Emilia Plater ur. 13 listopada 1806 w Wilnie, zm. 23 grudnia 1831 w Justianowie polska hrabianka: kapitan Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego 29 listopada 4830 w Warszawie wybuchło powstanie listopadowe. W grudniu wieść o tym dotarła z Warszawy do Wilna i zapaliła do boju Litwę i Zmudź. Emilia była jedną z pierwszych inicjatorék samodzielnego powstania na Litwie MK Podjęła sama plan zdobycia Dyneburga Sformowany przez nią oddział partyzancki liczył 280 strzelców, kilkuset chłopów kosynierów i 60 kawalerzystów.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

Emilia Plater

user profile picture

Marysia

28 Followers

 Emilia Plater
ur. 13 listopada 1806 w Wilnie,
zm. 23 grudnia 1831 w Justianowie
polska
hrabianka:
kapitan Wojska Polskiego w
czasie powstan

Otwórz

Krótka notatka na temat Emilii Plater. źródło:www.google.com

Emilia Plater ur. 13 listopada 1806 w Wilnie, zm. 23 grudnia 1831 w Justianowie polska hrabianka: kapitan Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego 29 listopada 4830 w Warszawie wybuchło powstanie listopadowe. W grudniu wieść o tym dotarła z Warszawy do Wilna i zapaliła do boju Litwę i Zmudź. Emilia była jedną z pierwszych inicjatorék samodzielnego powstania na Litwie MK Podjęła sama plan zdobycia Dyneburga Sformowany przez nią oddział partyzancki liczył 280 strzelców, kilkuset chłopów kosynierów i 60 kawalerzystów.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację