Chemia /

kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze

kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze

 GRUPA
FUNKCYJNA
WZÓR OGÓLNY
PRZEDSTAWICIE
L
ODCZYN
WŁAŚCIWOŚCI
OTRZYMYWANI
E
REAKCJE
ODRÓŻNIANIE
WAŻNE
MOC
ZASTOSOWANIE
KWASY KARBOKSYLOWE

kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze

user profile picture

doxmis

4 Followers

Udostępnij

Zapisz

9

 

4/3

Streszczenie

podsumowanie i porównanie

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

GRUPA FUNKCYJNA WZÓR OGÓLNY PRZEDSTAWICIE L ODCZYN WŁAŚCIWOŚCI OTRZYMYWANI E REAKCJE ODRÓŻNIANIE WAŻNE MOC ZASTOSOWANIE KWASY KARBOKSYLOWE CnH2n+1COOH kwas metanowy - bezbarwna ciecz o ostrym zapachu, spalają się niebieskim płomieniem, tylko on wykazuje właściwości redukujące 5HCOOH+2KMnO4+3H2SO4 ->5CO2+2MnSO4+K2SO4+8H2O odbarwienie, zmętnienie wody wapiennej (zachodzi bo ma grupę aldehydową) kwaśny C4-C8- oleiste ciecze, trudno rozpuszczalne w wodzie C9-C12-ciecze dobrze rozp. w alkoholach >С13- dobrze rozp. w rozpuszczalnikach niepolarnych 4CH4+302 -kat-> 2HCOOH+2H₂O 3CH3CH₂OH+KMnO4 -> 3CH3COOH+4MnO2+4KOH+H₂O HCHO+Ag₂O -> HCOOH+2Ag (reakcja Tollensa) HCHO+2Cu(OH)2 -T-> HCOOH+Cu₂O+2H₂O (reakcja Trommera) CH3-CH=CH2+CO2+H₂O -kat-> CH3-CH2-CH₂COOH 2HCOONa+H₂SO4 -> 2HCOOH+Na2SO4 2CH3CHO+O2 -kat-> 2CH3COOH CH3-CH₂OH+O2 -bakterie-> CH3COOH+H₂O (fermentacja octowa) 2CH3COOH+Mg -> (CH3COO)2Mg+H2 - wydziela się palny gaz 2CH3COOH+CuO -T-> (CH3COO)2Cu+H₂O - zmiana barwy z czarnej na niebieską CH3COOH+NaOH ->CH3COONa+H₂O CH3COOH+Cl2 -> CH₂(CI)COOH+HCI CH2=CHCOOH+Hz -kat-> CH3CH2COOH HCOOH+CH3OH -H*-> HCOOCH3+H2O R 2CH3COOH+Na2CO3 -> 2CH3COONa+CO2+H₂O reakcja z Br2 CH₂=CH-COOH+Br2 -> CH₂Br-CHBr-COOH brunatny roztwór odbarwia się CH3-CH2-COOH+Br2 -> x brak zmian dekarboksylacja: R-COOH -T-> R-H+CO2 CH3COOH - kwas octowy OH WYŻSZE KWASY KARBOKSYLOWE C15H31COOH - kwas palmitynowy C17H35COOH - kwas stearynowy nasycone, białe substancje stałe nie odbarwiają KMnO4 i wody bromowej nierozpuszczalne w wodzie, spalają się żółtym płomieniem C17H33COOH - kwas oleinowy nienasycony, bezbarwna, oleista ciecz odbarwia KMnO4 i wodę bromową C17H33COOH+H₂ -kat-> C17H35COOH - utwardzanie tłuszczów CH3-(CH₂)7-CH=CH-(CH₂)7 -COOH+Br2 -kat-> CH3–(CH2)7–CHBr–CHBr-(CH2)7–COOH kwas oktadek-9-enowy -> kwas 9,10-dibromooktadekanowy C17H35COOH+NaOH -> C17H35COONa+H₂O - otrzymywanie mydła (roztwór fenoloftaleiny odbarwia się, powstaje biała i śliska masa, która rozpuszcza się w wodzie) MYDŁA - sole wyższych kwasów odczyn zasadowy, mydła sodowe są twarde i białe, a potasowe szare i maziste im dłuższy łańcuch, tym słabszy; im więcej grup -COOH/podstawników, tym mocniejszy; im podstawnik jest dalej/mniej elektroujemny, tym słabszy produkcja soczewek...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

