areny

 -
węglowodory aromatyczne- areny
ICH NAJPROSTSZY PRZEDSTAWICIEL TO BENZEN → C6H6 (CH)
O
CECHY
- budowa cykliczna
hybrydyzacja sp²
120
AS3 p

areny

H

Hanna Lubotzka

1 Followers

16

Udostępnij

Zapisz

takie o

 

4/2

Notatka

- węglowodory aromatyczne- areny ICH NAJPROSTSZY PRZEDSTAWICIEL TO BENZEN → C6H6 (CH) O CECHY - budowa cykliczna hybrydyzacja sp² 120 AS3 pm struktura plaska obecność wiązania zdelokalizowanego 3 wiązania T ·0 wzór Kekulego REGULA HUCKLA ZAKŁADA.ZE W ZWIĄZKU AROMATYCZNYM JEST: 1. naturalna obecność zdelokalizowanych elektronów na wiązaniu π i ich ilość - (45+2 ē -płaska i cykliczna budowa SZEREG HOMOLOCICZNY ! UWAGA MA USMERTY! NA KSYLENY - benzen C6H6 C6H₁ (CH3)₂ O -toluen CH₂ metylobenzen CoHs CH 3 etylobenzen C6H5 C ₂ H 5 CH₂CH₂ ORTO ↓ CH3 CH₂ CM3 ổn ổn Ộ -CH3 CM₂ 1,2-dimetylobenzen 13-dimetylobenzen 1,4-dimetylobenzen o-ksylen ALKAN substytucja rodnikowa ↓ META ↓ m-ksylen ↓ PARA ↓ p-ksylen WĘGLOWODORY AROMATYCZNE - są palne ulegają charakterystycznej reakcji → SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWEJ M M AREN substytucja elektrofilowa ↓ CnH2n-b ALKEN addycja elektrofilowa SUBSTYTUCJA ELEKTROFILOWA - nitro → NO₂ sulfonowa → SO3 H CH3 NO₂ Br å m- bromo benzen ^Br 2 X1 2022 4-bromo-1-metylo-h-nitrobenzen WEAŚCIWOSCI BENZENU - trimeryzacja acetylenu (etynu) kat., p. T зн-сес-н ETYN I 3 C₂ H₂ ΕΤΥΝ benzen pozyskujemy z tzw. ekstrakcja WNIOSEK cyklızaya benzen Co Han bezbarwna ciecz niepolarna - nie rozpuszcza się w wodzie - gęstość mniejsza od wody (1) Ispala się kopcącym płomieniem lepiej rozpuszcza się w rozpuszczalnikach niepolamych Brlagh -KMnOn kat C6H6 ENCEM REAKCJA + Brt aromatyzaga C6H12 odwodornienie CYKLOHEKSAN BROMOWANIE BENZENU Br-Br + Fe Br₂ Br Br Br -H [O" ] - [FeDyn]] elektrofil brak objawów reakyi nicreaktywny (jak alkany) MECHANIZM SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWEJ REFORMINGU produktu destylacji ropy naftowej BENZEN H Br 0 C6H6 BENZEN →hr Brt [Fe Bry] [0] KARBOKATION (nietrwały produkt pośredni) Br + HBr + Fe Br3 BROMOBENZEN Br 3-H на X +Br(aq) •Fe (Fe Bv3) opitki сонь H odbarwienie tylko Brz + Br₂ BENZEN HO-NO₂ + I 2 H₂SO4. I HO-NO₂ + 2 H₂SO₂ +NO₂ → C6H6+ HNO3 SULFONOWANIE II (Elektrony π) NITROWANIE BENZENU → substytucja elektrofilowa + HNO3 kation nitroniowy C6H6+ H₂SO WNIOSEK -Benzen reaguje inaczej niż węglowodór nasycony -Zachodzi substytucja elektrofilowa FeBra HO-SO3H- - KATION SULFONOWY Br 0₂N M C6H5 Br BROMOBENZEN produkt pośredni stężony H₂Song BENZENU 503H+H2SOn + H₂O +HBr NO₂+H30+2 H₂SO₂ elektrotil + H₂O 503 G C6H5SO3 H + H₂O NO₂ C6H5NO₂ + H₂O + H₂O NITROENZ ỆN ELEKTROFIL: Brt NUKLEOFIL: barwa bladozotta nierozpuszczalny w wodzie zapach migdałów STEZONY H₂SO4 → OLEUM

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

H

Hanna Lubotzka

1 Followers

 -
węglowodory aromatyczne- areny
ICH NAJPROSTSZY PRZEDSTAWICIEL TO BENZEN → C6H6 (CH)
O
CECHY
- budowa cykliczna
hybrydyzacja sp²
120
AS3 p

Otwórz

takie o

Podobne notatki
Know Benzen  thumbnail

38

507

Benzen

Podstawowe wiadomości o benzenie - jednym z węglowodorów aromatycznych

Know Węglowodory aromatyczne thumbnail

24

489

Węglowodory aromatyczne

Notatka dotycząca węglowodorów aromatycznych

Know Ketony thumbnail

8

207

Ketony

nazewnictwo, otrzymywanie, reakcje, próba jodoformowq

Know Alkohole polihydroksylowe i fenole thumbnail

13

357

Alkohole polihydroksylowe i fenole

Rozszerzenie klasa 3

Know Fenole thumbnail

2

39

Fenole

opracowane według wymagań egzaminacyjnych CKE

Know aminy thumbnail

124

1719

aminy

nazewnictwo, podział, otrzymywanie, właściwości, zasadowość, reakcje

- węglowodory aromatyczne- areny ICH NAJPROSTSZY PRZEDSTAWICIEL TO BENZEN → C6H6 (CH) O CECHY - budowa cykliczna hybrydyzacja sp² 120 AS3 pm struktura plaska obecność wiązania zdelokalizowanego 3 wiązania T ·0 wzór Kekulego REGULA HUCKLA ZAKŁADA.ZE W ZWIĄZKU AROMATYCZNYM JEST: 1. naturalna obecność zdelokalizowanych elektronów na wiązaniu π i ich ilość - (45+2 ē -płaska i cykliczna budowa SZEREG HOMOLOCICZNY ! UWAGA MA USMERTY! NA KSYLENY - benzen C6H6 C6H₁ (CH3)₂ O -toluen CH₂ metylobenzen CoHs CH 3 etylobenzen C6H5 C ₂ H 5 CH₂CH₂ ORTO ↓ CH3 CH₂ CM3 ổn ổn Ộ -CH3 CM₂ 1,2-dimetylobenzen 13-dimetylobenzen 1,4-dimetylobenzen o-ksylen ALKAN substytucja rodnikowa ↓ META ↓ m-ksylen ↓ PARA ↓ p-ksylen WĘGLOWODORY AROMATYCZNE - są palne ulegają charakterystycznej reakcji → SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWEJ M M AREN substytucja elektrofilowa ↓ CnH2n-b ALKEN addycja elektrofilowa SUBSTYTUCJA ELEKTROFILOWA - nitro → NO₂ sulfonowa → SO3 H CH3 NO₂ Br å m- bromo benzen ^Br 2 X1 2022 4-bromo-1-metylo-h-nitrobenzen WEAŚCIWOSCI BENZENU - trimeryzacja acetylenu (etynu) kat., p. T зн-сес-н ETYN I 3 C₂ H₂ ΕΤΥΝ benzen pozyskujemy z tzw. ekstrakcja WNIOSEK cyklızaya benzen Co Han bezbarwna ciecz niepolarna - nie rozpuszcza się w wodzie - gęstość mniejsza od wody (1) Ispala się kopcącym płomieniem lepiej rozpuszcza się w rozpuszczalnikach niepolamych Brlagh -KMnOn kat C6H6 ENCEM REAKCJA + Brt aromatyzaga C6H12 odwodornienie CYKLOHEKSAN BROMOWANIE BENZENU Br-Br + Fe Br₂ Br Br Br -H [O" ] - [FeDyn]] elektrofil brak objawów reakyi nicreaktywny (jak alkany) MECHANIZM SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWEJ REFORMINGU produktu destylacji ropy naftowej BENZEN H Br 0 C6H6 BENZEN →hr Brt [Fe Bry] [0] KARBOKATION (nietrwały produkt pośredni) Br + HBr + Fe Br3 BROMOBENZEN Br 3-H на X +Br(aq) •Fe (Fe Bv3) opitki сонь H odbarwienie tylko Brz + Br₂ BENZEN HO-NO₂ + I 2 H₂SO4. I HO-NO₂ + 2 H₂SO₂ +NO₂ → C6H6+ HNO3 SULFONOWANIE II (Elektrony π) NITROWANIE BENZENU → substytucja elektrofilowa + HNO3 kation nitroniowy C6H6+ H₂SO WNIOSEK -Benzen reaguje inaczej niż węglowodór nasycony -Zachodzi substytucja elektrofilowa FeBra HO-SO3H- - KATION SULFONOWY Br 0₂N M C6H5 Br BROMOBENZEN produkt pośredni stężony H₂Song BENZENU 503H+H2SOn + H₂O +HBr NO₂+H30+2 H₂SO₂ elektrotil + H₂O 503 G C6H5SO3 H + H₂O NO₂ C6H5NO₂ + H₂O + H₂O NITROENZ ỆN ELEKTROFIL: Brt NUKLEOFIL: barwa bladozotta nierozpuszczalny w wodzie zapach migdałów STEZONY H₂SO4 → OLEUM

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację