Historia /

Polacy po powstaniu listopadowym

Polacy po powstaniu listopadowym

 Polacy po powstanių listopadowym
Wielka Emigracja
• Falę wyjazdów wywołanych przyczynami politycznymi nazwano Wielką
Emigracją.
• Upadek po

Polacy po powstaniu listopadowym

user profile picture

Weronika

541 Followers

41

Udostępnij

Zapisz

notatka klasa 7

 

7

Notatka

Polacy po powstanių listopadowym Wielka Emigracja • Falę wyjazdów wywołanych przyczynami politycznymi nazwano Wielką Emigracją. • Upadek powstania listopadowego zapoczątkował represje ze strony władz rosyjskich. Wielu Polaków zdecydowało się na emigrację. Ludzie główne uciekali do Paryża. Uciekali głównie pisarze, artyści, naukowcy, oficerowie, np. 1. Fryderyk Chopin, 2. Adam Mickiewicz, 3. Juliusz Słowacki, 4. Zygmunt Krasiński. • Zaczęto tworzyć stronnictwa polityczne, które przez swoich emisariuszy utrzymywały kontakt z krajem. Represje - prześladowania, kary, Emigracja - wyjazd za granicę na dłuższy czas lub na stałe. Może być dobrowolna lub przymusowa. • Emisariusz - tajny wysłannik polityczny zbierający informacje o sytuacji panującej na danym obszarze. Wielka Emigracja Przyczyny: • klęska powstania listopadowego, • represje ze strony władz rosyjskich. wydarzenie: emigracja wielu powstańców i przedstawicieli polskich elit. Skytki: • powstanie ugrupowań politycznych, rozwój kultury polskiej na emigracji. Stronnictwa polityczne Wielkiej Emigracji: Komitet Narodowy Polski przedstawiciel: Joahim Lelewel, rok i miejsce powstania: 1831r., Paryż. cele: • dążenie do odzyskania niepodległości, • działalność emisariuszy na ziemiach polskich, współpraca różnych grup społecznych. Hotel Lambert przedstawiciel: Adam Jerzy Czartoryski, rok i miejsce powstania: 1831r., Paryż. cele: • wprowadzenie monarchii konstytucyjnej, krytyka powstania zbrojnego, • Stronnictwo konserwatywne. Towarzystwo Demokratyczne Polskie przedstawiciel: Wiktor Heltman, rok i miejsce powstania: 1832r., Paryż. cele: Uwłaszczenie chłopów, • wprowadzenie republiki, likwidacja przywilejów stanowych. Gromady Ludu Polskiego przedstawiciel: Stanisław Worcell, rok i miejsce powstania: 1835r., Paryż. cele: wywołanie powstania ludowego, • wprowadzenie republiki, przydzielenie chłopom ziemi do użytku. Represje w Królestwie Polskim i ng ziemiach zabranych Decyzje Mikołaja I: • Unieważźnienie konstytucji Królestwa Polskiego, • 1832r. - wprowadzenie Statutu organicznego, likwidacja sejmu i ograniczenie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

