Historia /

państwo bez stosów

państwo bez stosów

user profile picture

Ania Owerczuk

108 Followers
 

Historia

 

6

Notatka

państwo bez stosów

 1. Państwo wielu wyznań
Rzeczpospolita obojga navodów była państwem wielonarodowym oraz wielowyznaniowym. Najwięcej wyznawców
skupiał kości

Komentarze (3)

Udostępnij

Zapisz

76

<33 historia<<<

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

1. Państwo wielu wyznań Rzeczpospolita obojga navodów była państwem wielonarodowym oraz wielowyznaniowym. Najwięcej wyznawców skupiał kościół katolicki, dużą rzeszę wiernych miało też prawosławie. Na ziemiach polskich mieszkali Żydzi będący wyenawcami Judaizmu i Tatarzy praktykujący Islam. Selachta i mieszczanie zaczęli przechodzić na luteranizm lub kalwinizm. parstwo bez stosow 2. Tolevancja religijna w Reece pospolitej. Wiek XVI to okves wojen religijnych. Wielu protestantów osiedla to się w Rzeczpospolitej zapewniającą tolerancje religijną. Aby uniknąć konfliktów na tle religijnym w Reeczpospolitej postanowiono zapewnić Innowievcom wolność wyznania. W 1573 roku na sejmie w Warszawie uchwalono Akt konfederacji warse awskiej. Na mocy tego dokumentu każdemu zapewniono opiekę państwa. Dzięki temu Rzeczpospolita określana jest jako „państwo bez stosów. 3. Pue formacja w Polsce. Lutevaniem rozpowszechnił się głównie w niemieckojęzycznych mieszczamn. W Gdańsku, Toruniu i Elbląga zakładano sakoty lutevańskie. Kalwinizm znalazł wiemych w Małopolsce i na Litwie ovaz Pińczów. W połowie XVI wieku nastąpił odłam kalwinizmu. Byli nim buacia polscy, zwani też avianami. Ich najsłynniejszym ośrodkiem był Raków. 4. Religie i wyznania na ziemiach polskich Katolicyzm - bazylika Prawosławie- cekiew ● ● Judaizm - synagoga Islam - mezet Protestanci- kościół

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Historia /

państwo bez stosów

państwo bez stosów

user profile picture

Ania Owerczuk

108 Followers
 

Historia

 

6

Notatka

państwo bez stosów

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 1. Państwo wielu wyznań
Rzeczpospolita obojga navodów była państwem wielonarodowym oraz wielowyznaniowym. Najwięcej wyznawców
skupiał kości

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

76

Komentarze (3)

N

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

<33 historia<<<

Podobne notatki

3

kontrreformacja

Know kontrreformacja  thumbnail

545

 

1/2/3

3

reformacja

Know reformacja  thumbnail

354

 

1/2/3

3

Reformacje w Europie

Know Reformacje w Europie  thumbnail

254

 

2

2

W czasach ostatnich Jagiellonów

Know W czasach ostatnich Jagiellonów thumbnail

278

 

8/2/6

Więcej

1. Państwo wielu wyznań Rzeczpospolita obojga navodów była państwem wielonarodowym oraz wielowyznaniowym. Najwięcej wyznawców skupiał kościół katolicki, dużą rzeszę wiernych miało też prawosławie. Na ziemiach polskich mieszkali Żydzi będący wyenawcami Judaizmu i Tatarzy praktykujący Islam. Selachta i mieszczanie zaczęli przechodzić na luteranizm lub kalwinizm. parstwo bez stosow 2. Tolevancja religijna w Reece pospolitej. Wiek XVI to okves wojen religijnych. Wielu protestantów osiedla to się w Rzeczpospolitej zapewniającą tolerancje religijną. Aby uniknąć konfliktów na tle religijnym w Reeczpospolitej postanowiono zapewnić Innowievcom wolność wyznania. W 1573 roku na sejmie w Warszawie uchwalono Akt konfederacji warse awskiej. Na mocy tego dokumentu każdemu zapewniono opiekę państwa. Dzięki temu Rzeczpospolita określana jest jako „państwo bez stosów. 3. Pue formacja w Polsce. Lutevaniem rozpowszechnił się głównie w niemieckojęzycznych mieszczamn. W Gdańsku, Toruniu i Elbląga zakładano sakoty lutevańskie. Kalwinizm znalazł wiemych w Małopolsce i na Litwie ovaz Pińczów. W połowie XVI wieku nastąpił odłam kalwinizmu. Byli nim buacia polscy, zwani też avianami. Ich najsłynniejszym ośrodkiem był Raków. 4. Religie i wyznania na ziemiach polskich Katolicyzm - bazylika Prawosławie- cekiew ● ● Judaizm - synagoga Islam - mezet Protestanci- kościół

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację