Historia /

Reformacja i jej skutki

Reformacja i jej skutki

 temat: REFORMACJA I JEJ SKUTKI
PRZYCZYNY REFORMACJI:
pod koniec średniowiecza konflikty w Kościele zachodnim
symonia
nepotyzm
łamanie zasad

Reformacja i jej skutki

user profile picture

Hania Gadomska

17 Followers

Udostępnij

Zapisz

13

 

2/3

Notatka

✅Przyczyny reformacji ✅Wystąpienie Marcina Lutra ✅Reformacje i wojny w Niemczech ✅Działalność reformatorów ze Szwajcarii ✅Powstanie kościoła anglikańskiego ✅Skutki reformacji

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

temat: REFORMACJA I JEJ SKUTKI PRZYCZYNY REFORMACJI: pod koniec średniowiecza konflikty w Kościele zachodnim symonia nepotyzm łamanie zasad celibatu - zaangażowani duchownych w życie polityczne luksusowe życie papieży - porzucenie ewangelicznych cnót przez duchownych tłumaczenie biblii na języki nowożytne oraz komentowanie jej fragmentów społeczeństwo odrzuciło część nauki Kościoła katolickiego i przyjęło teologię reformatorów WYSTĄPIENIE MARCINA LUTRA: 31 października 1517 ( początek reformacji) 95 tez dotyczących odpustów m.in. > Pismo Święte jest jedynym źródłem wiary > zmniejszenie liczby sakramentów > życie w ubóstwie > likwidacja celibatu, hierarchii kościoła i zakonów > nowe sposoby pobożności bulla papieska o odwołaniu stwierdzeń (błędna teoria nieomylności soboru, podważył prawo papieża do sprawowania zwierzchnictwa w Kościele) pod groźbą klątwy Luter nie wycofał się ze swoich poglądów i został poddany ekskomunice - 1521r. edykt cesarza Karola V, Luter uznamy za heretyka i nakaz spalenia jego pism - kościół ewangelicko- augsburski REFORMACJA I WOJNY W NIEMCZECH: - szybkie rozprzestrzenienie się pism Lutra w Wittenberdze i Zwickau rewolucja religijna: hanucha > wypędzenie księży > zniszczenie ołtarzy i obrazów > zamknięcie klasztorów > skonfiskowanie mienia duchownych > nakaz udzielania komuni pod dwoma postaciami szlachta grabiła majątki kościoła bunt chłopów--> podział między siebie własności kościoła, zniesienie dziesięciny, zlikwidowanie zależności feudalnej 1525 r. wojna chłopska: > na czele południowych Niemiec Thomas Münzer, > postulaty chłopów zebrane w dwunastu artykułach ogłoszonych w 1525 -> poprawa warunków ich życia -> zniesienie poddaństwa i dziesięciny -> przywrócenie przywilejów gminnych -> zniesienie własności prywatnej Sejm Rzeszy 1529r. zakaz rozpowszechniania idei...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

reformacji 1555r. Pokój w Augsburgu -> „ Czyja władza tego religia" DZIAŁALNOŚĆ REFORMATORÓW ZE SZWAJCARII: konfederacja kilkunastu kantonów - małe państwa, ze swoją władzą, dzielone na leśne i miejskie Urlich Zwingli: > pod wpływem Lutra głosił potrzebę reformy Kościoła w kantonach szwajcarskich, > bardziej radykalne zmiany, > odrzucili Szwajcarzy z kantonów leśnych przyjęli z kantonów miejskich kondotierstwo - mężczyźni z przeludnionych regionów służyli w innych państwach - 1529 -1531 wojna domowa pomiędzy kantonami leśnymi a protestantami - Jan Kalwin przybył z Francji w 1536r.: > organizacja gminy w Genewie: niezależne, wierni w gminie wybierali seniorów, którzy powoływali pastorów, pastorzy kazania oraz sakramenty, zgromadzenie seniorów i pastorów zwano konsystorzem POWSTANIE KOŚCIOŁA ANGLIKAŃSKIEGO: przyczyna: spór między Henrykiem VIII a papieżem, który nie chciał się zgodzić na rozwód angielskiego króla z Katarzyną Aragońską (mieli tylko córkę) > predystancja- każdy rodzący się człowiek jest przez Boga zbawiony lub skazany na potępienie > kościół kalwiński 1531 r. - Henryk VIII zmusił biskupów by uznali go za głowę Kościoła w Anglii. - 1533 r. - Henryk VIII rozwiódł się z Katarzyną Aragońską i ożenił z Anną Boleyn. Papież ekskomunikował Henryka VIII. 1534 r. - Akt supremacji – Henryk VIII wprowadzał zasady anglikanizmu, ogłosił utworzenie kościoła anglikańskiego Zasady anglikanizmu: > jedynym źródłem wiary jest Biblia, hanucha > dwa sakramenty - chrzest i komunia > komunia pod dwoma postaciami, > odrzucono kult świętych i odpusty, > zlikwidowano zakony, klasztory i sekularyzowano dobra kościelne > król Anglii głową Kościoła, > zniesiono celibat duchownych, SKUTKI REFORMACJI: podział Europy na kraje katolickie i protestanckie rozpoczął się rozwój poszczególnych kultur narodowych w Niemczech ugruntowany został podział polityczny i religijny nietolerancja religijna

