Chemia /

Elementy mechaniki kwantowej w ujęciu jakościowym

Elementy mechaniki kwantowej w ujęciu jakościowym

 -Stan podstawowy atomu- to truaty stan atomu. Elektrong maj
w nim najniższą możliwą energię.
-Stan wzbudzony atomu - to stan nietrwały atom
 -Stan podstawowy atomu- to truaty stan atomu. Elektrong maj
w nim najniższą możliwą energię.
-Stan wzbudzony atomu - to stan nietrwały atom
 -Stan podstawowy atomu- to truaty stan atomu. Elektrong maj
w nim najniższą możliwą energię.
-Stan wzbudzony atomu - to stan nietrwały atom
 -Stan podstawowy atomu- to truaty stan atomu. Elektrong maj
w nim najniższą możliwą energię.
-Stan wzbudzony atomu - to stan nietrwały atom
 -Stan podstawowy atomu- to truaty stan atomu. Elektrong maj
w nim najniższą możliwą energię.
-Stan wzbudzony atomu - to stan nietrwały atom

Elementy mechaniki kwantowej w ujęciu jakościowym

user profile picture

Biologicznie

1 Followers

5

Udostępnij

Zapisz

bibliografia: Nowa Era: To jest chemia

 

1

Notatka

-Stan podstawowy atomu- to truaty stan atomu. Elektrong maj w nim najniższą możliwą energię. -Stan wzbudzony atomu - to stan nietrwały atomu. Elektrony mają w nim energię wyższą od energii stanu podstawowego. TYPY ORBITALI ATOMOWYCH ↳ Orbital atomowy typu s: Ma ksztalt kuli. odpowiada on najniższemu poziomowi energetycznemu elektronu danej powłoki elektronowej u atomie. ای ↳ Orbital atomowy typu p Występują w postaci trzech form przestrzennych o jednakowym kształcie przypominającym ósemki. Oznacza się je odpowiednio: px. Py, Pa. Odpowiadają one wyższemu poziomowi energetycznemu niż orbital s danej powłoki elektronowe atomu. Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w orbitalach px, py, P2 jest jednakowe. 12 dx² - y²x Orbitale p danej powłoki elektronowej są równocenne energetycznie. y y dxz ای X 2 Px ↳> Orbitale atomowe typu d: Występują w postaci 5 złożonych form przestrzennych. Odpowiadają one wyższemu poziomowi energetycznemu niz orbital p. Orbitale d 2 tej samej powłoki elektronowej są równocenne energetycznie. 2 X Py dx² X ای P2 dy² ای N dxy X OBLICZANIE LICZBY STANÓW KWANTOWYCH ↳> Stan kwantowy - stan energetyczny elektronu opisany za pomocą 4 lic26 kwantowych. maksymalna liczba elektronów = 2n² n- główna liczba kwantowa. ↳> Pierwsza powłoka elektronowa (n=1) obejmuje 2.1²=2 stany kwan- towe; mogą ją zapetnić maksymalnie 2 elektrony o przeciwnych spinach 1/2 i - 1/2₁ ㅊ ↳ Droga powToka elektronowa (n=2) obejmuje 2-22 = 8 stanów kwanto- wych, może ją zapełnić maksymalnie 8 elektronów, ↳> Trzecia powłoka elektronowa (n=3) obejmuje 2.3² = 18 stanów kwantowych; może ją zapełnić maksymalnie 18 elektronów. ELEMENTY MECHANİKİ KWANTOWEJ W...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

UJĘCIU JAKOŚCIOWYM ↳ Pęd - wielkość fizyczna charakteryzująca ruch; iloczyn masy i prędkości poruszającej się cząstki. >>Zasada nieoznaczoności Heisenberga - nie jest możliwe jednoczesne wyzna- czenie położenia i pędu cząstki, np. elektronu w atomie. Można rozpatrywać prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w określonym czasie w dowolnym wybranym dobszarze wokół jądra atomowego w chmurze elektronowej. ORBITALE ATONOWE Orbital atomowy to funkcja falowa , któva opisuje matematycznie stan energe- tyczng elektronu w atomie lub jonie. Kwadrat tej funkcji określa prawdo- podobieństwo znalezienia elektronu w danym obszavze wokół jądva atomowego. Ovbitale atomove odpowiadają określonym stanom energetycz- nym elektronów w atomie. Oznacza to, że elektrony mogą przyjmować energię tylko w określonych porcjach- kwantach. Dlatego mowimy, że energia elektronów w otoczeniu jądva atomowego jest skuantovana. Geometryczny kształt orbitalu atomowego wskazuje na przestrzenny rozkład prawdopodobieństwa znalezienia elektronu opisanego danym orbitalem. Kontur orbitalu atomowego odpowiada przestrzeni, w której to prawdo- podobieństwo jest największe. Głowna liczba kwantowa ni odpowiadające jej poboczne liczby kwantowe L n=1 K n = 2 n = 3 n=4 L M L=1 L=2 L = 3 N L=0 L=0 L=1 L=0 L:1 L=2 L=O L=1 L=2 L=3 Р d f s se nej nejt S ↳m-magnetyczna liczba kwantowa określająca liczbę poziomów orbitalnych związanych z ułożeniem orbitali atomowych w przestrzeni pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego Przyjmuje wartość liczb całkowitych: - I ≤ m sl. Stany kwantowe o takich samych wartościach licz6 m, I im tworzą poziom ovbitalny. m=0 S Poboczne liczby kwantowe I i odpowiadające im magnetyczne Liczby kwantowe m. L=0 S P m = -1₁0₁1 m = -2₁-1₁0₁1₁2 m = -3₁-2₁-1₁ 0, 1, 2, 3 ↳ms - magnetyczna spinowa liczba kwantowa okveśla spin czyli wła- sny moment pedu elektronu (kierunek obrotu elektronu wokół wia- snej osi), przyjmuje dwie wartości: 1/2 lub - 12/2. ↳>Zakaz Pauliego - w atomie lub jone nie mogą istnieć dwa elektro- ny o identycznych stanach kwantowych. ↳ Orbital atomowy typu f: Występują w postaci & skomplikowanych form przestrzennych. Odpowiadają one wyższemu poziomowi energetycznemu niz ovbital d. Ovbitale f 2 tej samej powłoki elektronowej także są równocenne energetycznie. LICZBY KWANTOWE ↳>Liczby kuantowe- liczby charakteryzujące stan elektronu w atomie lub jonie. ↳n-główna liczba kwantowa określająca energię elektronu w atomie, przyjmuje wartości kolejnych liczb naturalnych: n = 1,2,3,4.... Stany kwantowe o takiej samej wartości liczby n tworzą powłokę elektronową. PowToki elektronove oznacza się kolejnymi symbolami : K, L, M, N, O, P, Q. Promień ovbitalu atomowego s uzvasta, gdy zwiększa się wartość głównej liczby kwantowej n. ↳> [- poboczna (orbitalna) - liczba kwantowa określająca ksztaut orbitali atomowych, przyjmuje wartości całkowite: 0≤l ≤ (n-1). stany kwantowe o tej samej wartości głównej liczby kwantowej In i pobocznej liczby kuantowej i tworzą podpowłokę elektvono - wą (ovbital atomowy) Ovbitale oznacza się symbolami literowymi: s₁ p.d. f. y Is 12 n=1 /x ای 25 N n = 2 y 35 N n = 2 /x X

Chemia /

Elementy mechaniki kwantowej w ujęciu jakościowym

user profile picture

Biologicznie

1 Followers

 -Stan podstawowy atomu- to truaty stan atomu. Elektrong maj
w nim najniższą możliwą energię.
-Stan wzbudzony atomu - to stan nietrwały atom

Otwórz

bibliografia: Nowa Era: To jest chemia

Podobne notatki
Know Mechanika kwantowa thumbnail

64

653

Mechanika kwantowa

Chemia Mechanika kwantowa

Know Atomy i cząsteczki  thumbnail

90

1346

Atomy i cząsteczki

Notatki z działu 3 z chemii - Atomy i cząsteczki. W razie błędów piszcie śmiało :)

Know atom - liczba masowa, liczba atomowa thumbnail

496

5158

atom - liczba masowa, liczba atomowa

atom

Know orbitale molekularne i wiązania  thumbnail

29

527

orbitale molekularne i wiązania

chemia-orbitale molekularne, wiązania

Know Budowa atomu  thumbnail

78

1966

Budowa atomu

budowa atomu

2

138

chemia-atomy i cząsteczki kl.7

Fiszki chemia klasa 7 dział 3

-Stan podstawowy atomu- to truaty stan atomu. Elektrong maj w nim najniższą możliwą energię. -Stan wzbudzony atomu - to stan nietrwały atomu. Elektrony mają w nim energię wyższą od energii stanu podstawowego. TYPY ORBITALI ATOMOWYCH ↳ Orbital atomowy typu s: Ma ksztalt kuli. odpowiada on najniższemu poziomowi energetycznemu elektronu danej powłoki elektronowej u atomie. ای ↳ Orbital atomowy typu p Występują w postaci trzech form przestrzennych o jednakowym kształcie przypominającym ósemki. Oznacza się je odpowiednio: px. Py, Pa. Odpowiadają one wyższemu poziomowi energetycznemu niż orbital s danej powłoki elektronowe atomu. Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w orbitalach px, py, P2 jest jednakowe. 12 dx² - y²x Orbitale p danej powłoki elektronowej są równocenne energetycznie. y y dxz ای X 2 Px ↳> Orbitale atomowe typu d: Występują w postaci 5 złożonych form przestrzennych. Odpowiadają one wyższemu poziomowi energetycznemu niz orbital p. Orbitale d 2 tej samej powłoki elektronowej są równocenne energetycznie. 2 X Py dx² X ای P2 dy² ای N dxy X OBLICZANIE LICZBY STANÓW KWANTOWYCH ↳> Stan kwantowy - stan energetyczny elektronu opisany za pomocą 4 lic26 kwantowych. maksymalna liczba elektronów = 2n² n- główna liczba kwantowa. ↳> Pierwsza powłoka elektronowa (n=1) obejmuje 2.1²=2 stany kwan- towe; mogą ją zapetnić maksymalnie 2 elektrony o przeciwnych spinach 1/2 i - 1/2₁ ㅊ ↳ Droga powToka elektronowa (n=2) obejmuje 2-22 = 8 stanów kwanto- wych, może ją zapełnić maksymalnie 8 elektronów, ↳> Trzecia powłoka elektronowa (n=3) obejmuje 2.3² = 18 stanów kwantowych; może ją zapełnić maksymalnie 18 elektronów. ELEMENTY MECHANİKİ KWANTOWEJ W...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

UJĘCIU JAKOŚCIOWYM ↳ Pęd - wielkość fizyczna charakteryzująca ruch; iloczyn masy i prędkości poruszającej się cząstki. >>Zasada nieoznaczoności Heisenberga - nie jest możliwe jednoczesne wyzna- czenie położenia i pędu cząstki, np. elektronu w atomie. Można rozpatrywać prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w określonym czasie w dowolnym wybranym dobszarze wokół jądra atomowego w chmurze elektronowej. ORBITALE ATONOWE Orbital atomowy to funkcja falowa , któva opisuje matematycznie stan energe- tyczng elektronu w atomie lub jonie. Kwadrat tej funkcji określa prawdo- podobieństwo znalezienia elektronu w danym obszavze wokół jądva atomowego. Ovbitale atomove odpowiadają określonym stanom energetycz- nym elektronów w atomie. Oznacza to, że elektrony mogą przyjmować energię tylko w określonych porcjach- kwantach. Dlatego mowimy, że energia elektronów w otoczeniu jądva atomowego jest skuantovana. Geometryczny kształt orbitalu atomowego wskazuje na przestrzenny rozkład prawdopodobieństwa znalezienia elektronu opisanego danym orbitalem. Kontur orbitalu atomowego odpowiada przestrzeni, w której to prawdo- podobieństwo jest największe. Głowna liczba kwantowa ni odpowiadające jej poboczne liczby kwantowe L n=1 K n = 2 n = 3 n=4 L M L=1 L=2 L = 3 N L=0 L=0 L=1 L=0 L:1 L=2 L=O L=1 L=2 L=3 Р d f s se nej nejt S ↳m-magnetyczna liczba kwantowa określająca liczbę poziomów orbitalnych związanych z ułożeniem orbitali atomowych w przestrzeni pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego Przyjmuje wartość liczb całkowitych: - I ≤ m sl. Stany kwantowe o takich samych wartościach licz6 m, I im tworzą poziom ovbitalny. m=0 S Poboczne liczby kwantowe I i odpowiadające im magnetyczne Liczby kwantowe m. L=0 S P m = -1₁0₁1 m = -2₁-1₁0₁1₁2 m = -3₁-2₁-1₁ 0, 1, 2, 3 ↳ms - magnetyczna spinowa liczba kwantowa okveśla spin czyli wła- sny moment pedu elektronu (kierunek obrotu elektronu wokół wia- snej osi), przyjmuje dwie wartości: 1/2 lub - 12/2. ↳>Zakaz Pauliego - w atomie lub jone nie mogą istnieć dwa elektro- ny o identycznych stanach kwantowych. ↳ Orbital atomowy typu f: Występują w postaci & skomplikowanych form przestrzennych. Odpowiadają one wyższemu poziomowi energetycznemu niz ovbital d. Ovbitale f 2 tej samej powłoki elektronowej także są równocenne energetycznie. LICZBY KWANTOWE ↳>Liczby kuantowe- liczby charakteryzujące stan elektronu w atomie lub jonie. ↳n-główna liczba kwantowa określająca energię elektronu w atomie, przyjmuje wartości kolejnych liczb naturalnych: n = 1,2,3,4.... Stany kwantowe o takiej samej wartości liczby n tworzą powłokę elektronową. PowToki elektronove oznacza się kolejnymi symbolami : K, L, M, N, O, P, Q. Promień ovbitalu atomowego s uzvasta, gdy zwiększa się wartość głównej liczby kwantowej n. ↳> [- poboczna (orbitalna) - liczba kwantowa określająca ksztaut orbitali atomowych, przyjmuje wartości całkowite: 0≤l ≤ (n-1). stany kwantowe o tej samej wartości głównej liczby kwantowej In i pobocznej liczby kuantowej i tworzą podpowłokę elektvono - wą (ovbital atomowy) Ovbitale oznacza się symbolami literowymi: s₁ p.d. f. y Is 12 n=1 /x ای 25 N n = 2 y 35 N n = 2 /x X