● zmiennocieplne przystosowane do życia na lądzie, ale uzależnione rozwojem od wody •ziemno-wodny tryb życia • żuchwowce •niska temp. ogranicza ich rozmnażanie płazy dzielimy na: ● Plazy Cechy ogólne kijanki/larwy posiadają skrzela płucodyszne (formy doroste) bezowodniowce (brak błon płodowych) pierwotnie lądowe - beznogie -bezogonowe ogoniaste zumą hibernują Pokrycie ciała • skóra - cienka - płazy oddychają też przez skórę - naga - pozbawiona wytworów - zbudowana z nabłonka wielowarstwowego płaskiego - bogata w liczne gruczoły śluzowe •śluz wydzielany przez gruczoły - nawilżenie ciała -chroni przed wysychaniem ● gruczoły jadowe - wytwór skóry niektórych gatunków - obrona przez nadanie gorzkiego smaku • komórki barwnikowe nadające barwę skóra płazów jest przepuszczalna dla gazów i wody - nie piją tylko chłoną wodę ● - ułatwia dyfuzję - gazy w nim rozpuszczone łatwiej się wchłaniają - zmniejsza tarcie Układ szkieletowy stadia larwalne - szkielet chrzęstny osobniki doroste - szkielet zbudowany z elementów kostnych i chrzęstnych czaszka jest płaska i ma ażurową konstrukcję (np. bez zbudowanego dna oczodołów) - jest lekka - zmniejszenie ciężaru głowy czaszka połączona z kręgosłupem przez 2 kłykcie potyliczne - możliwe są tylko ruchy potakujące (pozwala to na wychylanie głowy z wody) brak klatki piersiowej (żeber i mostka) - brak sprawnej wentylacji ciała - wpomagają się skórą kosteczka słuchowa - strzemiączko płazy bezogonowe posiadają błonę pławną (skórę rozpiętą między palcami) - mogą po- ruszać się sprawnie w wodzie jak i na lądzie kończyny: - górne - czteropalczaste -dolne - pięciopalczaste Układ pokarmowy doroste plazy to drapieżniki, których pokarmem są...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

bezkręgowce, a także drobne kręgowce otwór gębowy - jama gębowo gardzielowa, w której znajdują się zęby przyrośnięte do kości pokarm jest połykany w całości - zęby nie służą, aby go gryźć, tylko podtrzymać połykanie ułatwiają ruchy gałek ocznych - w trakcie połykania wypuklają się w głąb jamy gębowej i w ten sposób popychają pokarm w stronę gardzieli w jamie gębowo-gardzielowej znajduje się język, jego powierzchnię nawilża lepka wydzielina gruczołów ślinowych - chwytanie pokarmu Układ oddechowy • silnie unaczynione, workowate pluca - mała powierzchnia dyfuzyjna - są małe pofałdowania płuca łączą się z gardzielą za pomocą krótkich dróg oddechowych złożonych ze słabo rozwiniętej krtani oraz tchawicy • brak klatki piersiowej - wentylacja odbywa się dzięki ruchom dna jamy gębowej • wymiana gazowa zachodzi przez: płuca nabłonek jamy gębowo-gardzielowej - skórę . larwy płazów pobierają tlen z wody za pomocą skrzeli u dorosłych osobników udział w wymianie gazowej biorą pluca i skrzela Układ oddechowy . . powietrze tłoczone jest do płuc przez rytmiczne obniżanie i podnoszenie dnia jamy gębowo-gardzielowej dzięki cienkiej i porowatej skórze, mogą swobodnie przenikać przez nią cząsteczki gazów i woda tętnica silne ukrwienie sprawia, że wymiana zachodzi na całej jej powierzchni tlen pobrany przez skórę do krwi przenoszony jest do żyła wszystkich tkanek, a powstały w nich CO2 jest transportowany do naczyń występujących pod skórą i usuwany na zewnątrz organizmu sieć naczyń włosowatych aaaaaaa 2 przedsionki 1 komora średniooszczędną gospodarkę wodną posiadają pęcherz moczowy (uchyłek kloaki) Układ krwionośny dwuobiegowy (duży i mały (płucny) obieg) zamknięty 0₂ CO. 2 2 Układ wydalniczy pranercza - powstający mocz spływa moczowodami do kloaki (wspólne ujście otworu pokarmo- wego, wydalniczego i rozrodczego) główny składnik moczu - mocznik - organizmy ureateliczne muszą prowadzić krew odtlenowana - spływa z ciała plaza do prawego przedsionka krew utlenowana - wraca z płuc do lewego przesionka naskórek skóra przedłużona zastawka spiralna - częściowo zapobiega mieszaniu się krwi odtlenowanej z natlenowaną oba rodzaje krwi mieszają się w komorze, z której wypływają za pomocą stożka tętniczego mieszanie krwi to dowód na to, że wymiana gazowa, która odbła się w płucach nie jest dla płazów taka ważna Układ nerwowy 5 elementów ułożonych liniowo: - rdzeń przedłużony - móżdżek śródmózgowie międzymózgowie -kresomózgowie - najlepiej rozwinęło się kresomózgowie, zbudowane z dwóch półkul najsłabiej rozwinął się móżdżek - mała, nieskomplikowana ruchliwość Układ zmysłowy-tworzą dobrze wyspecjalizowane narządy takie jak: - oko: zdolność akomodacji (umiejętność ostrego widzenia dalekich i bliskich przedmiotów) pokryte dwima powiekami chroniącymi przed wysychaniem posiadają gruczoły nawilżające - ochrona przed wysychaniem - ucho: dobrze rozwinięte oddzielone od otoczenia błoną bębenkową posiada jedną kosteczkę słuchową - strzemiączko . - narząd Jacobsona: zbudowany z chemoreceptorów zlokalizowany w podniebieniu odbiera bodźce sinakowo-węchowe - receptory dotyku - znajdują się w skórze - linia naboczna - wstępuje u niektórych gatunków płazów wodnych oraz postaci larwalnej Rozmnażanie i rozwój płazy ogoniaste -zapłodnienie wewnętrzne -jajovodne -larwa pobna do osobnika dorosłego płazy beznogie -zapłodnienie zewnętrzne - jajovodne/zyworodne, - larwa podobna do osobnika dorosłego płazy bezogonowe -zapłodnienie zewnętrzne jajovodne -kijanka - znacznie różni się od osobnika dorosłego neotenia-dojrzałość płciowa w stadium larwalnym, gdy tarczyca larw jest niedojrzała rozdzielnopłciowe ·dymorfizm płciowy - zróżnicowanie wielkości ciała, występowanie podzieli godowych shrzek otacza galaretka wchłaniająca wodę -zarodek ma zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju Cykl rozwojowy przystosowania do środowiska wodnego: - skrzela, - obecność ogona - linia naboczna płazów bezogonowych dorosła zaba pojawiają się przednie kończyny młoda zaba ogon staje się krótszy skrzek Środowisko lądowe skóra pokryta śluzem chroni przed wyschnięciem pojawienie się płuc wydalanie mocznika oko z powiekami chroniącymi przed wyschnięciem wykształcenie kończyn - poruszanie polądzie umięśnione tylne nogi - skakanie zarodek skrzela zewnętrzne do oddychania kue žuje z jedzenia przechowywanego w ogonie ogon kijanki czepiają się rośliny wodnej nadal rośnie 2 pojauriaja sie tylne kończyny 1. žaba składa skrzek, z którego rozwija się kijanka zaopatrzona w skrzela 2. po kilku dniach kijanka posiada juž skrzela wewnętrzne, linię naboczną i jeden obieg krwi 3. w początkowym stadium przeobrażania kijance wyrastają kończyny tylne 4. stopniowo pojawiają się kolejne kończyny, a także płuca i ich krwioobieg 5. zaba tuż po przeobraženiu ma jeszcze szczątki ogona; kiedy przeobrazi się, wychodzi na ląd (z wody) i wraca do niej tylko w okresie godowym Przystosowania płazów Środowisko wodne skóra pokryta śluzem ułatwia poruszanie w wodzie błona pławna pomiędzy palcami ułatwia pływanie lekka konstrukcja czaszki zmniejsza ciężar płazów u form larwalnych - skrzela, linia naboczna, ogon

user profile picture

mxrcy

4 Followers

 ●
zmiennocieplne
przystosowane do życia na lądzie, ale uzależnione rozwojem od wody
•ziemno-wodny tryb życia
• żuchwowce
•niska temp. ogran

