Biologia /

Układ krwionośny

Układ krwionośny

user profile picture

Ola Struzik

61 Followers
 

Biologia

 

4/2/3

Notatka

Układ krwionośny

 UKŁAD KRWIONOŚNY
KREW
to płynna tkanka, która przepływa przez naczynia układu krwionośnego.
SKŁAD
Osocze
woda
białka
Krwinki
czerwone
jony

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

35

Notatka

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

UKŁAD KRWIONOŚNY KREW to płynna tkanka, która przepływa przez naczynia układu krwionośnego. SKŁAD Osocze woda białka Krwinki czerwone jony substancje odżywcze. Płytki krwi są odpowiedzialne za transport O₂ i CO₂ odpowiadają za krzepnięcie krwi ● • transportuje substancje odżywcze, hormony itp. • w medycynie jest używane jako źródło gotowych przeciwciał • bierze udział w krzepnięciu krwi • utrzymywanie ciśnienia osmotycznego i pH komórek ciała Białe krwinki odpady gazy * Stosunek objętości krwinek do całkowitej objętości krwi to hematokryt.. OSOCZE Płynny składnik krwi (zawiera ok. 90% wody) Zawiera fibrynogen, który bierze udział w krzepnięciu krwi (osocze bez fibrynogenu to surowica FUNKCJE KRWINKI CZERWONE/ ERYTROCYTY To komórki krążące dookoła ciała, transportujące gazy oddechowe Są wypełnione hemoglobiną są częścią układu odpornościowego PŁYTKI KRWI / TROMBOCYTY Nie są komórkami. wyboxyt KRZEPNIĘCIE KRWI To proces mający na celu zapobiec utracie krwi przez naczynie 0,5% @ 0,5% osocze Sa mate i dwuwkleste - zwiększa to stosunek powierzchni do objętości, co usprawnia transport gazów DojrzaTe erytrocyty nie mają jądra i. mitochondrion • brak jądra pozostawia więcej miejsca dla hemoglobiny 45% 50% płytki krwi leukocyty erytrocyty substancje rozpuszczon w osoczu brak mitochondriów umożliwia transport większej ilości tlenu do tkanek, bo krwinka. nie pobiera. tego tlenu Produkowane są w szpiku kostnym, a niszczone w wątrobie lub śledzionie. Wytwarzanie ich jest kontrolowane przez enzym- erytropoetune. Łatwo ulegają odkształceniom, dzięki czemu przechodzą przez naczynia włosowate. woda monocyt To fragmenty cytoplazmy megakariocytów otoczone błoną Sa rozkładane w śledzionie Biorą udział w procesie krzepnięcia krwi. (gromadzą się w miejscu uszkodzenia i wydziela hormon-serotonine) 1 Do miejsca zranienia przylegają płytki tworząc czop płytkowy. 2 Plutki uwalniają substancie zwężającą naczynia... 3 Następuje...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

krzepnięcie właściwe- pod wpływem trombiny przekształcenie fibrynogeny w fibrynę. 4 Sieć utworzona z fibryny tworzy Skrzep i zamyka rane... FIBRYNOLIZA Polega na rozpuszczaniu skrzepu i zastępowaniu go odpowiednim typem tkanki. czynniki płytkowe itkankowe + Cat protrombina trombina GRUPY KRWI Błona komórkowa erytrocytów ma antygeny grupowe ABO Krwinki czerwone AB Rh+ fibrynogen Uniwersalnym dawcą krwi jest osoba. 2 grupą krwi 0. Uniwersalnym biorcą krwi jest osoba 2. grupą krwi. AB fibryna W przypadku transfuzii grupy krwi A asobie z grupą krwi B dojdzie do aglutenacji, Antygeny czyli zlepieniu się erytrocytów, ponieważ przeciwciała anty- A będą atakować". erytrocyty posiadajace antygen A. obecne na krwinkach czerwonych -4 AB Rh- 1 Krwinki Rh dziecka przenikają do krwi matki Przeciwciała krążące w osoczu krwi skrzep Grupa krwi a AF Anty-B Antygen A. fibrynoliza Grupa krwi B B Anty A Antygen B KONFLIKT SEROLOGICZNY Następuje po źle wykonanej transfuziji ↳ kiedy osobie 2 czynnikiem Rh poda się krew z czynnikiem Rh*. lub gdy w organizmie kobiety ciężarnej 2 grupą krwi. Rh- rozwija się płód z czynnikiem Rh* 2 CCC 2 Organizm matki wytwarza przeciwciała anty-Rh Grupa krwi AB AB Brak Antygeny A iB 3 Przeciwciała przenikają przez Tożysko do krwi dziecka i powoduje aglutenacię Grupa krwi 0 0 we akc Anty A i Anty-B Osoby posiadające antygen D na powierzchni erytrocytów są określane jako Rb+. Brak. Osoby pozbawione antygenu. D. na powierzchni erytrocytów stanowią mniejszość i są określane jako. Rh- BUDOWA NACZYNIA KRWIONOŚNE TĘTNICE Rozprowadzają krew z serca do tkanek organizmu Mają trójwarstwową, mocną, grubą ścianę. Rozszerzają się i zwężają zgodnie z pracą serca Warstwa mięśni gładkich w ścianie umożliwia aktywny skurcz. ZYŁY Rozprowadzają krew z tkanek do serca Mają trójwarstwową, wiotką, cienką ścianę. Słabo wykształcona warstwa mięśni. (zapadają się). Mogą występować zastawki, które zapobiegają cofaniu się krwi Przepływ krwi do serca wbrew sile ciężkości jest wspomagany praca mięśni, sila ssącą serca i przeponą NACZYNIA WŁOSOWATE To drobne naczynia krwionośne oplatające tkanki tworzące geste sieci Ściany zbudowane z nabłonka jednowarstwowego płaskiego -środbłonek cienka warstwa umożliwia sprawną wymianę składników pomiędzy krwią, a płynem. Hkankowym RODZATE SIECI Tętniczo-żylne Łączy końcowe odcinki tętnic (tętniczki) 2 początkowymi odcinkami żył (żyłki). Tętniczo-tętnicza Krew jest doprowadzana 1. odprowadzana przez tętniczki. Występuje np w nerkach tętniczka typowe położenie naczyń włosowatych tętniczka Żylno-żylne. Sieci naczyń włosowatych dwóch narządów połączone większym naczyniem Występuje np. w. watrobie sieć dziwna Żyłka warstwa środkowa układ wrotny tętniczka środkowa blaszka sprętysta blaszka miginiowa sprętysta miętni śródblonek blona Sródblonek perycyt tkanka lama inddbonek tkanka lama zewnętrzna www.ngozna warstwa } warstwa wewnętrana blaszka podstawna SERCE To narząd zbudowany z tkanki mięśniowej poprzecznie prażkowanej, której 2. rytmiczne skurcze wymuszają krążenie krwi w naczyniach. Znajduje się w środ piersiu, wewnątrz worka osierdziowego (płyn wypełniający jamę osierdziową zmniejsza tarcie w trakcie pracy serca) BUDOWA 4 jamy - 2 przedsionki -2 komory. ↳ Przegrody Ściany komór była główna goma etnica plucna prawa są grubsze, ponieważ HToczą krew do wszystkich tętnic yly pluche prawe prawy przedsionek prawa komora zyla glówna dolna i przewodzeniu. skurczów, niezależnie od pobudzenia nerwowego. aorta Dzięki tej właściwości serce wyizolowane z organizmu i przechowywane w odpowiednich warunkach może wykonywać rytmiczne skurcze. CYKL PRACY SERCA. To seria zmian zachodzących Etap skurczu przedsionków i rozkurczu komór Krew przepływa z przedsionków do komór Skurcz przedsionków 90.1 0.2 0.3 04 05 06 07 08 więzadło tętnicze tętnica plucna lewa pień plucny były płucne lewe lewy przedsionek naczynia wieńcowe lewa komora Blektrokardiogram cykl pracy serca ↳ Pomiędzy przedsionkami,. a komorami są zastawki (otwierają się w 1 stronę, więc wymuszają jednokierunkowy przepływ krwi) UKŁAD PRZEWODZĄCY Tworzą go odpowiednio zmodyfikowane komórki mięśniowe zdolne do wywoływania impulsów. Zdolność do samodzielnego wykonywania skurczów to automatyzm pracy serca. Automatyzm serca polega na rytmicznym, samopobudzaniu. zastawka aorty prawy przedsionek zastawka przedsionkowo- komorowa prawa wypchięcie krwi do tetnic 13 prawa komora węzeł zatokowo- przedsionkowy- węzel przedsionkowo -komorowy prawa odnoga pęczka Hisa podczas jednego skurczu i rozkurczu Etap skurczu komór i rozkurczu przedsionkow Pa krwi wzrasta w komorach. Zamknięcie zastawek + ton Otwarcie zastawek poiksięży. Skurcz komór R lewy przedsionek Q3 Dat 02 03 04 05 06 07 ( zastawka przedsionkowo- komorowa lewa (mitralna) lewa komora przegroda komorowa pęczek Hisa lewa odnoga pęczka Hisa włókna Purkiniego Etap rozkurczu całego serca Zastawki półksiężycowate zamykają się + 2 ton krew партиша do Rockurcz serca przedsionkou. D01 02 03 04 05 06 07 0 • KRĄŻENIE KRWI KRWIOBIEG MAŁY / PŁUCNY Zaczyna się w prawej komorze serca Nastepnie pozbawiona 0₂ krew. płynie przez zastawkę. phia płucnego do pnia płucnego.. Pień płucny dzieli się na dwie tętnice płucne, które w płucach rozgaleziają się na sieć naczyń włosowatych oplatających pęcherzyki płucne. - dochodzi do wymiany gazowej Następnie utlenowana krew jest transportowana żyłami płucnymi do lewego przedsionka Przez zastawkę dwudzielną wpływa do lewej komory .KRWIOBIEG DUZY Rozpoczyna się w lewej komorze serca Utlenowana krew dostaje się do aorty. Aorta rozdziela się na tętnice, które przechodzą w naczynia włosowate dochodzi do wymiany gazowej Następnie naczynia przechodzą w żyły, a później w żyłę główną górną i dolną Odtlenowar krew przepływa żyłą do prawego. przedsion Później przez zastawkę trójdzielną dostaje się do prawej komory serca KRĄŻENIE WIEŃCOWE Tlen i substancje odżywcze potrzebne do prawidłowej pracy serca są dostarczane przez tętnice wieńcowe, odchodzące od aorty. Liczne odgałęzienia tętnic oplatają serce niczym wieniec. Żyły wieńcowe zabierają zbędne produkty przemiany materii i odprowadza je do prawego predsionka serca. REGULACJA CIŚNIENIA KRWI Bysesy Aorta Noczyris wieńcowe plucna aorta prawy przedsionek prawa komora naczynia wlosowate pluc krew pozbawiona tlenu krwiobieg krwiobieg duty naczynia włosowate w innych narządach zyła plucna Ciśnienie krwi, to ciśnienie wywierane przez krew na ścianki naczyń. Test requlowane na drodze nerwowej i. hormonalnej. Proces requlacji ciśnienia krwi polega na zmianach średnicy naczyń krwionośnych. zwężenie naczyń powoduje wzrost ciśnienia i zwiększenie przepływu rozszerzenie naczyń powoduje spadek ciśnienia i zmniejszenie przepływu lewy przedsi lewa komora tętnica krew natleniona