kompetencji rządu - odtąd władzę Sprawował car za pośrednictwem namiestnika, • rozwiązanie wojska polskiego, obciążenie Królestwa Polskiego wysoką kontrybucją, • 1833r. - ogłoszenie stanu wojennego w Królestwie Polskim, • 1847r. - wprowadzenie rosyjskiego kodeksu karnego, • likwidacja województw, wprowadzenie guberni, • rozpoczęcie rusyfikacji - narzucano rosyjską kulturę, wyznanie, obyczaje, ograniczono nauczanie w języku polskim, • rozwiązano Towarzystwo Przyjaciół Nauk, • zamknięto Uniwersytety w Warszawie i Wilnie, likwidacja Kościoła greckokatolickiego, • powstańców zsyłano m.in. na Syberię, skazywano na niewolniczą pracę, • szlachcicom odbierano majątki ziemskie i prawa, wcielano ich do armii carskiej. Represje w zaborze pryskim Wielkie księstwo Poznańskie nie przystąpiło do powstania listopadowego. Ludzie wspierali Polaków w walce np. organizując zbiórki pieniężne na broń. Władze pruskie starały się temu zapobiegać: • zarządziły szczegółowe kontrole na granicy, • mieszkańcy zostali poddani represjom, • za wspieranie rodaków w powstaniu władze pruskie karaty więzieniem i konfiskatą majątków, • ograniczyły autonomie, • zlikwidowano Urząd namiestnika, • rozpoczęto akcję osiedlania Niemców w Wielkopolsce. Działalność spiskową Kraków, 1835r. - powstanie tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego, przedstawicielem był Szymon Konarski. • Wielkopolska - powołanie Centralizacji Poznańskiej, Warszawa - Związek Narodu Polskiego, na czele: Henryk Kamieński i Edward Dembowski. • Ksiądz Piotr Ściegienny - wspierał duchowo, nawoływat chłopów do walki o sprawiedliwość społeczną, polepszenie warunków życia i niepodległości Polski. Najważniejsze daty: • 1831r.- Upadek powstania listopadowego, • 1832r. - powstanie Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, • 1835r. - utworzenie Gromad Ludu Polskiego.

Historia /

Polacy po powstaniu listopadowym

user profile picture

Weronika

541 Followers

 Polacy po powstanių listopadowym
Wielka Emigracja
• Falę wyjazdów wywołanych przyczynami politycznymi nazwano Wielką
Emigracją.
• Upadek po

Otwórz

notatka klasa 7

Podobne notatki
Know Upadek powstania i represje wobec Polaków (WSiP kl 7) thumbnail

29

357

Upadek powstania i represje wobec Polaków (WSiP kl 7)

Upadek powstania styczniowego i represje Romuald Traugutt - konfiskata majątku, - kara pieniężna, - więzienie, - egzekucja, - zsyłka na Syberię, - katorga Kraj Przywiślański Michaił Murawjow rusyfikacja

Know Ziemie polskie po wiośnie ludów  thumbnail

6

167

Ziemie polskie po wiośnie ludów

Notatka

Know Powstanie listopadowe. Przyczyny wybuchu powstania listopadowego, charakter zmagań i następstwa powstania dla Polaków w różnych zaborach. thumbnail

82

922

Powstanie listopadowe. Przyczyny wybuchu powstania listopadowego, charakter zmagań i następstwa powstania dla Polaków w różnych zaborach.

Legalna opozycja tajne organizacje Towarzystwo Patriotyczne (Walerian Łukasiński), Towarzystwo Filomatów (Tomasz Zan, Adam Mickiewicz), Sprzysiężenie Podchorążych (Piotr Wysocki). Józef Chłopicki, Rząd Narodowy, detronizacja cara, Prądzyński

Know Zabór rosyjski po powstaniu styczniowym (NE kl 3) thumbnail

40

521

Zabór rosyjski po powstaniu styczniowym (NE kl 3)

Przyczyny upadku powstania Uwłaszczenie chłopów Represje po upadku powstania Represje wobec powstańców Powstanie zabajkalskie Represje wobec Królestwa Polskiego Kraj Nadwiślański noc apuchtinowska katorga zsyłka Syberia śmierć więzienie konfiskata

Know KULTURA POLSKA W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W. thumbnail

51

830

KULTURA POLSKA W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W.

"Zrozumieć przeszłośc 3". Zakres rozszerzony

Know Wolne Miast Kraków thumbnail

2

34

Wolne Miast Kraków

Rozległa prezentacja na temat WMK

Polacy po powstanių listopadowym Wielka Emigracja • Falę wyjazdów wywołanych przyczynami politycznymi nazwano Wielką Emigracją. • Upadek powstania listopadowego zapoczątkował represje ze strony władz rosyjskich. Wielu Polaków zdecydowało się na emigrację. Ludzie główne uciekali do Paryża. Uciekali głównie pisarze, artyści, naukowcy, oficerowie, np. 1. Fryderyk Chopin, 2. Adam Mickiewicz, 3. Juliusz Słowacki, 4. Zygmunt Krasiński. • Zaczęto tworzyć stronnictwa polityczne, które przez swoich emisariuszy utrzymywały kontakt z krajem. Represje - prześladowania, kary, Emigracja - wyjazd za granicę na dłuższy czas lub na stałe. Może być dobrowolna lub przymusowa. • Emisariusz - tajny wysłannik polityczny zbierający informacje o sytuacji panującej na danym obszarze. Wielka Emigracja Przyczyny: • klęska powstania listopadowego, • represje ze strony władz rosyjskich. wydarzenie: emigracja wielu powstańców i przedstawicieli polskich elit. Skytki: • powstanie ugrupowań politycznych, rozwój kultury polskiej na emigracji. Stronnictwa polityczne Wielkiej Emigracji: Komitet Narodowy Polski przedstawiciel: Joahim Lelewel, rok i miejsce powstania: 1831r., Paryż. cele: • dążenie do odzyskania niepodległości, • działalność emisariuszy na ziemiach polskich, współpraca różnych grup społecznych. Hotel Lambert przedstawiciel: Adam Jerzy Czartoryski, rok i miejsce powstania: 1831r., Paryż. cele: • wprowadzenie monarchii konstytucyjnej, krytyka powstania zbrojnego, • Stronnictwo konserwatywne. Towarzystwo Demokratyczne Polskie przedstawiciel: Wiktor Heltman, rok i miejsce powstania: 1832r., Paryż. cele: Uwłaszczenie chłopów, • wprowadzenie republiki, likwidacja przywilejów stanowych. Gromady Ludu Polskiego przedstawiciel: Stanisław Worcell, rok i miejsce powstania: 1835r., Paryż. cele: wywołanie powstania ludowego, • wprowadzenie republiki, przydzielenie chłopom ziemi do użytku. Represje w Królestwie Polskim i ng ziemiach zabranych Decyzje Mikołaja I: • Unieważźnienie konstytucji Królestwa Polskiego, • 1832r. - wprowadzenie Statutu organicznego, likwidacja sejmu i ograniczenie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

kompetencji rządu - odtąd władzę Sprawował car za pośrednictwem namiestnika, • rozwiązanie wojska polskiego, obciążenie Królestwa Polskiego wysoką kontrybucją, • 1833r. - ogłoszenie stanu wojennego w Królestwie Polskim, • 1847r. - wprowadzenie rosyjskiego kodeksu karnego, • likwidacja województw, wprowadzenie guberni, • rozpoczęcie rusyfikacji - narzucano rosyjską kulturę, wyznanie, obyczaje, ograniczono nauczanie w języku polskim, • rozwiązano Towarzystwo Przyjaciół Nauk, • zamknięto Uniwersytety w Warszawie i Wilnie, likwidacja Kościoła greckokatolickiego, • powstańców zsyłano m.in. na Syberię, skazywano na niewolniczą pracę, • szlachcicom odbierano majątki ziemskie i prawa, wcielano ich do armii carskiej. Represje w zaborze pryskim Wielkie księstwo Poznańskie nie przystąpiło do powstania listopadowego. Ludzie wspierali Polaków w walce np. organizując zbiórki pieniężne na broń. Władze pruskie starały się temu zapobiegać: • zarządziły szczegółowe kontrole na granicy, • mieszkańcy zostali poddani represjom, • za wspieranie rodaków w powstaniu władze pruskie karaty więzieniem i konfiskatą majątków, • ograniczyły autonomie, • zlikwidowano Urząd namiestnika, • rozpoczęto akcję osiedlania Niemców w Wielkopolsce. Działalność spiskową Kraków, 1835r. - powstanie tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego, przedstawicielem był Szymon Konarski. • Wielkopolska - powołanie Centralizacji Poznańskiej, Warszawa - Związek Narodu Polskiego, na czele: Henryk Kamieński i Edward Dembowski. • Ksiądz Piotr Ściegienny - wspierał duchowo, nawoływat chłopów do walki o sprawiedliwość społeczną, polepszenie warunków życia i niepodległości Polski. Najważniejsze daty: • 1831r.- Upadek powstania listopadowego, • 1832r. - powstanie Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, • 1835r. - utworzenie Gromad Ludu Polskiego.