. znaczenie mchów พ peyrodzie O O O O O O O O ・przystosowania mchu ptonnika do ladu 8. torfowce O O O O O O organizmy pionerskie często jako pierwsze zasiedlają, nowe środowiska tworzenie siedlisk chroni mniejsze zwierzęta przed atakiem drapieżników material na gniazda ala licznych gatunków ptaków zapobieganie erœji gleb regulują nawodnienie gleby dzięki zdolności zatrzymywania wody torfowiska powstaje węglowa skata asadowa - torf wyspecjalizowana grupa mchów brak chwytników w dojizatym gametoficie ma postać łodyżki z licznymi odgałęzieniami na których tword, się rodnie i plemnie wierzchołkowa część łodyżki stale rośnie, a dolna stopniowo obumiera todyżki i listki są martwe i żywe - są zdolne do przeprowadzania fotosyntezy, a martwe części transportuja, wodę, sporofit składa się tylko z sety i zarodni biocenoza zbiór populacji danego terenu sety zarodnie + dnie] sporofit -gametofit

user profile picture

Karina Fiłatowa

44 Followers

 1. cechy mchów
O pokoleniem dominującym jest gametofit
występuje heteromorficzna przemiana pokoleń
do zapłodnienia potrebna jest woda
nie s

Otwórz

cykl rozwojowy, budowa, cechy i znaczenie mchów w przyrodzie

Podobne notatki

Know Mchy - rośliny o dominującym gametoficie  thumbnail

120

Mchy - rośliny o dominującym gametoficie

biologia klasa 2 rozszerzenie

Know Paprotniki - zarodnikowe rosliny naczyniowe thumbnail

107

Paprotniki - zarodnikowe rosliny naczyniowe

biologia klasa 2. źródło „biologia na czasie” klasa 2

Know Mchy - cechy oraz budowa - biologia rozszerzona thumbnail

46

Mchy - cechy oraz budowa - biologia rozszerzona

Krótkie podsumowanie najważniejszych cech mchów oraz budowa płonnika, gametofitu i sporofitu.

Know Paprotniki thumbnail

63

Paprotniki

Notatka dotycząca paprotników

Know Mszaki thumbnail

85

Mszaki

notatka dotycząca mszaków

Know Paprotniki- zarodnikowe rośliny naczyniowe thumbnail

14

Paprotniki- zarodnikowe rośliny naczyniowe

Moja notatka o paprotnikach

1. cechy mchów O pokoleniem dominującym jest gametofit występuje heteromorficzna przemiana pokoleń do zapłodnienia potrebna jest woda nie sa organowcami. O O O sa to rośliny zarodnikowe brak typowych tkanek O nie są roślinami naczyniowymi nie wytwakają drewna 2. budowa gametofitu mchów todyżka mchu płonnika gametofit organizm haploidalny (In) wytwarzające haploidalne gamety (męskie i żeńskie) 2 których po połączeniu powstaje diploidalna zygota mchy przykładem roślin o dominującym gametoficie gametofit mchów składa się z ulistnionej xodyżki peytwierdzonej do podłoża chwytnikami skórka miękisz spichrzowy żeberko chwytnik chloroplasty komórki przewodzące tkanka miękiszowa tkanka (elementy mechaniczna wzmacniające)" skórka 3. budowa liści mchów listek mchu ptonnika komórki asymilujące (asymilatory) hydroidy (martwe)-przewodzą wodę isole mineralne -leptoidy (żywe)-przewodzą asymilaty 4. budowa sporofitu pokolenie bezpłciowe -sporofit pokolenie płciowe -gametofit Rozmnażanie -zarodnia piciowe gamety - mejospory. czepek stopa łodyżka bezlistna seta todyżka ulistniona 5. cykl życiowy mchów płonnik pospolity chwytniki bezpłciowe fragmentacja rozmnóżki rodniostan - skupienie rodni kwas jablkony w ściankach rodni jest drogowskazem dla plemników. plemniostan skupienie plemni dwupienność - organy rozrodcze znajdują się na różnych osobnikach jednopienność - organy rozrodcze znajdują się na jednym osobniku 1: na gametofitach męskich twora, się maczugowate. zarodnie, a na żeńskich butelkowate 2. w plemniach powstaja, opatrzone wiciami plemniki, a w każdej rodni powstaje komórka jajowa 3. plemnik przepływa do rodni w kropli wody. Dochodzi do zapłodnienia i powstaje zygota. zygota dzieli się mitotycznie i prowadzi do rozwijania się sporofitu 5. sporofit wykształca bezlistną, todygę i setę 6. na szczycie sety powstaje zarodnia zbudowana z tkanki zarodnikotwórczej, która wytwared haploidalne zarodniki 7. zarodniki (mejospory) wysypują się z zarodni.są jednakowe morfolo znie, ale różnoimienne. 8. zarodniki kiełkują w wielokomórkowe, nitkowate splatki 9. spłatki kiełkują w gametofit. zapłodnienie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

przy udziale wody plemniki rozwijający się sporofit (2n) rodnia plemnia komórka jajowa mitoza dojizala zarodnia (2n) żeńska mejoza męska "gametofity zarodniki (in) różnoimienne splatki 6. O chwytniki elementy wzmacniajace w budowie brak skórki w górnej stronie liścia pobieranie wody deszczowej. O wiązki przewodzące lekkie pakiety genów zavodniki o charaktere pretrualnikowym. 7. znaczenie mchów พ peyrodzie O O O O O O O O ・przystosowania mchu ptonnika do ladu 8. torfowce O O O O O O organizmy pionerskie często jako pierwsze zasiedlają, nowe środowiska tworzenie siedlisk chroni mniejsze zwierzęta przed atakiem drapieżników material na gniazda ala licznych gatunków ptaków zapobieganie erœji gleb regulują nawodnienie gleby dzięki zdolności zatrzymywania wody torfowiska powstaje węglowa skata asadowa - torf wyspecjalizowana grupa mchów brak chwytników w dojizatym gametoficie ma postać łodyżki z licznymi odgałęzieniami na których tword, się rodnie i plemnie wierzchołkowa część łodyżki stale rośnie, a dolna stopniowo obumiera todyżki i listki są martwe i żywe - są zdolne do przeprowadzania fotosyntezy, a martwe części transportuja, wodę, sporofit składa się tylko z sety i zarodni biocenoza zbiór populacji danego terenu sety zarodnie + dnie] sporofit -gametofit