Historia /

Nazizm w Niemczech - Adolf Hitler, III Rzesza, Republika Weimarska, pucz monachijski

Nazizm w Niemczech - Adolf Hitler, III Rzesza, Republika Weimarska, pucz monachijski

 Nazizm
• 09.11.18r cesarz Niemiec Wilhelm II abdykował, a socjaldemokraci ogłosili powstanie
republiki. Nowego rządu nie uznali jednak komu

Nazizm w Niemczech - Adolf Hitler, III Rzesza, Republika Weimarska, pucz monachijski

user profile picture

alicja 🤟🤟

51 Followers

Udostępnij

Zapisz

5

 

8/4/7

Streszczenie

opracowanie

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Nazizm • 09.11.18r cesarz Niemiec Wilhelm II abdykował, a socjaldemokraci ogłosili powstanie republiki. Nowego rządu nie uznali jednak komuniści, którzy chcieli podobnego ustroju jak w ZSRR. • W Berlinie napięcie nadal trwało, dlatego posłowie do Zgromadzenia Narodowego przenieśli się do miasta Weimar, gdzie uchwalili konstytucję demokratycznych Niemiec. Niemcy nazwano Republiką Weimarską (1919-1933). ● Republika ta znajdowała się w złej sytuacji gospodarczej. Niemcy były wycieńczone wojną, musiały płacić reperacje. Rząd próbował robić coś z tym faktem, drukując coraz więcej pieniędzy. Skutkiem tego była hiperinflacja. Kryzys groził przewrotem politycznym. ● I tu pojawia się Adolf Hitler – w listopadzie 1923r. próbuje on przejąć władzę (pucz monachijski), jednak bezskutecznie – Hitler trafia do więzienia. W połowie lat 20 Niemcy opanowały kryzys, jednak za czasu wielkiego kryzysu (1929) zła sytuacja znów wraca. Bezrobocie wynosi ok. 33%. ● • Adolf Hitler był Austriakiem uważającym się za Niemca, a Austrię za część Niemiec. Po puczu monachijskim został aresztowany. Spędził pół roku w więzieniu, gdzie napisał książkę Mein Kampf, gdzie opisał swoją ideologię, którą nazwał narodowym socjalizmem, inaczej - nazizm. • Nazizm łączył elementy skrajnie nacjonalistyczne - zakładał, że Niemcy są najważniejszym narodem świata, wrogość do innych krajów i narodów. Element nazizmu to rasizm, szczególnie do Słowian, a najbardziej Żydów - Hitler chciał ich zniszczyć. • Hitler założył partię NSDAP. W 1932 roku Hitler legalnie objął władzę dzięki wygranej w wyborach. Hitler staje...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

się kanclerzem Niemiec. Naziści nie mieli jednak większości w Reichtagu, dlatego też Hitler spalił Reichtag (1933). Zwolennicy Hitlera oskarżyli komunistów o podpalenie, wydano zarządzenie nadzwyczajne, by „chronić naród”, by bez nakazu sądu móc aresztować, kogo popadnie. Swoich przeciwników Hitler zamknął w obozach koncentracyjnych. • Hitler postanowił rozwiązać każdą partię, pomijając NSDAP. Tak oto Naziści zdobyli pełnię władzy w Niemczech i powstała III Rzesza (1933-45). Sierpień 1934r. - Hitler łączy urząd kanclerza z urzędem prezydenckim, ogłasza się Führerem. • III Rzesza to państwo totalitarne – takie, w którym władza całkowicie kontroluje obywateli. Cechy państwa totalitarnego: a) Jeden przywódca, b) Jedna partia rządząca, c) Jedna ideologia, d) Kult jednostki (bałwochwalstwo do przywódcy), e) Terror, f) Propaganda na rzecz władzy i ideologii, g) Cenzura, h) Policja i wojsko działające na rzecz władzy, i) Straszenie wroga zewnętrznego, przeciwko któremu ma walczyć społeczeństwo, j) Ekspansja terytorialna, k) Funkcjonowanie partii młodzieżowych

Historia /

Nazizm w Niemczech - Adolf Hitler, III Rzesza, Republika Weimarska, pucz monachijski

