Fizyka /

Fizyka - prąd elektryczny wzory

Fizyka - prąd elektryczny wzory

 Fizyka
i wszystkie wzory z tematu prąd elektryczny
I = Aq/At
U=WAB/9
U = V
A
P=U I
V
} różnica potencjałów między dwoma punktami
B
W=U*I* t

Fizyka - prąd elektryczny wzory

user profile picture

Sylwia

4 Followers

18

Udostępnij

Zapisz

wzory do działu prąd elektryczny dla klasy 3 LO

 

3

Egzamin pisemny

Fizyka i wszystkie wzory z tematu prąd elektryczny I = Aq/At U=WAB/9 U = V A P=U I V } różnica potencjałów między dwoma punktami B W=U*I* t ΔΕ = R=U/I R= p • // prawo Ohma to: U = R · I. I= GES I = q*n*v* S U= E-I* R (opór wewn źródła) ε = W Ciepło Joul'a Lenza: Q=/²Rt == Q=UIt W, U* q = AE р = AE k C I prawo Kirchhoffa 1₁=3 A 15 = 2 A ||||||| LLLLLL CM) 1₁ = 12 = 13 = 14 E 12=6 A 13 = 4 A 1₁=1 A II prawo Kirchhoffa 3 A+4 A+ 1A=8A 6A+2A=8 A DRUGIE PRAWO KIRCHHOFFA W zamkniętym obwodzie suma spadków napięć na oporach równa jest sumie sił elektromotorycznych występujących w tym obwodzie. U₁ R₁ U₂ R₂ 1₁ +13 + 14 = 12 +15 E=U₁+U₂ Ładunek elektryczny q Natężenie prądu elektrycznego napięcie Praca Potencjał Moc Opór elektryczny Opór właściwy przewodność właściwa Natężenie pola Prędkość unoszenia ładunków koncentracja (nośników) ładunków Siła I elektromotoryczna U W Długość przewodnika 1 Pole przekroju S poprzecznego V P R P O E V n E kulomb amper wolt dżul [] wat om omometr N/C -3 m wolt C = A's A 1 wolt = 1 dżul/1 kulomb [v] = kg.m2 s2 N*m H W = J/S Ω = Ω·m 1/Ωm V/m [J] [C] V A J/C = W/A q=1 t (np. dla prądu stałego) q=n*e jednostka podstawowa układu SI P=U I U=W/q J= (kg*m²)/s²= N*m C=A*S Omega V/A = (kg*m²)/(²*A²) AW = F* AS W = P*t W=U*I*t V = Ep q P=U*I P=W/t R=U/I R= p • = p=R* 1/p B = 4/ E W P E = W/q, &=/= ² 1 Gęstość d = m/V Prędkość światła = 3*10³ m/s Ładunek elementarny q/e = 1,6 * 10-¹⁹ C 2

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Fizyka /

Fizyka - prąd elektryczny wzory

user profile picture

Sylwia

4 Followers

 Fizyka
i wszystkie wzory z tematu prąd elektryczny
I = Aq/At
U=WAB/9
U = V
A
P=U I
V
} różnica potencjałów między dwoma punktami
B
W=U*I* t

Otwórz

wzory do działu prąd elektryczny dla klasy 3 LO

Podobne notatki

Know Prawo Kirchhoffa, prawo Ohma i opór elektryczny  thumbnail

29

Prawo Kirchhoffa, prawo Ohma i opór elektryczny

notatka z fizyki

Know Prąd stały thumbnail

3

Prąd stały

krótkie powtórzenie z prądu stałego dla rozszerzonej fizyki

Know prąd elektryczny thumbnail

346

prąd elektryczny

notatki z całego działu „Prąd elektryczny”

Know Prąd fizyka wzrory thumbnail

4

Prąd fizyka wzrory

Wzory z prądu Fizyka 8

Know Prąd elektryczny thumbnail

183

Prąd elektryczny

Prąd elektryczny - notatka fizyka klasa 8 , natężenie prądu, napięcie, opór, moc, praca

Know Prąd elektryczny - napięcie i natężenie, schematy obwodów thumbnail

232

Prąd elektryczny - napięcie i natężenie, schematy obwodów

Prąd Elektryczny - obwody otwarte i zamknięte

Fizyka i wszystkie wzory z tematu prąd elektryczny I = Aq/At U=WAB/9 U = V A P=U I V } różnica potencjałów między dwoma punktami B W=U*I* t ΔΕ = R=U/I R= p • // prawo Ohma to: U = R · I. I= GES I = q*n*v* S U= E-I* R (opór wewn źródła) ε = W Ciepło Joul'a Lenza: Q=/²Rt == Q=UIt W, U* q = AE р = AE k C I prawo Kirchhoffa 1₁=3 A 15 = 2 A ||||||| LLLLLL CM) 1₁ = 12 = 13 = 14 E 12=6 A 13 = 4 A 1₁=1 A II prawo Kirchhoffa 3 A+4 A+ 1A=8A 6A+2A=8 A DRUGIE PRAWO KIRCHHOFFA W zamkniętym obwodzie suma spadków napięć na oporach równa jest sumie sił elektromotorycznych występujących w tym obwodzie. U₁ R₁ U₂ R₂ 1₁ +13 + 14 = 12 +15 E=U₁+U₂ Ładunek elektryczny q Natężenie prądu elektrycznego napięcie Praca Potencjał Moc Opór elektryczny Opór właściwy przewodność właściwa Natężenie pola Prędkość unoszenia ładunków koncentracja (nośników) ładunków Siła I elektromotoryczna U W Długość przewodnika 1 Pole przekroju S poprzecznego V P R P O E V n E kulomb amper wolt dżul [] wat om omometr N/C -3 m wolt C = A's A 1 wolt = 1 dżul/1 kulomb [v] = kg.m2 s2 N*m H W = J/S Ω = Ω·m 1/Ωm V/m [J] [C] V A J/C = W/A q=1 t (np. dla prądu stałego) q=n*e jednostka podstawowa układu SI P=U I U=W/q J= (kg*m²)/s²= N*m C=A*S Omega V/A = (kg*m²)/(²*A²) AW = F* AS W = P*t W=U*I*t V = Ep q P=U*I P=W/t R=U/I R= p • = p=R* 1/p B = 4/ E W P E = W/q, &=/= ² 1 Gęstość d = m/V Prędkość światła = 3*10³ m/s Ładunek elementarny q/e = 1,6 * 10-¹⁹ C 2

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację