Przyczyny deportagi paskiej ludność w grab 111 beszy i ZSRS ● ↳ plany germanizayi i sowietyzaji ziem polskich ↳ zyskanie przestrzeni życiowej dla Niemców ↳ stosowanie polityki terroni ↳ realizowanie przez Niemców Generalnego Planu Wschodniego ↳3 stosowanie prez Ak zasady zbiorowej odpowiedzialności Jak wyglądała deportaya ² •alje przeprowadzano z zostazenia ranem •pozwaland zabrać tylko podstawowe beczy wieziono na wschod, gdzie musieli sami wybudować schronienie początele deportagi: 11. 1940 CSD Zbrodnia katundia 17 września 1939 do sowieding niewoli trafito ponad 15 tys policjantów, oficerów wojsha paskiego. Trafili do wręzień, następnie do obozow. sowie starali się namówic ich do współpracy Gdy to się nie powiodło, 5.03.1940 stalin podjął decyzję o wymordowaniu polskich jer tow Egzeluje preprowadzono w lewietniu i maju 1940 podział ziem polskich 1939 ما ZSRS Ziemie na wschod od III Rzesza Pomore Wielkopolska Śląsk zach woj Todzkie północhe Mazowsze linii graniczng ustalonej ha terytorium polski Suwalszczyzna Ribbentrop Molotow Aliga inteligenja 09.1939- I pot. 1940 tereny pomora wymordowanie ponad 80 tys. przedstawicieli eut. Polska pod okupacją ● ● Morze Bałtyckie ● DOLNY ŚLASK (Proving Niederschlesien) Reichsgau Danzig Westpreußen) Gdynia OKRĘG RZESZY GDAŃSK PRUSY ZACHODNIE Bydgoszcz PROTEKTORAT CZECH I MORAW OKRĘG RZESZY KRAJ WARTY (Reichsgau Wartheland Varus Inowroclaw Kaz GÓRNY ŚLASK (Proving Oberschlesien) PROWINCJA PRUSY WSCHODNIE (Provinz Ostpreußen) Lodi Katowice Krakó WARSZAWA Radom Kielce GENERALNE GUBERNATORSTWO ŁOTEWSKA SRR od sierpnia 1940 LITEWSKA SRR od sierpnia 1940 Lublin (Generalgouvernement) SŁOWACJA granica Polski 1 września 1939 (01.09.1939) granica Wolnego Miasta Gdańska 1 września 1939 granice państwowe 1 września 1939 (pozostałych państw) linia podziału Polski pomiędzy III Rzeszę i ZSRR ustalona 23.08.1939 "Traktatem o granicach i przyjaźni III Rzesza-ZSRR linia podziału Polski pomiędzy ill Rzeszę i ZSRR ustalona 23.09.1939 "Niemiecko-radzieckim traktatem o granicach i przyjaźni tereny przekazane Slowacji przez III Rzesze tereny wlączone do Republiki Litewskiej 10.10.1939 tereny wlączone...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

do Litewskiej SRR 05.11.1940 zachodnia granica GG do 09.11.1939 Niemiecie alige skierowane przeciw polsluim elitom Akcja Spejalna Kraków 11. 1939 r. aresztowanie polskich profesorow & Uy iz innych krakowskich vizelni i wystomie do obozu. Bialystok poprzez zastraszanie, elit. chcieli przyporządkować sobie naród chcieli pozbyć się polskich przywódców BIAŁORUSKA SRR KRÓLESTWO WĘGIER Luck dożyli do całkowity likwidagi Polski, are i także kultury, języlia itp. UKRAIŃSKA SRR TERENY POLSKI ZAJĘTE PRZEZ III RZESZĘ I ZWIĄZEK RADZIECKI (podział w okresie 21.10.1939 - 22.06.1941) Tarnopol Stanislawow dlaczego okupanci w pierwszy kdyjnośu wyemilinowali polską inteligenge J2 tereny Królestwa Rumunii anektowane przez ZSRR w czerwcu 1940 Alicja AB V-VII 1940 AkyQ wymierzona winteligenye. tereny III Rzeszy i w Generalnym Gubematorstwie zabijano także licznych polskich duchownych.

Historia /

Polska pod okupacją

user profile picture

Isia xx

2 Followers

 Przyczyny deportagi paskiej ludność
w grab 111 beszy i ZSRS
●
↳ plany germanizayi i sowietyzaji ziem polskich
↳ zyskanie przestrzeni życiow

Otwórz

źródła: podręcznikmpoznać przeszłość 4, wikipedia, warhist

Przyczyny deportagi paskiej ludność w grab 111 beszy i ZSRS ● ↳ plany germanizayi i sowietyzaji ziem polskich ↳ zyskanie przestrzeni życiowej dla Niemców ↳ stosowanie polityki terroni ↳ realizowanie przez Niemców Generalnego Planu Wschodniego ↳3 stosowanie prez Ak zasady zbiorowej odpowiedzialności Jak wyglądała deportaya ² •alje przeprowadzano z zostazenia ranem •pozwaland zabrać tylko podstawowe beczy wieziono na wschod, gdzie musieli sami wybudować schronienie początele deportagi: 11. 1940 CSD Zbrodnia katundia 17 września 1939 do sowieding niewoli trafito ponad 15 tys policjantów, oficerów wojsha paskiego. Trafili do wręzień, następnie do obozow. sowie starali się namówic ich do współpracy Gdy to się nie powiodło, 5.03.1940 stalin podjął decyzję o wymordowaniu polskich jer tow Egzeluje preprowadzono w lewietniu i maju 1940 podział ziem polskich 1939 ما ZSRS Ziemie na wschod od III Rzesza Pomore Wielkopolska Śląsk zach woj Todzkie północhe Mazowsze linii graniczng ustalonej ha terytorium polski Suwalszczyzna Ribbentrop Molotow Aliga inteligenja 09.1939- I pot. 1940 tereny pomora wymordowanie ponad 80 tys. przedstawicieli eut. Polska pod okupacją ● ● Morze Bałtyckie ● DOLNY ŚLASK (Proving Niederschlesien) Reichsgau Danzig Westpreußen) Gdynia OKRĘG RZESZY GDAŃSK PRUSY ZACHODNIE Bydgoszcz PROTEKTORAT CZECH I MORAW OKRĘG RZESZY KRAJ WARTY (Reichsgau Wartheland Varus Inowroclaw Kaz GÓRNY ŚLASK (Proving Oberschlesien) PROWINCJA PRUSY WSCHODNIE (Provinz Ostpreußen) Lodi Katowice Krakó WARSZAWA Radom Kielce GENERALNE GUBERNATORSTWO ŁOTEWSKA SRR od sierpnia 1940 LITEWSKA SRR od sierpnia 1940 Lublin (Generalgouvernement) SŁOWACJA granica Polski 1 września 1939 (01.09.1939) granica Wolnego Miasta Gdańska 1 września 1939 granice państwowe 1 września 1939 (pozostałych państw) linia podziału Polski pomiędzy III Rzeszę i ZSRR ustalona 23.08.1939 "Traktatem o granicach i przyjaźni III Rzesza-ZSRR linia podziału Polski pomiędzy ill Rzeszę i ZSRR ustalona 23.09.1939 "Niemiecko-radzieckim traktatem o granicach i przyjaźni tereny przekazane Slowacji przez III Rzesze tereny wlączone do Republiki Litewskiej 10.10.1939 tereny wlączone...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

do Litewskiej SRR 05.11.1940 zachodnia granica GG do 09.11.1939 Niemiecie alige skierowane przeciw polsluim elitom Akcja Spejalna Kraków 11. 1939 r. aresztowanie polskich profesorow & Uy iz innych krakowskich vizelni i wystomie do obozu. Bialystok poprzez zastraszanie, elit. chcieli przyporządkować sobie naród chcieli pozbyć się polskich przywódców BIAŁORUSKA SRR KRÓLESTWO WĘGIER Luck dożyli do całkowity likwidagi Polski, are i także kultury, języlia itp. UKRAIŃSKA SRR TERENY POLSKI ZAJĘTE PRZEZ III RZESZĘ I ZWIĄZEK RADZIECKI (podział w okresie 21.10.1939 - 22.06.1941) Tarnopol Stanislawow dlaczego okupanci w pierwszy kdyjnośu wyemilinowali polską inteligenge J2 tereny Królestwa Rumunii anektowane przez ZSRR w czerwcu 1940 Alicja AB V-VII 1940 AkyQ wymierzona winteligenye. tereny III Rzeszy i w Generalnym Gubematorstwie zabijano także licznych polskich duchownych.