Nauka

Nauka

Spółka

mechanika kwantowa

41

Udostępnij

Zapisz

mechanika
kwantowa
co to
umożliwia zgodnie z wynikami doświadczeń opisanie
budowy atomów i właściwości cząstek w atomach
teorie
hipoteza lou
mechanika
kwantowa
co to
umożliwia zgodnie z wynikami doświadczeń opisanie
budowy atomów i właściwości cząstek w atomach
teorie
hipoteza lou
mechanika
kwantowa
co to
umożliwia zgodnie z wynikami doświadczeń opisanie
budowy atomów i właściwości cząstek w atomach
teorie
hipoteza lou
mechanika
kwantowa
co to
umożliwia zgodnie z wynikami doświadczeń opisanie
budowy atomów i właściwości cząstek w atomach
teorie
hipoteza lou
mechanika
kwantowa
co to
umożliwia zgodnie z wynikami doświadczeń opisanie
budowy atomów i właściwości cząstek w atomach
teorie
hipoteza lou

Podobne notatki

Know ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ W UJĘCIU JAKOŚCIOWYM thumbnail

0

ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ W UJĘCIU JAKOŚCIOWYM

Elementy mechaniki kwantowej w ujęciu jakościowym.

Know Orbitale molekularne thumbnail

0

Orbitale molekularne

Notatka

Know Wodór thumbnail

0

Wodór

;)

Know Budowa Atomu thumbnail

4

Budowa Atomu

notatka z chemii rozszerzonej na tematu Budowy Atomu :)

Know Konfiguracja  thumbnail

0

Konfiguracja

Konfiguracja elektroniwa

Know Mechanika kwantowa thumbnail

75

Mechanika kwantowa

Notatka z drugiego tematu z chemii 1 klasa liceum/technikum zakres rozszerzony.

mechanika kwantowa co to umożliwia zgodnie z wynikami doświadczeń opisanie budowy atomów i właściwości cząstek w atomach teorie hipoteza louisa victora de broglie'a- zgodnie z nią poruszający się elektron-jako cząstka materialna-ma tez właściwości falowe słuszność hipotezy szybko potwierdzono doświadczalnie, a współczesny model budowy atomu nazwano modelem kwantowo- mechanicznym uwzględnia falowe właściwości elektronu @biolchemicznastudies 1 jedna z podstaw mechaniki kwantowej jest tzw.zasada nieoznaczoności Heisenberga,zgodnie z która nie jest możliwe jednoczesne dokładne wyznaczenie położenie i pędu cząstki elektronu w atomie-nie można równocześnie podać, po jakim torze elektron porusza się w atomie i gdzie znajduje się w danym momencie jedynie można rozpatrywać prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w określonym czasie w dowolnie wybranym obszarze wokół jądra atomowego w tzw.chmurze elektronowej chmura elektronowa jest bardziej zagęszczona tam, gdzie prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest większe pęd-wielkość fizyczna charakteryzująca ruch, iloczyn masy i prędkości poruszającej się cząstki orhitale atomowe orbital atomowy to funkcja falowa-opisuje matematycznie stan energetyczny elektronu w atomie lub jonie kwadrat tej funkcji określa prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym obszarze wokół jądra atomowego orbitale atomowe odpowiadają określonym staną energetycznym elektronów atomie- elektrony mogą przyjmować energię tylko określonych w porcjach kwantach, więc mówimy że energia elektronów w otoczeniu jądra atomowego jest skwantowana geometryczny kształt orbitalu atomowego wskazuje nam przestrzenny rozkład prawdopodobieństwa znalezienia elektronu opisanego danym orbitalem kontur orbitalu atomowego odpowiada przestrzeni w której to prawdopodobienstwo jest największe, orbitale atomowe opisują elektrony w atomach znajdujących się w stanie podstawowym i w stanie wzbudzonym stan(poziom)energetyczny-wartość energii jaką może przyjmować dana cząstką w skrócie orbital atomowy to funkcja falowa, opisująca stan energetyczny...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

i przestrzenny elektronu w atomie @biolchemicznastudies 2 stan podstawowy to trwały stan atomu elektrony mają w nim najniższą możliwą energię stan wzbudzony jest nie trwałym stanem atomu elektrony mają w nim energię wyższą od energii stanu podstawowego typy orbitali ze względu na stan energetyczny elektronu w atomie lub jonie wyróżnia się cztery typy orbitali atomowych 1-orbital s 2-orbital p 3-orbital d 4-orbital f różnią się kształtem oraz orientacją przestrzenną 1s orbital atomowy typu s ma kształt kuli, odpowiada najniższemu poziomowi energetycznemu elektronów danej powłoki elektronowej w atomie @biolchemicznastudies Z 3 orbital atomowy typu p-występuje w postaci trzech form przestrzennych o jednakowym kształcie przypominającym ósemki oznacza się je odpowiednio:Px,Py,Pz odpowiadają one wyższemu poziomowi energetycznemu niż orbital s danej powłoki elektronowej atomu orbitalne p danej powłoki są równocenne energetyczne 2pz orbital atomowy typu d-występuje w postaci pięciu złożonych form przestrzennych 3d₂² 2Px odpowiadają one wyższemu poziomowi energetycznemu niż orbital p orbitalne teraz tej samej powłoki elektronowej są równocenne energetycznie 3dxy y 3dxz 3dyz 2Py 3d 2-y² @biolchemicznastudies 4 orbital atomowy typu f-występuje w postaci 7 skomplikowanych form przestrzennych odpowiadają wyższemu poziomowi energetycznemu niż orbital d orbitale s z tej samej powłoki elektronowej także są równocenne energetyczne liczby kwantowe stan kwantowy elektronów czyli stan energetyczny w atomie lub jonie opisuje się za pomocą czterech liczb kwantowych liczby kwantowe to liczby charakteryzujące stan elektronów atomie lub jonie -n-główna liczba kwantowa, określa energię elektronu w atomie przyjmuje wartości kolejnych liczb naturalnych np.1,2,3 stany kwantowe o takiej samej wartości liczby n tworzą powłokę elektronowa powłoki elektronowe oznacza się kolejno symbolami literowymi:K, L, M, N, O,P,Q promień orbitalu atomowego s wzrasta gdy zwiększa się wartość głównej liczby kwantowej n -l-poboczna(orbitalna) liczba kwantowa. określa kształt orbitali atomowych przyjmuje wartości całkowite 0<l<(n-1) stany kwantowe o tej samej wartości głównej liczby kwantowej n i poboczne liczby kwantowej I tworzą podpowłokę elektronowa (orbital atomowy) orbitale oznacza się symbolami literowymi:s,p,d,f @biolchemicznastudies 5 Główna liczba kwantowa n n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 Poboczna liczba kwantowa I 1=0 1=0 1=1 1=0 1=1 1=2 1=0 1=1 1=2 1=3 Magnetyczna liczba kwanowa m m = 0 m = 0 m = -1 m = 0 m = 1 m = 0 m = -1 m = 0 m = 1 m = -2 m = -1 m = 0 m = 1 m = 2 m = 0 m = -1 m = 0 m = 1 m = -2 m = -1 m = 0 m = 1 m = 2 m = -3 m = -2 m = -1 m = 0 m = 1 m = 2 m = 3 Orbital 1s 2s 2px 2P% 2Pz 3s 3px 3Pv 3Pz 3d3² 30,;-; 3dx9 30 3d you 4s APX APY APz 4d₂² 4d 4dx 4d Adys 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f @biolchemicznastudies Ilość elektronów NN 2 2 6 |N| 2 6 10 2 6 10 14 Maksymalna ilość elektronów 2 CON 8 18 32 6 m-magnetyczna liczba kwantowa określa liczbę poziomów orbitalnych związanych z ułożeniem orbitali atomowych w przestrzeni pod wpływem zewnetrznego pola magnetycznego przyjmuje wartości liczb całkowitych -l<m<l stany kwantowe o takich samych wartościach liczb n,l i m tworzą poziom orbitalny(stan orbitalny) magnetyczna liczba kwantowa m określa liczbę poziomów orbitalnych poziom orbitalny-stan kwantowy o takiej samej wartości liczb n,l,m magnetyczna spinowa liczba kwantowa ms=1/2 lub ms=-1/2 ms-magnetyczna spinowa liczba kwantowa określa spin,czyli własny moment pędu elektronu(kierunek obrotu elektronu wokół własnej osi),przyjmuje dwie wartości: 1/2 lub -1/2 zakaz pauliego w atomie lub jonie nie mogą istnieć dwa elektrony o identycznych stanach kwantowych(o tych samych wartościach wszystkich czterech liczb kwantowych) elektrony musza różnic się przyjemniej jedna z przypisanych im liczb kwantowych(n,1,m,ms) stany kwantowe maksymalna liczba elektronów=2n2 stan kwantowy-stan energetyczny elektronu opisany za pomocą 4 liczb kwantowych pierwsza powłoka elektronowa(n=1)obejmuje 2 stany kwantowe, mogą ja zapełnić maksymalnie 2 elektrony o przeciwnych spinach: 1/2,-1/2 @biolchemicznastudies 7 druga powłoka elektronowa(n=2)obejmuje 8 stanów kwantowych, może ja zapełnić maksymalnie 8 elektronów trzecia powłoka elektronowa(n=3)obejmuje 18 stanów kwantowych, może ja zapełnić maksymalnie 18 elektronów każdy orbital atomowy może opisywać tylko 2 elektrony o takiej samej energii i przeciwnym spinie,takie elektrony to elektrony sparowane każda powłoka elektronowa może zawierać jeden orbital typu s(2 elektrony)trzy orbitale typu p(łącznie 6 elektronów) i 5 orbitali typu d(łącznie 10 elektronów) od czwartej powłoki oprócz orbitali s,p i d,istnieją również orbitale(podpowłoki) f jest ich siedem i mogą pomieścić 14 elektronów o przeciwnych spinach elektrony sparowane-elektrony o przeciwnym spinie i takiej samej energii @biolchemicznastudies 8