Sacharydy

user profile picture

inga~

25 Followers
 

Biologia

 

1

Notatka

Sacharydy

 BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ
MONOSACHARYDY
LJYRÓŻNIAMY...
G3²
trioza aldechyd 3P glicerynowy
PGAL produkt ostateczny fotosyntezy i produkt

Komentarze (3)

Udostępnij

Zapisz

114

Budowa i funkcje sacharydów, monosacharydy, oligosacharydy, polisacharydy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ MONOSACHARYDY LJYRÓŻNIAMY... G3² trioza aldechyd 3P glicerynowy PGAL produkt ostateczny fotosyntezy i produkt pośredni w oddychaniu komórkowym G30 GB D heksoza glukoza, fruktoza, galaktoza cukier transportowy u zwierząt i Substrat oddychania; monomer (Jednostka budulcowa oligo-i polisacharydow) PRZYKŁADY MONOSACHARYDOW Ryboza pentozaryboza, deoksyryboza Aldehyd 3-fosfoglicerynowy Deoksyryboza Glukoza Fruktoza Galaktoza Glukoza (źródło energii, oddychanie komórkowe) GEGHY CHARAKTERYSTYCZNE Słodkie & rozpuszczalne w wodzie monomer ceed FUNKCJE TRIOZA • Jest produktem pośrednim oddychania komórkowego. • Jest produktem ostatecznym fotosyntezy. PENTOZA • Wchodzi w skład kwasu rybonukleinowego (RNA), który uczestniczy w odczytywaniu informacji genetycznej organizmów i syntezie białka oraz jest nośnikiem informacji genetycznej u niektórych wirusów. • Jest składnikiem wolnych rybonukleotydów, które są przenośnikami energii (np. ATP), i elektronów (np. NAD+) w komórkach. • Wchodzi w skład kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), który jest nośnikiem informacji genetycznej u organizmów i wielu wirusów. HEKSOZA • Jest podstawowym substratem w oddychaniu komórkowym. • Jest monomerem wielu oligosacharydów i polisacharydów. • Jest formą transportową cukrów u zwierząt. • Jest elementem budulcowym disacharydu laktozy. • Wchodzi w skład niektórych polisacharydów. • Pełni funkcję źródła energii, ponieważ łatwo przekształca się w glukozę. • Wchodzi w skład wielu oligosacharydów i polisacharydów. 8 •kilka grup-0 • 1x grupa KARBONYLOWA Gr.aldechydowa -CHO lub X anomer A & ß uzależniony jest od: położenia grupy -OH & -H przy C₁ v glukozy położenia grupy -OH przy C₂ u fruktozy. U W organizmach żywych rozpuszczalnikiem jest woda. woda OSMOTYCZNY ODPŁYW HODY komórko 2% Glukoza r. hipotoniczny r.hipoosmotyczny większy potencjał » gr. ketonowa -CO- AKTYWNOŚĆ OSMOTYCZNA Substancje rozpuszczalne w wodzie (np. monosacharydy i dwucukry) wykazują aktywność AKTYWNOŚĆ OSMOTYCZNĄ. AKTYWNOŚĆ OSMOTYCZNA BUDOWA kom bardziej rozcieńczony mniejsze Stężenie ANOMERY lub 10% glukoza większe stężenie roztwór hiperosmotyczny roztwór hipertoniczny mniejszy potencjał wody zdolność substancji do wywoływania...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

zjawiska OSMOZY. OSMOTYCZNY NAPŁY!!! LODY przechodzenie rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną w celu wyrównania stężeń. komórko woda В 10% Glukoza r. hipotoniczny r.hipoosmotyczny mniejszy potencjał wod kom 2% glukoza bardziej rozcieńczony roztwór hiperosmotyczny roztwór hipertoniczny większy potencjał wody DYNAMICZNA RÓWNOWAGA komg woda nórka błona woda komór 5% Glukoza 5% glukoza roztwór izoosmotyczny roztwór izotoniczny BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ OLIGOSACHARYDY OLIGOSACHARYDY Dwa cukry proste połączone ze sobą wiązaniem o-glikozydowym. Reszty cukrowe połączone mostkiem tlenowym między C₁ & C4 różnych cząstek.. WIĄZANIA 00 C₁ wiązanie 1,4 C Glikozydowe 1,4 Сч wiązanie B Glikozydowe CUKRY MALTOZA glukoza - glukoza cukier w zbożach wiązanie łatwo rozkładane przez większość organizmów SACHAROZA glukoza - fruktoza cukier do herbaty wiązanie łatwo rozkładane przez większość organizmów LAKTOZA Glukoza-galaktoza cukier mlekowy wiązanie rozkładane przez niektóre organizmY. 00 m 8 CO m INFORMACJE Oligosacharydy o dłuższych łańcuchach >2 cukry proste) łączą się z: białkami glikoproteiny lub lipidami Glikolipidy Składnik błon komórkowych.. GLIKOPROTEINY oligosacharydy >2 białko ♫ składnik błon komórkowych GLIKOLIPIDY oligosacharydy >2 tłuszcz BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ POLISACHARYDY POLISACHARYDY wielocukry polimer wiązanie o-glikozydowe (mostek tlenowY) brak aktywności osmotycznej nierozpuszczalne w wodzie mogą pełnic funkcję budulcową & zapasową. RODZAJE ZAPASOWE α-glikozydow monomer glukoza wiązanie 1,4a-glikozydowe C6 SKROBIA rośliny & niektóre protistY & ziarna 2 Frakcje amyloza (jest jej mniej) spiralnie zwinięty łańcuch C₁ łatwo rozkładane przez amylazę występują u większości organizmow dlatego w razie potrzeby szybko rozkładają się do glukozy źródło energii dla organizmów GUKRY ZAPASOWE 1,4-α-glikozydowe. 8 1,4 1,4 BUDULCOLIE Ha 5.4 monosacharydy w kišlach & budyniach 4 AMYLOZA 20% lllllllSLUKOZO AMYLOZA 80% glukoza ele. elegeete elleeeeee eeeeeeee

Sacharydy

user profile picture

inga~

25 Followers
 

Biologia

 

1

Notatka

Sacharydy

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ
MONOSACHARYDY
LJYRÓŻNIAMY...
G3²
trioza aldechyd 3P glicerynowy
PGAL produkt ostateczny fotosyntezy i produkt

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

114

Komentarze (3)

F

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Budowa i funkcje sacharydów, monosacharydy, oligosacharydy, polisacharydy...

Podobne notatki

3

Sacharydy

Know Sacharydy thumbnail

4766

 

4/1/6

7

Chemiczne podstawy życia

Know Chemiczne podstawy życia thumbnail

5414

 

4/1/7

17

układ pokarmowy człowieka

Know układ pokarmowy człowieka thumbnail

4497

 

8/3/7

2

Genetyka molekularna

Know Genetyka molekularna thumbnail

3359

 

