Chemia /

Paliwa kopalne i ich przeróbka

Paliwa kopalne i ich przeróbka

 *Paliwa kopalne*
1.Do paliw kopalnych zaliczamy:
- gaz ziemny
- ropa naftowa
- węgle kopalne
2.Przeróbka ropy naftowej:
Destylacja frakcyjn

Komentarze (2)

Udostępnij

Zapisz

16

Paliwa kopalne i ich przeróbka

user profile picture

Oliwia

3 Followers
 

Chemia

 

2/3

Notatka

Notatka o paliwach kopalnych.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

*Paliwa kopalne* 1.Do paliw kopalnych zaliczamy: - gaz ziemny - ropa naftowa - węgle kopalne 2.Przeróbka ropy naftowej: Destylacja frakcyjna - polega na ogrzaniu ropy naftowej do wysokiej temperatury, a następnie skroplenia par na poszczególnych półkach kolumny destylacyjnej. Kolejne frakcje ropy naftowej to: gaz rafineryjny benzyny nafty Qoleje napędowe mazut 3. Benzyna - to mieszanina węglowodorów ciekłych zawierająca od 5 do 12 atomów węgla. Wielkość, która charakteryzuje jakość benzyny to liczba oktanowa (LO) 95 lub 98. Przyjęto, że liczbę oktanową równą O posiada n-heptan, natomiast liczbę oktanową równą 100 izooktan, czyli 2,2,4-trimetylopentan. LO 95 = 95% izooktan + 5% n-heptan LO 98 = 98% izooktan + 3% n-heptan W celu podwyższenia liczby oktanowej dodaje się do benzyny środka przeciwstukowego. Dawniej były to związki ołowiu (toksyczne), a teraz stosuje się inne np. alkohole. 4.Reforming to proces przekształcania węglowodorów o łańcuchach prostych w węglowodory o łańcuchach złożonych i cyklicznych. a. izomeryzacja b. cyklizacja c. aromatyzacja 5.Kraking proces rozkładu alkanów o długich łańcuchach węglowych, w wyniku którego powstają węglowodory o takiej długości łańcucha, która odpowiada frakcji benzynowej. 6.Węgle kopalne: Antracyt Węgiel brunatny Węgiel kamienny Torf - 7.Przeróbka węgla kopalnego: Piroliza węgla - jest to rozkład węgla kamiennego podczas ogrzewania go w temperaturze ok. 1000°C bez dostępu powietrza (koksowanie, sucha destylacja, progenizacja) 8.Przeróbka węgla kamiennego odbywa się w koksowniach. Produkty pirolizy węgla: a/ koks - zawiera od 96% do 97% węgla pierwiastkowego b/ gaz koksowniczy (świetlny) - mieszanina wodoru, tlenku węgla(II), metanu i azotu c/ woda pogazowa - mieszanina wody,...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

amoniaku, soli amonowych d/ smoła węglowa - mieszanina kilkuset związków chemicznych organicznych

Chemia /

Paliwa kopalne i ich przeróbka

Paliwa kopalne i ich przeróbka

user profile picture

Oliwia

3 Followers
 

Chemia

 

2/3

Notatka

Paliwa kopalne i ich przeróbka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 *Paliwa kopalne*
1.Do paliw kopalnych zaliczamy:
- gaz ziemny
- ropa naftowa
- węgle kopalne
2.Przeróbka ropy naftowej:
Destylacja frakcyjn

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

16

Komentarze (2)

W

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

Notatka o paliwach kopalnych.

Podobne notatki

4

ALKANY

Know ALKANY thumbnail

259

 

2/3

Więcej

*Paliwa kopalne* 1.Do paliw kopalnych zaliczamy: - gaz ziemny - ropa naftowa - węgle kopalne 2.Przeróbka ropy naftowej: Destylacja frakcyjna - polega na ogrzaniu ropy naftowej do wysokiej temperatury, a następnie skroplenia par na poszczególnych półkach kolumny destylacyjnej. Kolejne frakcje ropy naftowej to: gaz rafineryjny benzyny nafty Qoleje napędowe mazut 3. Benzyna - to mieszanina węglowodorów ciekłych zawierająca od 5 do 12 atomów węgla. Wielkość, która charakteryzuje jakość benzyny to liczba oktanowa (LO) 95 lub 98. Przyjęto, że liczbę oktanową równą O posiada n-heptan, natomiast liczbę oktanową równą 100 izooktan, czyli 2,2,4-trimetylopentan. LO 95 = 95% izooktan + 5% n-heptan LO 98 = 98% izooktan + 3% n-heptan W celu podwyższenia liczby oktanowej dodaje się do benzyny środka przeciwstukowego. Dawniej były to związki ołowiu (toksyczne), a teraz stosuje się inne np. alkohole. 4.Reforming to proces przekształcania węglowodorów o łańcuchach prostych w węglowodory o łańcuchach złożonych i cyklicznych. a. izomeryzacja b. cyklizacja c. aromatyzacja 5.Kraking proces rozkładu alkanów o długich łańcuchach węglowych, w wyniku którego powstają węglowodory o takiej długości łańcucha, która odpowiada frakcji benzynowej. 6.Węgle kopalne: Antracyt Węgiel brunatny Węgiel kamienny Torf - 7.Przeróbka węgla kopalnego: Piroliza węgla - jest to rozkład węgla kamiennego podczas ogrzewania go w temperaturze ok. 1000°C bez dostępu powietrza (koksowanie, sucha destylacja, progenizacja) 8.Przeróbka węgla kamiennego odbywa się w koksowniach. Produkty pirolizy węgla: a/ koks - zawiera od 96% do 97% węgla pierwiastkowego b/ gaz koksowniczy (świetlny) - mieszanina wodoru, tlenku węgla(II), metanu i azotu c/ woda pogazowa - mieszanina wody,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

amoniaku, soli amonowych d/ smoła węglowa - mieszanina kilkuset związków chemicznych organicznych