Biologia /

rosliny pierwotnie wodne

rosliny pierwotnie wodne

 ROŚLINY PIERWOTNIE WODNE
Występują w zbiornikach wody słodkiej i słonej lub w miejscach stale wilgotnych
ORGANIZMY PIERWOTNIE WODNE
•Kocyst

rosliny pierwotnie wodne

user profile picture

dzzulia

107 Followers

85

Udostępnij

Zapisz

tak

 

2

Notatka

ROŚLINY PIERWOTNIE WODNE Występują w zbiornikach wody słodkiej i słonej lub w miejscach stale wilgotnych ORGANIZMY PIERWOTNIE WODNE •Kocystofity ●Krasnorosty Organizmy autotroficzne - fotosynteza oksygeniczna Zielenice Rośliny pierwotnie wodne przypominają protisty roślinne Chloroplasty tych organizmów mają dwie błony białkowo-lipidowe i powstały w wyniku endosymbiozy pierwotnej Komórki roślin pierwotnie wodnych mają: • Ścianę komórkową z celulozy • Dwie wakuole • Materiał zapasowy z ziaren skrobi FORMY MORFOLOGICZNE ROŚLIN PIERWOTNIE WODNYCH FORMY JEDNOKOMÓRKOWE Chloroplast- Membrane iStock KOKOIDALNE Stock by Getty Images Mitochondria- iStock CockPyrenoid etty Images iStock by Gely nee FORMY KOLONIJNE iStock Odznaczają się brakiem organelli ruchu i sztywną ścianą komórkową Nucleus Nucleolus Klonie zbudowane z komórek połączonych ze sobą galaretowatą otoczką iStock WICIOWE iStock iStock iSto Poruszają się za pomocą wici otoczone błoną komórkową i czasami ścianą komórkową Kolonie zbudowane z komórek zrośniętych ze sobą i kontaktujących się za pomocą plazmodesm FORMY PLECHOWE NITKOWATA Zbudowana z luźnych nici które składają się szeregowo ułożonych komórek GLAUKCYSTOFITY komórka sinicy otoczona dwiema błonami KOMÓRCZAKOWATA wspólny przodek roślin Liczne wielojądrowe komórki lub jedna wielojądrowa komórka Niewielka grupa organizmow jednokomorkowych lub kolonijnych Występują w zbiornikach wodnych gdzie pływają za pomocą wici lub unoszą się na wodzie. Mają one szczególnie zbudowane chloroplasty (dwie błony komórkowe), obwodowo rozmieszczone tylakoidy zawierające chlorofil a oraz niebieskie i czerwone fikobiliny. ENDOSYMBIOZA W chloroplastach niektórych gatunków występują pozostałości sinicowe ściany komórkowej z mureiny - taka budowa chloroplastów wskazuje na endosymbiotyczne pochodzenie ENDOSYMBIOZA PIERWOTNA chloroplast otoczony trzema błonami błona fagosomalna wspólny przodek roślin NIBY TKANKOWATA UTRATA BŁONY FAGOSOMALNEJ Zbudowana z nibytkanki, wielokomórkowe nici ciasno ze sobą sklejone za pomocą śluzowiejących ścian komórkowych komórka roślinna chloroplast otoczony dwiema błonami KRASNOROSTY Zasiedlają przybrzeżne strefy ciepłych wód morskich. Zazwyczaj mają wielokomórkowe plechy nibytkankowe przytwierdzone do podłoża za pomocą chwytników. W ich chloroplastach oprócz chlorofili i karotenoidów występują fikobiliny. Z tego powodu plechy krasnorostyów...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

przybierają czerwone zabarwienie ZIELENICE Zasiedlają głównie środowiska wodne ale występują też na lądzie np. W korach drzew. Zielenice wchodzą w symbiotyczne związki z różnymi gatunkami grzybów współtworząc porosty. Do zielenic należą formy jednokomórkowe jak i kolonijne oraz wielokomórkowe. W komórkach chloroplastów występują chlorofili a i b. Komórki są otoczone celulozową ścianą komórkową i zawierają materiał zapasowy - skrobię. ROZMNAŻANIE SIĘ Przemiana faz jądrowych połączona z przemianą pokoleń Następowanie po sobie pokolenia rozmnażającego się za pomocą gamet - gametofitu (1n) oraz pokolenia rozmnażającego się za pomocą zarodników - sporofitu (2n). Zarodniki są mejosporami. Powstają w wyniku mejozy macierzystych zarodników. Mejospory kiełkują w gametofity, a więc nie odtwarzają składu genetycznego organizmu rodzicielskiego - sporofitu Mejoza która prowadzi do powstania zarodników jest mejozą pośrednią CYKL ROZWOJOWY ULWY SAŁATOWEJ zygota (2n) zapłodnienie gameta żeńska (1n) 5 gametofit żeński (1n) gameta męska (1n) 3 1 sporofit (2n) 4 mejoza zarodniki (1n) gametofit męski (1n) 1 Diploidalna plecha sporofitu wytwa- rza zarodnie, w których zachodzi podział mejotyczny komórek macierzystych zarodników. 2 W wyniku mejozy powstają haplo- idalne zarodniki - zoospory. 3 Zarodniki kiełkują w haploidalne gametofity. 4 Gametofit męski wytwarza jedno- komórkowe plemnie, w których powstają małe, opatrzone wiciami gamety męskie - plemniki. 5 Gametofit żeński wytwarza jedno- komórkowe lęgnie, w których powstają małe, opatrzone wiciami gamety żeńskie. 6 Zachodzi zapłodnienie gamety żeńskiej gametą męską na drodze izogamii. W wyniku zapłodnienia powstaje diploidalna zygota. 7 W rezultacie podziałów mitotycz- nych zygoty tworzy się diploidalny sporofit.

Biologia /

rosliny pierwotnie wodne

user profile picture

dzzulia

107 Followers

 ROŚLINY PIERWOTNIE WODNE
Występują w zbiornikach wody słodkiej i słonej lub w miejscach stale wilgotnych
ORGANIZMY PIERWOTNIE WODNE
•Kocyst

Otwórz

tak

Podobne notatki
Know Rośliny pierwotnie wodne thumbnail

153

1798

Rośliny pierwotnie wodne

rośliny pierwotnie wodne, notatka biologia zakres rozszerzony, klasa 2 ale nadaje się także do powtórki przez egzaminem maturalnym

Know Mchy - rośliny o dominującym gametoficie  thumbnail

113

1339

Mchy - rośliny o dominującym gametoficie

biologia klasa 2 rozszerzenie

Know Paprotniki - zarodnikowe rosliny naczyniowe thumbnail

103

1190

Paprotniki - zarodnikowe rosliny naczyniowe

biologia klasa 2. źródło „biologia na czasie” klasa 2

Know Paprotniki thumbnail

63

829

Paprotniki

Notatka dotycząca paprotników

Know  różnorodność prokariotów, protistów, grzybów i porostów  thumbnail

6

97

różnorodność prokariotów, protistów, grzybów i porostów

Biologia na czasie 2, zakres rozszerzony

Know Protisty thumbnail

4

79

Protisty

Notatka z protistow - poziom rozszerzony

ROŚLINY PIERWOTNIE WODNE Występują w zbiornikach wody słodkiej i słonej lub w miejscach stale wilgotnych ORGANIZMY PIERWOTNIE WODNE •Kocystofity ●Krasnorosty Organizmy autotroficzne - fotosynteza oksygeniczna Zielenice Rośliny pierwotnie wodne przypominają protisty roślinne Chloroplasty tych organizmów mają dwie błony białkowo-lipidowe i powstały w wyniku endosymbiozy pierwotnej Komórki roślin pierwotnie wodnych mają: • Ścianę komórkową z celulozy • Dwie wakuole • Materiał zapasowy z ziaren skrobi FORMY MORFOLOGICZNE ROŚLIN PIERWOTNIE WODNYCH FORMY JEDNOKOMÓRKOWE Chloroplast- Membrane iStock KOKOIDALNE Stock by Getty Images Mitochondria- iStock CockPyrenoid etty Images iStock by Gely nee FORMY KOLONIJNE iStock Odznaczają się brakiem organelli ruchu i sztywną ścianą komórkową Nucleus Nucleolus Klonie zbudowane z komórek połączonych ze sobą galaretowatą otoczką iStock WICIOWE iStock iStock iSto Poruszają się za pomocą wici otoczone błoną komórkową i czasami ścianą komórkową Kolonie zbudowane z komórek zrośniętych ze sobą i kontaktujących się za pomocą plazmodesm FORMY PLECHOWE NITKOWATA Zbudowana z luźnych nici które składają się szeregowo ułożonych komórek GLAUKCYSTOFITY komórka sinicy otoczona dwiema błonami KOMÓRCZAKOWATA wspólny przodek roślin Liczne wielojądrowe komórki lub jedna wielojądrowa komórka Niewielka grupa organizmow jednokomorkowych lub kolonijnych Występują w zbiornikach wodnych gdzie pływają za pomocą wici lub unoszą się na wodzie. Mają one szczególnie zbudowane chloroplasty (dwie błony komórkowe), obwodowo rozmieszczone tylakoidy zawierające chlorofil a oraz niebieskie i czerwone fikobiliny. ENDOSYMBIOZA W chloroplastach niektórych gatunków występują pozostałości sinicowe ściany komórkowej z mureiny - taka budowa chloroplastów wskazuje na endosymbiotyczne pochodzenie ENDOSYMBIOZA PIERWOTNA chloroplast otoczony trzema błonami błona fagosomalna wspólny przodek roślin NIBY TKANKOWATA UTRATA BŁONY FAGOSOMALNEJ Zbudowana z nibytkanki, wielokomórkowe nici ciasno ze sobą sklejone za pomocą śluzowiejących ścian komórkowych komórka roślinna chloroplast otoczony dwiema błonami KRASNOROSTY Zasiedlają przybrzeżne strefy ciepłych wód morskich. Zazwyczaj mają wielokomórkowe plechy nibytkankowe przytwierdzone do podłoża za pomocą chwytników. W ich chloroplastach oprócz chlorofili i karotenoidów występują fikobiliny. Z tego powodu plechy krasnorostyów...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

przybierają czerwone zabarwienie ZIELENICE Zasiedlają głównie środowiska wodne ale występują też na lądzie np. W korach drzew. Zielenice wchodzą w symbiotyczne związki z różnymi gatunkami grzybów współtworząc porosty. Do zielenic należą formy jednokomórkowe jak i kolonijne oraz wielokomórkowe. W komórkach chloroplastów występują chlorofili a i b. Komórki są otoczone celulozową ścianą komórkową i zawierają materiał zapasowy - skrobię. ROZMNAŻANIE SIĘ Przemiana faz jądrowych połączona z przemianą pokoleń Następowanie po sobie pokolenia rozmnażającego się za pomocą gamet - gametofitu (1n) oraz pokolenia rozmnażającego się za pomocą zarodników - sporofitu (2n). Zarodniki są mejosporami. Powstają w wyniku mejozy macierzystych zarodników. Mejospory kiełkują w gametofity, a więc nie odtwarzają składu genetycznego organizmu rodzicielskiego - sporofitu Mejoza która prowadzi do powstania zarodników jest mejozą pośrednią CYKL ROZWOJOWY ULWY SAŁATOWEJ zygota (2n) zapłodnienie gameta żeńska (1n) 5 gametofit żeński (1n) gameta męska (1n) 3 1 sporofit (2n) 4 mejoza zarodniki (1n) gametofit męski (1n) 1 Diploidalna plecha sporofitu wytwa- rza zarodnie, w których zachodzi podział mejotyczny komórek macierzystych zarodników. 2 W wyniku mejozy powstają haplo- idalne zarodniki - zoospory. 3 Zarodniki kiełkują w haploidalne gametofity. 4 Gametofit męski wytwarza jedno- komórkowe plemnie, w których powstają małe, opatrzone wiciami gamety męskie - plemniki. 5 Gametofit żeński wytwarza jedno- komórkowe lęgnie, w których powstają małe, opatrzone wiciami gamety żeńskie. 6 Zachodzi zapłodnienie gamety żeńskiej gametą męską na drodze izogamii. W wyniku zapłodnienia powstaje diploidalna zygota. 7 W rezultacie podziałów mitotycz- nych zygoty tworzy się diploidalny sporofit.