Otwórz

Płazy

● zmiennocieplne przystosowane do życia na lądzie, ale uzależnione rozwojem od wody •ziemno-wodny tryb życia • żuchwowce •niska temp. ogranicza ich rozmnażanie płazy dzielimy na: ● Plazy Cechy ogólne kijanki/larwy posiadają skrzela płucodyszne (formy doroste) bezowodniowce (brak błon płodowych) pierwotnie lądowe - beznogie -bezogonowe ogoniaste zumą hibernują Pokrycie ciała • skóra - cienka - płazy oddychają też przez skórę - naga - pozbawiona wytworów - zbudowana z nabłonka wielowarstwowego płaskiego - bogata w liczne gruczoły śluzowe •śluz wydzielany przez gruczoły - nawilżenie ciała -chroni przed wysychaniem ● gruczoły jadowe - wytwór skóry niektórych gatunków - obrona przez nadanie gorzkiego smaku • komórki barwnikowe nadające barwę skóra płazów jest przepuszczalna dla gazów i wody - nie piją tylko chłoną wodę ● - ułatwia dyfuzję - gazy w nim rozpuszczone łatwiej się wchłaniają - zmniejsza tarcie Układ szkieletowy stadia larwalne - szkielet chrzęstny osobniki doroste - szkielet zbudowany z elementów kostnych i chrzęstnych czaszka jest płaska i ma ażurową konstrukcję (np. bez zbudowanego dna oczodołów) - jest lekka - zmniejszenie ciężaru głowy czaszka połączona z kręgosłupem przez 2 kłykcie potyliczne - możliwe są tylko ruchy potakujące (pozwala to na wychylanie głowy z wody) brak klatki piersiowej (żeber i mostka) - brak sprawnej wentylacji ciała - wpomagają się skórą kosteczka słuchowa - strzemiączko płazy bezogonowe posiadają błonę pławną (skórę rozpiętą między palcami) - mogą po- ruszać się sprawnie w wodzie jak i na lądzie kończyny: - górne - czteropalczaste -dolne - pięciopalczaste Układ pokarmowy doroste plazy to drapieżniki, których pokarmem są...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

