Biologia /

różnorodność protistów grzybów i porostów

różnorodność protistów grzybów i porostów

 zwierzece
kolonijne lub
jednokomórkowe.
Przypominaja
komorki
zwierzece (nie sa
otoczone sciana Sa autotrofami.
komórkowa). Sa
heterotrofami

różnorodność protistów grzybów i porostów

user profile picture

Wikusia🍄

30 Followers

55

Udostępnij

Zapisz

notatka dotyczy opisu protistów grzybów oraz porostów z działu 2 biologii rozszerzonej klasa 2

 

2

Notatka

zwierzece kolonijne lub jednokomórkowe. Przypominaja komorki zwierzece (nie sa otoczone sciana Sa autotrofami. komórkowa). Sa heterotrofami. Protisty roslinopodobne grzybopodobne wielokomórkowe, kolonijne lub jednokomórkowe. Przypominaja komórki roślinne. - wielokomórkowe • komórczakowe ● • tkankowe ● • nibytkankowe nitkowate - kolonijne zespoły połaczonych ze soba komórek za pomoca scian komórkowych jednokomórkowe lub wielokomórkowe o budowie plechowej. Plechy maja postac sluźni. Sciany komórkowe sa zbudowane z celulozy - jednokomórkowe formy nieruchome (kokoidalne) lub ruchome (komórki pełzakow).... Pellikula to białkowa powłoka (alweole, trichocysty) Odżywianie protistów: • grzybopodobne i zwierzece (heterotrofy) odzywiaja sie na drodze endocytozy: - pinocytoza (pobieranie małych rozpuszczalnych kropli płynów) - fagocytoza (pobieranie nierozpuszczalnych czastek) • roslinopodobne odzywiaja sie przez fotosynteze. W chloroplastach wystepuja barwniki asymilacyjne- chlorofil a, b, c i d. Wyrózniamy brazowy barwnik - fukoksantyne. Niektóre protisty roslinopodobne sa miksotrofami. Osmoregulacja protistów: Prowadza ja tylko formy słodkowodne, poniewaz woda osmotycznie napływa do jej wnetrza. Nadmiar wody usuwają wodniczki tetniace. Oddychanie protistów: Najczęściej oddychaja tlonowo, zdarzaja sie tez takie, które oddychaja beztlonowo dzieki fermentacji. Rozmnazanie protistów: ~ bezplciowe Podział poprzeczny lub podłużny komórki: ● - fragmentacja plechy - mitospory: aplanospory zoospory - płciowe •łączenie sie gamet Przemiana faz jadrowych - następowanie po sobie fazy haploidalnej i diploidalnej Przemiana fazy diploidalnej. In In zygota 2n mejoza postgamiczna In In 1n In Przemiana fazy haploidalnej: 2n ไท mejoza pregamiczna ไท ไท In spory zygota 2n Przemiana faz jądrowych u protistów roślinopodobnych mejoza In gametofit sporagenium gametangia plemnie legnie zygota 2n sporofit 2n Przemiana pokoleń -izomorficzna (takie same) -heteromorficzna (różnią się i jedno z nich dominuje) Typy zapłodnienia. izogamia (identyczne, ruchliwe) - - anizogamia (żeńska większa, ruchliwe) - oogamia (żeńska większa nie ruchliwa a męska mała i ruchliwa) Cykl rozwojowy zarodzcow malarii: oocysta mejoza zapłodnienie gameta (1n) zygota (2n) L sporozoity (1n) gameta (1n) gametocyty (1n). sporozoity (1n) 4 MITOZY merozoity (1n) 3 MITOZY Cykl rozwojowy pantofelka 8 makronukleus (2n) makronukleusy (2n) mikronukleusy (2n) mikronukleus (2n) OG 00 00 mejoza jądra haploidalne (1n) 2 jądra haploidalne (1n) fuzja jąder haploidalnych jądro diploidalne (2n) 3 93 Porosty Budowa: Porosty to organizmy o budowie plechowej. Budują je strzępki grzybów oraz komórki zieleni lub sinic. Chwytnik Budowa plech porostów: Wyróżniamy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

plechy: -niewarstwowe (komórki zielenic, strzępki grzybów) -warstwowe (warstwa korowa górna, warstwa zielenic, warstwa rdzeniowa, warstwa korowa dolna Rodzaje plech porostów: - plecha skorupiasta - plecha listkowata - plecha krzaczkowata Roznóżki porostów: -urwistki formują się wewnątrz plech i wydostają się przez jej pęknięcia -wyrostki są większe od urwistów ale są zbudowane z tych samych elementów powstają na powierzchni plechy jako kruche i łatwo odłamujące się uwypuklenia Górna warstwa korowa Porosty jako gatunki wskaźnikowe: Na podstawie obecności porostów można ocenić stopień zanieczyszczenia powietrza SO2. W tym celu stosuje Warstwa glonowa Warstwa rdzeniowa Rozmnażanie: Porosty rozmnażają się wyłącznie bezpłciowo wykorzystując do tego rozmnóżki. Dolna warstwa korowa się skalę porostową dzieli się ona na 7 stref. Znaczenie porostów w przyrodzie i dla człowieka -udział w procesach glebotwórczych - uczestniczą one w tworzeniu się gleby dzięki temu na przygotowanym podłożu mogą rozwijać się rośliny. Porosty nazywamy dlatego organizmami pionierskimi. -źródła pokarmu dla innych zwierząt -bioindykatory - na ich podstawie występowania ocenia się stan czystości powietrza. Budowa ściana komorkowa wakuola. rybosom. jądro komórkowe aparat Golgiego Grzyby cytozol mitochondrium centrosom błona komórkowa peroksysom siateczka śródplazmatyczna gładka siateczka śródplazmatyczna szorstka Grzyby należą do plechowców. Pecha nazywana jest grzybnią. Zbudowana jest z nitkowatych, prostych lub rozgałęzionych strzępek U większości gatunków są one podzielone poprzecznymi ścianami (septami) na wiele komórek Rodzaje strzępek Strzępka komórczakowa Strzępka wielokomórkowa jednojądrowa Strzępka wielokomórkowa dikariotyczna XY jądra komórkowe septa jądro komórkowe jądra komórkowe septa Formy morfologiczne grzybów - formy jednokomórkowe - formy wielokomórkowe - plektenchymatyczny nadziemny owocnik formy wielokomórkowe - brak owocnika Czynności życiowe grzybów Rozmnażanie Bezpłciowe Płciowe - pączkowanie - gametogamia - fragmentacja plechy - gametangiogamia somatogamia - spory ektotroficzna Odżywianie Grzyby drapieżne Symbionty Pasożyty Saprobionty mikoryza mitospory (1n) zarodnia ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE Cykl rozwojowy grzybów sprzężeniowych grzybnie (1n) strzępki (1n) strzępka (1n) mejospory (1n) endotroficzna Beztlenowe ht gametangia zarodnia ROZMNAŻANIE PŁCIOWE kiełkująca zygospora Oddychanie kariogamia i mejoza plazmogamia + Tlenowe połączone gametangia zygospora (1n + 1n) Cykl rozwojowy workowców zarodniki workowe (1) zarodniki workowe (1n) ..... 6 mejoza 0000000 8 worek jądro zygotyczne (2n) jądra sprzężone (in + 1n) hymenium grzybnia (in + 1n) ROZMNAŻANIE PŁCIOWE jądra sprzężone (1n + 1n) kariogamia komórka macierzysta worka •·•. jądro zygotyczne (2n) kariogamia strzępki (1n) 8 ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE komórka macierzysta podstawki DOO 4 Cykl rozwojowy podstawczaków zarodniki konidialne (1n) plemia- owocnik lęgnia grzybnia (1n + 1n) mejoza grzybnie (1n) grzybnia (1n + 1n) owocnik ROZMNAŻANIE PŁCIOWE 2 3 ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE seee plazmogamia podstawka grzybnie (tn) 6 grzybnie (in) plazmogamia 9 strzępka zarodniki podstawkowe (in)

Biologia /

różnorodność protistów grzybów i porostów

user profile picture

Wikusia🍄

30 Followers

 zwierzece
kolonijne lub
jednokomórkowe.
Przypominaja
komorki
zwierzece (nie sa
otoczone sciana Sa autotrofami.
komórkowa). Sa
heterotrofami

Otwórz

notatka dotyczy opisu protistów grzybów oraz porostów z działu 2 biologii rozszerzonej klasa 2

Podobne notatki
Know Grzyby-heterotroficzne beztkankowce thumbnail

5

39

Grzyby-heterotroficzne beztkankowce

☺️☺️

Know Grzyby thumbnail

20

246

Grzyby

🍄

Know  różnorodność prokariotów, protistów, grzybów i porostów  thumbnail

6

97

różnorodność prokariotów, protistów, grzybów i porostów

Biologia na czasie 2, zakres rozszerzony

Know Grzyby i porosty  thumbnail

125

1437

Grzyby i porosty

Grzyby i porosty klasa 2 pr

Know Rośliny pierwotnie wodne thumbnail

153

1797

Rośliny pierwotnie wodne

rośliny pierwotnie wodne, notatka biologia zakres rozszerzony, klasa 2 ale nadaje się także do powtórki przez egzaminem maturalnym

Know Grzyby- heterotroficzne beztkankowce thumbnail

10

47

Grzyby- heterotroficzne beztkankowce

Notatka o grzybach

zwierzece kolonijne lub jednokomórkowe. Przypominaja komorki zwierzece (nie sa otoczone sciana Sa autotrofami. komórkowa). Sa heterotrofami. Protisty roslinopodobne grzybopodobne wielokomórkowe, kolonijne lub jednokomórkowe. Przypominaja komórki roślinne. - wielokomórkowe • komórczakowe ● • tkankowe ● • nibytkankowe nitkowate - kolonijne zespoły połaczonych ze soba komórek za pomoca scian komórkowych jednokomórkowe lub wielokomórkowe o budowie plechowej. Plechy maja postac sluźni. Sciany komórkowe sa zbudowane z celulozy - jednokomórkowe formy nieruchome (kokoidalne) lub ruchome (komórki pełzakow).... Pellikula to białkowa powłoka (alweole, trichocysty) Odżywianie protistów: • grzybopodobne i zwierzece (heterotrofy) odzywiaja sie na drodze endocytozy: - pinocytoza (pobieranie małych rozpuszczalnych kropli płynów) - fagocytoza (pobieranie nierozpuszczalnych czastek) • roslinopodobne odzywiaja sie przez fotosynteze. W chloroplastach wystepuja barwniki asymilacyjne- chlorofil a, b, c i d. Wyrózniamy brazowy barwnik - fukoksantyne. Niektóre protisty roslinopodobne sa miksotrofami. Osmoregulacja protistów: Prowadza ja tylko formy słodkowodne, poniewaz woda osmotycznie napływa do jej wnetrza. Nadmiar wody usuwają wodniczki tetniace. Oddychanie protistów: Najczęściej oddychaja tlonowo, zdarzaja sie tez takie, które oddychaja beztlonowo dzieki fermentacji. Rozmnazanie protistów: ~ bezplciowe Podział poprzeczny lub podłużny komórki: ● - fragmentacja plechy - mitospory: aplanospory zoospory - płciowe •łączenie sie gamet Przemiana faz jadrowych - następowanie po sobie fazy haploidalnej i diploidalnej Przemiana fazy diploidalnej. In In zygota 2n mejoza postgamiczna In In 1n In Przemiana fazy haploidalnej: 2n ไท mejoza pregamiczna ไท ไท In spory zygota 2n Przemiana faz jądrowych u protistów roślinopodobnych mejoza In gametofit sporagenium gametangia plemnie legnie zygota 2n sporofit 2n Przemiana pokoleń -izomorficzna (takie same) -heteromorficzna (różnią się i jedno z nich dominuje) Typy zapłodnienia. izogamia (identyczne, ruchliwe) - - anizogamia (żeńska większa, ruchliwe) - oogamia (żeńska większa nie ruchliwa a męska mała i ruchliwa) Cykl rozwojowy zarodzcow malarii: oocysta mejoza zapłodnienie gameta (1n) zygota (2n) L sporozoity (1n) gameta (1n) gametocyty (1n). sporozoity (1n) 4 MITOZY merozoity (1n) 3 MITOZY Cykl rozwojowy pantofelka 8 makronukleus (2n) makronukleusy (2n) mikronukleusy (2n) mikronukleus (2n) OG 00 00 mejoza jądra haploidalne (1n) 2 jądra haploidalne (1n) fuzja jąder haploidalnych jądro diploidalne (2n) 3 93 Porosty Budowa: Porosty to organizmy o budowie plechowej. Budują je strzępki grzybów oraz komórki zieleni lub sinic. Chwytnik Budowa plech porostów: Wyróżniamy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

