Historia /

państwo bez stosów

państwo bez stosów

 1. Państwo wielu wyznań
Rzeczpospolita obojga navodów była państwem wielonarodowym oraz wielowyznaniowym. Najwięcej wyznawców
skupiał kości

państwo bez stosów

user profile picture

Ania Owerczuk

221 Followers

141

Udostępnij

Zapisz

<33 historia<<<

 

6

Notatka

1. Państwo wielu wyznań Rzeczpospolita obojga navodów była państwem wielonarodowym oraz wielowyznaniowym. Najwięcej wyznawców skupiał kościół katolicki, dużą rzeszę wiernych miało też prawosławie. Na ziemiach polskich mieszkali Żydzi będący wyenawcami Judaizmu i Tatarzy praktykujący Islam. Selachta i mieszczanie zaczęli przechodzić na luteranizm lub kalwinizm. parstwo bez stosow 2. Tolevancja religijna w Reece pospolitej. Wiek XVI to okves wojen religijnych. Wielu protestantów osiedla to się w Rzeczpospolitej zapewniającą tolerancje religijną. Aby uniknąć konfliktów na tle religijnym w Reeczpospolitej postanowiono zapewnić Innowievcom wolność wyznania. W 1573 roku na sejmie w Warszawie uchwalono Akt konfederacji warse awskiej. Na mocy tego dokumentu każdemu zapewniono opiekę państwa. Dzięki temu Rzeczpospolita określana jest jako „państwo bez stosów. 3. Pue formacja w Polsce. Lutevaniem rozpowszechnił się głównie w niemieckojęzycznych mieszczamn. W Gdańsku, Toruniu i Elbląga zakładano sakoty lutevańskie. Kalwinizm znalazł wiemych w Małopolsce i na Litwie ovaz Pińczów. W połowie XVI wieku nastąpił odłam kalwinizmu. Byli nim buacia polscy, zwani też avianami. Ich najsłynniejszym ośrodkiem był Raków. 4. Religie i wyznania na ziemiach polskich Katolicyzm - bazylika Prawosławie- cekiew ● ● Judaizm - synagoga Islam - mezet Protestanci- kościół

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

państwo bez stosów

user profile picture

Ania Owerczuk

221 Followers

 1. Państwo wielu wyznań
Rzeczpospolita obojga navodów była państwem wielonarodowym oraz wielowyznaniowym. Najwięcej wyznawców
skupiał kości

Otwórz

<33 historia<<<

Podobne notatki

Know kontrreformacja  thumbnail

596

kontrreformacja

historia notatka

Know Reformacja i jej skutki thumbnail

1

Reformacja i jej skutki

Reformacja i jej skutki

Know Monarchie europejskie w drugiej połowie XVI w. thumbnail

16

Monarchie europejskie w drugiej połowie XVI w.

✅wojny religijne we Francji ✅rewolucja w Niderlandach ✅rywalizacja hiszpańsko- angielska

Know Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Fiszki thumbnail

50

Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Fiszki

Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Fiszki

Know Narodziny i podboje islamu thumbnail

64

Narodziny i podboje islamu

notatka - "Poznać przeszłość"

Know narodziny islamu i podbije arabskie  thumbnail

166

narodziny islamu i podbije arabskie

notatka z historii

1. Państwo wielu wyznań Rzeczpospolita obojga navodów była państwem wielonarodowym oraz wielowyznaniowym. Najwięcej wyznawców skupiał kościół katolicki, dużą rzeszę wiernych miało też prawosławie. Na ziemiach polskich mieszkali Żydzi będący wyenawcami Judaizmu i Tatarzy praktykujący Islam. Selachta i mieszczanie zaczęli przechodzić na luteranizm lub kalwinizm. parstwo bez stosow 2. Tolevancja religijna w Reece pospolitej. Wiek XVI to okves wojen religijnych. Wielu protestantów osiedla to się w Rzeczpospolitej zapewniającą tolerancje religijną. Aby uniknąć konfliktów na tle religijnym w Reeczpospolitej postanowiono zapewnić Innowievcom wolność wyznania. W 1573 roku na sejmie w Warszawie uchwalono Akt konfederacji warse awskiej. Na mocy tego dokumentu każdemu zapewniono opiekę państwa. Dzięki temu Rzeczpospolita określana jest jako „państwo bez stosów. 3. Pue formacja w Polsce. Lutevaniem rozpowszechnił się głównie w niemieckojęzycznych mieszczamn. W Gdańsku, Toruniu i Elbląga zakładano sakoty lutevańskie. Kalwinizm znalazł wiemych w Małopolsce i na Litwie ovaz Pińczów. W połowie XVI wieku nastąpił odłam kalwinizmu. Byli nim buacia polscy, zwani też avianami. Ich najsłynniejszym ośrodkiem był Raków. 4. Religie i wyznania na ziemiach polskich Katolicyzm - bazylika Prawosławie- cekiew ● ● Judaizm - synagoga Islam - mezet Protestanci- kościół

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację