Nauka

Nauka

Spółka

Rozwój demokracji szlacheckiej

122

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć notatkę. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Rozwój demokracji szlacheckiej
Pozycja prawna szlachty
Szlachta wykształciła się z rycerstwa. Jej rola w państwie zwiększała się wraz z nada
Rozwój demokracji szlacheckiej
Pozycja prawna szlachty
Szlachta wykształciła się z rycerstwa. Jej rola w państwie zwiększała się wraz z nada
Rozwój demokracji szlacheckiej
Pozycja prawna szlachty
Szlachta wykształciła się z rycerstwa. Jej rola w państwie zwiększała się wraz z nada

Podobne notatki

Know demokracja szlachecka thumbnail

27

demokracja szlachecka

drugi temat,drugi dział nowa era

Know Demokracja szlachecka thumbnail

374

Demokracja szlachecka

historia klasa 6 nowa era

Know Demokracja szlachecka (Kl 6, NE) thumbnail

165

Demokracja szlachecka (Kl 6, NE)

szlachta demokracja szlachecka obywatel sejmik ziemski sejm walny król senat izba poselska przywileje królewszczyzny Nihil novi pospolite ruszenie magnateria gołota

Know Władza ustawodawcza  thumbnail

0

Władza ustawodawcza

Władza

Know Sejm Wielki  thumbnail

24

Sejm Wielki

Najważniejsze informacje

Know Królestwo Polskie - szczegółowa notatka  thumbnail

284

Królestwo Polskie - szczegółowa notatka

Mam nadzieje że pomomogłam

Rozwój demokracji szlacheckiej Pozycja prawna szlachty Szlachta wykształciła się z rycerstwa. Jej rola w państwie zwiększała się wraz z nadawaniem jej różnych przywilejów, które wpłynęły na rozwój demokracji szlacheckiej-ustroju, w którym szlachta miała decydujący udział w rządzeniu państwem. Prawo ziemskie - osobne prawo dla szlachty, która była sądzona przez sądy grodzkie. Przewidywało ono łagodniejsze kary za te same przestępstwa niż dla mieszczan i chłopów, którzy posiadali prawo miejskie i byli sądzeni przez sąd miejski. Narodziny demokracji szlacheckiej Nadawanie wielu przywilejów szlachcie, które stały się fundamentem "złotej wolności" szlachty i zostały zapisane w konstytucji Nihil novi (1505) i Artykułach henrykowskich (1573). Na ich mocy szlachta decydowała o najważniejszych sprawach, a gdyby monarcha im się sprzeciwił mogłaby wypowiedzieć mu posłuszeństwo. Wspierali ich możni, którzy nadawali im dożywotnio królewszczyzny- dobra ziemskie należące do króla, które często oddawano w dzierżawę. Polski parlamentaryzm I. Organizacja sejmu walnego-trzy stany sejmujące ● Król a. Zwoływał sejm i ustalał datę obrad, b. Miał prawo do mianowania urzędników i nadawania im ziemi, c. Dysponował inicjatywą ustawodawczą, d. Kierował polityką zagraniczną. 1493 r.- wyodrębnienie się dwóch izb parlamentu - poselskiej i senackiej. ● Senat a. Biskupi, wojewodowie, kasztelanowie, kanclerze, marszałkowie, podskarbowie Korony i Litwy, b. Na początku XVI w. było 80-90 senatorów, a po Unii Lubelskiej 140, c. Reprezentacja magnaterii, d. Obradował pod przewodnictwem króla. ● Sejm a. Posłowie ziem wybrani na sejmikach ziemskich Na początku XVI w. było 40-45 posłów, a...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

po Unii Lubelskiej 170 - w tym 48 z Litwy, b. Uchwalał ustawy, podatki, C. Nadawał szlachectwo, d. Przyjmował posłów, e. Kontrolował skarb, f. Zwoływał pospolite ruszenie, g. Dysponował prawem łaski i amnestii, h. Izba poselska obradowała pod przewodnictwem marszałka sejmu wybranego spośród posłów. O Obrady sejmu Obrady przerywano spotkaniami z monarchą i senatorami, Powoływano wspólne komisje do załatwiania poszczególnych spraw, Przyjęte przez izbę poselską, senat i zaaprobowane przez króla uchwały dzieliły się na: a. Konstytucje (statuty) Zawierały postanowienia o charakterze prawnym lub decyzje polityczne, b. Uniwersały poborowe O D Rozpoczynały się wspólną mszą z udziałem trzech stanów sejmujących, Izby obradowały oddzielnie, O Określały rodzaj, wysokość uchwalonych podatków i tryb ich ściągania oraz reformy podatkowe. Rodzaje sejmów ◊ Sejm walny zwyczajny (ordynacyjny) Początkowo zwoływany co roku, Najczęściej w Piotrkowie, Od artykułów henrykowskich zwoływany co 2 lata na 6-tygodniowe obrady. ◊ Sejm walny nadzwyczajny (ekstraordynacyjny) Zawiązany po śmierci króla pod "laską" konfederacji, Podejmował decyzję większością głosów pod przewodnictwem prymasa (interrexa). Wyznaczał czas i miejsce wolnej elekcji, Podejmował decyzje w sprawach porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa. Sejm rokoszowy Odbywał się w czasie rokoszu, Prawo do udziału w nim miał każdy szlachcic Sejmiki ziemskie Przedsejmowy → Szlachta nie mogła być zaskoczona tematyką obrad sejmu, dlatego król wysyłał swojego posłańca (legata) na sejmik danej ziemi, Tam przedstawiano tematykę sejmu, Wybierano posłów na sejm (1-6) * Sporządzano instrukcje, w której zawarte były wskazówki, jak posłowie mają głosować w danej sprawie, * Do instrukcji były dołączone życzenia szlachty dotyczące danej ziemi lub poszczególnych osób, * W XVII w. posłowie musieli przysięgać na instrukcje, tymczasem życzenia ciągle rosły, Lauda - uchwały sejmików ziemskich. ◊ Generalny Tzw. "generał" (działał do połowy XVII w.) Wybrani posłowie i senatorowie danej prowincji zbierali się razem, aby uzgodnić stanowisko prowincji na sejm walny. ◊ Relacyjny Po ukończeniu obrad sejmu posłowie wracali do swoich ziem i zdawali relację. ◊ Elekcyjny Wybierano kandydatów na sędziego ziemskiego. ◊ Kapturowy Wybierano władzę konfederacji i sądu kapturowego w czasie bezkrólewia dla danej ziemi, Kaptur - konfederacja szlachty w ziemiach i województwach w okresie bezkrólewia. ◊ Deputacki Wybór deputata do Trybunału Koronnego i Litewskiego.