Historia /

Starożytna Gracja-podsumowanie tematu

Starożytna Gracja-podsumowanie tematu

 428
STAROŻYTNA GRECIA
pojęcia:
hellada
olimp
polis
T
1
agora
auropol
-
-
ogólna nazwa starożytnej gregi
najwyższa góra w Grecji, siedziba g

Starożytna Gracja-podsumowanie tematu

M

Maja Krasowska

2 Followers

8

Udostępnij

Zapisz

Liceum klasa 1, pojęcia, daty oraz pytania wyrywkowe z całego tematu o starożytnej grecji

 

1

Notatka

428 STAROŻYTNA GRECIA pojęcia: hellada olimp polis T 1 agora auropol - - ogólna nazwa starożytnej gregi najwyższa góra w Grecji, siedziba greckich Bogów państwa - miasta metojkowie - cudzoziemcy zamieszkujący Ateny olimpiada ohres 4 lat pomiędzy igrzyskami gimnazion lryte miejsce przeznaczone do chiczeń fizycznych agony mniej ważne zawody w ramach siliat veligijnych. mity Opowieści o bogach wyjasniajace swiat archonci najny zsi urzędnicy polis rada are opagu najwyższa vada tyran - jednostka dokonująca zmian pelnię władzy np. Pizystrat - 1 1 - plac, rynek, centrum miasta Hzgórze na Wórym znajduje się świątynia = rada pięciuset ellezja Capella heliaja lacedemon powstała w ramach reform Klejstenesa opracoNynała wnioski Zgromadzenia Ludowego strateg - wysokiej rangi dowódca OSTRACYZM - kolejna reforma klejstenesa pozwalająca armil - N Atenach 1 polis 1 obejmowała obywatelom na typowanie podejrzanych o turanie oraz decyzje o ich Hygnaniu zgromadzenie ludowe H Atenach zgromadzenie ludowe w Sparcie wielki trybunal ( sąd Ludowy) ~ Atenach stolica polis | Sparcie H Wielka Rhetra - zbiór praw 2 Sparcie najważniejsze Ap zasady spartan) Spartiaci pelnoprawni obywatele Sparty genzja spartiańska rada starszych (2 kvólchie mężczyzni po 60-tce eforowie 5 najwyższych urzędników i spartańskiej polis heloci - najniższa grupa społeczna + Sparcie wychowanie spartańskie agoge Wieśmiertelni oddział Hojskowy w Pergji. triera okręt bojony greków hoplita - piechór, żołnierz ↳ Falandze - - - - 12 fulanga - szyk bojony Filipa !! filipili grałtowna mowa przeciwko komuś stoicyzm - postana opierająca się na zasadzie szczęścia po przez wewnętrzną dyscypline tarcza hoplity. hoplon daty: Pienisze Igrzyska Olimpijskie - 776 v. p.n.e. Złoty wiek w Atenach W Atenach - V.H. p.n.e Reforma prawna Drakona - Reformy Kleistenesa - 508v. Powstanie N Milecie Bitwa pod Termopilami 621 v. p.n.e. p.n.e 499r. p.n.e - 480v. p.n.e. 594. p.n.e. + Bitwa pod Cheronea - 338 v. p.e.e. Bitwa pod Maratonem -...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

490v. p.n.e. Bitwa pod Platejami Bitwa pod Issos 334v. p.n.e. Bitwa had Granikiem Bitira pod Gaugamela - 331v. p.n.e. Porstanie Związhe Moushiego 431-404 v. p.n.e. Hojna peloponeska Bitwa pod Salamina 1.80 r. p.n.e. pytania z lekcji: 1 - 479r. p.n.e. 33Bv. p.n.e. 480-479 v. p.n.e. 1. Co to był ostracyzm ? 2. Kto dowodził pod Termopilami ? 3. Wymień najważniejsze osiągnięcia kulturowe greków: 4. W jaki sposób czczono Bogów w starożytnej gregji? 5. Hymień 2 reformy Klejstenesa: 6. Co to byly filiphi ? - 4. reforma Klejstenesa pozwalająca obywatelom Alen (czyli mężczyznom powyżej 20-go roku życia posiadającym obywatelstwo Aleriskie) na decyzję oraz typowanie kto jest podejrzany kto zostanie wygnany. o tyranię oraz Ten sposób często byl wykorzystywany aby pozbyć się niektórych oponentów. 2. Leonidas 3. Filozofia Sokrates, Platoni Arystoteles Literatura - Iliada" Odyseja Rzeźba 11 Dyskobol" Sport - Igrzyska Olimpijskie 776 v. p.n.e. Demolivacja ateńska bazują na 1 H niej spółczesne systemy 4. Grecy oddawali cześć bogom poprzez: swadanie ofiar H Shiatyniach organizację oraz obchody uroczystości religijnych gdzie spiewali oraz tańczyli brali udział w procesjach - - 1 misterie czyli rutulaty na cześć bogon najpopularniejsze buty N Eleusis poświęcone Demeter, Dionizosowi oraz Persefonie 5. 1) poozial atenskiej polis na 10 fuli (takich dzielnic, 2 poNolanie rady pięciuset 6. były to gualtoNine mony przecinko komuś (najczęściej przecinko Filiponi 11) 7

Historia /

Starożytna Gracja-podsumowanie tematu

M

Maja Krasowska

2 Followers

 428
STAROŻYTNA GRECIA
pojęcia:
hellada
olimp
polis
T
1
agora
auropol
-
-
ogólna nazwa starożytnej gregi
najwyższa góra w Grecji, siedziba g

Otwórz

Liceum klasa 1, pojęcia, daty oraz pytania wyrywkowe z całego tematu o starożytnej grecji

428 STAROŻYTNA GRECIA pojęcia: hellada olimp polis T 1 agora auropol - - ogólna nazwa starożytnej gregi najwyższa góra w Grecji, siedziba greckich Bogów państwa - miasta metojkowie - cudzoziemcy zamieszkujący Ateny olimpiada ohres 4 lat pomiędzy igrzyskami gimnazion lryte miejsce przeznaczone do chiczeń fizycznych agony mniej ważne zawody w ramach siliat veligijnych. mity Opowieści o bogach wyjasniajace swiat archonci najny zsi urzędnicy polis rada are opagu najwyższa vada tyran - jednostka dokonująca zmian pelnię władzy np. Pizystrat - 1 1 - plac, rynek, centrum miasta Hzgórze na Wórym znajduje się świątynia = rada pięciuset ellezja Capella heliaja lacedemon powstała w ramach reform Klejstenesa opracoNynała wnioski Zgromadzenia Ludowego strateg - wysokiej rangi dowódca OSTRACYZM - kolejna reforma klejstenesa pozwalająca armil - N Atenach 1 polis 1 obejmowała obywatelom na typowanie podejrzanych o turanie oraz decyzje o ich Hygnaniu zgromadzenie ludowe H Atenach zgromadzenie ludowe w Sparcie wielki trybunal ( sąd Ludowy) ~ Atenach stolica polis | Sparcie H Wielka Rhetra - zbiór praw 2 Sparcie najważniejsze Ap zasady spartan) Spartiaci pelnoprawni obywatele Sparty genzja spartiańska rada starszych (2 kvólchie mężczyzni po 60-tce eforowie 5 najwyższych urzędników i spartańskiej polis heloci - najniższa grupa społeczna + Sparcie wychowanie spartańskie agoge Wieśmiertelni oddział Hojskowy w Pergji. triera okręt bojony greków hoplita - piechór, żołnierz ↳ Falandze - - - - 12 fulanga - szyk bojony Filipa !! filipili grałtowna mowa przeciwko komuś stoicyzm - postana opierająca się na zasadzie szczęścia po przez wewnętrzną dyscypline tarcza hoplity. hoplon daty: Pienisze Igrzyska Olimpijskie - 776 v. p.n.e. Złoty wiek w Atenach W Atenach - V.H. p.n.e Reforma prawna Drakona - Reformy Kleistenesa - 508v. Powstanie N Milecie Bitwa pod Termopilami 621 v. p.n.e. p.n.e 499r. p.n.e - 480v. p.n.e. 594. p.n.e. + Bitwa pod Cheronea - 338 v. p.e.e. Bitwa pod Maratonem -...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

490v. p.n.e. Bitwa pod Platejami Bitwa pod Issos 334v. p.n.e. Bitwa had Granikiem Bitira pod Gaugamela - 331v. p.n.e. Porstanie Związhe Moushiego 431-404 v. p.n.e. Hojna peloponeska Bitwa pod Salamina 1.80 r. p.n.e. pytania z lekcji: 1 - 479r. p.n.e. 33Bv. p.n.e. 480-479 v. p.n.e. 1. Co to był ostracyzm ? 2. Kto dowodził pod Termopilami ? 3. Wymień najważniejsze osiągnięcia kulturowe greków: 4. W jaki sposób czczono Bogów w starożytnej gregji? 5. Hymień 2 reformy Klejstenesa: 6. Co to byly filiphi ? - 4. reforma Klejstenesa pozwalająca obywatelom Alen (czyli mężczyznom powyżej 20-go roku życia posiadającym obywatelstwo Aleriskie) na decyzję oraz typowanie kto jest podejrzany kto zostanie wygnany. o tyranię oraz Ten sposób często byl wykorzystywany aby pozbyć się niektórych oponentów. 2. Leonidas 3. Filozofia Sokrates, Platoni Arystoteles Literatura - Iliada" Odyseja Rzeźba 11 Dyskobol" Sport - Igrzyska Olimpijskie 776 v. p.n.e. Demolivacja ateńska bazują na 1 H niej spółczesne systemy 4. Grecy oddawali cześć bogom poprzez: swadanie ofiar H Shiatyniach organizację oraz obchody uroczystości religijnych gdzie spiewali oraz tańczyli brali udział w procesjach - - 1 misterie czyli rutulaty na cześć bogon najpopularniejsze buty N Eleusis poświęcone Demeter, Dionizosowi oraz Persefonie 5. 1) poozial atenskiej polis na 10 fuli (takich dzielnic, 2 poNolanie rady pięciuset 6. były to gualtoNine mony przecinko komuś (najczęściej przecinko Filiponi 11) 7