Historia /

polskie państwo podziemne

polskie państwo podziemne

 POLSKIE PANSTWO PODZIEMNE
Struktury
pion wojskowy - zajmował się
m.in. walką z okupantem,
akgami dywersyjnymi,
działaniam propagandaymi.
re

polskie państwo podziemne

user profile picture

Isia xx

2 Followers

74

Udostępnij

Zapisz

źrodła: poznać przeszłość 4, wikipedia.

 

4

Notatka

POLSKIE PANSTWO PODZIEMNE Struktury pion wojskowy - zajmował się m.in. walką z okupantem, akgami dywersyjnymi, działaniam propagandaymi. reprezentowany przez Ak pion cywilny - zarządał podzieminę administracją terenami, publikował podziemną prašę, organizował 'lajne nauczanie. ~Służba Zwycięstwu Polsie 27.09.1939 Michał Tokarzewski- karaszewicz rozwiązana przez w. Sikorskiego povotano w jej miejsce związek walki zbrojnej, wtóry miat na celu powiększyć Stan osobawy podziemia, gromadzic broń. i szkoleniu Zarnierzy. ↳ 14.02.1942 przybrał nazwę Armia Trajowa. Jej celem było przygotowanie ogólno- polskiego powstania Ak liczyła 400 tys żołnierzy 30.06.1943 - aresztowanie gen. Stefana Nowym homendantem gen. Tadeusz komorowski Roweckiego Pion politywny Polityczny komitet porozumiewawczy →1940 SL, SP, SN, PPS krajowa Reprezentacja polity zna 1943 Rada jednosti Narodowej 1944 Pion administracyjny - tworzywa delegat you R2qdi RP 1940-45 Cyryl Ratajski 40-42, y. Piekathiewicz 42-43 y. Jankowski 43-45, 5. korboński 1945 Stefan Rowecki polski dowódca wojshony i I dowódła Ak ZAMACH NA HITLERA jedna 2 I- szych algi SZP, zaplanowana no 5.10. 1938 w Warszawie nie udana -tadunki nie zostały zdetonowane DZIAŁALNOSC POLSKIEGO PODZIEMIA • sabotaż • auge dywersyjne WE Związek odwetu 1940- likuidacia b. niebezpiecznych niemiedlich funkcjonanuszy wachlarz 1941 - prowadzenie dziatan dywersyjnych i wywiadowczych. grupy szturmowe szarych szeregów maty sabotaż: roznoszenie uldek, malowanie haser antyhitle rowshich no murach. T. Zawadzli Organizacja Małego Sabotażu wawer A. kamiñsli 11 kierownictwo dywersji 1943 dow A.E. Fieldorf atalowanie niemieckich posteruntów, wyholejanie transportów wojskowych odbijanie więzniów. Wieniec 7/8.10.1942 "Wieniec 11" 31.12.1942 -1.01.1943 (1 Zniszczenie wszystkich odbicie prze 2 szare linii kolejowych no trasach szeregi jednego ze wylotowych 2 warszawy, swoich dowodów w zablokowało niemiedi J. Bythara z rąk transport na front wschodni. Gestapo Most 111. 25/26.07.1944 prejecie prez Ak niewypału niemieding rakiety V-2, przekazanie jej alianiom, któby wysłali Samolot transportowy 2 lanisha we Włoszech. NAJSŁYNNIEJSZE AKCJE inne przyczyny.. Meksyk !! Akya pod Arsenatem 26.03.1943 • · RZEŹ WOZYŃSKA alga...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

mordowania ludności polskiej dolionana przez ukraińshich najonalistów w 1943 1944. Ludobojstwa w rejonie Wołynia, Tarnopola, Staništawawa Wraincy starali się powołać do życia własne niepodległe państwo, pozbawione mniejszość harodowych.. POZOSTAŁE PODZIEMNE ORGANIZACJE ZBROJNE podlegały: ● Narodowa Organizacją Wojskowa - Stronnictwo Narodowemu • Bataliony Chłopslie - stronnictwo Ludowemu Gwardia Ludowa WRN - PPS • Aliga scaleniowa 1940-44 większość sił podporządkowała się dowództwu Ak gwardia ludowe → w 1944 Armia Ludowa AKCJA BURZA Shuthi •śmierć wielu polaków (ok. 100 tys) • rozwoj wkraińskiego nacionalizmu •spory polsko-ukraińskie od XIXw. ● Akcja kutschera 1.02.1944 zastrelenie dowódy ssi poliÿi na dystryht warszawshi, hata warszany gen. F. Kutschery zniszczenie wsi, drog aresztowanie pogorszenie relayi dowódcow Ak, skuthi buny: deyja onybuchu powst. warszawskiego luty-lipiec 1944 zakładał, że: Strulitury PPP miały włączyć bię w wyzwalant obszam RP przy współpracy z Armiq Czerwoną • na byzwolonym terenie miały się ujawniać struktury cywitne i wyshowe podległe władzom pashim w Londynie polacy mieli wystąpic w rote gospodany tych ziem i potwierdzic przynależność "kresów do Polski realizaya planu Burza rozpoczęła się na Wayniu. na począthim 2944. w chwili prekroczenia przez Armig Czerwoną granicy. Ak wzięły udział w myzudeniv Lwowa, wilma, Biatostoc- cyzhy i Lubelszczyzny. Po walkach → Ak były rozbrajame przez sowietów. zolniekom proponowano wstąpienie do armii stworzony przez polskich komunistów lub więzienie.

Historia /

polskie państwo podziemne

user profile picture

Isia xx

2 Followers

 POLSKIE PANSTWO PODZIEMNE
Struktury
pion wojskowy - zajmował się
m.in. walką z okupantem,
akgami dywersyjnymi,
działaniam propagandaymi.
re

Otwórz

źrodła: poznać przeszłość 4, wikipedia.

Podobne notatki

Know Polskie Państwo Podziemne   thumbnail

6

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne

Know Polskie państwo podziemne thumbnail

3

Polskie państwo podziemne

Buziaki <33

Know rząd londyński i polskie państwo podziemne thumbnail

4

rząd londyński i polskie państwo podziemne

historia klasa 8 rząd londyński i polskie państwo podziemne

Know Polskie Państwo Podziemne thumbnail

89

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne- organizacje, pion cywilny i wojskowy, rzeź wołyńska, akcja "Burza".

