Historia /

Pierwsza wolna elekcja

Pierwsza wolna elekcja

 Pierwsza wolna
wolna elekeja
1. Pierwsze bezkrólewie
LiPo śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. zaparowals beckrólewie;
4
La Mimo beckrólewia,

Pierwsza wolna elekcja

user profile picture

Natalia Pawicka

3 Followers

46

Udostępnij

Zapisz

Rozpisany każdy punkt Pierwszej wolnej elekcji

 

2

Notatka

Pierwsza wolna wolna elekeja 1. Pierwsze bezkrólewie LiPo śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. zaparowals beckrólewie; 4 La Mimo beckrólewia, zapewniono dalsze funkcjonowanie organów państwa i i zagwarantowano Ricky pospolitej spokej; penyiszym celu rawianywano konfederacje kapturowe - związki slachty, które przejmowały wlades i drogach mimidomych, ليا ↳ Na cidke konfederacji stawali mancałkowie sejmikowi, Zawiązywano takie konfederacje dla całych prowingji, LAby sprawnie egrcksować prawo, selachta w ramach konfederacji na sejimikach kapturanych wybierała wladi konfederackic oras myłaniała sady kapterowe; selacheccy delegasi vastaygajacy sprawy 47W sądach zasiadali kaptenowych szlachty is clasie beekrólewia, ↳ Do بارها wyboru nowego monarchy powołano interrexa- chote castepująca zmarlege monarche-petail of prymas Jakub Mchański, ↳ Od tej pory poducas kardags beskrólenia interrexem sostawał arcybiskup gnicenieristi; L> Aby wybrać nowego 2 udkiston króla, trzeba było doprowadzić do zwołania sejmu. Kompetencje intervera: → zwoływanie sejmików i sejmów; → kierowanie administracja wewnstana; -7 prowadzenie polityki zagranicznej. 2. Kto ubiegał się o polska, Lorong? 4/wan IV Groing-właka paristwa moskiewskiego L.Jan 111 Waza-król Szwecja ↳ Albrecht 11 Hohenzollern - książe pruski ↳ Ernest Habsburg - syn cesarza Maksymiliana !! ↳Henryk Walecjusz - młodszy brat króla Franyi, francu 3. Przebieg pierwszej wodny elekezi Godbyła się w 1573 roku; -podcas pieraszej wolnej elekcji Henryka Waleingo na króla Recaypopolitej wybran Ly ↳7 Henryk Walezy panowat 4 Reeczypospolity przer 47 Walery wicht & Rielypapolity Walezy zostant brakem Frange; krókem Lipo ucieczce kilka no messo śmierci miesięcy, swojego brata; stopy elekjs: Izwoływa na sejm kon wokacyjny-podizas jego obrad extwierdiano doklad i ustalon ostatauna lista Landydatow родках czas eleky, głosowanie na wytypowanych kandydatów podanas obrad sejimus elekcyjnego upo głosowania i podliczeniu wszystkich oforow interner...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wikazaywat zwycięzce, a wynik ogłaszał marsatch with heramny koronny Artykuły bennrykowskic to zobodiqzaria identyczne dla wszystkich królów eleksyjnych Ricapospolitej, stanowiły one zbiór najważnig szych zasad ustrojowych, którymi! ↳ tron poliki pozostawał dekcyjny ↳ kroz musiał mieć zgodę sejmu na nakładanie nowych podation i cel, zwoływanie pospolitego ruszenia wypowiadouke wajing Lisenat miał decydujący uplys na kierunki polityki króla kandy- zagraniczny wybór peez date na żonę L> prawo Likról nie mogł twozyć nowych was dow litewskie i ruski misto być odvylone od polskiego Listada guarantował imovic.com wolność religijner LyN racie stamania wauad & artykułów szlachta mogła wypowiedzieć królowi posłuszeństwo 2 5 Pacta Conventa to osobiste zobowiązania elekcyjnego króla wobec Riesspospolitej новес ultimatum- ostateczne żądanie, często z goéber detronizacja- pozbawienie władzy boterstic kröterskiej 1572.- Simeri Lygmunta Augusta 1573r. - pierwsza wolna elchigia 1574. - 1589. panowanie Walkiego we Franci jako 1574. - koronaga i veieczka Henryka Walldogs - For sale at Henryho 1 Henryba l

Historia /

Pierwsza wolna elekcja

user profile picture

Natalia Pawicka

3 Followers

 Pierwsza wolna
wolna elekeja
1. Pierwsze bezkrólewie
LiPo śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. zaparowals beckrólewie;
4
La Mimo beckrólewia,

Otwórz

Rozpisany każdy punkt Pierwszej wolnej elekcji

Podobne notatki
Know notatki historia "złoty wiek jagiellonów" thumbnail

19

296

notatki historia "złoty wiek jagiellonów"

notatka z historii z działu "złoty wiek jagiellonów" dla klasy 2 lo na podstawie podręcznika nowa era

