Chemia /

Wodorosole

Wodorosole

 WODOROSOLE - sole pochodzące od kwasu co najmniej diprotonowego.
ai
Nomenclatura:
NaHSO4- wodovosiarczan VI sodu
Mg(H₂PO4)₂-diwodorofosfora

Wodorosole

user profile picture

Sandra Ikoniak

10 Followers

7

Udostępnij

Zapisz

Ogólna notatka z wodorosoli i ich otrzymywania

 

3

Notatka

WODOROSOLE - sole pochodzące od kwasu co najmniej diprotonowego. ai Nomenclatura: NaHSO4- wodovosiarczan VI sodu Mg(H₂PO4)₂-diwodorofosforan V magnezu Ca(HS)2- Hodovosiarczek wapnia KH₂PO4 dinodorofosforan V potasu Ca(HCO3)2- wodorowęglan IV wapnia PASYWACJA - pokrywanie się warstenką tlenku danego metalu.! Al OTRZYMYWANIE 1) REAKCJE CZĘŚCIOWEGO ZOBOJĘTNIANIA Ca(OH)₂ + H₂PO₂ →>CaHPO4 + 2H₂O Ca(OH)₂+2 H3PO4 →Ca(H₂PO4)₂ + 4H₂O + · Wzrost rozpuszczalności w rozpuszczalnikach polarnych Ca 3(PO4)2 K+ Санроч NH3 H₂O + H₂SO4 (NH)4 HSO4 + H₂O ● ● · 10 H-Ō Ca(H₂PO4)₂ 2) reakcja soli oboJĘTNEJ Z KWASEM Ca3(PO4)2 + H3PO4-3CaHPO4 Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 →3 Ca(H₂PO4)₂ pr KH₂PO4. Al₂O3 -0-H Naturalna obvona danego metalu pred korozją. glin ● • chom ● • żelazo - pasywacje wchodzi ve stęż. HNO3. na zimno. 2 AL +CHNO3 → Al₂O3 +6NO₂ + 3H2₂0 (sti) zimno - pod wpływem stężonego. NHO3 i H₂SO4 2Cr +6HNO3(s) Cr₂O3 +6NO₂ + 3H₂O na zimno na zimno ze steżonym HNO3 i H₂SO4 3) METAL I i II gr. + KWAS ● Mg + H₂SO4 → Mg(HSO4)₂ + H₂ 2 Fe +6 HNO3 →→ Fe2O3 +6NO2 +3H₂O 4) WODOROTLENKI + TLENKI KWASOWE NaOH + CO₂ →→ NaHCO3 PROCESY EROZJI SKAŁ WAPIENNYCH (zjawiska krasowe) CaCO₂ + H₂O + CO₂ → Ca(HCO3)₂ węglan wapnia + wilgod + kwaśne opady →> v-r Ca(HCO3)₂ v-r płynie rzeką H₂O + CO₂+ CaCO3 woda pawje + tworzą się stałe stalaktyty i stalagnaty →

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Chemia /

Wodorosole

user profile picture

Sandra Ikoniak

10 Followers

 WODOROSOLE - sole pochodzące od kwasu co najmniej diprotonowego.
ai
Nomenclatura:
NaHSO4- wodovosiarczan VI sodu
Mg(H₂PO4)₂-diwodorofosfora

Otwórz

Ogólna notatka z wodorosoli i ich otrzymywania

Podobne notatki

WODOROSOLE - sole pochodzące od kwasu co najmniej diprotonowego. ai Nomenclatura: NaHSO4- wodovosiarczan VI sodu Mg(H₂PO4)₂-diwodorofosforan V magnezu Ca(HS)2- Hodovosiarczek wapnia KH₂PO4 dinodorofosforan V potasu Ca(HCO3)2- wodorowęglan IV wapnia PASYWACJA - pokrywanie się warstenką tlenku danego metalu.! Al OTRZYMYWANIE 1) REAKCJE CZĘŚCIOWEGO ZOBOJĘTNIANIA Ca(OH)₂ + H₂PO₂ →>CaHPO4 + 2H₂O Ca(OH)₂+2 H3PO4 →Ca(H₂PO4)₂ + 4H₂O + · Wzrost rozpuszczalności w rozpuszczalnikach polarnych Ca 3(PO4)2 K+ Санроч NH3 H₂O + H₂SO4 (NH)4 HSO4 + H₂O ● ● · 10 H-Ō Ca(H₂PO4)₂ 2) reakcja soli oboJĘTNEJ Z KWASEM Ca3(PO4)2 + H3PO4-3CaHPO4 Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 →3 Ca(H₂PO4)₂ pr KH₂PO4. Al₂O3 -0-H Naturalna obvona danego metalu pred korozją. glin ● • chom ● • żelazo - pasywacje wchodzi ve stęż. HNO3. na zimno. 2 AL +CHNO3 → Al₂O3 +6NO₂ + 3H2₂0 (sti) zimno - pod wpływem stężonego. NHO3 i H₂SO4 2Cr +6HNO3(s) Cr₂O3 +6NO₂ + 3H₂O na zimno na zimno ze steżonym HNO3 i H₂SO4 3) METAL I i II gr. + KWAS ● Mg + H₂SO4 → Mg(HSO4)₂ + H₂ 2 Fe +6 HNO3 →→ Fe2O3 +6NO2 +3H₂O 4) WODOROTLENKI + TLENKI KWASOWE NaOH + CO₂ →→ NaHCO3 PROCESY EROZJI SKAŁ WAPIENNYCH (zjawiska krasowe) CaCO₂ + H₂O + CO₂ → Ca(HCO3)₂ węglan wapnia + wilgod + kwaśne opady →> v-r Ca(HCO3)₂ v-r płynie rzeką H₂O + CO₂+ CaCO3 woda pawje + tworzą się stałe stalaktyty i stalagnaty →

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację