Historia /

Rzeczypospolita i państwa ościenne.

Rzeczypospolita i państwa ościenne.

 UKŁAD DYNASTYCZNY
JAGIELLONON HABSBORGON!
1
Jagiellonowie:
W XVI stuleciu Jagiellonouie byli najmeliszą dynastiq w
należała do grona ňcynie

Rzeczypospolita i państwa ościenne.

K

kasia

0 Followers

Udostępnij

Zapisz

24

 

2

Notatka

Notatka dotyczy pierwszego tematu z działu II (Rzeczypospolita w XVI stuleciu)

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

UKŁAD DYNASTYCZNY JAGIELLONON HABSBORGON! 1 Jagiellonowie: W XVI stuleciu Jagiellonouie byli najmeliszą dynastiq w należała do grona ňcynieuszych państw w zagraniczna oraz rywalizow all 2 sysiadami o utnymanie steroliej strefy wpływow Starym Kontynence. Rywalizacja Jagiellonów 2 Habsburgami: Terenem ich wsporranodnictwa byta Europa Srodwww-Wschodnia. Wiadysiaw ( syn Kazimierza Jagiellończyka) rasiadał na tronach (zech i illutad dynastyczny (1515 r.) Puycyna : 1: Obawa pred niebezpiecznym dla Polski i Lithy sojusiem Habsburgów 2 Mosung oraz pred mortivością nykonystania go pnez wielkiego mistrza rationu kny:ackiego Albrechta Hohen vollerna ( lawarty pnez Zygmunta I Starego cesarzem Maksymilianem | Habsburgiem) 2 Jaby zasadę wprowaduit? Europie, a ich monarchia tej części Sulata. Prowadzili alilywing politiyle węgier. Wprowadził on zasadę wajemnego dziedziczenia trondw 2 godnie z ustaleniami wnuczka cesana poślubita Ludwika (następce tronu Crech i węgier), ltdrego siostra restaia long cesarskiego wnukia 1526r. iClesha wish my gierskich poniesiona w bitwie 2 Turkiami pod Mohaciem Lidl Czech i Węgier Ludwill Jagiellończyk polegt Suunturi: oba undlestwa presity pod panowanie Habsburgów - w Siedmiogrodzie ew Mordawil -ina Wotoszczy śnie na Imperium osmanslie (Turcja) W latach 40. XVI w. opanowato niguszość wiem kiolestwa wegierskiego i byto ragrożeniem dla innych terytonium, Utore znajdowały się pod wiadzy Habsburgow. Wpłyny Jagiellonow i suttana ścierały się na obszarach nędzących prez suttańskic lenników: prisow Krolewslüch balty a. W 1511 mistnem rostat Albrecht Hovenzollern со чтов Ӣ? -Odmouit аурут сво uiorenia потли lennego гудлиntai I Stanemu Tawart ponownvenie 2 Mostry i icatuliował od wschodu ciemię Jagil podważenia ustalen angiego pokoju tomnislyjego ellondwo sulici stary partainaur...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

worerwat Wsparcia cesana fizeszy, utory by talkie sojuschiliem Mosunyl rygmunt I system ponowmen rugranający Polsce i Litme) ostatnia nona z zakonem knyracuim rygnunta I starego ( 1519-1571) 1525 - podpisanie traktatu polio jowe go Pod wplynem nauk in semulangional paristno rationne Marcina Lutra w Prausach i preusitative Albrecht Hohen wollen. > je księsinu. Robawigzat się do uznawania wenzchnictwa polskiego hidla i Stuienia my pomocy vojny. Preszedt na luteranizm. "htory's woid krooni гуднитний ntoui Istaremu jalls swecker usigie w praussich i lennin Królestwa Polskiego. Pan'stino ratore пагоно Pruisani клите купи PRZYCZYNA: PORATKI W WAIKACH posta nouit w świecie W Kienineli wschodni Wiellie Księstus Moskiewskie rozpoczęto elispansje, na vemię, sąsiadów 1514 pod Diszą nojska polsko-litewslie odniosły nad odvatani moskiews wino mycięstwo, uture powstrymato elespansje precisrinia na wschodnie obszary Rzeczypospolitej. W 2 potowe XVI w. grownym obszarem rywalizagi Masury i Rzeczypospolitej stary się inficenty. і kientreh potnocny - spot o inflanty, Mybrieia Bałtylu snobody dostęp do portów Do unormieniar рацуі рпусуито ле Jagiellonis puycynito się zaloriczenie konflilitu 2 zamonem unyzadum dzięki temu zniklo zagrożenie, uture pres me mal Spor odiyi niewiele lat po hoidlie pruskim wraz ze wzrostem ality innosti politycing nonych ny Hall Mosunyi Szweg. I do konfulilu dosto na terenie Inflant- hawalerów nielwnych. Iwan WV Groing rajał jego część by -paristna zalohu spanować porty. Rozpoczęto senę, wojen o појём о dominum Maris Baltaci niechy

Historia /

Rzeczypospolita i państwa ościenne.

Rzeczypospolita i państwa ościenne.

K

kasia

0 Followers
 

2

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 UKŁAD DYNASTYCZNY
JAGIELLONON HABSBORGON!
1
Jagiellonowie:
W XVI stuleciu Jagiellonouie byli najmeliszą dynastiq w
należała do grona ňcynie

Otwórz aplikację

Notatka dotyczy pierwszego tematu z działu II (Rzeczypospolita w XVI stuleciu)

Podobne notatki

user profile picture

2

Polska za panowania ostatnich Jagiellonów.

Know Polska za panowania ostatnich Jagiellonów. thumbnail

39

 

2

user profile picture

12

Rzeczypospolita w XVI stuleciu

Know Rzeczypospolita w XVI stuleciu thumbnail

127

 

1/2/3

user profile picture

3

rzady Zygmunta Starego

Know rzady Zygmunta Starego thumbnail

64

 

1/2/3

user profile picture

15

Historia - ZŁOTY WIEK

Know Historia - ZŁOTY WIEK thumbnail

9

 

2

UKŁAD DYNASTYCZNY JAGIELLONON HABSBORGON! 1 Jagiellonowie: W XVI stuleciu Jagiellonouie byli najmeliszą dynastiq w należała do grona ňcynieuszych państw w zagraniczna oraz rywalizow all 2 sysiadami o utnymanie steroliej strefy wpływow Starym Kontynence. Rywalizacja Jagiellonów 2 Habsburgami: Terenem ich wsporranodnictwa byta Europa Srodwww-Wschodnia. Wiadysiaw ( syn Kazimierza Jagiellończyka) rasiadał na tronach (zech i illutad dynastyczny (1515 r.) Puycyna : 1: Obawa pred niebezpiecznym dla Polski i Lithy sojusiem Habsburgów 2 Mosung oraz pred mortivością nykonystania go pnez wielkiego mistrza rationu kny:ackiego Albrechta Hohen vollerna ( lawarty pnez Zygmunta I Starego cesarzem Maksymilianem | Habsburgiem) 2 Jaby zasadę wprowaduit? Europie, a ich monarchia tej części Sulata. Prowadzili alilywing politiyle węgier. Wprowadził on zasadę wajemnego dziedziczenia trondw 2 godnie z ustaleniami wnuczka cesana poślubita Ludwika (następce tronu Crech i węgier), ltdrego siostra restaia long cesarskiego wnukia 1526r. iClesha wish my gierskich poniesiona w bitwie 2 Turkiami pod Mohaciem Lidl Czech i Węgier Ludwill Jagiellończyk polegt Suunturi: oba undlestwa presity pod panowanie Habsburgów - w Siedmiogrodzie ew Mordawil -ina Wotoszczy śnie na Imperium osmanslie (Turcja) W latach 40. XVI w. opanowato niguszość wiem kiolestwa wegierskiego i byto ragrożeniem dla innych terytonium, Utore znajdowały się pod wiadzy Habsburgow. Wpłyny Jagiellonow i suttana ścierały się na obszarach nędzących prez suttańskic lenników: prisow Krolewslüch balty a. W 1511 mistnem rostat Albrecht Hovenzollern со чтов Ӣ? -Odmouit аурут сво uiorenia потли lennego гудлиntai I Stanemu Tawart ponownvenie 2 Mostry i icatuliował od wschodu ciemię Jagil podważenia ustalen angiego pokoju tomnislyjego ellondwo sulici stary partainaur...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

worerwat Wsparcia cesana fizeszy, utory by talkie sojuschiliem Mosunyl rygmunt I system ponowmen rugranający Polsce i Litme) ostatnia nona z zakonem knyracuim rygnunta I starego ( 1519-1571) 1525 - podpisanie traktatu polio jowe go Pod wplynem nauk in semulangional paristno rationne Marcina Lutra w Prausach i preusitative Albrecht Hohen wollen. > je księsinu. Robawigzat się do uznawania wenzchnictwa polskiego hidla i Stuienia my pomocy vojny. Preszedt na luteranizm. "htory's woid krooni гуднитний ntoui Istaremu jalls swecker usigie w praussich i lennin Królestwa Polskiego. Pan'stino ratore пагоно Pruisani клите купи PRZYCZYNA: PORATKI W WAIKACH posta nouit w świecie W Kienineli wschodni Wiellie Księstus Moskiewskie rozpoczęto elispansje, na vemię, sąsiadów 1514 pod Diszą nojska polsko-litewslie odniosły nad odvatani moskiews wino mycięstwo, uture powstrymato elespansje precisrinia na wschodnie obszary Rzeczypospolitej. W 2 potowe XVI w. grownym obszarem rywalizagi Masury i Rzeczypospolitej stary się inficenty. і kientreh potnocny - spot o inflanty, Mybrieia Bałtylu snobody dostęp do portów Do unormieniar рацуі рпусуито ле Jagiellonis puycynito się zaloriczenie konflilitu 2 zamonem unyzadum dzięki temu zniklo zagrożenie, uture pres me mal Spor odiyi niewiele lat po hoidlie pruskim wraz ze wzrostem ality innosti politycing nonych ny Hall Mosunyi Szweg. I do konfulilu dosto na terenie Inflant- hawalerów nielwnych. Iwan WV Groing rajał jego część by -paristna zalohu spanować porty. Rozpoczęto senę, wojen o појём о dominum Maris Baltaci niechy