Historia /

Reformacja i jej skutki

user profile picture

Hania Gadomska  

Obserwuj

17 Followers

 temat: REFORMACJA I JEJ SKUTKI
PRZYCZYNY REFORMACJI:
pod koniec średniowiecza konflikty w Kościele zachodnim
symonia
nepotyzm
łamanie zasad

Otwórz aplikację

✅Przyczyny reformacji ✅Wystąpienie Marcina Lutra ✅Reformacje i wojny w Niemczech ✅Działalność reformatorów ze Szwajcarii ✅Powstanie kościoła anglikańskiego ✅Skutki reformacji

temat: REFORMACJA I JEJ SKUTKI PRZYCZYNY REFORMACJI: pod koniec średniowiecza konflikty w Kościele zachodnim symonia nepotyzm łamanie zasad celibatu - zaangażowani duchownych w życie polityczne luksusowe życie papieży - porzucenie ewangelicznych cnót przez duchownych tłumaczenie biblii na języki nowożytne oraz komentowanie jej fragmentów społeczeństwo odrzuciło część nauki Kościoła katolickiego i przyjęło teologię reformatorów WYSTĄPIENIE MARCINA LUTRA: 31 października 1517 ( początek reformacji) 95 tez dotyczących odpustów m.in. > Pismo Święte jest jedynym źródłem wiary > zmniejszenie liczby sakramentów > życie w ubóstwie > likwidacja celibatu, hierarchii kościoła i zakonów > nowe sposoby pobożności bulla papieska o odwołaniu stwierdzeń (błędna teoria nieomylności soboru, podważył prawo papieża do sprawowania zwierzchnictwa w Kościele) pod groźbą klątwy Luter nie wycofał się ze swoich poglądów i został poddany ekskomunice - 1521r. edykt cesarza Karola V, Luter uznamy za heretyka i nakaz spalenia jego pism - kościół ewangelicko- augsburski REFORMACJA I WOJNY W NIEMCZECH: - szybkie rozprzestrzenienie się pism Lutra w Wittenberdze i Zwickau rewolucja religijna: hanucha > wypędzenie księży > zniszczenie ołtarzy i obrazów > zamknięcie klasztorów > skonfiskowanie mienia duchownych > nakaz udzielania komuni pod dwoma postaciami szlachta grabiła majątki kościoła bunt chłopów--> podział między siebie własności kościoła, zniesienie dziesięciny, zlikwidowanie zależności feudalnej 1525 r. wojna chłopska: > na czele południowych Niemiec Thomas Münzer, > postulaty chłopów zebrane w dwunastu artykułach ogłoszonych w 1525 -> poprawa warunków ich życia -> zniesienie poddaństwa i dziesięciny -> przywrócenie przywilejów gminnych -> zniesienie własności prywatnej Sejm Rzeszy 1529r. zakaz rozpowszechniania idei...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

reformacji 1555r. Pokój w Augsburgu -> „ Czyja władza tego religia" DZIAŁALNOŚĆ REFORMATORÓW ZE SZWAJCARII: konfederacja kilkunastu kantonów - małe państwa, ze swoją władzą, dzielone na leśne i miejskie Urlich Zwingli: > pod wpływem Lutra głosił potrzebę reformy Kościoła w kantonach szwajcarskich, > bardziej radykalne zmiany, > odrzucili Szwajcarzy z kantonów leśnych przyjęli z kantonów miejskich kondotierstwo - mężczyźni z przeludnionych regionów służyli w innych państwach - 1529 -1531 wojna domowa pomiędzy kantonami leśnymi a protestantami - Jan Kalwin przybył z Francji w 1536r.: > organizacja gminy w Genewie: niezależne, wierni w gminie wybierali seniorów, którzy powoływali pastorów, pastorzy kazania oraz sakramenty, zgromadzenie seniorów i pastorów zwano konsystorzem POWSTANIE KOŚCIOŁA ANGLIKAŃSKIEGO: przyczyna: spór między Henrykiem VIII a papieżem, który nie chciał się zgodzić na rozwód angielskiego króla z Katarzyną Aragońską (mieli tylko córkę) > predystancja- każdy rodzący się człowiek jest przez Boga zbawiony lub skazany na potępienie > kościół kalwiński 1531 r. - Henryk VIII zmusił biskupów by uznali go za głowę Kościoła w Anglii. - 1533 r. - Henryk VIII rozwiódł się z Katarzyną Aragońską i ożenił z Anną Boleyn. Papież ekskomunikował Henryka VIII. 1534 r. - Akt supremacji – Henryk VIII wprowadzał zasady anglikanizmu, ogłosił utworzenie kościoła anglikańskiego Zasady anglikanizmu: > jedynym źródłem wiary jest Biblia, hanucha > dwa sakramenty - chrzest i komunia > komunia pod dwoma postaciami, > odrzucono kult świętych i odpusty, > zlikwidowano zakony, klasztory i sekularyzowano dobra kościelne > król Anglii głową Kościoła, > zniesiono celibat duchownych, SKUTKI REFORMACJI: podział Europy na kraje katolickie i protestanckie rozpoczął się rozwój poszczególnych kultur narodowych w Niemczech ugruntowany został podział polityczny i religijny nietolerancja religijna