kontaktowych, składnik peelingów kosmetycznych, substancje mydła, wyroby gumowe, impregnaty do drewna konserwujące, lek przeciwzapalny POCHODNE WZÓR OGÓLNY I KLASYFIKACJA REAKCJE HYDROLIZA ŚR. KWAŚNE (ODWRACALNA) HYDROLIZA ŚR.ZASADOWE (NIEODWRACALNA) PRZEDSTAWICIEL etanian etylu OTRZYMYWANIE kwas+alkohol <-H+-> ester+woda - estryfikacja, katalizatorem: H₂SO4- pochłania wodę, równowaga reakcji w lewo R-COCI+H-O-R₁ <-H+-> R-COO-R₁+HCI - alkoholiza kwasowego chlorku 0 WAŻNE kwasów karboksylowych i alkoholi ZASTOSOWANIE R- CO + R₁-OH R-C R-C R₁ ,0 ESTRY polimeryzacja R₂ + R-COOH alkoholiza bezwodnika kwasowego O-R₁ R-COO-R1+R₂-OH <-H*-> R-COO-R₂+R₁OH - alkoholiza R-COO-R₁+NH3 -> R-CONH2+R1OH - amonoliza (nieodwracalna) R-COO-R₁+H₂O <-H*-> R-COOH+R₁OH ester+zasada -> sól kwasu karboksylowego+alkohol R-COO-R₁+NaOH -> R-COONa+R₁OH substancje zapachowe (np. aromaty), preparaty stymulujące porost włosów, substancje wiążące kleje i masy szpachlowe TŁUSZCZE estry glicerolu i wyższych kwasów karboksylowych O || CH₂-0-C-R1 O CH-O-C-R² O || CH₂-O-C-R³ CH₂-OH CH-OH I CH₂-OH Ho H-C-O-C HCOC H H₂C -O-C H₂C HC 0 O H₂C troleinian glicerolu Busz ciekły 0 HO O O -O C₁7H₂3 .0 C₁₂H₂ O C₁, H₂ O O H₂C-O-C-C17H35 tristearynian gliceryny + 3 C₁7H₁5COOH O + 3H₂ -C₁7H35 -C₁7H35 (hydrolizują tworząc odpowiedni alkohol i kwasy tłuszczowe) kat -C-C15H31 tłuszcze właściwe (glicerydy, triacyloglicerole) Ho ILSO₁ 3 H₂O -C₁7H35 + -C₁7H33 3 NaOH mieszane H-C-O-C -0-C HCOC H proste proste H₂SO H* tristearynian gi cercu Puszcz Stary CH₂-O-C C₁7H ₂5 0 C₁7H ₂5 O CH O-C C₁, H₂ tłuszcze woski (lanolina, olbrot, wosk pszczeli) CH₂-O-C 3 C₁7H357 (hydrolizują tworząc odpowiedni alkohol, kwasy tłuszczowe i inne związki) C₁7H35 C₁7H33- C15H31 с C₁7H35 O kwas stearynowy reszta kwasu fosforowego (V) jako inny związek C₁7H35 O C₁7H35 -OH fosfolipidy -ONa -ONa C-ONa złożone + + H₂C H₂C-OH + HC-OH H₂C-OH glicerol (gliceryna) 3 H₂O -OH HC OH glikolipidy H₂C -OH cukier jako inny związek tłuszcze zwierzęce- stałe, nasycone tłuszcze roślinne- płynne, nienasycone fermentacja masłowa: C6H12O6 -bakterie masłowe-> CH3CH₂CH₂COOH+2CO2+2H2 pasty do butów, kosmetyki, czekolady, tłuszcz do smażenia, tran

Chemia /

kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze

kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze

user profile picture

doxmis

4 Followers
 

4/3

Streszczenie

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 GRUPA
FUNKCYJNA
WZÓR OGÓLNY
PRZEDSTAWICIE
L
ODCZYN
WŁAŚCIWOŚCI
OTRZYMYWANI
E
REAKCJE
ODRÓŻNIANIE
WAŻNE
MOC
ZASTOSOWANIE
KWASY KARBOKSYLOWE

Otwórz aplikację

podsumowanie i porównanie

Podobne notatki

user profile picture

3

Estry

Know Estry thumbnail

6

 

4/3

user profile picture

3

Aminokwasy rozszerzenie

Know Aminokwasy rozszerzenie  thumbnail

1

 

4

user profile picture

7

Węglowodany

Know Węglowodany thumbnail

12

 

4/3

user profile picture

2

Hydroksykwasy

Know Hydroksykwasy thumbnail

34

 

4

GRUPA FUNKCYJNA WZÓR OGÓLNY PRZEDSTAWICIE L ODCZYN WŁAŚCIWOŚCI OTRZYMYWANI E REAKCJE ODRÓŻNIANIE WAŻNE MOC ZASTOSOWANIE KWASY KARBOKSYLOWE CnH2n+1COOH kwas metanowy - bezbarwna ciecz o ostrym zapachu, spalają się niebieskim płomieniem, tylko on wykazuje właściwości redukujące 5HCOOH+2KMnO4+3H2SO4 ->5CO2+2MnSO4+K2SO4+8H2O odbarwienie, zmętnienie wody wapiennej (zachodzi bo ma grupę aldehydową) kwaśny C4-C8- oleiste ciecze, trudno rozpuszczalne w wodzie C9-C12-ciecze dobrze rozp. w alkoholach >С13- dobrze rozp. w rozpuszczalnikach niepolarnych 4CH4+302 -kat-> 2HCOOH+2H₂O 3CH3CH₂OH+KMnO4 -> 3CH3COOH+4MnO2+4KOH+H₂O HCHO+Ag₂O -> HCOOH+2Ag (reakcja Tollensa) HCHO+2Cu(OH)2 -T-> HCOOH+Cu₂O+2H₂O (reakcja Trommera) CH3-CH=CH2+CO2+H₂O -kat-> CH3-CH2-CH₂COOH 2HCOONa+H₂SO4 -> 2HCOOH+Na2SO4 2CH3CHO+O2 -kat-> 2CH3COOH CH3-CH₂OH+O2 -bakterie-> CH3COOH+H₂O (fermentacja octowa) 2CH3COOH+Mg -> (CH3COO)2Mg+H2 - wydziela się palny gaz 2CH3COOH+CuO -T-> (CH3COO)2Cu+H₂O - zmiana barwy z czarnej na niebieską CH3COOH+NaOH ->CH3COONa+H₂O CH3COOH+Cl2 -> CH₂(CI)COOH+HCI CH2=CHCOOH+Hz -kat-> CH3CH2COOH HCOOH+CH3OH -H*-> HCOOCH3+H2O R 2CH3COOH+Na2CO3 -> 2CH3COONa+CO2+H₂O reakcja z Br2 CH₂=CH-COOH+Br2 -> CH₂Br-CHBr-COOH brunatny roztwór odbarwia się CH3-CH2-COOH+Br2 -> x brak zmian dekarboksylacja: R-COOH -T-> R-H+CO2 CH3COOH - kwas octowy OH WYŻSZE KWASY KARBOKSYLOWE C15H31COOH - kwas palmitynowy C17H35COOH - kwas stearynowy nasycone, białe substancje stałe nie odbarwiają KMnO4 i wody bromowej nierozpuszczalne w wodzie, spalają się żółtym płomieniem C17H33COOH - kwas oleinowy nienasycony, bezbarwna, oleista ciecz odbarwia KMnO4 i wodę bromową C17H33COOH+H₂ -kat-> C17H35COOH - utwardzanie tłuszczów CH3-(CH₂)7-CH=CH-(CH₂)7 -COOH+Br2 -kat-> CH3–(CH2)7–CHBr–CHBr-(CH2)7–COOH kwas oktadek-9-enowy -> kwas 9,10-dibromooktadekanowy C17H35COOH+NaOH -> C17H35COONa+H₂O - otrzymywanie mydła (roztwór fenoloftaleiny odbarwia się, powstaje biała i śliska masa, która rozpuszcza się w wodzie) MYDŁA - sole wyższych kwasów odczyn zasadowy, mydła sodowe są twarde i białe, a potasowe szare i maziste im dłuższy łańcuch, tym słabszy; im więcej grup -COOH/podstawników, tym mocniejszy; im podstawnik jest dalej/mniej elektroujemny, tym słabszy produkcja soczewek...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

kontaktowych, składnik peelingów kosmetycznych, substancje mydła, wyroby gumowe, impregnaty do drewna konserwujące, lek przeciwzapalny POCHODNE WZÓR OGÓLNY I KLASYFIKACJA REAKCJE HYDROLIZA ŚR. KWAŚNE (ODWRACALNA) HYDROLIZA ŚR.ZASADOWE (NIEODWRACALNA) PRZEDSTAWICIEL etanian etylu OTRZYMYWANIE kwas+alkohol <-H+-> ester+woda - estryfikacja, katalizatorem: H₂SO4- pochłania wodę, równowaga reakcji w lewo R-COCI+H-O-R₁ <-H+-> R-COO-R₁+HCI - alkoholiza kwasowego chlorku 0 WAŻNE kwasów karboksylowych i alkoholi ZASTOSOWANIE R- CO + R₁-OH R-C R-C R₁ ,0 ESTRY polimeryzacja R₂ + R-COOH alkoholiza bezwodnika kwasowego O-R₁ R-COO-R1+R₂-OH <-H*-> R-COO-R₂+R₁OH - alkoholiza R-COO-R₁+NH3 -> R-CONH2+R1OH - amonoliza (nieodwracalna) R-COO-R₁+H₂O <-H*-> R-COOH+R₁OH ester+zasada -> sól kwasu karboksylowego+alkohol R-COO-R₁+NaOH -> R-COONa+R₁OH substancje zapachowe (np. aromaty), preparaty stymulujące porost włosów, substancje wiążące kleje i masy szpachlowe TŁUSZCZE estry glicerolu i wyższych kwasów karboksylowych O || CH₂-0-C-R1 O CH-O-C-R² O || CH₂-O-C-R³ CH₂-OH CH-OH I CH₂-OH Ho H-C-O-C HCOC H H₂C -O-C H₂C HC 0 O H₂C troleinian glicerolu Busz ciekły 0 HO O O -O C₁7H₂3 .0 C₁₂H₂ O C₁, H₂ O O H₂C-O-C-C17H35 tristearynian gliceryny + 3 C₁7H₁5COOH O + 3H₂ -C₁7H35 -C₁7H35 (hydrolizują tworząc odpowiedni alkohol i kwasy tłuszczowe) kat -C-C15H31 tłuszcze właściwe (glicerydy, triacyloglicerole) Ho ILSO₁ 3 H₂O -C₁7H35 + -C₁7H33 3 NaOH mieszane H-C-O-C -0-C HCOC H proste proste H₂SO H* tristearynian gi cercu Puszcz Stary CH₂-O-C C₁7H ₂5 0 C₁7H ₂5 O CH O-C C₁, H₂ tłuszcze woski (lanolina, olbrot, wosk pszczeli) CH₂-O-C 3 C₁7H357 (hydrolizują tworząc odpowiedni alkohol, kwasy tłuszczowe i inne związki) C₁7H35 C₁7H33- C15H31 с C₁7H35 O kwas stearynowy reszta kwasu fosforowego (V) jako inny związek C₁7H35 O C₁7H35 -OH fosfolipidy -ONa -ONa C-ONa złożone + + H₂C H₂C-OH + HC-OH H₂C-OH glicerol (gliceryna) 3 H₂O -OH HC OH glikolipidy H₂C -OH cukier jako inny związek tłuszcze zwierzęce- stałe, nasycone tłuszcze roślinne- płynne, nienasycone fermentacja masłowa: C6H12O6 -bakterie masłowe-> CH3CH₂CH₂COOH+2CO2+2H2 pasty do butów, kosmetyki, czekolady, tłuszcz do smażenia, tran