Biologia /

Sacharydy

Sacharydy

 BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ
MONOSACHARYDY
LJYRÓŻNIAMY....
G3²
trioza aldechyd 3P glicerynowy
PGAL produkt ostateczny fotosyntezy i produkt

Sacharydy

user profile picture

inga~

69 Followers

204

Udostępnij

Zapisz

Budowa i funkcje sacharydów, monosacharydy, oligosacharydy, polisacharydy...

 

1

Notatka

BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ MONOSACHARYDY LJYRÓŻNIAMY.... G3² trioza aldechyd 3P glicerynowy PGAL produkt ostateczny fotosyntezy i produkt pośredni w oddychaniu komórkowyM G5+ pentoza ryboza, deoksyryboza G6 → heksoza Glukoza, fruktoza, galaktoza cukier transportowy u zwierząt; Substrat oddychania; monomer (jednostka budulcowa oligo-i polisacharydów) Aldehyd PRZYKŁADY MONOSACHARYDOW Ryboza 3-fosfoglicerynowy Deoksyryboza Glukoza Fruktoza GEGHY CHARAKTERYSTYCZNE Słodkie Galaktoza Glukoza (źródło energii, oddychanie komórkowe) & rozpuszczalne w wodzie FUNKCJE TRIOZA • Jest produktem pośrednim oddychania komórkowego. • Jest produktem ostatecznym fotosyntezy. monomer ♡ PENTOZA • Wchodzi w skład kwasu rybonukleinowego (RNA), który uczestniczy w odczytywaniu informacji genetycznej organizmów i syntezie białka oraz jest nośnikiem informacji genetycznej u niektórych wirusów. • Jest składnikiem wolnych rybonukleotydów, które są przenośnikami energii (np. ATP), i elektronów (np. NAD+) w komórkach. DO • Wchodzi w skład kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), który jest nośnikiem informacji genetycznej u organizmów i wielu wirusów. HEKSOZA • Jest podstawowym substratem w oddychaniu komórkowym. • Jest monomerem wielu oligosacharydów i polisacharydów. • Jest formą transportową cukrów u zwierząt. • Pełni funkcję źródła energii, ponieważ łatwo przekształca się w glukozę. • Wchodzi w skład wielu oligosacharydów i polisacharydów. • Jest elementem budulcowym disacharydu laktozy. Wchodzi w skład niektórych polisacharydów. •kilka grup 0 • 1x grupa KARBONYLOWA Gr. aldechydowa lub -CHO X anomer X & ß uzależniony jest od: U położenia grupy -OH & -H przy C₁ u glukozy położenia grupy -OH przy C₂ u fruktozy. W organizmach żywych rozpuszczalnikiem jest woda. AKTYWNOŚĆ OSMOTYCZNA Substancje rozpuszczalne w wodzie (np. monosacharydy i dwucukry) wykazują aktywność AKTYWNOŚĆ OSMOTYCZNĄ. OSMOTYCZNY ODPŁYW HODY Ko błona AKTYWNOŚĆ OSMOTYCZNA zdolność substancji do wywoływania zjawiska OSMOZY. Ô Gr. Ketonowa -CO- kom 2% Glukoza r. hipotoniczny r.hipoosmotyczny większy potencjał woda BUDOWA bardziej rozcieńczony mniejsze Stężenie ANOMERY lub 10% glukoza większe...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

