Historia /

Polska pod okupacją

Polska pod okupacją

user profile picture

Martyna Łukaszek

134 Followers
 

Historia

 

4/5

Notatka

Polska pod okupacją

 D
ω
Utworzono Generalme Gubernatorstwo ze stolicą
Krakowie, podzielono go na catery dyskryty: warszawski,
Krakowski, lubelski, radomski. Na

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

54

Polska pod okupacją sowiecką i niemiecką.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

D ω Utworzono Generalme Gubernatorstwo ze stolicą Krakowie, podzielono go na catery dyskryty: warszawski, Krakowski, lubelski, radomski. Na caele Hans Frank. • W 1941 m. utworzono piąty dystrykt - Galicję ze stolicą we Lwowie. Pesate Mesów Wschodnich zarządzała cywilna administracja niemiecka podzielona na Komisariat Rzesay Wschool i Komisariat Rzeszy Ukraina. • Niemieckie akcje skierowane przeciw polskim elitom: -Akcja Inteligencja, od września 1939. do połowy 1940r na Pomorzu wymordowano predstawicieli polskich elit... Miejscem tych masowych mordow były m.in. Barbarka koto Torunia i Plasnica koto Wejherowa. -Akcja Specjalna Kraków, w listopadzie 1939 r. na terenie Generalnego Gubernatorstwa aresztowano polskich profesorow 2 Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych krakowskich uczelni. - Akcja AB, wiosną 1940. na terenach wiłączonych do !!! Rzeszy oraz w Generalnym Gubernatorstwie zamordowano kilka tysięcy osób min. byłego marszałka sejmu Macieja Rataja i mistrza olimpijskiego Janusza Kusoańskiego. Miejscom masowych egzekucji były m.in. Palminy koto. Warszawy. wywożono ich na roboty przymusowe, głównie w rolnictwie, - mieszkańcy wsi musieli dostarczać obowiązkowe kontyngenty (dostawy żywności dla Niemców), a hodowla zwierząt była zabroniona, w generalnym gubernatorstwie pozwalano posługiwać się językiem polskim, ale wograniczonym stopniu, -wprowadzono nową polską walutę, -edukacja tylko na poziomie podstawowym i zawodowym, - zlikwidowano prawie wszystkie organizację, oprócz Polskiego Czerwonego Krayza i Rady Głównej Opiekuńczej, powolano grahatową policje, zezwolono na wydawanie prasy polskojęzycznej, która była Kontrolowana przez okupanta i nazywano je,,gadzinówkami", - Polacy pracowali na nizszych stanowiskach i dostawali niższe wynagrodzenie od Niemców, - kina i teatry źródłem propagandy, - - niemiecka...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

lista narodowa, tzw. volkslista były tam nazwiska. Osób nadających się do germanizacji, 2 - nie powstał rząd współpracujący z okupantem, mad -Niemcy stosowali politykę termore, w publicznych egzekucjach mordowano osoby w odwecie za akcje polskiego podziemia i organizowano [apanki ulicane. Auschwitz-Birkenau, Majdanek • W obozach koncentracyjnych więźniowie pracowali w trudnych warunkach, natomiast w obozach zagłady mordowano na masową skalę (obazy zagłady w Treblince czy Beł źcu). kontach bankowych, -akcja pasaportyzacji, czyli przymusowego nadawania sowieckiego obywatelstwa Polakom, komunistyczną. - poddawano Polaków sowletyzacji, narzucano im ideologię 2 Deportacje w głąb ZSRR. -za represję odpowiadał Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD), - masowo deportowano polską ludność na Syberię lub do Kazachstanu, • Zbrodnia Katyriska: - Do 17 września 1939r wielu oficerów, policjantów, dowboców ob 5 marca 1940m. Stalin podjął decyzję o wymordowaniu. polskich jeńców, - - egzekucje przeprowadzono w kwietniu i maju 1940m., -smierd poniosły 22 tgs. osób: wojskowi, policjanci, inteligencija. • Wobec sowieckiej okupacji: - struktury konspiracyjne były rozbijane przez NKWD, - chaiam podzielić polskie społeczeństwo, więc od 1940N. można było zostać całonkiem sowieckiej partii komunistycznej, -publikowano polską prasę, książki oraz otwarto polskie teatry, -wydawano propagandowe pismo „Czerwony Satandaor", komunistka Wanda Duselyzacji zajmowała się m.in. polska - sowielo

Historia /

Polska pod okupacją

Polska pod okupacją

user profile picture

Martyna Łukaszek

134 Followers
 

Historia

 

4/5

Notatka

Polska pod okupacją

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 D
ω
Utworzono Generalme Gubernatorstwo ze stolicą
Krakowie, podzielono go na catery dyskryty: warszawski,
Krakowski, lubelski, radomski. Na

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

54

Komentarze (1)

Y

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Polska pod okupacją sowiecką i niemiecką.

