Historia /

Synowie Jagiełły

Synowie Jagiełły

 Synowie Jagiełły
Po śmierci Władysława Jagiełły królem Polski został jego
syn Władysław.
Władysława, syna Władysława Jagiełły, nazywamy
War

Synowie Jagiełły

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1191 Followers

Udostępnij

Zapisz

26

 

8/1/5

Notatka

Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk, Turcy, Węgry, bitwa pod Warną, Związek Pruski, Kazimierz Jagiellończyk, antykrzyżackie powstanie, inkorporacja Prus do Polski, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Synowie Jagiełły Po śmierci Władysława Jagiełły królem Polski został jego syn Władysław. Władysława, syna Władysława Jagiełły, nazywamy Warneńczykiem. W XIV wieku Europie zaczęli zagrażać Turcy. W 1440 roku król Polski Władysław został również królem Węgier. W czasie rządów Władysława Warneńczyka Polskę i Węgry łączyła unia personalna. W 1444 roku doszło do bitwy z Turkami pod Warną. W bitwie pod Warną zginął król Władysław. W 1440 roku mieszczanie i rycerze państwa zakonnego założyli antykrzyżacki Związek Pruski. W 1447 roku królem Polski został Kazimierz Jagiellończyk, brat Władysława Warneńczyka. Związek Pruski wypowiedział posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi i rozpoczął antykrzyżackie powstanie w roku 1454. Kazimierz Jagiellończyk wydał akt inkorporacji Prus do Polski w 1454 roku. Toczona przez Kazimierza Jagiellończyka wojna z Krzyżakami trwała 13 lat. Nazywamy ją wojną trzynastoletnią. Wojna trzynastoletnia zakończyła się podpisaniem pokoju w Toruniu. Tzw. drugi pokój toruński zawarto w 1466 roku. Na mocy drugiego pokoju toruńskiego Polska odzyskała m.in. Pomorze Gdańskie. Tereny przyłączone do Polski na mocy drugiego pokoju toruńskiego zaczęto nazywać Prusami Królewskimi. Tereny, które po pokoju toruńskim pozostawały w rękach krzyżackich, nazywamy Prusami Zakonnymi. MZ Learning

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Historia /

Synowie Jagiełły

user profile picture

Magdalena Zelmanska  

Obserwuj

1191 Followers

 Synowie Jagiełły
Po śmierci Władysława Jagiełły królem Polski został jego
syn Władysław.
Władysława, syna Władysława Jagiełły, nazywamy
War

Otwórz aplikację

Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk, Turcy, Węgry, bitwa pod Warną, Związek Pruski, Kazimierz Jagiellończyk, antykrzyżackie powstanie, inkorporacja Prus do Polski, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne

Podobne notatki

user profile picture

3

relacje polsko krzyżackie

Know relacje polsko krzyżackie  thumbnail

60

 

1/2/3

user profile picture

1

królowie polscy

Know królowie polscy  thumbnail

33

 

8/6/7

user profile picture

6

jagiellonowie - 1LO rozszerzenie, opracowanie + spis dat

Know jagiellonowie - 1LO rozszerzenie, opracowanie + spis dat thumbnail

8

 

4/1/2

user profile picture

1

Andygawenowie i Jagiellonowie na tronie polskim

Know Andygawenowie i Jagiellonowie na tronie polskim thumbnail

9

 

1/2/3

Synowie Jagiełły Po śmierci Władysława Jagiełły królem Polski został jego syn Władysław. Władysława, syna Władysława Jagiełły, nazywamy Warneńczykiem. W XIV wieku Europie zaczęli zagrażać Turcy. W 1440 roku król Polski Władysław został również królem Węgier. W czasie rządów Władysława Warneńczyka Polskę i Węgry łączyła unia personalna. W 1444 roku doszło do bitwy z Turkami pod Warną. W bitwie pod Warną zginął król Władysław. W 1440 roku mieszczanie i rycerze państwa zakonnego założyli antykrzyżacki Związek Pruski. W 1447 roku królem Polski został Kazimierz Jagiellończyk, brat Władysława Warneńczyka. Związek Pruski wypowiedział posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi i rozpoczął antykrzyżackie powstanie w roku 1454. Kazimierz Jagiellończyk wydał akt inkorporacji Prus do Polski w 1454 roku. Toczona przez Kazimierza Jagiellończyka wojna z Krzyżakami trwała 13 lat. Nazywamy ją wojną trzynastoletnią. Wojna trzynastoletnia zakończyła się podpisaniem pokoju w Toruniu. Tzw. drugi pokój toruński zawarto w 1466 roku. Na mocy drugiego pokoju toruńskiego Polska odzyskała m.in. Pomorze Gdańskie. Tereny przyłączone do Polski na mocy drugiego pokoju toruńskiego zaczęto nazywać Prusami Królewskimi. Tereny, które po pokoju toruńskim pozostawały w rękach krzyżackich, nazywamy Prusami Zakonnymi. MZ Learning

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację