Biologia /

Organizmy prokariotyczne - bakterie i archeowce

Organizmy prokariotyczne - bakterie i archeowce

 ODŻYWIANIE
HETEROTROFICZNE
Polega to na wydzielaniu do środowiska
enzymów, które rozkładają złożone związki
organiczne do prostrzych, które
 ODŻYWIANIE
HETEROTROFICZNE
Polega to na wydzielaniu do środowiska
enzymów, które rozkładają złożone związki
organiczne do prostrzych, które
 ODŻYWIANIE
HETEROTROFICZNE
Polega to na wydzielaniu do środowiska
enzymów, które rozkładają złożone związki
organiczne do prostrzych, które
 ODŻYWIANIE
HETEROTROFICZNE
Polega to na wydzielaniu do środowiska
enzymów, które rozkładają złożone związki
organiczne do prostrzych, które

Organizmy prokariotyczne - bakterie i archeowce

user profile picture

Anna Migała

23 Followers

21

Udostępnij

Zapisz

biologia rozszerzona

 

2

Notatka

ODŻYWIANIE HETEROTROFICZNE Polega to na wydzielaniu do środowiska enzymów, które rozkładają złożone związki organiczne do prostrzych, które komórka może wchłonąć. Pasożyty Chorobotwórcze, bakterie czerpia Kożyści, a żywiciel ponosi szkody. Saprobionty Odżywiają się martwa, materia, organiczna, np. w glebie. Symbionty Korzyści czerpią bakterie i symbionty. Najczęściej rozkładają one celuloze, umożliwiając trawienie zwierzętą. BEZ UDZIAŁU TLENU 1 oddychanie beztlenowe fermentacja alkoholowa AUTOTROFICZNE Chemoautotrofy Preprowadzają chemosynteze - wytwarzają, związki organiczne z 2 nieorganicznych przy Fotoautotrofy udziale energi cher. Przeprowadzają fotosynteze oksygeniczną np. sinice 6CO₂ + 6H₂O energia świetlna ODDYCHANIE CH₁₂O6 + 60₂ anoksygeniczna beztlenowa np. bakterie zielone пр. 12H₂S + 6CO₂ TLENOWE energia świetlna CH₂O + 12S + 6H₂O Bakterie rozmnażają się wyłącznie bezpłciowo przez podział komórki. W optymalnych warunkach środowiska podział komórki bakteryjnej odbywa się co 20-30 min. Procesy picione Procesy te nie prowadzą do zwiększenia się liczby komórek, ale zapewniają, rekombinacje materiału genetycznego. no Transformacja polega bakterii wolnego DNA z podłoża Transdukcja polega na przekazywaniu fragmentów DNA między 2 komórkami bakterii po przez bakteriofagii. Choroby bakteryjne człowieka Nazwa choroby Gruźlica Tężec Borelioza Salmonelloza Kita Rzeżączka Czynnik zakaźny prątek gruźlicy (Mycobac- terium tuberculosis) laseczka tężca (Clostridium tetani) Borrelia burgdorferi pałeczki z rodzaju Salmonella krętek blady (Treponema pallidum) dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae) pobieraniu przez komórki ● droga kropelkowa • droga pyłowa • rany zabrudzone ziemią Droga zakażenia ● • ugryzienie przez zakażo- nego kleszcza droga pokarmowa droga płciowa ● droga płciowa Koniugacija: Profilaktyka • szczepienia ochronne ● dezynfekcja ran • podanie surowicy przeciwtężcowej • szczepienia ochronne • stosowanie preparatów odstraszających kleszcze • odzież ochronna • przestrzeganie zasad higieny • szczepienia ochronne • unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych, stosowanie prezerwatyw -0-0-0-0 0-0-0-0-0-0 • unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych, stosowanie prezerwatyw Koniugacja jest podstawowym mechanizmem przekazywania DNA między dwiema komór- kami bakterii. 1 Komórki dawcy i biorcy łączą się za pośrednictwem pilusów. 2 Dochodzi do prze- niesienia jednej komórka F- nici DNA plazmidu z komórki dawcy do komórki biorcy. 3 W obu komórkach zachodzi synteza brakujących nici plazmidu. 4 Komórki rozłączają się. Leczenie Zazwyczaj stosuje się antybiotyki, które mogą działać na 2...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

sposoby: La ↳> bakteriobójczo - powodując śmierć bakterii La bakteriostatycznie. - hamując wzrost i rozmnażanie się bakterii komórka F+ komórka F+ plazmid F pilus TO komórka F+ ORGANIZMY PROKARIOTYCZNE ARCHEONCE W chromosomie archeowców DNA jest nawinięty na zasadowe białka histonowe. ARCHEOWCE BAKTERIE . W chromosomie bakterii DNA jest nawinięty na zasadowe białka niehistonowe. . Geny bakterii nie zawierają odcinków niekodują- cych. L> L> ● W lipidach błonowych bakterii kwasy tłuszczowe są proste i połączone z resztą glicerolu wiązaniami estrowymi. Ściana komórkowa bakterii jest zbudowana głównie z peptydoglikanu - mureiny. U bakterii Gram-ujemnych na jej powierzchni znajduje się błona zewnętrzna. BAKTERIE jednokomórkowe kolonijne Budowa rzęska L> Ekstremofilne zasiedlają gorące źródła (+100°C) i mora antarktyczne (-4°(!) N srodowiskach silnie zasolonych. Halofilne występują w środowiskach silnie zasolonych. Termofilne występują, gorących źródłach. W MUREINA ( plazmid Komórka bakterii heterotroficznej. sara ściana komórkowa BLONA KOMÓRKOWA GRAM+ warstwa śluzowa ściana komórkowa błona komórkowa chromosom bakteryjny wewnątrzkomórkowe wpuklenia błony rybosom. BŁONA ZEWNĘTRZNA MUREINA zbudowana z błona zewnętrzna Komórka bakterii autotroficznej (sinicy). mureiny BŁONA KOMÓRKOWA GRAM- ● tylakoid pod względem budowy ściany komórkowej dzielimy bakterie na dwie grupy Geny archeowców zawierają często odcinki nieko- dujące. W lipidach błonowych archeowców kwasy tłusz- czowe są rozgałęzione i połączone z resztą glicero- lu wiązaniami eterowymi. • Ściana komórkowa archeowców nie zawiera pepty- doglikanów. Na powierzchni ściany komórkowej znajduje się ochronna warstwa S, zbudowana z białek. Kształt: Bakterie kuliste - zwykle tworzą skupiska o różnym kształcie. Ziarenkowce. Dwoinki. Gronkowce. Bakterie cylindryczne - występują pojedynczo lub układają się w proste nici. % 499 Pałeczki. Laseczki. Przecinkowce. oraz Bakterie spiralne - zwykle występują pojedynczo. Krętki. Śrubowce. Bakterie nieregularne - zwykle występują pojedynczo. Promieniowce. Maczugowce. L> brak jądra komórkowego Lbłona komórkowa chroni, zachodzi metabolizm La blona zewnętrzna dodatkowe ochrona L> otoczka śluzowa ułatwia athezje L> La Ls fimbrie przyczepianie się komórek pilusy prickazują mat genetyczny rzęski umożliwiają ruch La Barwienie grama to metoda polegająca barwieniu komórek seria określonych barwników. Gram + (fioletone) Gram- (czerwone) YTY Prątki. na FIMBRIE d Zdolność bakteri do wiązania azotu atmosferycznego Azot to pierwiastek biogenny niezbędny do życia wszystkich organizmów. Powietrze zawiera 78,08% azotu cząsteczkowego. Moze zachodzić tylko W warunkach beztlenowych. N₂ I wiązanie azotu atmosferycznego N azot w związku organicznym NH₂ + را Znaczenie N udział rozkładzie martwej materi organicznej produkcja nawozów L₂ Niązanie azotu atmosferycznego źródło pokarmu dla innych organizmów vaział w procesach trawiennych zwierząt udział w wytwarzaniu witamin. nitryfikacja Stan anabiory To zmniejszenie tępa metabolizmu w niesprzyjających warunkach środowiska wytwarzajac formy przetrwalnikowe cysty - powstają pricz odwodnienie i stoczenie grubą ścianą komórki endospory - komórka dzieli się na 2 nierówne części W takiej postaci bakterie mogo, przetrwać nawet 30 lat, ze zdolnością funkciji życiowych. Ruch możliwy dzięki rzęską Taksja to kierunkowe ruchy komórchu w odpowiedzi no działanie bodźców zewnętrznych Chemotalasja to odpowiedź na środowiskomy bodziec chemiczny Fototaksja reakcja na światło Termotaksja reakcija na temperature -> NO ₂ oczyszczanie ścieków • zastosowanie w premysle sporywczym. zastosowanie w premysle farmaceutycznym. zastosowanie w biotechnologi chorobotwórczość NO3

Biologia /

Organizmy prokariotyczne - bakterie i archeowce

user profile picture

Anna Migała

23 Followers

 ODŻYWIANIE
HETEROTROFICZNE
Polega to na wydzielaniu do środowiska
enzymów, które rozkładają złożone związki
organiczne do prostrzych, które

Otwórz

biologia rozszerzona

Podobne notatki
Know Budowa komórek thumbnail

2

55

Budowa komórek

Elementy budowy komórek

Know Organizmy prokariotyczne - bakterie i archeowce  thumbnail

432

3665

Organizmy prokariotyczne - bakterie i archeowce

bakterie (kształty, budowa, oddychanie, odżywianie, ruch, formy przetrwalnikowe, procesy płciowe, leczenie chorób), archeowce

15

340

komórka i jej organella

funkcje i budowa organelli oraz struktur komórkowych

Know Bakterie i archeowce thumbnail

155

1623

Bakterie i archeowce

biologia zakres rozszerzony, szczegółowa notatka - bakterie i archeowce, liceum / technikum

Know Bakterie thumbnail

11

180

Bakterie

Bakterie Budowa, oddychanie, odżywianie, znaczenie, choroby, archeowce, rozmnażanie, procesy płciowe Zgodne z podstawą programową 2023 Uwaga! z zagadnień do matury 2023 wykreślono archeowce oraz choroby: salmonelloza, kiła, rzeżączka

Know bakterie i wirusy thumbnail

82

842

bakterie i wirusy

notatka maturalna z bakterii i wirusów

ODŻYWIANIE HETEROTROFICZNE Polega to na wydzielaniu do środowiska enzymów, które rozkładają złożone związki organiczne do prostrzych, które komórka może wchłonąć. Pasożyty Chorobotwórcze, bakterie czerpia Kożyści, a żywiciel ponosi szkody. Saprobionty Odżywiają się martwa, materia, organiczna, np. w glebie. Symbionty Korzyści czerpią bakterie i symbionty. Najczęściej rozkładają one celuloze, umożliwiając trawienie zwierzętą. BEZ UDZIAŁU TLENU 1 oddychanie beztlenowe fermentacja alkoholowa AUTOTROFICZNE Chemoautotrofy Preprowadzają chemosynteze - wytwarzają, związki organiczne z 2 nieorganicznych przy Fotoautotrofy udziale energi cher. Przeprowadzają fotosynteze oksygeniczną np. sinice 6CO₂ + 6H₂O energia świetlna ODDYCHANIE CH₁₂O6 + 60₂ anoksygeniczna beztlenowa np. bakterie zielone пр. 12H₂S + 6CO₂ TLENOWE energia świetlna CH₂O + 12S + 6H₂O Bakterie rozmnażają się wyłącznie bezpłciowo przez podział komórki. W optymalnych warunkach środowiska podział komórki bakteryjnej odbywa się co 20-30 min. Procesy picione Procesy te nie prowadzą do zwiększenia się liczby komórek, ale zapewniają, rekombinacje materiału genetycznego. no Transformacja polega bakterii wolnego DNA z podłoża Transdukcja polega na przekazywaniu fragmentów DNA między 2 komórkami bakterii po przez bakteriofagii. Choroby bakteryjne człowieka Nazwa choroby Gruźlica Tężec Borelioza Salmonelloza Kita Rzeżączka Czynnik zakaźny prątek gruźlicy (Mycobac- terium tuberculosis) laseczka tężca (Clostridium tetani) Borrelia burgdorferi pałeczki z rodzaju Salmonella krętek blady (Treponema pallidum) dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae) pobieraniu przez komórki ● droga kropelkowa • droga pyłowa • rany zabrudzone ziemią Droga zakażenia ● • ugryzienie przez zakażo- nego kleszcza droga pokarmowa droga płciowa ● droga płciowa Koniugacija: Profilaktyka • szczepienia ochronne ● dezynfekcja ran • podanie surowicy przeciwtężcowej • szczepienia ochronne • stosowanie preparatów odstraszających kleszcze • odzież ochronna • przestrzeganie zasad higieny • szczepienia ochronne • unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych, stosowanie prezerwatyw -0-0-0-0 0-0-0-0-0-0 • unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych, stosowanie prezerwatyw Koniugacja jest podstawowym mechanizmem przekazywania DNA między dwiema komór- kami bakterii. 1 Komórki dawcy i biorcy łączą się za pośrednictwem pilusów. 2 Dochodzi do prze- niesienia jednej komórka F- nici DNA plazmidu z komórki dawcy do komórki biorcy. 3 W obu komórkach zachodzi synteza brakujących nici plazmidu. 4 Komórki rozłączają się. Leczenie Zazwyczaj stosuje się antybiotyki, które mogą działać na 2...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

sposoby: La ↳> bakteriobójczo - powodując śmierć bakterii La bakteriostatycznie. - hamując wzrost i rozmnażanie się bakterii komórka F+ komórka F+ plazmid F pilus TO komórka F+ ORGANIZMY PROKARIOTYCZNE ARCHEONCE W chromosomie archeowców DNA jest nawinięty na zasadowe białka histonowe. ARCHEOWCE BAKTERIE . W chromosomie bakterii DNA jest nawinięty na zasadowe białka niehistonowe. . Geny bakterii nie zawierają odcinków niekodują- cych. L> L> ● W lipidach błonowych bakterii kwasy tłuszczowe są proste i połączone z resztą glicerolu wiązaniami estrowymi. Ściana komórkowa bakterii jest zbudowana głównie z peptydoglikanu - mureiny. U bakterii Gram-ujemnych na jej powierzchni znajduje się błona zewnętrzna. BAKTERIE jednokomórkowe kolonijne Budowa rzęska L> Ekstremofilne zasiedlają gorące źródła (+100°C) i mora antarktyczne (-4°(!) N srodowiskach silnie zasolonych. Halofilne występują w środowiskach silnie zasolonych. Termofilne występują, gorących źródłach. W MUREINA ( plazmid Komórka bakterii heterotroficznej. sara ściana komórkowa BLONA KOMÓRKOWA GRAM+ warstwa śluzowa ściana komórkowa błona komórkowa chromosom bakteryjny wewnątrzkomórkowe wpuklenia błony rybosom. BŁONA ZEWNĘTRZNA MUREINA zbudowana z błona zewnętrzna Komórka bakterii autotroficznej (sinicy). mureiny BŁONA KOMÓRKOWA GRAM- ● tylakoid pod względem budowy ściany komórkowej dzielimy bakterie na dwie grupy Geny archeowców zawierają często odcinki nieko- dujące. W lipidach błonowych archeowców kwasy tłusz- czowe są rozgałęzione i połączone z resztą glicero- lu wiązaniami eterowymi. • Ściana komórkowa archeowców nie zawiera pepty- doglikanów. Na powierzchni ściany komórkowej znajduje się ochronna warstwa S, zbudowana z białek. Kształt: Bakterie kuliste - zwykle tworzą skupiska o różnym kształcie. Ziarenkowce. Dwoinki. Gronkowce. Bakterie cylindryczne - występują pojedynczo lub układają się w proste nici. % 499 Pałeczki. Laseczki. Przecinkowce. oraz Bakterie spiralne - zwykle występują pojedynczo. Krętki. Śrubowce. Bakterie nieregularne - zwykle występują pojedynczo. Promieniowce. Maczugowce. L> brak jądra komórkowego Lbłona komórkowa chroni, zachodzi metabolizm La blona zewnętrzna dodatkowe ochrona L> otoczka śluzowa ułatwia athezje L> La Ls fimbrie przyczepianie się komórek pilusy prickazują mat genetyczny rzęski umożliwiają ruch La Barwienie grama to metoda polegająca barwieniu komórek seria określonych barwników. Gram + (fioletone) Gram- (czerwone) YTY Prątki. na FIMBRIE d Zdolność bakteri do wiązania azotu atmosferycznego Azot to pierwiastek biogenny niezbędny do życia wszystkich organizmów. Powietrze zawiera 78,08% azotu cząsteczkowego. Moze zachodzić tylko W warunkach beztlenowych. N₂ I wiązanie azotu atmosferycznego N azot w związku organicznym NH₂ + را Znaczenie N udział rozkładzie martwej materi organicznej produkcja nawozów L₂ Niązanie azotu atmosferycznego źródło pokarmu dla innych organizmów vaział w procesach trawiennych zwierząt udział w wytwarzaniu witamin. nitryfikacja Stan anabiory To zmniejszenie tępa metabolizmu w niesprzyjających warunkach środowiska wytwarzajac formy przetrwalnikowe cysty - powstają pricz odwodnienie i stoczenie grubą ścianą komórki endospory - komórka dzieli się na 2 nierówne części W takiej postaci bakterie mogo, przetrwać nawet 30 lat, ze zdolnością funkciji życiowych. Ruch możliwy dzięki rzęską Taksja to kierunkowe ruchy komórchu w odpowiedzi no działanie bodźców zewnętrznych Chemotalasja to odpowiedź na środowiskomy bodziec chemiczny Fototaksja reakcja na światło Termotaksja reakcija na temperature -> NO ₂ oczyszczanie ścieków • zastosowanie w premysle sporywczym. zastosowanie w premysle farmaceutycznym. zastosowanie w biotechnologi chorobotwórczość NO3