Geografia /

zasoby wodne polski siec rzeczna

zasoby wodne polski siec rzeczna

 Przychód wody: 192 mld. m³
opady atmosferyczne: 187 mld
m³ (97,4%)
→ dopływ wód z zagranicy 5 mld.m³
(2,6%)
Zasoby wodne Polski. Sicí rzecz

zasoby wodne polski siec rzeczna

user profile picture

Emilka

99 Followers

Udostępnij

Zapisz

17

 

3

Notatka

rozszerzenie

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Przychód wody: 192 mld. m³ opady atmosferyczne: 187 mld m³ (97,4%) → dopływ wód z zagranicy 5 mld.m³ (2,6%) Zasoby wodne Polski. Sicí rzeczna BILANS WODNY liczbowe zestawienie przychodu, rozchodu i retencji wody . ZASOBY WODNE POLSKI Polska jest zaliczana do krajów, które mają ubogie zasoby wodne. Na jednego mieszkańca przypada ok. 1,7 tys. m³ wody na rok, podczas gdy średnia wartość dla krajów europejskich to ok. 4,6 tys. m³ na rok. Zasoby wodne Polski są rozmieszczone nierównomiernie i charakteryzują się dużą zmiennością sezonową. W okresach nadmiaru opadów atmosferycznych występują powodzie. Jednak coraz częściej zdarzają się też okresy niedoboru wody, czyli susze. PRZYCZYNY NIEDOBORU WODY W POLSCE .przyrodnicze. niewielkie roczne sumy opadów atmosferycznych → mała przewidywalność opadów względnie duże. parowanie. → coraz częstsze występowanie bezśnieżnych zim Obszary zagrożone deficytem wody: - dla rolnictwa np. Nizina Wielkopolska, Wyżyna Lubelska dla przemysłu i gospodarki komunalnej - aglomeracje: krakowska, górnośląska, łódzka i wrocławska). ZLEWISKO MORZA BAŁTYCKIEGO dorzecze rzek Przymorza GECHY SIECI. RZECZNEJ 99,81% terytorium Polski leży w zlewisku Morza Bałtyckiego → niewielkie obszary na południu są odwadniane w kierunku Morza Czarnego i Północnego Polska ma dobrze rozwiniętą sieć rzeczną. → najdłuższe rzeki to Wisła i Odra, ich dorzecza zajmują niemal 88% powierzchni kraju (asymetria - prawobrzeżne części mają ponad dwukrotnie większą powierzchnię. Wynika to z nachylenia obszaru Polski z południowego wschodu w kierunku północno zachodnim) → ustrój większości rzek jest określany mianem deszczowo-śnieżnego - najwyższe...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

stany występują latem po intensywnych opad oraz wiosną na skutek topnienia śniegu dorzecze Odry dorzecze taby ZLEWISKO MORZA PÓŁNOCNEGO Rozchód.wody: 192 mld m³ parowanie i zużycie gospodarcze: 134 mld m³ (69,8%) spływ powierzchniowy i odpływ. podziemny: 58 mld m³ (30,2%) dorzecze Dunaju dorzecze Pregoły dorzecze Wisły dorzecze Niemna antropogeniczne → nadmierne i nieracjonalne eksploatowanie zasobów wodnych ✩ magazynowanie zbyt małej ilości wody w zbiornikach retencyjnych w czasie jej nadwyżek → osuszanie terenów podmokłych ✩ zanieczyszczanie wód podziemnych i powierzchniowych pokrywanie podłoża asfaltem. dorzecze Dniestru .Retencja wadna: 113.mld.m³ retencja powierzchniowa i glebowa: 37 mld m³ (32,7%) retencja gruntowa: 76 mld m³. (67,3%) ZLEWISKO MORZA CZARNEGO · POWODZIE → opadowo-rozlewne - wywołane ciągłymi i długotrwałymi opadami, najczęściej występują w Polsce → opadowo-nawalne przyczyną są gwałtowne letnie ulewy roztopowe - spowodowane szybkim topnieniem pokrywy śnieżnej zatorowo-lodowe - skutek spiętrzenia wody w wyniku powstania zatoru w czasie spływu lodu zatorowo-śryżowe - wywołane spiętrzeniem wody przez sztormowe - spowodowane silnymi wiatrami wiejącymi od śryż morza

Geografia /

zasoby wodne polski siec rzeczna

zasoby wodne polski siec rzeczna

user profile picture

Emilka

99 Followers
 

3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Przychód wody: 192 mld. m³
opady atmosferyczne: 187 mld
m³ (97,4%)
→ dopływ wód z zagranicy 5 mld.m³
(2,6%)
Zasoby wodne Polski. Sicí rzecz

Otwórz aplikację

rozszerzenie

Przychód wody: 192 mld. m³ opady atmosferyczne: 187 mld m³ (97,4%) → dopływ wód z zagranicy 5 mld.m³ (2,6%) Zasoby wodne Polski. Sicí rzeczna BILANS WODNY liczbowe zestawienie przychodu, rozchodu i retencji wody . ZASOBY WODNE POLSKI Polska jest zaliczana do krajów, które mają ubogie zasoby wodne. Na jednego mieszkańca przypada ok. 1,7 tys. m³ wody na rok, podczas gdy średnia wartość dla krajów europejskich to ok. 4,6 tys. m³ na rok. Zasoby wodne Polski są rozmieszczone nierównomiernie i charakteryzują się dużą zmiennością sezonową. W okresach nadmiaru opadów atmosferycznych występują powodzie. Jednak coraz częściej zdarzają się też okresy niedoboru wody, czyli susze. PRZYCZYNY NIEDOBORU WODY W POLSCE .przyrodnicze. niewielkie roczne sumy opadów atmosferycznych → mała przewidywalność opadów względnie duże. parowanie. → coraz częstsze występowanie bezśnieżnych zim Obszary zagrożone deficytem wody: - dla rolnictwa np. Nizina Wielkopolska, Wyżyna Lubelska dla przemysłu i gospodarki komunalnej - aglomeracje: krakowska, górnośląska, łódzka i wrocławska). ZLEWISKO MORZA BAŁTYCKIEGO dorzecze rzek Przymorza GECHY SIECI. RZECZNEJ 99,81% terytorium Polski leży w zlewisku Morza Bałtyckiego → niewielkie obszary na południu są odwadniane w kierunku Morza Czarnego i Północnego Polska ma dobrze rozwiniętą sieć rzeczną. → najdłuższe rzeki to Wisła i Odra, ich dorzecza zajmują niemal 88% powierzchni kraju (asymetria - prawobrzeżne części mają ponad dwukrotnie większą powierzchnię. Wynika to z nachylenia obszaru Polski z południowego wschodu w kierunku północno zachodnim) → ustrój większości rzek jest określany mianem deszczowo-śnieżnego - najwyższe...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

stany występują latem po intensywnych opad oraz wiosną na skutek topnienia śniegu dorzecze Odry dorzecze taby ZLEWISKO MORZA PÓŁNOCNEGO Rozchód.wody: 192 mld m³ parowanie i zużycie gospodarcze: 134 mld m³ (69,8%) spływ powierzchniowy i odpływ. podziemny: 58 mld m³ (30,2%) dorzecze Dunaju dorzecze Pregoły dorzecze Wisły dorzecze Niemna antropogeniczne → nadmierne i nieracjonalne eksploatowanie zasobów wodnych ✩ magazynowanie zbyt małej ilości wody w zbiornikach retencyjnych w czasie jej nadwyżek → osuszanie terenów podmokłych ✩ zanieczyszczanie wód podziemnych i powierzchniowych pokrywanie podłoża asfaltem. dorzecze Dniestru .Retencja wadna: 113.mld.m³ retencja powierzchniowa i glebowa: 37 mld m³ (32,7%) retencja gruntowa: 76 mld m³. (67,3%) ZLEWISKO MORZA CZARNEGO · POWODZIE → opadowo-rozlewne - wywołane ciągłymi i długotrwałymi opadami, najczęściej występują w Polsce → opadowo-nawalne przyczyną są gwałtowne letnie ulewy roztopowe - spowodowane szybkim topnieniem pokrywy śnieżnej zatorowo-lodowe - skutek spiętrzenia wody w wyniku powstania zatoru w czasie spływu lodu zatorowo-śryżowe - wywołane spiętrzeniem wody przez sztormowe - spowodowane silnymi wiatrami wiejącymi od śryż morza