Chemia /

aminy otrzymywanie właściwości rzędowość amin chemia organiczna

aminy otrzymywanie właściwości rzędowość amin chemia organiczna

 H₁ CH₂
N
1
H
CHNH2
I-RZĘDOWA
• zasadowy odczyn
• ulegają dysocjacji
CH, NHa + H2O
zasada 1
kw as 2
H
teoria Bronsteda
RZĘDOWOŚĆ
tyle ile am

aminy otrzymywanie właściwości rzędowość amin chemia organiczna

user profile picture

Patrycja Januszewska

175 Followers

13

Udostępnij

Zapisz

pochodne amoniaku

 

4/5

Notatka

H₁ CH₂ N 1 H CHNH2 I-RZĘDOWA • zasadowy odczyn • ulegają dysocjacji CH, NHa + H2O zasada 1 kw as 2 H teoria Bronsteda RZĘDOWOŚĆ tyle ile amina ma podstawników, tylu jest rzędowa ↑ a są pochodnymi amonia ku 6) aromatyczne NH₂ `N J Į WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE • reagują x kwasami a) alifatyczne CH3NH₂ + HC CH3 I-RZĘDOWA = CH NH kwas 1 - сHз (CH3)2NH - + wodór (H+) przyłącza się wiązaniem koordynacyjnym CH₂ -! bo N ma 1 wolna parę elektronową + OH za sada 2 + HCl → CH₂NH3 CL → chlorowodorek metyloaminy H3C- инза tworząc sole chlorowodorek fenyloaminy N I (CH3)3N CH₂ I-RZĘDOWA CH₂ aminy alifatyczne CH3CH, NH aminy aromatyczne H KHNC + NaOH H, O + NaCl + CH3NH2 silnej xasady powrotem po dodaniu otrzymamy x amine oral tho i sol x metalem x xasady NH3 NH₂2₂ NH₂ + NaOH 11 + NaCl + H1₂0 OTRZYMYWANIE AMIN A)AMINY ALIFATYCZNE •I-RZĘDOWE etap I CH₂Cl + NH3 CH ₂ NH 3 C за etap 1 CH₂NH₂Cl + NaOH →>CH 3NH₂ + H₂O + NaCl metyloamina •II-RZĘDOWE CH₂Cl + CH₂₂NH₂ ● IT-RZĘDOWE CH3Cl + CH5NH-CH B)AMINY AROMATYCZNE •uwodomienie xwiązków nitrowych ŅH₂ NO₂ + 3H₂ etap 1 etap 2 [1 NO₂ CH3NH-CH3 + HỌ > 1 działanie kwasem i metalem na zw. nitrowe ин за → CH₂¯N-CH₂ + HA CH3 NH₂C +3%n + THA + NaOH +2+1₂0 > NH₂ +3ZnCl₂ + 2H₂O + NaCl + H₂0

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Chemia /

aminy otrzymywanie właściwości rzędowość amin chemia organiczna

user profile picture

Patrycja Januszewska

175 Followers

 H₁ CH₂
N
1
H
CHNH2
I-RZĘDOWA
• zasadowy odczyn
• ulegają dysocjacji
CH, NHa + H2O
zasada 1
kw as 2
H
teoria Bronsteda
RZĘDOWOŚĆ
tyle ile am

Otwórz

pochodne amoniaku

Podobne notatki
Know Aminy thumbnail

4

156

Aminy

aminy: nazewnictwo, otrzymywanie, rekacje

Know aminy i amidy thumbnail

20

418

aminy i amidy

streszczenie i porównanie

Know Ketony thumbnail

9

213

Ketony

nazewnictwo, otrzymywanie, reakcje, próba jodoformowq

Know Aldehydy i ketony thumbnail

81

1276

Aldehydy i ketony

zakres rozszerzony

Know Aminy thumbnail

0

126

Aminy

rzędowość, nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości, zastosowanie, reakcje, sole amonowe, alkaloidy

Know Amidy  thumbnail

72

1068

Amidy

Amidy notatka

H₁ CH₂ N 1 H CHNH2 I-RZĘDOWA • zasadowy odczyn • ulegają dysocjacji CH, NHa + H2O zasada 1 kw as 2 H teoria Bronsteda RZĘDOWOŚĆ tyle ile amina ma podstawników, tylu jest rzędowa ↑ a są pochodnymi amonia ku 6) aromatyczne NH₂ `N J Į WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE • reagują x kwasami a) alifatyczne CH3NH₂ + HC CH3 I-RZĘDOWA = CH NH kwas 1 - сHз (CH3)2NH - + wodór (H+) przyłącza się wiązaniem koordynacyjnym CH₂ -! bo N ma 1 wolna parę elektronową + OH za sada 2 + HCl → CH₂NH3 CL → chlorowodorek metyloaminy H3C- инза tworząc sole chlorowodorek fenyloaminy N I (CH3)3N CH₂ I-RZĘDOWA CH₂ aminy alifatyczne CH3CH, NH aminy aromatyczne H KHNC + NaOH H, O + NaCl + CH3NH2 silnej xasady powrotem po dodaniu otrzymamy x amine oral tho i sol x metalem x xasady NH3 NH₂2₂ NH₂ + NaOH 11 + NaCl + H1₂0 OTRZYMYWANIE AMIN A)AMINY ALIFATYCZNE •I-RZĘDOWE etap I CH₂Cl + NH3 CH ₂ NH 3 C за etap 1 CH₂NH₂Cl + NaOH →>CH 3NH₂ + H₂O + NaCl metyloamina •II-RZĘDOWE CH₂Cl + CH₂₂NH₂ ● IT-RZĘDOWE CH3Cl + CH5NH-CH B)AMINY AROMATYCZNE •uwodomienie xwiązków nitrowych ŅH₂ NO₂ + 3H₂ etap 1 etap 2 [1 NO₂ CH3NH-CH3 + HỌ > 1 działanie kwasem i metalem na zw. nitrowe ин за → CH₂¯N-CH₂ + HA CH3 NH₂C +3%n + THA + NaOH +2+1₂0 > NH₂ +3ZnCl₂ + 2H₂O + NaCl + H₂0

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację