Chemia /

Konfiguracja powłokowa i podpowłokowa

Konfiguracja powłokowa i podpowłokowa

 4
k
2
K
Konfiguracja powłokowa połasu:
A
K² L M N^
19
3
P
15
O
Konfiguracja powłokowa fosforu:
45
n
f
EE
powłokowi i pod powłokowa
S
9
16
L

Konfiguracja powłokowa i podpowłokowa

user profile picture

airwaves

20 Followers

22

Udostępnij

Zapisz

co to jest i jak się zapisuje konfigurację powłokową i podpowłokową.

 

1

Notatka

4 k 2 K Konfiguracja powłokowa połasu: A K² L M N^ 19 3 P 15 O Konfiguracja powłokowa fosforu: 45 n f EE powłokowi i pod powłokowa S 9 16 LO 8 K² LM5 SP05 Maksymalna liczba elektronów na: powłokach elektronowych: 32 72 98 ↳ K L M N O P Q Р d CO Elektrony które zapełniaja dana powłokę elektronową mogą różnić się energia, dlatego tworzą grupy zwane podpowłokami. Podpowłoki oznacza się (małymi literami): a U j SU Poutoki elektronowe Elektrony a atomie są vozmie- ૩૮zowe w okoł jądra atomowe. go w powłokach elektronowych. Oznaczamy je: K L M N O P Q Liczba powłok elektronowych równa jest numerowi okresu w którym leży atom danego pierwiastka Na początku elektrony obsadzają podpowłokę o najniższej energii, czyli: tę najbliżej jadva atomowego Konfiguracja powłokowe siarki: podpowłokowa konfiguracja siarki: кг 18 мо podpowłokach elektronowych: Lo s², pº d ip⁰.d ¹0 f₁4 1914 Skrócony zapis podpowłokowej konfiguracji elektronowej siarki: [Ne] 3s 3p 15², 2s²2p6, 35², 3p4 + Зри z wykorzystaniem Skrócony zapis podpodwłokowej konfiguracji elektronowej dowolnego atomu pierwiastka chemicznego tworzy się konfiguracji elektronowej gazu szlachetnego (Helowca) poprzedza- jacego ten pierwiastek. Symbol Helowca pisze się w kwadratowym. nawiasie Czyli: Używamy gazu szlachetnego poprzedzajacego pierwiastek i zapi- sujemy konfigurację podpowłokową powłoki walencyjnej.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Chemia /

Konfiguracja powłokowa i podpowłokowa

user profile picture

airwaves

20 Followers

 4
k
2
K
Konfiguracja powłokowa połasu:
A
K² L M N^
19
3
P
15
O
Konfiguracja powłokowa fosforu:
45
n
f
EE
powłokowi i pod powłokowa
S
9
16
L

Otwórz

co to jest i jak się zapisuje konfigurację powłokową i podpowłokową.

4 k 2 K Konfiguracja powłokowa połasu: A K² L M N^ 19 3 P 15 O Konfiguracja powłokowa fosforu: 45 n f EE powłokowi i pod powłokowa S 9 16 LO 8 K² LM5 SP05 Maksymalna liczba elektronów na: powłokach elektronowych: 32 72 98 ↳ K L M N O P Q Р d CO Elektrony które zapełniaja dana powłokę elektronową mogą różnić się energia, dlatego tworzą grupy zwane podpowłokami. Podpowłoki oznacza się (małymi literami): a U j SU Poutoki elektronowe Elektrony a atomie są vozmie- ૩૮zowe w okoł jądra atomowe. go w powłokach elektronowych. Oznaczamy je: K L M N O P Q Liczba powłok elektronowych równa jest numerowi okresu w którym leży atom danego pierwiastka Na początku elektrony obsadzają podpowłokę o najniższej energii, czyli: tę najbliżej jadva atomowego Konfiguracja powłokowe siarki: podpowłokowa konfiguracja siarki: кг 18 мо podpowłokach elektronowych: Lo s², pº d ip⁰.d ¹0 f₁4 1914 Skrócony zapis podpowłokowej konfiguracji elektronowej siarki: [Ne] 3s 3p 15², 2s²2p6, 35², 3p4 + Зри z wykorzystaniem Skrócony zapis podpodwłokowej konfiguracji elektronowej dowolnego atomu pierwiastka chemicznego tworzy się konfiguracji elektronowej gazu szlachetnego (Helowca) poprzedza- jacego ten pierwiastek. Symbol Helowca pisze się w kwadratowym. nawiasie Czyli: Używamy gazu szlachetnego poprzedzajacego pierwiastek i zapi- sujemy konfigurację podpowłokową powłoki walencyjnej.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację