Biologia /

Organizmy prokariotyczne - bakterie i archeowce

Organizmy prokariotyczne - bakterie i archeowce

user profile picture

Anna Migała

7 Followers
 

Biologia

 

2

Notatka

Organizmy prokariotyczne - bakterie i archeowce

 ORGANIZMY PROKARIOTYCZNE
ARCHEONCE
W chromosomie archeowców DNA jest nawinięty
na zasadowe białka histonowe.
ARCHEOWCE
BAKTERIE
. W chromos
 ORGANIZMY PROKARIOTYCZNE
ARCHEONCE
W chromosomie archeowców DNA jest nawinięty
na zasadowe białka histonowe.
ARCHEOWCE
BAKTERIE
. W chromos
 ORGANIZMY PROKARIOTYCZNE
ARCHEONCE
W chromosomie archeowców DNA jest nawinięty
na zasadowe białka histonowe.
ARCHEOWCE
BAKTERIE
. W chromos
 ORGANIZMY PROKARIOTYCZNE
ARCHEONCE
W chromosomie archeowców DNA jest nawinięty
na zasadowe białka histonowe.
ARCHEOWCE
BAKTERIE
. W chromos

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

13

biologia rozszerzona

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

ORGANIZMY PROKARIOTYCZNE ARCHEONCE W chromosomie archeowców DNA jest nawinięty na zasadowe białka histonowe. ARCHEOWCE BAKTERIE . W chromosomie bakterii DNA jest nawinięty na zasadowe białka niehistonowe. . Geny bakterii nie zawierają odcinków niekodują- cych. L> L> ● W lipidach błonowych bakterii kwasy tłuszczowe są proste i połączone z resztą glicerolu wiązaniami estrowymi. Ściana komórkowa bakterii jest zbudowana głównie z peptydoglikanu - mureiny. U bakterii Gram-ujemnych na jej powierzchni znajduje się błona zewnętrzna. BAKTERIE jednokomórkowe kolonijne Budowa rzęska L> Ekstremofilne zasiedlają gorące źródła (+100°C) i mora antarktyczne (-4°(!) N srodowiskach silnie zasolonych. Halofilne występują w środowiskach silnie zasolonych. Termofilne występują, gorących źródłach. W MUREINA ( plazmid Komórka bakterii heterotroficznej. sara ściana komórkowa BLONA KOMÓRKOWA GRAM+ warstwa śluzowa ściana komórkowa błona komórkowa chromosom bakteryjny wewnątrzkomórkowe wpuklenia błony rybosom. BŁONA ZEWNĘTRZNA MUREINA zbudowana z błona zewnętrzna Komórka bakterii autotroficznej (sinicy). mureiny BŁONA KOMÓRKOWA GRAM- ● tylakoid pod względem budowy ściany komórkowej dzielimy bakterie na dwie grupy Geny archeowców zawierają często odcinki nieko- dujące. W lipidach błonowych archeowców kwasy tłusz- czowe są rozgałęzione i połączone z resztą glicero- lu wiązaniami eterowymi. • Ściana komórkowa archeowców nie zawiera pepty- doglikanów. Na powierzchni ściany komórkowej znajduje się ochronna warstwa S, zbudowana z białek. Kształt: Bakterie kuliste - zwykle tworzą skupiska o różnym kształcie. Ziarenkowce. Dwoinki. Gronkowce. Bakterie cylindryczne - występują pojedynczo lub układają się w proste nici. % 499 Pałeczki. Laseczki. Przecinkowce. oraz Bakterie spiralne - zwykle występują pojedynczo. Krętki. Śrubowce. Bakterie nieregularne - zwykle występują pojedynczo. Promieniowce. Maczugowce. L> brak jądra komórkowego Lbłona komórkowa chroni, zachodzi metabolizm La blona zewnętrzna dodatkowe ochrona L> otoczka śluzowa ułatwia athezje L> La Ls fimbrie przyczepianie się komórek pilusy prickazują mat genetyczny rzęski umożliwiają ruch La Barwienie grama to metoda polegająca barwieniu komórek seria określonych barwników. Gram + (fioletone) Gram- (czerwone) YTY Prątki. na FIMBRIE d Zdolność bakteri do wiązania azotu atmosferycznego Azot to pierwiastek biogenny...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