Know Rzeczypospolita w XVI stuleciu thumbnail

138

1236

Rzeczypospolita w XVI stuleciu

Notatka z historii dla klasy 2 szkoły średniej, poziom podstawowy, zawiera obrazy Jana Matejki

Know notatki z historii złoty wiek rzeczpospolitej thumbnail

43

528

notatki z historii złoty wiek rzeczpospolitej

przerobione tematu z działu złoty wiek rzeczpospolita 2 klasa lo (2.1-2.8)

Know pierwsza wolna elekcja  thumbnail

148

1467

pierwsza wolna elekcja

<33

Know Rządy Zygmunta III Wazy thumbnail

93

1348

Rządy Zygmunta III Wazy

notatka ''Rządy Zygmunta III Wazy'' z podręcznika rozszerzonego

Know Absolutyzm we Francji (GWO kl 6) thumbnail

42

420

Absolutyzm we Francji (GWO kl 6)

wojny religijne hugenoci protestanci katolicy Noc św. Bartłomieja Henryk IV edykt nantejski pierwszy minister kardynał Richelieu racją stanu Ludwik XIV monarchia absolutna pałacu w Wersalu Król Słońce Molier stała armia chłopi bankructwo

Pierwsza wolna wolna elekeja 1. Pierwsze bezkrólewie LiPo śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. zaparowals beckrólewie; 4 La Mimo beckrólewia, zapewniono dalsze funkcjonowanie organów państwa i i zagwarantowano Ricky pospolitej spokej; penyiszym celu rawianywano konfederacje kapturowe - związki slachty, które przejmowały wlades i drogach mimidomych, ليا ↳ Na cidke konfederacji stawali mancałkowie sejmikowi, Zawiązywano takie konfederacje dla całych prowingji, LAby sprawnie egrcksować prawo, selachta w ramach konfederacji na sejimikach kapturanych wybierała wladi konfederackic oras myłaniała sady kapterowe; selacheccy delegasi vastaygajacy sprawy 47W sądach zasiadali kaptenowych szlachty is clasie beekrólewia, ↳ Do بارها wyboru nowego monarchy powołano interrexa- chote castepująca zmarlege monarche-petail of prymas Jakub Mchański, ↳ Od tej pory poducas kardags beskrólenia interrexem sostawał arcybiskup gnicenieristi; L> Aby wybrać nowego 2 udkiston króla, trzeba było doprowadzić do zwołania sejmu. Kompetencje intervera: → zwoływanie sejmików i sejmów; → kierowanie administracja wewnstana; -7 prowadzenie polityki zagranicznej. 2. Kto ubiegał się o polska, Lorong? 4/wan IV Groing-właka paristwa moskiewskiego L.Jan 111 Waza-król Szwecja ↳ Albrecht 11 Hohenzollern - książe pruski ↳ Ernest Habsburg - syn cesarza Maksymiliana !! ↳Henryk Walecjusz - młodszy brat króla Franyi, francu 3. Przebieg pierwszej wodny elekezi Godbyła się w 1573 roku; -podcas pieraszej wolnej elekcji Henryka Waleingo na króla Recaypopolitej wybran Ly ↳7 Henryk Walezy panowat 4 Reeczypospolity przer 47 Walery wicht & Rielypapolity Walezy zostant brakem Frange; krókem Lipo ucieczce kilka no messo śmierci miesięcy, swojego brata; stopy elekjs: Izwoływa na sejm kon wokacyjny-podizas jego obrad extwierdiano doklad i ustalon ostatauna lista Landydatow родках czas eleky, głosowanie na wytypowanych kandydatów podanas obrad sejimus elekcyjnego upo głosowania i podliczeniu wszystkich oforow interner...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

wikazaywat zwycięzce, a wynik ogłaszał marsatch with heramny koronny Artykuły bennrykowskic to zobodiqzaria identyczne dla wszystkich królów eleksyjnych Ricapospolitej, stanowiły one zbiór najważnig szych zasad ustrojowych, którymi! ↳ tron poliki pozostawał dekcyjny ↳ kroz musiał mieć zgodę sejmu na nakładanie nowych podation i cel, zwoływanie pospolitego ruszenia wypowiadouke wajing Lisenat miał decydujący uplys na kierunki polityki króla kandy- zagraniczny wybór peez date na żonę L> prawo Likról nie mogł twozyć nowych was dow litewskie i ruski misto być odvylone od polskiego Listada guarantował imovic.com wolność religijner LyN racie stamania wauad & artykułów szlachta mogła wypowiedzieć królowi posłuszeństwo 2 5 Pacta Conventa to osobiste zobowiązania elekcyjnego króla wobec Riesspospolitej новес ultimatum- ostateczne żądanie, często z goéber detronizacja- pozbawienie władzy boterstic kröterskiej 1572.- Simeri Lygmunta Augusta 1573r. - pierwsza wolna elchigia 1574. - 1589. panowanie Walkiego we Franci jako 1574. - koronaga i veieczka Henryka Walldogs - For sale at Henryho 1 Henryba l