Know Polskie Państwo Podziemne thumbnail

8

Polskie Państwo Podziemne

historia klasa 8

Know Powstanie Warszawskie  thumbnail

44

Powstanie Warszawskie

Notatka o Powstaniu Warszawskim

POLSKIE PANSTWO PODZIEMNE Struktury pion wojskowy - zajmował się m.in. walką z okupantem, akgami dywersyjnymi, działaniam propagandaymi. reprezentowany przez Ak pion cywilny - zarządał podzieminę administracją terenami, publikował podziemną prašę, organizował 'lajne nauczanie. ~Służba Zwycięstwu Polsie 27.09.1939 Michał Tokarzewski- karaszewicz rozwiązana przez w. Sikorskiego povotano w jej miejsce związek walki zbrojnej, wtóry miat na celu powiększyć Stan osobawy podziemia, gromadzic broń. i szkoleniu Zarnierzy. ↳ 14.02.1942 przybrał nazwę Armia Trajowa. Jej celem było przygotowanie ogólno- polskiego powstania Ak liczyła 400 tys żołnierzy 30.06.1943 - aresztowanie gen. Stefana Nowym homendantem gen. Tadeusz komorowski Roweckiego Pion politywny Polityczny komitet porozumiewawczy →1940 SL, SP, SN, PPS krajowa Reprezentacja polity zna 1943 Rada jednosti Narodowej 1944 Pion administracyjny - tworzywa delegat you R2qdi RP 1940-45 Cyryl Ratajski 40-42, y. Piekathiewicz 42-43 y. Jankowski 43-45, 5. korboński 1945 Stefan Rowecki polski dowódca wojshony i I dowódła Ak ZAMACH NA HITLERA jedna 2 I- szych algi SZP, zaplanowana no 5.10. 1938 w Warszawie nie udana -tadunki nie zostały zdetonowane DZIAŁALNOSC POLSKIEGO PODZIEMIA • sabotaż • auge dywersyjne WE Związek odwetu 1940- likuidacia b. niebezpiecznych niemiedlich funkcjonanuszy wachlarz 1941 - prowadzenie dziatan dywersyjnych i wywiadowczych. grupy szturmowe szarych szeregów maty sabotaż: roznoszenie uldek, malowanie haser antyhitle rowshich no murach. T. Zawadzli Organizacja Małego Sabotażu wawer A. kamiñsli 11 kierownictwo dywersji 1943 dow A.E. Fieldorf atalowanie niemieckich posteruntów, wyholejanie transportów wojskowych odbijanie więzniów. Wieniec 7/8.10.1942 "Wieniec 11" 31.12.1942 -1.01.1943 (1 Zniszczenie wszystkich odbicie prze 2 szare linii kolejowych no trasach szeregi jednego ze wylotowych 2 warszawy, swoich dowodów w zablokowało niemiedi J. Bythara z rąk transport na front wschodni. Gestapo Most 111. 25/26.07.1944 prejecie prez Ak niewypału niemieding rakiety V-2, przekazanie jej alianiom, któby wysłali Samolot transportowy 2 lanisha we Włoszech. NAJSŁYNNIEJSZE AKCJE inne przyczyny.. Meksyk !! Akya pod Arsenatem 26.03.1943 • · RZEŹ WOZYŃSKA alga...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

mordowania ludności polskiej dolionana przez ukraińshich najonalistów w 1943 1944. Ludobojstwa w rejonie Wołynia, Tarnopola, Staništawawa Wraincy starali się powołać do życia własne niepodległe państwo, pozbawione mniejszość harodowych.. POZOSTAŁE PODZIEMNE ORGANIZACJE ZBROJNE podlegały: ● Narodowa Organizacją Wojskowa - Stronnictwo Narodowemu • Bataliony Chłopslie - stronnictwo Ludowemu Gwardia Ludowa WRN - PPS • Aliga scaleniowa 1940-44 większość sił podporządkowała się dowództwu Ak gwardia ludowe → w 1944 Armia Ludowa AKCJA BURZA Shuthi •śmierć wielu polaków (ok. 100 tys) • rozwoj wkraińskiego nacionalizmu •spory polsko-ukraińskie od XIXw. ● Akcja kutschera 1.02.1944 zastrelenie dowódy ssi poliÿi na dystryht warszawshi, hata warszany gen. F. Kutschery zniszczenie wsi, drog aresztowanie pogorszenie relayi dowódcow Ak, skuthi buny: deyja onybuchu powst. warszawskiego luty-lipiec 1944 zakładał, że: Strulitury PPP miały włączyć bię w wyzwalant obszam RP przy współpracy z Armiq Czerwoną • na byzwolonym terenie miały się ujawniać struktury cywitne i wyshowe podległe władzom pashim w Londynie polacy mieli wystąpic w rote gospodany tych ziem i potwierdzic przynależność "kresów do Polski realizaya planu Burza rozpoczęła się na Wayniu. na począthim 2944. w chwili prekroczenia przez Armig Czerwoną granicy. Ak wzięły udział w myzudeniv Lwowa, wilma, Biatostoc- cyzhy i Lubelszczyzny. Po walkach → Ak były rozbrajame przez sowietów. zolniekom proponowano wstąpienie do armii stworzony przez polskich komunistów lub więzienie.