niezbędny do życia wszystkich organizmów. Powietrze zawiera 78,08% azotu cząsteczkowego. Moze zachodzić tylko W warunkach beztlenowych. N₂ I wiązanie azotu atmosferycznego N azot w związku organicznym NH₂ + را Znaczenie N udział rozkładzie martwej materi organicznej produkcja nawozów L₂ Niązanie azotu atmosferycznego źródło pokarmu dla innych organizmów vaział w procesach trawiennych zwierząt udział w wytwarzaniu witamin. nitryfikacja Stan anabiory To zmniejszenie tępa metabolizmu w niesprzyjających warunkach środowiska wytwarzajac formy przetrwalnikowe cysty - powstają pricz odwodnienie i stoczenie grubą ścianą komórki endospory - komórka dzieli się na 2 nierówne części W takiej postaci bakterie mogo, przetrwać nawet 30 lat, ze zdolnością funkciji życiowych. Ruch możliwy dzięki rzęską Taksja to kierunkowe ruchy komórchu w odpowiedzi no działanie bodźców zewnętrznych Chemotalasja to odpowiedź na środowiskomy bodziec chemiczny Fototaksja reakcja na światło Termotaksja reakcija na temperature -> NO ₂ oczyszczanie ścieków • zastosowanie w premysle sporywczym. zastosowanie w premysle farmaceutycznym. zastosowanie w biotechnologi chorobotwórczość NO3 Bakterie rozmnażają się wyłącznie bezpłciowo przez podział komórki. W optymalnych warunkach środowiska podział komórki bakteryjnej odbywa się co 20-30 min. Procesy picione Procesy te nie prowadzą do zwiększenia się liczby komórek, ale zapewniają, rekombinacje materiału genetycznego. no Transformacja polega bakterii wolnego DNA z podłoża Transdukcja polega na przekazywaniu fragmentów DNA między 2 komórkami bakterii po przez bakteriofagii. Choroby bakteryjne człowieka Nazwa choroby Gruźlica Tężec Borelioza Salmonelloza Kita Rzeżączka Czynnik zakaźny prątek gruźlicy (Mycobac- terium tuberculosis) laseczka tężca (Clostridium tetani) Borrelia burgdorferi pałeczki z rodzaju Salmonella krętek blady (Treponema pallidum) dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae) pobieraniu przez komórki ● droga kropelkowa • droga pyłowa • rany zabrudzone ziemią Droga zakażenia ● • ugryzienie przez zakażo- nego kleszcza droga pokarmowa droga płciowa ● droga płciowa Koniugacija: Profilaktyka • szczepienia ochronne ● dezynfekcja ran • podanie surowicy przeciwtężcowej • szczepienia ochronne • stosowanie preparatów odstraszających kleszcze • odzież ochronna • przestrzeganie zasad higieny • szczepienia ochronne • unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych, stosowanie prezerwatyw -0-0-0-0 0-0-0-0-0-0 • unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych, stosowanie prezerwatyw Koniugacja jest podstawowym mechanizmem przekazywania DNA między dwiema komór- kami bakterii. 1 Komórki dawcy i biorcy łączą się za pośrednictwem pilusów. 2 Dochodzi do prze- niesienia jednej komórka F- nici DNA plazmidu z komórki dawcy do komórki biorcy. 3 W obu komórkach zachodzi synteza brakujących nici plazmidu. 4 Komórki rozłączają się. Leczenie Zazwyczaj stosuje się antybiotyki, które mogą działać na 2 sposoby: La ↳> bakteriobójczo - powodując śmierć bakterii La bakteriostatycznie. - hamując wzrost i rozmnażanie się bakterii komórka F+ komórka F+ plazmid F pilus TO komórka F+ ODŻYWIANIE HETEROTROFICZNE Polega to na wydzielaniu do środowiska enzymów, które rozkładają złożone związki organiczne do prostrzych, które komórka może wchłonąć. Pasożyty Chorobotwórcze, bakterie czerpia Kożyści, a żywiciel ponosi szkody. Saprobionty Odżywiają się martwa, materia, organiczna, np. w glebie. Symbionty Korzyści czerpią bakterie i symbionty. Najczęściej rozkładają one celuloze, umożliwiając trawienie zwierzętą. BEZ UDZIAŁU TLENU 1 oddychanie beztlenowe fermentacja alkoholowa AUTOTROFICZNE Chemoautotrofy Preprowadzają chemosynteze - wytwarzają, związki organiczne z 2 nieorganicznych przy Fotoautotrofy udziale energi cher. Przeprowadzają fotosynteze oksygeniczną np. sinice 6CO₂ + 6H₂O energia świetlna ODDYCHANIE CH₁₂O6 + 60₂ anoksygeniczna beztlenowa np. bakterie zielone пр. 12H₂S + 6CO₂ TLENOWE energia świetlna CH₂O + 12S + 6H₂O