stężenie roztwór hiperosmotyczny roztwór hipertoniczny mniejszy potencjał wody OSMOTYCZNY NAPŁYWJ HODY przechodzenie rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną w celu wyrównania stężeń. komórkos 10% Glukoza r. hipotoniczny r.hipoosmotyczny mniejszy potencjał wody woda В kom 2% glukoza bardziej rozcieńczony roztwór hiperosmotyczny roztwór hipertoniczny większy potencjał wody DYNAMICZNA RÓWNOWAGA komórko woda woda Komo 5% Glukoza 5% glukoza roztwór izoosmotyczny roztwór izotoniczny BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ OLIGOSACHARYDY OLIGOSACHARYDY Dwa cukry proste połączone ze sobą wiązaniem o-glikozydowym. Reszty cukrowe połączone mostkiem tlenowym między C₁ & C4 różnych cząstek.. WIĄZANIA 00 O C₁ Сч wiązanie 1,4 C glikozydowe wiązanie 1.4 B Glikozydowe CUKRY MALTOZA glukoza - glukoza cukier w zbożach wiązanie łatwo rozkładane przez większość organizmów SACHAROZA glukoza - fruktoza cukier do herbaty wiązanie łatwo rozkładane przez większość organizmów LAKTOZA Glukoza-galaktoza cukier mlekowy wiązanie rozkładane przez niektóre organizmy. 00 m 8 CO m INFORMACJE Oligosacharydy o dłuższych łańcuchach >2 cukry proste) łączą się z: białkami glikoproteiny lipidami Glikolipidy Składnik błon komórkowych.. lub GLIKOPROTEINY oligosacharydy >2 białko składnik błon komórkowych GLIKOLIPIDY oligosacharydy >2 tłuszcz BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ POLISACHARYDY POLISACHARYDY wielocukry polimer wiązanie o-glikozydowe (mostek tlenowy) brak aktywności osmotycznej nierozpuszczalne w wodzie mogą pełnic funkcję budulcową & zapasową. RODZAJE ZAPASOWE α-glikozydow 8 C6 C₁ monomer Glukoza wiązanie 1.4a-glikozydowe łatwo rozkładane przez amylazę • występują u większości organizmów dlatego w razie potrzeby szybko rozkładają się do glukozy źródło energii dla organizmów CUKRY ZAPASOWE SKROBIA rośliny & niektóre protistY & ziarna 2 frakcie amyloza (jest jej mniej) spiralnie zwinięty łańcuch 1,4-α-glikozydowe. 8 1,4 1,4 BUDULCOWE 23 4 monosacharydy @ w kiślach & budyniach 4 AMYLOZA 20% llllllll Glukoza AMYLOZA 80% elegete ellele ele ellele GLIKOGEN zwierzęta & grzyby & człowiek (wątrąba, mięśnie) więcej rozgałęzień niż w Skrobi wiązania 1,4-a-glikozydowe rozgałęzienia co 8-12 reszt glukozowych wiązanie 1,6a-glikozydowe > glikogen te gee eeee elledele 8 e l l l l l le peelieeeee sellele długie proste nierozgałęzione równoległe do siebie ↑ 1,4 8 GELULOZA ściany komórkowe (komórki roślinne) nie u człowieka łańcuchy 8 feel leeeee Beeeeeeeee 8 B-Glikozydowe Eelieeee 8 rozgałęzienia CUKRY BUDULGOLE 8 C6 8 ellele ele elegeile ledele C₁ MIKROF BRYLA (włókienka) 8 . 1,4 B3 t skrobia 8 1,4 I wiązanie wodorowe wodorowe (pomiędzy łańcuchami) powstają mikrofyble. Wiązania 1,4 B-glikozydowe (w tańcuchu), Przeczyszczone jelita (oczyszcza organizm) rozkładane przez bakterie & protisty w przewodach pokarmowych przeżuwaczy i termitów. CHITYNA monomer Glukozoaming Szkieleł zewnętrzny stawonogów & ściany komórkowe w komórkach Grzybów wiązania 1,4 ß-glikozydowe rozkładane przez niektóre mikroorganizmy. LIAZANIA & LIAZANIE & Ja 14 LIIĄZANIE P

Biologia /

Sacharydy

user profile picture

inga~

69 Followers

 BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ
MONOSACHARYDY
LJYRÓŻNIAMY....
G3²
trioza aldechyd 3P glicerynowy
PGAL produkt ostateczny fotosyntezy i produkt

Otwórz

Budowa i funkcje sacharydów, monosacharydy, oligosacharydy, polisacharydy...

Podobne notatki

Know budowa i funkcje sacharydów thumbnail

84

budowa i funkcje sacharydów

Notatka z biologii poziomu rozszerzonego o wszystkich trzech rodzajach sacharydów, czyli monosacharydów, oligosacharydów oraz polisacharydów.

Know Budowa i funkcje sacharydów thumbnail

128

Budowa i funkcje sacharydów

2.2 - Budowa i funkcje sacharydów

Know Węglowodany  thumbnail

76

Węglowodany

Temat z podstaw Biochemii

Know Cukry thumbnail

1

Cukry

Cukry proste, disacharydy, oligosacharydy, polisacharydy - charakter chemiczny, właściwości, rola biologiczna

Know Budowa i funkcje sacharydow thumbnail

4

Budowa i funkcje sacharydow

notatka o cukrach oparta o podrecznik z biologi rozszerzonej nowej ery

Know Sacharydy thumbnail

609

Sacharydy

Notatka z sacharydów

BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ MONOSACHARYDY LJYRÓŻNIAMY.... G3² trioza aldechyd 3P glicerynowy PGAL produkt ostateczny fotosyntezy i produkt pośredni w oddychaniu komórkowyM G5+ pentoza ryboza, deoksyryboza G6 → heksoza Glukoza, fruktoza, galaktoza cukier transportowy u zwierząt; Substrat oddychania; monomer (jednostka budulcowa oligo-i polisacharydów) Aldehyd PRZYKŁADY MONOSACHARYDOW Ryboza 3-fosfoglicerynowy Deoksyryboza Glukoza Fruktoza GEGHY CHARAKTERYSTYCZNE Słodkie Galaktoza Glukoza (źródło energii, oddychanie komórkowe) & rozpuszczalne w wodzie FUNKCJE TRIOZA • Jest produktem pośrednim oddychania komórkowego. • Jest produktem ostatecznym fotosyntezy. monomer ♡ PENTOZA • Wchodzi w skład kwasu rybonukleinowego (RNA), który uczestniczy w odczytywaniu informacji genetycznej organizmów i syntezie białka oraz jest nośnikiem informacji genetycznej u niektórych wirusów. • Jest składnikiem wolnych rybonukleotydów, które są przenośnikami energii (np. ATP), i elektronów (np. NAD+) w komórkach. DO • Wchodzi w skład kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), który jest nośnikiem informacji genetycznej u organizmów i wielu wirusów. HEKSOZA • Jest podstawowym substratem w oddychaniu komórkowym. • Jest monomerem wielu oligosacharydów i polisacharydów. • Jest formą transportową cukrów u zwierząt. • Pełni funkcję źródła energii, ponieważ łatwo przekształca się w glukozę. • Wchodzi w skład wielu oligosacharydów i polisacharydów. • Jest elementem budulcowym disacharydu laktozy. Wchodzi w skład niektórych polisacharydów. •kilka grup 0 • 1x grupa KARBONYLOWA Gr. aldechydowa lub -CHO X anomer X & ß uzależniony jest od: U położenia grupy -OH & -H przy C₁ u glukozy położenia grupy -OH przy C₂ u fruktozy. W organizmach żywych rozpuszczalnikiem jest woda. AKTYWNOŚĆ OSMOTYCZNA Substancje rozpuszczalne w wodzie (np. monosacharydy i dwucukry) wykazują aktywność AKTYWNOŚĆ OSMOTYCZNĄ. OSMOTYCZNY ODPŁYW HODY Ko błona AKTYWNOŚĆ OSMOTYCZNA zdolność substancji do wywoływania zjawiska OSMOZY. Ô Gr. Ketonowa -CO- kom 2% Glukoza r. hipotoniczny r.hipoosmotyczny większy potencjał woda BUDOWA bardziej rozcieńczony mniejsze Stężenie ANOMERY lub 10% glukoza większe...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