3

Więcej

BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ MONOSACHARYDY LJYRÓŻNIAMY... G3² trioza aldechyd 3P glicerynowy PGAL produkt ostateczny fotosyntezy i produkt pośredni w oddychaniu komórkowym G30 GB D heksoza glukoza, fruktoza, galaktoza cukier transportowy u zwierząt i Substrat oddychania; monomer (Jednostka budulcowa oligo-i polisacharydow) PRZYKŁADY MONOSACHARYDOW Ryboza pentozaryboza, deoksyryboza Aldehyd 3-fosfoglicerynowy Deoksyryboza Glukoza Fruktoza Galaktoza Glukoza (źródło energii, oddychanie komórkowe) GEGHY CHARAKTERYSTYCZNE Słodkie & rozpuszczalne w wodzie monomer ceed FUNKCJE TRIOZA • Jest produktem pośrednim oddychania komórkowego. • Jest produktem ostatecznym fotosyntezy. PENTOZA • Wchodzi w skład kwasu rybonukleinowego (RNA), który uczestniczy w odczytywaniu informacji genetycznej organizmów i syntezie białka oraz jest nośnikiem informacji genetycznej u niektórych wirusów. • Jest składnikiem wolnych rybonukleotydów, które są przenośnikami energii (np. ATP), i elektronów (np. NAD+) w komórkach. • Wchodzi w skład kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), który jest nośnikiem informacji genetycznej u organizmów i wielu wirusów. HEKSOZA • Jest podstawowym substratem w oddychaniu komórkowym. • Jest monomerem wielu oligosacharydów i polisacharydów. • Jest formą transportową cukrów u zwierząt. • Jest elementem budulcowym disacharydu laktozy. • Wchodzi w skład niektórych polisacharydów. • Pełni funkcję źródła energii, ponieważ łatwo przekształca się w glukozę. • Wchodzi w skład wielu oligosacharydów i polisacharydów. 8 •kilka grup-0 • 1x grupa KARBONYLOWA Gr.aldechydowa -CHO lub X anomer A & ß uzależniony jest od: położenia grupy -OH & -H przy C₁ v glukozy położenia grupy -OH przy C₂ u fruktozy. U W organizmach żywych rozpuszczalnikiem jest woda. woda OSMOTYCZNY ODPŁYW HODY komórko 2% Glukoza r. hipotoniczny r.hipoosmotyczny większy potencjał » gr. ketonowa -CO- AKTYWNOŚĆ OSMOTYCZNA Substancje rozpuszczalne w wodzie (np. monosacharydy i dwucukry) wykazują aktywność AKTYWNOŚĆ OSMOTYCZNĄ. AKTYWNOŚĆ OSMOTYCZNA BUDOWA kom bardziej rozcieńczony mniejsze Stężenie ANOMERY lub 10% glukoza większe stężenie roztwór hiperosmotyczny roztwór hipertoniczny mniejszy potencjał wody zdolność substancji do wywoływania...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

zjawiska OSMOZY. OSMOTYCZNY NAPŁY!!! LODY przechodzenie rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną w celu wyrównania stężeń. komórko woda В 10% Glukoza r. hipotoniczny r.hipoosmotyczny mniejszy potencjał wod kom 2% glukoza bardziej rozcieńczony roztwór hiperosmotyczny roztwór hipertoniczny większy potencjał wody DYNAMICZNA RÓWNOWAGA komg woda nórka błona woda komór 5% Glukoza 5% glukoza roztwór izoosmotyczny roztwór izotoniczny BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ OLIGOSACHARYDY OLIGOSACHARYDY Dwa cukry proste połączone ze sobą wiązaniem o-glikozydowym. Reszty cukrowe połączone mostkiem tlenowym między C₁ & C4 różnych cząstek.. WIĄZANIA 00 C₁ wiązanie 1,4 C Glikozydowe 1,4 Сч wiązanie B Glikozydowe CUKRY MALTOZA glukoza - glukoza cukier w zbożach wiązanie łatwo rozkładane przez większość organizmów SACHAROZA glukoza - fruktoza cukier do herbaty wiązanie łatwo rozkładane przez większość organizmów LAKTOZA Glukoza-galaktoza cukier mlekowy wiązanie rozkładane przez niektóre organizmY. 00 m 8 CO m INFORMACJE Oligosacharydy o dłuższych łańcuchach >2 cukry proste) łączą się z: białkami glikoproteiny lub lipidami Glikolipidy Składnik błon komórkowych.. GLIKOPROTEINY oligosacharydy >2 białko ♫ składnik błon komórkowych GLIKOLIPIDY oligosacharydy >2 tłuszcz BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ POLISACHARYDY POLISACHARYDY wielocukry polimer wiązanie o-glikozydowe (mostek tlenowY) brak aktywności osmotycznej nierozpuszczalne w wodzie mogą pełnic funkcję budulcową & zapasową. RODZAJE ZAPASOWE α-glikozydow monomer glukoza wiązanie 1,4a-glikozydowe C6 SKROBIA rośliny & niektóre protistY & ziarna 2 Frakcje amyloza (jest jej mniej) spiralnie zwinięty łańcuch C₁ łatwo rozkładane przez amylazę występują u większości organizmow dlatego w razie potrzeby szybko rozkładają się do glukozy źródło energii dla organizmów GUKRY ZAPASOWE 1,4-α-glikozydowe. 8 1,4 1,4 BUDULCOLIE Ha 5.4 monosacharydy w kišlach & budyniach 4 AMYLOZA 20% lllllllSLUKOZO AMYLOZA 80% glukoza ele. elegeete elleeeeee eeeeeeee