Podobne notatki

1

Polskie Państwo Podziemne

Know Polskie Państwo Podziemne thumbnail

175

 

8

2

Napaść na Polskę

Know Napaść na Polskę thumbnail

454

 

8/6/7

2

Napaść na Polskę , 2 wojna światowa | klasa 8 | wczoraj i dziś | nowa era

Know Napaść na Polskę , 2 wojna światowa | klasa 8 | wczoraj i dziś | nowa era thumbnail

404

 

8/7

Więcej

D ω Utworzono Generalme Gubernatorstwo ze stolicą Krakowie, podzielono go na catery dyskryty: warszawski, Krakowski, lubelski, radomski. Na caele Hans Frank. • W 1941 m. utworzono piąty dystrykt - Galicję ze stolicą we Lwowie. Pesate Mesów Wschodnich zarządzała cywilna administracja niemiecka podzielona na Komisariat Rzesay Wschool i Komisariat Rzeszy Ukraina. • Niemieckie akcje skierowane przeciw polskim elitom: -Akcja Inteligencja, od września 1939. do połowy 1940r na Pomorzu wymordowano predstawicieli polskich elit... Miejscem tych masowych mordow były m.in. Barbarka koto Torunia i Plasnica koto Wejherowa. -Akcja Specjalna Kraków, w listopadzie 1939 r. na terenie Generalnego Gubernatorstwa aresztowano polskich profesorow 2 Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych krakowskich uczelni. - Akcja AB, wiosną 1940. na terenach wiłączonych do !!! Rzeszy oraz w Generalnym Gubernatorstwie zamordowano kilka tysięcy osób min. byłego marszałka sejmu Macieja Rataja i mistrza olimpijskiego Janusza Kusoańskiego. Miejscom masowych egzekucji były m.in. Palminy koto. Warszawy. wywożono ich na roboty przymusowe, głównie w rolnictwie, - mieszkańcy wsi musieli dostarczać obowiązkowe kontyngenty (dostawy żywności dla Niemców), a hodowla zwierząt była zabroniona, w generalnym gubernatorstwie pozwalano posługiwać się językiem polskim, ale wograniczonym stopniu, -wprowadzono nową polską walutę, -edukacja tylko na poziomie podstawowym i zawodowym, - zlikwidowano prawie wszystkie organizację, oprócz Polskiego Czerwonego Krayza i Rady Głównej Opiekuńczej, powolano grahatową policje, zezwolono na wydawanie prasy polskojęzycznej, która była Kontrolowana przez okupanta i nazywano je,,gadzinówkami", - Polacy pracowali na nizszych stanowiskach i dostawali niższe wynagrodzenie od Niemców, - kina i teatry źródłem propagandy, - - niemiecka...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

lista narodowa, tzw. volkslista były tam nazwiska. Osób nadających się do germanizacji, 2 - nie powstał rząd współpracujący z okupantem, mad -Niemcy stosowali politykę termore, w publicznych egzekucjach mordowano osoby w odwecie za akcje polskiego podziemia i organizowano [apanki ulicane. Auschwitz-Birkenau, Majdanek • W obozach koncentracyjnych więźniowie pracowali w trudnych warunkach, natomiast w obozach zagłady mordowano na masową skalę (obazy zagłady w Treblince czy Beł źcu). kontach bankowych, -akcja pasaportyzacji, czyli przymusowego nadawania sowieckiego obywatelstwa Polakom, komunistyczną. - poddawano Polaków sowletyzacji, narzucano im ideologię 2 Deportacje w głąb ZSRR. -za represję odpowiadał Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD), - masowo deportowano polską ludność na Syberię lub do Kazachstanu, • Zbrodnia Katyriska: - Do 17 września 1939r wielu oficerów, policjantów, dowboców ob 5 marca 1940m. Stalin podjął decyzję o wymordowaniu. polskich jeńców, - - egzekucje przeprowadzono w kwietniu i maju 1940m., -smierd poniosły 22 tgs. osób: wojskowi, policjanci, inteligencija. • Wobec sowieckiej okupacji: - struktury konspiracyjne były rozbijane przez NKWD, - chaiam podzielić polskie społeczeństwo, więc od 1940N. można było zostać całonkiem sowieckiej partii komunistycznej, -publikowano polską prasę, książki oraz otwarto polskie teatry, -wydawano propagandowe pismo „Czerwony Satandaor", komunistka Wanda Duselyzacji zajmowała się m.in. polska - sowielo