Biologia /

Układ krwionośny

Układ krwionośny

user profile picture

Ola Struzik

61 Followers
 

Biologia

 

4/2/3

Notatka

Układ krwionośny

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 UKŁAD KRWIONOŚNY
KREW
to płynna tkanka, która przepływa przez naczynia układu krwionośnego.
SKŁAD
Osocze
woda
białka
Krwinki
czerwone
jony

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

35

Komentarze (1)

F

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

Notatka

Podobne notatki

10

układ oddechowy człowieka

Know układ oddechowy człowieka thumbnail

270

 

4/3

1

Tkanki Zwierzęce Biologia Klasa 6 Mapa Myśli

Know Tkanki Zwierzęce Biologia Klasa 6 Mapa Myśli thumbnail

215

 

6

7

Układ ruchu

Know Układ ruchu thumbnail

525

 

1/2/3

4

budowa i funkcje układu pokarmowego

Know budowa i funkcje układu pokarmowego thumbnail

312

 

8/3

Więcej

UKŁAD KRWIONOŚNY KREW to płynna tkanka, która przepływa przez naczynia układu krwionośnego. SKŁAD Osocze woda białka Krwinki czerwone jony substancje odżywcze. Płytki krwi są odpowiedzialne za transport O₂ i CO₂ odpowiadają za krzepnięcie krwi ● • transportuje substancje odżywcze, hormony itp. • w medycynie jest używane jako źródło gotowych przeciwciał • bierze udział w krzepnięciu krwi • utrzymywanie ciśnienia osmotycznego i pH komórek ciała Białe krwinki odpady gazy * Stosunek objętości krwinek do całkowitej objętości krwi to hematokryt.. OSOCZE Płynny składnik krwi (zawiera ok. 90% wody) Zawiera fibrynogen, który bierze udział w krzepnięciu krwi (osocze bez fibrynogenu to surowica FUNKCJE KRWINKI CZERWONE/ ERYTROCYTY To komórki krążące dookoła ciała, transportujące gazy oddechowe Są wypełnione hemoglobiną są częścią układu odpornościowego PŁYTKI KRWI / TROMBOCYTY Nie są komórkami. wyboxyt KRZEPNIĘCIE KRWI To proces mający na celu zapobiec utracie krwi przez naczynie 0,5% @ 0,5% osocze Sa mate i dwuwkleste - zwiększa to stosunek powierzchni do objętości, co usprawnia transport gazów DojrzaTe erytrocyty nie mają jądra i. mitochondrion • brak jądra pozostawia więcej miejsca dla hemoglobiny 45% 50% płytki krwi leukocyty erytrocyty substancje rozpuszczon w osoczu brak mitochondriów umożliwia transport większej ilości tlenu do tkanek, bo krwinka. nie pobiera. tego tlenu Produkowane są w szpiku kostnym, a niszczone w wątrobie lub śledzionie. Wytwarzanie ich jest kontrolowane przez enzym- erytropoetune. Łatwo ulegają odkształceniom, dzięki czemu przechodzą przez naczynia włosowate. woda monocyt To fragmenty cytoplazmy megakariocytów otoczone błoną Sa rozkładane w śledzionie Biorą udział w procesie krzepnięcia krwi. (gromadzą się w miejscu uszkodzenia i wydziela hormon-serotonine) 1 Do miejsca zranienia przylegają płytki tworząc czop płytkowy. 2 Plutki uwalniają substancie zwężającą naczynia... 3 Następuje...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

krzepnięcie właściwe- pod wpływem trombiny przekształcenie fibrynogeny w fibrynę. 4 Sieć utworzona z fibryny tworzy Skrzep i zamyka rane... FIBRYNOLIZA Polega na rozpuszczaniu skrzepu i zastępowaniu go odpowiednim typem tkanki. czynniki płytkowe itkankowe + Cat protrombina trombina GRUPY KRWI Błona komórkowa erytrocytów ma antygeny grupowe ABO Krwinki czerwone AB Rh+ fibrynogen Uniwersalnym dawcą krwi jest osoba. 2 grupą krwi 0. Uniwersalnym biorcą krwi jest osoba 2. grupą krwi. AB fibryna W przypadku transfuzii grupy krwi A asobie z grupą krwi B dojdzie do aglutenacji, Antygeny czyli zlepieniu się erytrocytów, ponieważ przeciwciała anty- A będą atakować". erytrocyty posiadajace antygen A. obecne na krwinkach czerwonych -4 AB Rh- 1 Krwinki Rh dziecka przenikają do krwi matki Przeciwciała krążące w osoczu krwi skrzep Grupa krwi a AF Anty-B Antygen A. fibrynoliza Grupa krwi B B Anty A Antygen B KONFLIKT SEROLOGICZNY Następuje po źle wykonanej transfuziji ↳ kiedy osobie 2 czynnikiem Rh poda się krew z czynnikiem Rh*. lub gdy w organizmie kobiety ciężarnej 2 grupą krwi. Rh- rozwija się płód z czynnikiem Rh* 2 CCC 2 Organizm matki wytwarza przeciwciała anty-Rh Grupa krwi AB AB Brak Antygeny A iB 3 Przeciwciała przenikają przez Tożysko do krwi dziecka i powoduje aglutenacię Grupa krwi 0 0 we akc Anty A i Anty-B Osoby posiadające antygen D na powierzchni erytrocytów są określane jako Rb+. Brak. Osoby pozbawione antygenu. D. na powierzchni erytrocytów stanowią mniejszość i są określane jako. Rh- BUDOWA NACZYNIA KRWIONOŚNE TĘTNICE Rozprowadzają krew z serca do tkanek organizmu Mają trójwarstwową, mocną, grubą ścianę. Rozszerzają się i zwężają zgodnie z pracą serca Warstwa mięśni gładkich w ścianie umożliwia aktywny skurcz. ZYŁY Rozprowadzają krew z tkanek do serca Mają trójwarstwową, wiotką, cienką ścianę. Słabo wykształcona warstwa mięśni. (zapadają się). Mogą występować zastawki, które zapobiegają cofaniu się krwi Przepływ krwi do serca wbrew sile ciężkości jest wspomagany praca mięśni, sila ssącą serca i przeponą NACZYNIA WŁOSOWATE To drobne naczynia krwionośne oplatające tkanki tworzące geste sieci Ściany zbudowane z nabłonka jednowarstwowego płaskiego -środbłonek cienka warstwa umożliwia sprawną wymianę składników pomiędzy krwią, a płynem. Hkankowym RODZATE SIECI Tętniczo-żylne Łączy końcowe odcinki tętnic (tętniczki) 2 początkowymi odcinkami żył (żyłki). Tętniczo-tętnicza Krew jest doprowadzana 1. odprowadzana przez tętniczki. Występuje np w nerkach tętniczka typowe położenie naczyń włosowatych tętniczka Żylno-żylne. Sieci naczyń włosowatych dwóch narządów połączone większym naczyniem Występuje np. w. watrobie sieć dziwna Żyłka warstwa środkowa układ wrotny tętniczka środkowa blaszka sprętysta blaszka miginiowa sprętysta miętni śródblonek blona Sródblonek perycyt tkanka lama inddbonek tkanka lama zewnętrzna www.ngozna warstwa } warstwa wewnętrana blaszka podstawna SERCE To narząd zbudowany z tkanki mięśniowej poprzecznie prażkowanej, której 2. rytmiczne skurcze wymuszają krążenie krwi w naczyniach. Znajduje się w środ piersiu, wewnątrz worka osierdziowego (płyn wypełniający jamę osierdziową zmniejsza tarcie w trakcie pracy serca) BUDOWA 4 jamy - 2 przedsionki -2 komory. ↳ Przegrody Ściany komór była główna goma etnica plucna prawa są grubsze, ponieważ HToczą krew do wszystkich tętnic yly pluche prawe prawy przedsionek