bezkręgowce, a także drobne kręgowce otwór gębowy - jama gębowo gardzielowa, w której znajdują się zęby przyrośnięte do kości pokarm jest połykany w całości - zęby nie służą, aby go gryźć, tylko podtrzymać połykanie ułatwiają ruchy gałek ocznych - w trakcie połykania wypuklają się w głąb jamy gębowej i w ten sposób popychają pokarm w stronę gardzieli w jamie gębowo-gardzielowej znajduje się język, jego powierzchnię nawilża lepka wydzielina gruczołów ślinowych - chwytanie pokarmu Układ oddechowy • silnie unaczynione, workowate pluca - mała powierzchnia dyfuzyjna - są małe pofałdowania płuca łączą się z gardzielą za pomocą krótkich dróg oddechowych złożonych ze słabo rozwiniętej krtani oraz tchawicy • brak klatki piersiowej - wentylacja odbywa się dzięki ruchom dna jamy gębowej • wymiana gazowa zachodzi przez: płuca nabłonek jamy gębowo-gardzielowej - skórę . larwy płazów pobierają tlen z wody za pomocą skrzeli u dorosłych osobników udział w wymianie gazowej biorą pluca i skrzela Układ oddechowy . . powietrze tłoczone jest do płuc przez rytmiczne obniżanie i podnoszenie dnia jamy gębowo-gardzielowej dzięki cienkiej i porowatej skórze, mogą swobodnie przenikać przez nią cząsteczki gazów i woda tętnica silne ukrwienie sprawia, że wymiana zachodzi na całej jej powierzchni tlen pobrany przez skórę do krwi przenoszony jest do żyła wszystkich tkanek, a powstały w nich CO2 jest transportowany do naczyń występujących pod skórą i usuwany na zewnątrz organizmu sieć naczyń włosowatych aaaaaaa 2 przedsionki 1 komora średniooszczędną gospodarkę wodną posiadają pęcherz moczowy (uchyłek kloaki) Układ krwionośny dwuobiegowy (duży i mały (płucny) obieg) zamknięty 0₂ CO. 2 2 Układ wydalniczy pranercza - powstający mocz spływa moczowodami do kloaki (wspólne ujście otworu pokarmo- wego, wydalniczego i rozrodczego) główny składnik moczu - mocznik - organizmy ureateliczne muszą prowadzić krew odtlenowana - spływa z ciała plaza do prawego przedsionka krew utlenowana - wraca z płuc do lewego przesionka naskórek skóra przedłużona zastawka spiralna - częściowo zapobiega mieszaniu się krwi odtlenowanej z natlenowaną oba rodzaje krwi mieszają się w komorze, z której wypływają za pomocą stożka tętniczego mieszanie krwi to dowód na to, że wymiana gazowa, która odbła się w płucach nie jest dla płazów taka ważna Układ nerwowy 5 elementów ułożonych liniowo: - rdzeń przedłużony - móżdżek śródmózgowie międzymózgowie -kresomózgowie - najlepiej rozwinęło się kresomózgowie, zbudowane z dwóch półkul najsłabiej rozwinął się móżdżek - mała, nieskomplikowana ruchliwość Układ zmysłowy-tworzą dobrze wyspecjalizowane narządy takie jak: - oko: zdolność akomodacji (umiejętność ostrego widzenia dalekich i bliskich przedmiotów) pokryte dwima powiekami chroniącymi przed wysychaniem posiadają gruczoły nawilżające - ochrona przed wysychaniem - ucho: dobrze rozwinięte oddzielone od otoczenia błoną bębenkową posiada jedną kosteczkę słuchową - strzemiączko . - narząd Jacobsona: zbudowany z chemoreceptorów zlokalizowany w podniebieniu odbiera bodźce sinakowo-węchowe - receptory dotyku - znajdują się w skórze - linia naboczna - wstępuje u niektórych gatunków płazów wodnych oraz postaci larwalnej Rozmnażanie i rozwój płazy ogoniaste -zapłodnienie wewnętrzne -jajovodne -larwa pobna do osobnika dorosłego płazy beznogie -zapłodnienie zewnętrzne - jajovodne/zyworodne, - larwa podobna do osobnika dorosłego płazy bezogonowe -zapłodnienie zewnętrzne jajovodne -kijanka - znacznie różni się od osobnika dorosłego neotenia-dojrzałość płciowa w stadium larwalnym, gdy tarczyca larw jest niedojrzała rozdzielnopłciowe ·dymorfizm płciowy - zróżnicowanie wielkości ciała, występowanie podzieli godowych shrzek otacza galaretka wchłaniająca wodę -zarodek ma zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju Cykl rozwojowy przystosowania do środowiska wodnego: - skrzela, - obecność ogona - linia naboczna płazów bezogonowych dorosła zaba pojawiają się przednie kończyny młoda zaba ogon staje się krótszy skrzek Środowisko lądowe skóra pokryta śluzem chroni przed wyschnięciem pojawienie się płuc wydalanie mocznika oko z powiekami chroniącymi przed wyschnięciem wykształcenie kończyn - poruszanie polądzie umięśnione tylne nogi - skakanie zarodek skrzela zewnętrzne do oddychania kue žuje z jedzenia przechowywanego w ogonie ogon kijanki czepiają się rośliny wodnej nadal rośnie 2 pojauriaja sie tylne kończyny 1. žaba składa skrzek, z którego rozwija się kijanka zaopatrzona w skrzela 2. po kilku dniach kijanka posiada juž skrzela wewnętrzne, linię naboczną i jeden obieg krwi 3. w początkowym stadium przeobrażania kijance wyrastają kończyny tylne 4. stopniowo pojawiają się kolejne kończyny, a także płuca i ich krwioobieg 5. zaba tuż po przeobraženiu ma jeszcze szczątki ogona; kiedy przeobrazi się, wychodzi na ląd (z wody) i wraca do niej tylko w okresie godowym Przystosowania płazów Środowisko wodne skóra pokryta śluzem ułatwia poruszanie w wodzie błona pławna pomiędzy palcami ułatwia pływanie lekka konstrukcja czaszki zmniejsza ciężar płazów u form larwalnych - skrzela, linia naboczna, ogon