Chemia /

stechiometria

stechiometria

 Stechiometria
1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI
mol- jednostka liczności materii; zawiera
6,02 10 23 obiektów elementarnych, czyli atomów,
cz

stechiometria

user profile picture

anka

1 Followers

14

Udostępnij

Zapisz

notatki ze stechiometrii

 

2

Notatka

Stechiometria 1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI mol- jednostka liczności materii; zawiera 6,02 10 23 obiektów elementarnych, czyli atomów, cząsteczek, protonók, elektroniów lub neutronow LICZBA AVOGADRA; STAŁA AVOGADRA NA= 6,02·10 ²3 atomów, cząsteczek lub jonów ✔ похопу і obliorenia ↳m=n· M ↳ N=R. NA N ↳n= NA me MASA MOLOWA masa molowa substancji (M) to liczba gramów substancji zawierają ca 6,02·10 23 atomów, czarteczek lub jonów; jej wartość jest liczbowo [j] = równa masie atomowej lub cząsteczkowej; jednostką masy molowej jest 20. 요 mol ↳ R = M ↳₂ N = M². NA at mal/mol / jon mol gdzie: m - masa [g] n - liczba moli [mo, M-masa molowa [1] N- liczba atomów, cagyste cack jonów 23 aut. cz, jon Na- stała Avogadra (6,02·10²3 mol ) mol ) Jou moll 2. OBJĘTOŚĆ MOLOWA GAZÓN; PRAWO AVOGADRA objętość molowa gazów zależy od ich masy i gęstości i waninków, w jakich się znajdują, czyli ciśnieniem i temperaturą ze względu na fakt, że temperatura i ciśnienie mają tak duży wpływ na gęstość gazów, najczęściej gęstość określamy olla tzw. warunków normalnych, tj. ciśnieniu równemu 1013 hPc i temperatine пупостасеј 0%C- 273 К. gazy mają zacznie mniejszą gęstość niż ciecze i substancje state. GĘSTOŚĆ WYBRANYCH GAZÓW W WARUNKACH NORMALNYCH ↳ N- 1,25 g/dm³ ↳ C-3,22 g/dm³ 1,43 g/dm³ GO. 3 ↳s H- 0,09 glamo ↳ powietre- 1,29 g/dm³ ↳ CO- 1,25 ğ /dm³ ↳ CO₂- 210 д /dm³ La Nha g/dm³ 0,77 gęstość bezwzględna d masa [g] d m- ve objętość [cm³] gęstość [1] PRAWO objętość moló wa gazów V V = M [g [음] d- gęstość [cm³] masa molowa AVOGADRA - / objętokić [dm³] gazy, które zajmują jednakową objętość w określonych warunkach temperatung i ciśnienia, 201 ierają taką samą...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

RONNANIE CLAPEYRONA p⋅V=n·R·T 3. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE Obliczenia stechiometryczne to obliczenia wynikające 2 ilościowej interpretacji zapisce równania reakiji chemicznej i wykonystujące prawo zachowania masy. Stechiometria to dział chemic zajmujący się dotyczącymi ilościowego przebiegu reakcji chemicznych p- ciśnienie v- objętość n- liczba moli R-stała gazowa (83,1 m 2 : 102 ) mol C + O₂ → CO₂ 2C+0₂ → 200 H₂ + Cl₂ → 2HCl WYDAJNOŚĆ REAKCJI równanie reakcji chemicznych zawierają informacje o tym, jakie substancje jakich stosunkach ilościowych reagują ze sobą ovar jakie substancje i w jakich ilościach z nich powstają › np.: i w W CHEMICZNEJ W = Pc Pr obliczeniami 100% WZORY ELEMENTARNY RZECZYWISTY wzór elementamy (empiryorny) podaje ilościony stosunek atomów w cząsteczce zwiąelu chemijazneo, który jest wyrażony najmniejszych liczb całkowitych 20 wzór rzeczywistą liczbę atomow ustalić до można na podstawie znajomości składu procentowego i masy cząsteczkowej; może być taki sam lub stanowić jak nuzor empinyony jego wielokrotność masy Rzeczywisty - określa pienviastlow chemicznych w cząsteczce; molowe można ustalić na do - gęstość gazu w warunkach normalnych M dla n=1 mol do = №o Vo M=d₁ V₂ d- gęstość gazu w temperaturze Ti i pod ciśnieniem Р podstawie pomani gęstości swostancji w fazie gazowej dla n-1 mol v = RT P pV=nRT V = nRT dla n=1 mol v= Mx = Ox/H₂* DX/H2 . Dx/H₂- gęstość względna gam X względem wodonie dx. Mx Dx/H₂= d He vo MH₂ Vs= Mx MH₂ MH₂ ↓ obji мож Mx = DX10₂. Moz MX = DX/N₂ MN₂ 1 mola ротосд Mx=20x1²₂ M = d² & T

Chemia /

stechiometria

user profile picture

anka

1 Followers

 Stechiometria
1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI
mol- jednostka liczności materii; zawiera
6,02 10 23 obiektów elementarnych, czyli atomów,
cz

Otwórz

notatki ze stechiometrii

Podobne notatki
Know Stężenie procentowe i molowe roztworu thumbnail

71

965

Stężenie procentowe i molowe roztworu

.

