Paliwa kopalne i ich przeróbka

31

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 *Paliwa kopalne*
1.Do paliw kopalnych zaliczamy:
- gaz ziemny
- ropa naftowa
- węgle kopalne
2.Przeróbka ropy naftowej:
Destylacja frakcyjn
 *Paliwa kopalne*
1.Do paliw kopalnych zaliczamy:
- gaz ziemny
- ropa naftowa
- węgle kopalne
2.Przeróbka ropy naftowej:
Destylacja frakcyjn

*Paliwa kopalne* 1.Do paliw kopalnych zaliczamy: - gaz ziemny - ropa naftowa - węgle kopalne 2.Przeróbka ropy naftowej: Destylacja frakcyjna - polega na ogrzaniu ropy naftowej do wysokiej temperatury, a następnie skroplenia par na poszczególnych półkach kolumny destylacyjnej. Kolejne frakcje ropy naftowej to: gaz rafineryjny benzyny nafty Qoleje napędowe mazut 3. Benzyna - to mieszanina węglowodorów ciekłych zawierająca od 5 do 12 atomów węgla. Wielkość, która charakteryzuje jakość benzyny to liczba oktanowa (LO) 95 lub 98. Przyjęto, że liczbę oktanową równą O posiada n-heptan, natomiast liczbę oktanową równą 100 izooktan, czyli 2,2,4-trimetylopentan. LO 95 = 95% izooktan + 5% n-heptan LO 98 = 98% izooktan + 3% n-heptan W celu podwyższenia liczby oktanowej dodaje się do benzyny środka przeciwstukowego. Dawniej były to związki ołowiu (toksyczne), a teraz stosuje się inne np. alkohole. 4.Reforming to proces przekształcania węglowodorów o łańcuchach prostych w węglowodory o łańcuchach złożonych i cyklicznych. a. izomeryzacja b. cyklizacja c. aromatyzacja 5.Kraking proces rozkładu alkanów o długich łańcuchach węglowych, w wyniku którego powstają węglowodory o takiej długości łańcucha, która odpowiada frakcji benzynowej. 6.Węgle kopalne: Antracyt Węgiel brunatny Węgiel kamienny Torf - 7.Przeróbka węgla kopalnego: Piroliza węgla - jest to rozkład węgla kamiennego podczas ogrzewania go w temperaturze ok. 1000°C bez dostępu powietrza (koksowanie, sucha destylacja, progenizacja) 8.Przeróbka węgla kamiennego odbywa się w koksowniach. Produkty pirolizy węgla: a/ koks - zawiera od 96% do 97% węgla pierwiastkowego b/ gaz koksowniczy (świetlny) - mieszanina wodoru, tlenku węgla(II), metanu i azotu c/ woda pogazowa - mieszanina wody,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.
Alternatywny zapis:

amoniaku, soli amonowych d/ smoła węglowa - mieszanina kilkuset związków chemicznych organicznych