prawa komora zyla glówna dolna i przewodzeniu. skurczów, niezależnie od pobudzenia nerwowego. aorta Dzięki tej właściwości serce wyizolowane z organizmu i przechowywane w odpowiednich warunkach może wykonywać rytmiczne skurcze. CYKL PRACY SERCA. To seria zmian zachodzących Etap skurczu przedsionków i rozkurczu komór Krew przepływa z przedsionków do komór Skurcz przedsionków 90.1 0.2 0.3 04 05 06 07 08 więzadło tętnicze tętnica plucna lewa pień plucny były płucne lewe lewy przedsionek naczynia wieńcowe lewa komora Blektrokardiogram cykl pracy serca ↳ Pomiędzy przedsionkami,. a komorami są zastawki (otwierają się w 1 stronę, więc wymuszają jednokierunkowy przepływ krwi) UKŁAD PRZEWODZĄCY Tworzą go odpowiednio zmodyfikowane komórki mięśniowe zdolne do wywoływania impulsów. Zdolność do samodzielnego wykonywania skurczów to automatyzm pracy serca. Automatyzm serca polega na rytmicznym, samopobudzaniu. zastawka aorty prawy przedsionek zastawka przedsionkowo- komorowa prawa wypchięcie krwi do tetnic 13 prawa komora węzeł zatokowo- przedsionkowy- węzel przedsionkowo -komorowy prawa odnoga pęczka Hisa podczas jednego skurczu i rozkurczu Etap skurczu komór i rozkurczu przedsionkow Pa krwi wzrasta w komorach. Zamknięcie zastawek + ton Otwarcie zastawek poiksięży. Skurcz komór R lewy przedsionek Q3 Dat 02 03 04 05 06 07 ( zastawka przedsionkowo- komorowa lewa (mitralna) lewa komora przegroda komorowa pęczek Hisa lewa odnoga pęczka Hisa włókna Purkiniego Etap rozkurczu całego serca Zastawki półksiężycowate zamykają się + 2 ton krew партиша do Rockurcz serca przedsionkou. D01 02 03 04 05 06 07 0 • KRĄŻENIE KRWI KRWIOBIEG MAŁY / PŁUCNY Zaczyna się w prawej komorze serca Nastepnie pozbawiona 0₂ krew. płynie przez zastawkę. phia płucnego do pnia płucnego.. Pień płucny dzieli się na dwie tętnice płucne, które w płucach rozgaleziają się na sieć naczyń włosowatych oplatających pęcherzyki płucne. - dochodzi do wymiany gazowej Następnie utlenowana krew jest transportowana żyłami płucnymi do lewego przedsionka Przez zastawkę dwudzielną wpływa do lewej komory .KRWIOBIEG DUZY Rozpoczyna się w lewej komorze serca Utlenowana krew dostaje się do aorty. Aorta rozdziela się na tętnice, które przechodzą w naczynia włosowate dochodzi do wymiany gazowej Następnie naczynia przechodzą w żyły, a później w żyłę główną górną i dolną Odtlenowar krew przepływa żyłą do prawego. przedsion Później przez zastawkę trójdzielną dostaje się do prawej komory serca KRĄŻENIE WIEŃCOWE Tlen i substancje odżywcze potrzebne do prawidłowej pracy serca są dostarczane przez tętnice wieńcowe, odchodzące od aorty. Liczne odgałęzienia tętnic oplatają serce niczym wieniec. Żyły wieńcowe zabierają zbędne produkty przemiany materii i odprowadza je do prawego predsionka serca. REGULACJA CIŚNIENIA KRWI Bysesy Aorta Noczyris wieńcowe plucna aorta prawy przedsionek prawa komora naczynia wlosowate pluc krew pozbawiona tlenu krwiobieg krwiobieg duty naczynia włosowate w innych narządach zyła plucna Ciśnienie krwi, to ciśnienie wywierane przez krew na ścianki naczyń. Test requlowane na drodze nerwowej i. hormonalnej. Proces requlacji ciśnienia krwi polega na zmianach średnicy naczyń krwionośnych. zwężenie naczyń powoduje wzrost ciśnienia i zwiększenie przepływu rozszerzenie naczyń powoduje spadek ciśnienia i zmniejszenie przepływu lewy przedsi lewa komora tętnica krew natleniona