Biologia /

Organizmy prokariotyczne - bakterie i archeowce

Organizmy prokariotyczne - bakterie i archeowce

user profile picture

Anna Migała

7 Followers
 

Biologia

 

2

Notatka

Organizmy prokariotyczne - bakterie i archeowce

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 ORGANIZMY PROKARIOTYCZNE
ARCHEONCE
W chromosomie archeowców DNA jest nawinięty
na zasadowe białka histonowe.
ARCHEOWCE
BAKTERIE
. W chromos

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

13

Komentarze (1)

G

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

biologia rozszerzona

Podobne notatki

3

Sacharydy

Know Sacharydy thumbnail

4780

 

4/1/6

4

budowa i funkcje układu pokarmowego

Know budowa i funkcje układu pokarmowego thumbnail

3375

 

8/3

2

Genetyka molekularna

Know Genetyka molekularna thumbnail

3390

 

3

2

lipidy

Know lipidy thumbnail

4392

 

8/2/3

Więcej

ORGANIZMY PROKARIOTYCZNE ARCHEONCE W chromosomie archeowców DNA jest nawinięty na zasadowe białka histonowe. ARCHEOWCE BAKTERIE . W chromosomie bakterii DNA jest nawinięty na zasadowe białka niehistonowe. . Geny bakterii nie zawierają odcinków niekodują- cych. L> L> ● W lipidach błonowych bakterii kwasy tłuszczowe są proste i połączone z resztą glicerolu wiązaniami estrowymi. Ściana komórkowa bakterii jest zbudowana głównie z peptydoglikanu - mureiny. U bakterii Gram-ujemnych na jej powierzchni znajduje się błona zewnętrzna. BAKTERIE jednokomórkowe kolonijne Budowa rzęska L> Ekstremofilne zasiedlają gorące źródła (+100°C) i mora antarktyczne (-4°(!) N srodowiskach silnie zasolonych. Halofilne występują w środowiskach silnie zasolonych. Termofilne występują, gorących źródłach. W MUREINA ( plazmid Komórka bakterii heterotroficznej. sara ściana komórkowa BLONA KOMÓRKOWA GRAM+ warstwa śluzowa ściana komórkowa błona komórkowa chromosom bakteryjny wewnątrzkomórkowe wpuklenia błony rybosom. BŁONA ZEWNĘTRZNA MUREINA zbudowana z błona zewnętrzna Komórka bakterii autotroficznej (sinicy). mureiny BŁONA KOMÓRKOWA GRAM- ● tylakoid pod względem budowy ściany komórkowej dzielimy bakterie na dwie grupy Geny archeowców zawierają często odcinki nieko- dujące. W lipidach błonowych archeowców kwasy tłusz- czowe są rozgałęzione i połączone z resztą glicero- lu wiązaniami eterowymi. • Ściana komórkowa archeowców nie zawiera pepty- doglikanów. Na powierzchni ściany komórkowej znajduje się ochronna warstwa S, zbudowana z białek. Kształt: Bakterie kuliste - zwykle tworzą skupiska o różnym kształcie. Ziarenkowce. Dwoinki. Gronkowce. Bakterie cylindryczne - występują pojedynczo lub układają się w proste nici. % 499 Pałeczki. Laseczki. Przecinkowce. oraz Bakterie spiralne - zwykle występują pojedynczo. Krętki. Śrubowce. Bakterie nieregularne - zwykle występują pojedynczo. Promieniowce. Maczugowce. L> brak jądra komórkowego Lbłona komórkowa chroni, zachodzi metabolizm La blona zewnętrzna dodatkowe ochrona L> otoczka śluzowa ułatwia athezje L> La Ls fimbrie przyczepianie się komórek pilusy prickazują mat genetyczny rzęski umożliwiają ruch La Barwienie grama to metoda polegająca barwieniu komórek seria określonych barwników. Gram + (fioletone) Gram- (czerwone) YTY Prątki. na FIMBRIE d Zdolność bakteri do wiązania azotu atmosferycznego Azot to pierwiastek biogenny...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