Know Stechiometria thumbnail

251

4023

Stechiometria

Notatka - Stechiometria, chemia poziom rozszerzony - dobrze sprawdzi się na kartkówkę lub sprawdzian

Know Stechiometria thumbnail

6

53

Stechiometria

chemia nieorganiczna. Notatka z podręcznika z nowej ery z poziomu rozszerzonego

Know Objętość molowa gazów thumbnail

44

482

Objętość molowa gazów

Chemia Objętość molowa gazów

Know Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne thumbnail

1

90

Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

Studenckie notatki z chemii ogólnej. Powtórzenie z liceum pod kątem biotechnologii.

Know Stechiometria thumbnail

111

1621

Stechiometria

Notatka o podstawach stechiometri

Stechiometria 1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI mol- jednostka liczności materii; zawiera 6,02 10 23 obiektów elementarnych, czyli atomów, cząsteczek, protonók, elektroniów lub neutronow LICZBA AVOGADRA; STAŁA AVOGADRA NA= 6,02·10 ²3 atomów, cząsteczek lub jonów ✔ похопу і obliorenia ↳m=n· M ↳ N=R. NA N ↳n= NA me MASA MOLOWA masa molowa substancji (M) to liczba gramów substancji zawierają ca 6,02·10 23 atomów, czarteczek lub jonów; jej wartość jest liczbowo [j] = równa masie atomowej lub cząsteczkowej; jednostką masy molowej jest 20. 요 mol ↳ R = M ↳₂ N = M². NA at mal/mol / jon mol gdzie: m - masa [g] n - liczba moli [mo, M-masa molowa [1] N- liczba atomów, cagyste cack jonów 23 aut. cz, jon Na- stała Avogadra (6,02·10²3 mol ) mol ) Jou moll 2. OBJĘTOŚĆ MOLOWA GAZÓN; PRAWO AVOGADRA objętość molowa gazów zależy od ich masy i gęstości i waninków, w jakich się znajdują, czyli ciśnieniem i temperaturą ze względu na fakt, że temperatura i ciśnienie mają tak duży wpływ na gęstość gazów, najczęściej gęstość określamy olla tzw. warunków normalnych, tj. ciśnieniu równemu 1013 hPc i temperatine пупостасеј 0%C- 273 К. gazy mają zacznie mniejszą gęstość niż ciecze i substancje state. GĘSTOŚĆ WYBRANYCH GAZÓW W WARUNKACH NORMALNYCH ↳ N- 1,25 g/dm³ ↳ C-3,22 g/dm³ 1,43 g/dm³ GO. 3 ↳s H- 0,09 glamo ↳ powietre- 1,29 g/dm³ ↳ CO- 1,25 ğ /dm³ ↳ CO₂- 210 д /dm³ La Nha g/dm³ 0,77 gęstość bezwzględna d masa [g] d m- ve objętość [cm³] gęstość [1] PRAWO objętość moló wa gazów V V = M [g [음] d- gęstość [cm³] masa molowa AVOGADRA - / objętokić [dm³] gazy, które zajmują jednakową objętość w określonych warunkach temperatung i ciśnienia, 201 ierają taką samą...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

RONNANIE CLAPEYRONA p⋅V=n·R·T 3. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE Obliczenia stechiometryczne to obliczenia wynikające 2 ilościowej interpretacji zapisce równania reakiji chemicznej i wykonystujące prawo zachowania masy. Stechiometria to dział chemic zajmujący się dotyczącymi ilościowego przebiegu reakcji chemicznych p- ciśnienie v- objętość n- liczba moli R-stała gazowa (83,1 m 2 : 102 ) mol C + O₂ → CO₂ 2C+0₂ → 200 H₂ + Cl₂ → 2HCl WYDAJNOŚĆ REAKCJI równanie reakcji chemicznych zawierają informacje o tym, jakie substancje jakich stosunkach ilościowych reagują ze sobą ovar jakie substancje i w jakich ilościach z nich powstają › np.: i w W CHEMICZNEJ W = Pc Pr obliczeniami 100% WZORY ELEMENTARNY RZECZYWISTY wzór elementamy (empiryorny) podaje ilościony stosunek atomów w cząsteczce zwiąelu chemijazneo, który jest wyrażony najmniejszych liczb całkowitych 20 wzór rzeczywistą liczbę atomow ustalić до można na podstawie znajomości składu procentowego i masy cząsteczkowej; może być taki sam lub stanowić jak nuzor empinyony jego wielokrotność masy Rzeczywisty - określa pienviastlow chemicznych w cząsteczce; molowe można ustalić na do - gęstość gazu w warunkach normalnych M dla n=1 mol do = №o Vo M=d₁ V₂ d- gęstość gazu w temperaturze Ti i pod ciśnieniem Р podstawie pomani gęstości swostancji w fazie gazowej dla n-1 mol v = RT P pV=nRT V = nRT dla n=1 mol v= Mx = Ox/H₂* DX/H2 . Dx/H₂- gęstość względna gam X względem wodonie dx. Mx Dx/H₂= d He vo MH₂ Vs= Mx MH₂ MH₂ ↓ obji мож Mx = DX10₂. Moz MX = DX/N₂ MN₂ 1 mola ротосд Mx=20x1²₂ M = d² & T