stężenie roztwór hiperosmotyczny roztwór hipertoniczny mniejszy potencjał wody OSMOTYCZNY NAPŁYWJ HODY przechodzenie rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną w celu wyrównania stężeń. komórkos 10% Glukoza r. hipotoniczny r.hipoosmotyczny mniejszy potencjał wody woda В kom 2% glukoza bardziej rozcieńczony roztwór hiperosmotyczny roztwór hipertoniczny większy potencjał wody DYNAMICZNA RÓWNOWAGA komórko woda woda Komo 5% Glukoza 5% glukoza roztwór izoosmotyczny roztwór izotoniczny BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ OLIGOSACHARYDY OLIGOSACHARYDY Dwa cukry proste połączone ze sobą wiązaniem o-glikozydowym. Reszty cukrowe połączone mostkiem tlenowym między C₁ & C4 różnych cząstek.. WIĄZANIA 00 O C₁ Сч wiązanie 1,4 C glikozydowe wiązanie 1.4 B Glikozydowe CUKRY MALTOZA glukoza - glukoza cukier w zbożach wiązanie łatwo rozkładane przez większość organizmów SACHAROZA glukoza - fruktoza cukier do herbaty wiązanie łatwo rozkładane przez większość organizmów LAKTOZA Glukoza-galaktoza cukier mlekowy wiązanie rozkładane przez niektóre organizmy. 00 m 8 CO m INFORMACJE Oligosacharydy o dłuższych łańcuchach >2 cukry proste) łączą się z: białkami glikoproteiny lipidami Glikolipidy Składnik błon komórkowych.. lub GLIKOPROTEINY oligosacharydy >2 białko składnik błon komórkowych GLIKOLIPIDY oligosacharydy >2 tłuszcz BUDOWA I FUNKCJE SACHARYDOLJ POLISACHARYDY POLISACHARYDY wielocukry polimer wiązanie o-glikozydowe (mostek tlenowy) brak aktywności osmotycznej nierozpuszczalne w wodzie mogą pełnic funkcję budulcową & zapasową. RODZAJE ZAPASOWE α-glikozydow 8 C6 C₁ monomer Glukoza wiązanie 1.4a-glikozydowe łatwo rozkładane przez amylazę • występują u większości organizmów dlatego w razie potrzeby szybko rozkładają się do glukozy źródło energii dla organizmów CUKRY ZAPASOWE SKROBIA rośliny & niektóre protistY & ziarna 2 frakcie amyloza (jest jej mniej) spiralnie zwinięty łańcuch 1,4-α-glikozydowe. 8 1,4 1,4 BUDULCOWE 23 4 monosacharydy @ w kiślach & budyniach 4 AMYLOZA 20% llllllll Glukoza AMYLOZA 80% elegete ellele ele ellele GLIKOGEN zwierzęta & grzyby & człowiek (wątrąba, mięśnie) więcej rozgałęzień niż w Skrobi wiązania 1,4-a-glikozydowe rozgałęzienia co 8-12 reszt glukozowych wiązanie 1,6a-glikozydowe > glikogen te gee eeee elledele 8 e l l l l l le peelieeeee sellele długie proste nierozgałęzione równoległe do siebie ↑ 1,4 8 GELULOZA ściany komórkowe (komórki roślinne) nie u człowieka łańcuchy 8 feel leeeee Beeeeeeeee 8 B-Glikozydowe Eelieeee 8 rozgałęzienia CUKRY BUDULGOLE 8 C6 8 ellele ele elegeile ledele C₁ MIKROF BRYLA (włókienka) 8 . 1,4 B3 t skrobia 8 1,4 I wiązanie wodorowe wodorowe (pomiędzy łańcuchami) powstają mikrofyble. Wiązania 1,4 B-glikozydowe (w tańcuchu), Przeczyszczone jelita (oczyszcza organizm) rozkładane przez bakterie & protisty w przewodach pokarmowych przeżuwaczy i termitów. CHITYNA monomer Glukozoaming Szkieleł zewnętrzny stawonogów & ściany komórkowe w komórkach Grzybów wiązania 1,4 ß-glikozydowe rozkładane przez niektóre mikroorganizmy. LIAZANIA & LIAZANIE & Ja 14 LIIĄZANIE P