niezbędny do życia wszystkich organizmów. Powietrze zawiera 78,08% azotu cząsteczkowego. Moze zachodzić tylko W warunkach beztlenowych. N₂ I wiązanie azotu atmosferycznego N azot w związku organicznym NH₂ + را Znaczenie N udział rozkładzie martwej materi organicznej produkcja nawozów L₂ Niązanie azotu atmosferycznego źródło pokarmu dla innych organizmów vaział w procesach trawiennych zwierząt udział w wytwarzaniu witamin. nitryfikacja Stan anabiory To zmniejszenie tępa metabolizmu w niesprzyjających warunkach środowiska wytwarzajac formy przetrwalnikowe cysty - powstają pricz odwodnienie i stoczenie grubą ścianą komórki endospory - komórka dzieli się na 2 nierówne części W takiej postaci bakterie mogo, przetrwać nawet 30 lat, ze zdolnością funkciji życiowych. Ruch możliwy dzięki rzęską Taksja to kierunkowe ruchy komórchu w odpowiedzi no działanie bodźców zewnętrznych Chemotalasja to odpowiedź na środowiskomy bodziec chemiczny Fototaksja reakcja na światło Termotaksja reakcija na temperature -> NO ₂ oczyszczanie ścieków • zastosowanie w premysle sporywczym. zastosowanie w premysle farmaceutycznym. zastosowanie w biotechnologi chorobotwórczość NO3 Bakterie rozmnażają się wyłącznie bezpłciowo przez podział komórki. W optymalnych warunkach środowiska podział komórki bakteryjnej odbywa się co 20-30 min. Procesy picione Procesy te nie prowadzą do zwiększenia się liczby komórek, ale zapewniają, rekombinacje materiału genetycznego. no Transformacja polega bakterii wolnego DNA z podłoża Transdukcja polega na przekazywaniu fragmentów DNA między 2 komórkami bakterii po przez bakteriofagii. Choroby bakteryjne człowieka Nazwa choroby Gruźlica Tężec Borelioza Salmonelloza Kita Rzeżączka Czynnik zakaźny prątek gruźlicy (Mycobac- terium tuberculosis) laseczka tężca (Clostridium tetani) Borrelia burgdorferi pałeczki z rodzaju Salmonella krętek blady (Treponema pallidum) dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae) pobieraniu przez komórki ● droga kropelkowa • droga pyłowa • rany zabrudzone ziemią Droga zakażenia ● • ugryzienie przez zakażo- nego kleszcza droga pokarmowa droga płciowa ● droga płciowa Koniugacija: Profilaktyka • szczepienia ochronne ● dezynfekcja ran • podanie surowicy przeciwtężcowej • szczepienia ochronne • stosowanie preparatów odstraszających kleszcze • odzież ochronna • przestrzeganie zasad higieny • szczepienia ochronne • unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych, stosowanie prezerwatyw -0-0-0-0 0-0-0-0-0-0 • unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych, stosowanie prezerwatyw Koniugacja jest podstawowym mechanizmem przekazywania DNA między dwiema komór- kami bakterii. 1 Komórki dawcy i biorcy łączą się za pośrednictwem pilusów. 2 Dochodzi do prze- niesienia jednej komórka F- nici DNA plazmidu z komórki dawcy do komórki biorcy. 3 W obu komórkach zachodzi synteza brakujących nici plazmidu. 4 Komórki rozłączają się. Leczenie Zazwyczaj stosuje się antybiotyki, które mogą działać na 2 sposoby: La ↳> bakteriobójczo - powodując śmierć bakterii La bakteriostatycznie. - hamując wzrost i rozmnażanie się bakterii komórka F+ komórka F+ plazmid F pilus TO komórka F+ ODŻYWIANIE HETEROTROFICZNE Polega to na wydzielaniu do środowiska enzymów, które rozkładają złożone związki organiczne do prostrzych, które komórka może wchłonąć. Pasożyty Chorobotwórcze, bakterie czerpia Kożyści, a żywiciel ponosi szkody. Saprobionty Odżywiają się martwa, materia, organiczna, np. w glebie. Symbionty Korzyści czerpią bakterie i symbionty. Najczęściej rozkładają one celuloze, umożliwiając trawienie zwierzętą. BEZ UDZIAŁU TLENU 1 oddychanie beztlenowe fermentacja alkoholowa AUTOTROFICZNE Chemoautotrofy Preprowadzają chemosynteze - wytwarzają, związki organiczne z 2 nieorganicznych przy Fotoautotrofy udziale energi cher. Przeprowadzają fotosynteze oksygeniczną np. sinice 6CO₂ + 6H₂O energia świetlna ODDYCHANIE CH₁₂O6 + 60₂ anoksygeniczna beztlenowa np. bakterie zielone пр. 12H₂S + 6CO₂ TLENOWE energia świetlna CH₂O + 12S + 6H₂O