plechy: -niewarstwowe (komórki zielenic, strzępki grzybów) -warstwowe (warstwa korowa górna, warstwa zielenic, warstwa rdzeniowa, warstwa korowa dolna Rodzaje plech porostów: - plecha skorupiasta - plecha listkowata - plecha krzaczkowata Roznóżki porostów: -urwistki formują się wewnątrz plech i wydostają się przez jej pęknięcia -wyrostki są większe od urwistów ale są zbudowane z tych samych elementów powstają na powierzchni plechy jako kruche i łatwo odłamujące się uwypuklenia Górna warstwa korowa Porosty jako gatunki wskaźnikowe: Na podstawie obecności porostów można ocenić stopień zanieczyszczenia powietrza SO2. W tym celu stosuje Warstwa glonowa Warstwa rdzeniowa Rozmnażanie: Porosty rozmnażają się wyłącznie bezpłciowo wykorzystując do tego rozmnóżki. Dolna warstwa korowa się skalę porostową dzieli się ona na 7 stref. Znaczenie porostów w przyrodzie i dla człowieka -udział w procesach glebotwórczych - uczestniczą one w tworzeniu się gleby dzięki temu na przygotowanym podłożu mogą rozwijać się rośliny. Porosty nazywamy dlatego organizmami pionierskimi. -źródła pokarmu dla innych zwierząt -bioindykatory - na ich podstawie występowania ocenia się stan czystości powietrza. Budowa ściana komorkowa wakuola. rybosom. jądro komórkowe aparat Golgiego Grzyby cytozol mitochondrium centrosom błona komórkowa peroksysom siateczka śródplazmatyczna gładka siateczka śródplazmatyczna szorstka Grzyby należą do plechowców. Pecha nazywana jest grzybnią. Zbudowana jest z nitkowatych, prostych lub rozgałęzionych strzępek U większości gatunków są one podzielone poprzecznymi ścianami (septami) na wiele komórek Rodzaje strzępek Strzępka komórczakowa Strzępka wielokomórkowa jednojądrowa Strzępka wielokomórkowa dikariotyczna XY jądra komórkowe septa jądro komórkowe jądra komórkowe septa Formy morfologiczne grzybów - formy jednokomórkowe - formy wielokomórkowe - plektenchymatyczny nadziemny owocnik formy wielokomórkowe - brak owocnika Czynności życiowe grzybów Rozmnażanie Bezpłciowe Płciowe - pączkowanie - gametogamia - fragmentacja plechy - gametangiogamia somatogamia - spory ektotroficzna Odżywianie Grzyby drapieżne Symbionty Pasożyty Saprobionty mikoryza mitospory (1n) zarodnia ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE Cykl rozwojowy grzybów sprzężeniowych grzybnie (1n) strzępki (1n) strzępka (1n) mejospory (1n) endotroficzna Beztlenowe ht gametangia zarodnia ROZMNAŻANIE PŁCIOWE kiełkująca zygospora Oddychanie kariogamia i mejoza plazmogamia + Tlenowe połączone gametangia zygospora (1n + 1n) Cykl rozwojowy workowców zarodniki workowe (1) zarodniki workowe (1n) ..... 6 mejoza 0000000 8 worek jądro zygotyczne (2n) jądra sprzężone (in + 1n) hymenium grzybnia (in + 1n) ROZMNAŻANIE PŁCIOWE jądra sprzężone (1n + 1n) kariogamia komórka macierzysta worka •·•. jądro zygotyczne (2n) kariogamia strzępki (1n) 8 ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE komórka macierzysta podstawki DOO 4 Cykl rozwojowy podstawczaków zarodniki konidialne (1n) plemia- owocnik lęgnia grzybnia (1n + 1n) mejoza grzybnie (1n) grzybnia (1n + 1n) owocnik ROZMNAŻANIE PŁCIOWE 2 3 ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE seee plazmogamia podstawka grzybnie (tn) 6 grzybnie (in) plazmogamia 9 strzępka zarodniki podstawkowe (in)