Nazizm w Niemczech - Adolf Hitler, III Rzesza, Republika Weimarska, pucz monachijski

user profile picture

alicja 🤟🤟

51 Followers
 

8/4/7

Streszczenie

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Nazizm
• 09.11.18r cesarz Niemiec Wilhelm II abdykował, a socjaldemokraci ogłosili powstanie
republiki. Nowego rządu nie uznali jednak komu

Otwórz aplikację

opracowanie

Podobne notatki

user profile picture

4

narodziny nazizmu w Niemczech

Know narodziny nazizmu w Niemczech  thumbnail

1

 

2/3

user profile picture

12

porównanie systemów totalitarnych (faszyzm, nazizm, komunizm)

Know porównanie systemów totalitarnych (faszyzm, nazizm, komunizm) thumbnail

68

 

4/3

user profile picture

8

nazizm, początek władzy Hitlera

Know nazizm, początek władzy Hitlera  thumbnail

12

 

1/2/3

user profile picture

3

wielki kryzys gospodarczy

Know wielki kryzys gospodarczy  thumbnail

2

 

2/3

Nazizm • 09.11.18r cesarz Niemiec Wilhelm II abdykował, a socjaldemokraci ogłosili powstanie republiki. Nowego rządu nie uznali jednak komuniści, którzy chcieli podobnego ustroju jak w ZSRR. • W Berlinie napięcie nadal trwało, dlatego posłowie do Zgromadzenia Narodowego przenieśli się do miasta Weimar, gdzie uchwalili konstytucję demokratycznych Niemiec. Niemcy nazwano Republiką Weimarską (1919-1933). ● Republika ta znajdowała się w złej sytuacji gospodarczej. Niemcy były wycieńczone wojną, musiały płacić reperacje. Rząd próbował robić coś z tym faktem, drukując coraz więcej pieniędzy. Skutkiem tego była hiperinflacja. Kryzys groził przewrotem politycznym. ● I tu pojawia się Adolf Hitler – w listopadzie 1923r. próbuje on przejąć władzę (pucz monachijski), jednak bezskutecznie – Hitler trafia do więzienia. W połowie lat 20 Niemcy opanowały kryzys, jednak za czasu wielkiego kryzysu (1929) zła sytuacja znów wraca. Bezrobocie wynosi ok. 33%. ● • Adolf Hitler był Austriakiem uważającym się za Niemca, a Austrię za część Niemiec. Po puczu monachijskim został aresztowany. Spędził pół roku w więzieniu, gdzie napisał książkę Mein Kampf, gdzie opisał swoją ideologię, którą nazwał narodowym socjalizmem, inaczej - nazizm. • Nazizm łączył elementy skrajnie nacjonalistyczne - zakładał, że Niemcy są najważniejszym narodem świata, wrogość do innych krajów i narodów. Element nazizmu to rasizm, szczególnie do Słowian, a najbardziej Żydów - Hitler chciał ich zniszczyć. • Hitler założył partię NSDAP. W 1932 roku Hitler legalnie objął władzę dzięki wygranej w wyborach. Hitler staje...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

się kanclerzem Niemiec. Naziści nie mieli jednak większości w Reichtagu, dlatego też Hitler spalił Reichtag (1933). Zwolennicy Hitlera oskarżyli komunistów o podpalenie, wydano zarządzenie nadzwyczajne, by „chronić naród”, by bez nakazu sądu móc aresztować, kogo popadnie. Swoich przeciwników Hitler zamknął w obozach koncentracyjnych. • Hitler postanowił rozwiązać każdą partię, pomijając NSDAP. Tak oto Naziści zdobyli pełnię władzy w Niemczech i powstała III Rzesza (1933-45). Sierpień 1934r. - Hitler łączy urząd kanclerza z urzędem prezydenckim, ogłasza się Führerem. • III Rzesza to państwo totalitarne – takie, w którym władza całkowicie kontroluje obywateli. Cechy państwa totalitarnego: a) Jeden przywódca, b) Jedna partia rządząca, c) Jedna ideologia, d) Kult jednostki (bałwochwalstwo do przywódcy), e) Terror, f) Propaganda na rzecz władzy i ideologii, g) Cenzura, h) Policja i wojsko działające na rzecz władzy, i) Straszenie wroga zewnętrznego, przeciwko któremu ma walczyć społeczeństwo, j) Ekspansja terytorialna, k) Funkcjonowanie partii młodzieżowych