Historia /

HIT „powstanie drugiej Rzeczypospolitej” „Od 1 do 2 wojny światowej” „20 wieczne totalitaryzmy”

HIT „powstanie drugiej Rzeczypospolitej” „Od 1 do 2 wojny światowej” „20 wieczne totalitaryzmy”

 L
1914-1918-
trojprymierze
I wojna światowa
- Niemcy, Austro-Węgry; Włochy
Froj porozumienie - Wielka Brytania, Francja i Rosja
Zmiany na m

HIT „powstanie drugiej Rzeczypospolitej” „Od 1 do 2 wojny światowej” „20 wieczne totalitaryzmy”

user profile picture

Maja Maj

33 Followers

140

Udostępnij

Zapisz

Notatka na kartkówkę z hitu. Kropkami oznaczone są rzeczy, które pojawiły się u mnie na kartkówce. Notatka była robiona na podstawie zagadnień jakie otrzymaliśmy od nauczyciela.

 

1

Notatka

L 1914-1918- trojprymierze I wojna światowa - Niemcy, Austro-Węgry; Włochy Froj porozumienie - Wielka Brytania, Francja i Rosja Zmiany na mapie Europy polws: powstały nowe państwa: Polska, Czechosłowayie, Jugoslanie, hit wer, to twee, Estonie i Finlandia • rozpad Austro-Węgier Sprawa Polska w czasie I w5. wsi 1916 rok-wladze niemieckie i austriackie ogłosity tzw. Akt 5 listo pada • Obiewno w nim utwomenie Królestwa Polskiego pozostają cego w ścisłej łączności politycznej, gospodarczej i wojskowej. 1918 rokl - orędzie Wilsona pojawił się postulat odrodzenia państwa. polskiego i zapewnienia mu dostępu do more KSZTAŁTOWANIE SIE GRANIC RP Koncepcje prebiegu wschodniej gaming Polski: Federacyjna: • zakładała utworzenie phez Polske federacji z Ukraina Bielorusia i Litwą Zdaniem Pilsudzkiego miała być ona zdolna do preciwstawienie się dominującej pozyyji Niemiec i Rosji w Europie Środkowej. In korporacyjne: • zakładała włączenie do Polski obszarów, na Których Polacy stanowili min 60% ludności. Tereny te pokrywały się w dużej miene z tym pned rozbiorem. 1919-1921-wojna polsko-bolszewicka 1918-1919-powstanie wielkopolskie 1919-1921- powstanie Śląskie (były 3) 1921 r. 20 marca-plebiscyt o przynależnośc ziem Górnego Śląska do Polski lub Niemiec. Wybory do sejmu ustawodawczego. 26 stycznia 1919 roku • celem było uchwalenie Konstytugi, Kobiety po raz pierwszy mogły wziąć udział w wyborach. 17 marca 1921h-została uchwalona Konstytuja marcowa. • stanowiła ona, że Polska jest demokratyczną republika, w której władza zwierzchnia należy do Narodu Władzą ustawodawczą Konstytuga narod sprawuje popnez parlament, złożony 2 dwóch izb - Sejmu i Senatu. ententa powstała z trojpnymiers" Plebisyt był preprowadzany no Śląsku i Mazurach Prezydent był wybierany na let. Narutowicz...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

- pierwszy prezydent = Mościcki, Wojciechowski Maty traktet wersalaki dotyczył ochrony - mniejszości Narodowych. Wielka Brytanie prowadziła politykę rówho megil, a politykę izolacjonizmu USA. Konferenyo w monachium była w Czechosłoway'! Mussolini nie doszedĺ do władzy legalnie, Hitler tak Mussolini nosił tytul Duce, a Mitler Firer. Ustroj Rosji zmienić się w wyniku rewolugi. lutowej. Bolszewicy w Rosji przejęli władzę w wyniku rewolugi październikowej. пуніки Związek Radziecki powstał 30 grudnia 1922h lad wersalski - główny traktat pokojony Kończący I wojnę światowy Co miało wpływ na lad wersalski: • tzw. 14 punkt Wilsona, polityka rownowagi racja stanu zwycięskich mocarstw ! • polityka izolacjonizmy USA Postanowienia traktatu pokojowego y Niemcami. 28 czerwca 1919 rok 2 uznanie Niemiec zo winne wybuchu wojny • utrata zdobyczy z pophednich wojen intrata kolonii, zniesienie obowiązku • zakaz połączenia Austrii z Niemcami Mały traktat wersalski 1919, służby wojskowe, Polska, Rumunia, Grecja, Gechosłowayo, Królestwo SMS Uklad w Rapollo 1922r polityczno- gospodarczo- wojskowy układ między Niemcami 01 W Uktad i Locarno 19256. z inicjatywy Niemiec - Franja, Belgia, Wielka Brytania i Włochy zawarły pakt z Niemcami tzw. pakt renski wersalskiego tamanie postanowień traktatu vonez !!! Rzeszę: • remilitaryzacja Nadrenia • Anschluss Austrii, uklad monachijski • L przyłączenie Sudetów, pakt Ribbentrop - Mołotów Guernica" to słynny obraz Pabla Picassa namalowany w 1937 r. w r. w reakyi na wojnę domową w Hiszpani. To unty wojenna ikona, akt protestu wobec phemory i jednocześnie wielka manifestacja pacyfizmu. 11 Liga Narodów: 1920-1946 vete organizagi: niedopuszczenie do wybuchu kolejnego Konfliktu zapewnienie pokoju i bezpieczeństwo no swiecie • Kontrola i redukcja zbrojeń siedziba Genewa w Szwajcan ~~SYSTEMY TOTALITARNE Cechy: dyktatura, stosowanie terroru, kult wooza Kontrola władzy nad obywatelami 1 brak wolności słowa, łamanie praw człowieka Rewoluga lutowa 1917 r. Rewolucja październikowa 1914h. Kolektywizacja - w miejsce indywidualnych chłopskich gospodarstw utworzono duże gospodarstwo państwowe: NKWD - organ bezpieczeństwa służy zwalczaniu reczywistych przeciwników politycznych komunistycznej władzy Gutag-potężing scentralizowany system, który tworzył obozy niewolniczej pracy Wielki Glod: 1932-1933 • sztucznie wywołance Klęska głodu na sowieckiej Ukrainie. Śmierć poniosło 6 mln. ludzi. Włochy (faszyzm) 1922 r. V प • W wyniku, marszu no Rzym mającego doprowadzić do pnejęcia władzy w kraju - Mussolini objął funkcję premiera. 1, ukradzione zwycięstwo" - nazwano tak braktat pokojowy. Włochy mimo odstąpienia od trojpnymiera i stamęcia po zwycięskiej. stronie nie osiągnęły spodziewanych Konysui. Korporacjonizm - korporacje z Meszające pracowników i pracodawców. Pracę uznano za społeczny obowiązek, a Korpora je Za organy państwa. r traktaty lateraliskie - grupa 3 traktatów wyodrębniających politycznie i terytorialnie. państwo wětyken, uznając jego niezależność i niepodległość. III RZESZA Hitler nie otrzymał stanowiska dzięki zwycięstwu w otwartych wyborach, ale w wyniku układu między garstką konserwatywnych niemieckich polityków, którzy phekresliti vady parlamentarne. Lebensraum-niemieckie określenie wyrażające phekonanie, że Niemcy so preludnione Antysemityzm-niechęć lub wrogość wobec żydów lub osób pochodzenia żydowskiego. Ustany Norymberskie - podstawa prawna polityki anty żydowskiej (1935) Noc Kryształowa - pogrom Żydów przez władzę państwowe, w nocy 2 Ine 10 listopada 1938. W Rosji, Noc długich noży-preprowadzona w nocy z 29 na 30 czerwca 1943r akcja schnytania i wymorolowania preciwników Hitlera. D orstką konserbally vreślilingi Dachan-niemiecki oboz koncentracyjny, овог ałożony 1933 rokuw puszczonej fabryce munigi no obrze zach miasta. nęć lub wrogex enia żydowskiego. где

Historia /

HIT „powstanie drugiej Rzeczypospolitej” „Od 1 do 2 wojny światowej” „20 wieczne totalitaryzmy”

user profile picture

Maja Maj

33 Followers

 L
1914-1918-
trojprymierze
I wojna światowa
- Niemcy, Austro-Węgry; Włochy
Froj porozumienie - Wielka Brytania, Francja i Rosja
Zmiany na m

Otwórz

Notatka na kartkówkę z hitu. Kropkami oznaczone są rzeczy, które pojawiły się u mnie na kartkówce. Notatka była robiona na podstawie zagadnień jakie otrzymaliśmy od nauczyciela.

Podobne notatki
Know ład wersalski thumbnail

38

414

ład wersalski

traktat wersalski

Know kampania wrześniowa thumbnail

27

489

kampania wrześniowa

kampania wrześniowa, przyczyny 2 Wojny Światowej

Know Świat w okresie międzywojennym – podsumowanie (Rozdział VI, NE 7) thumbnail

62

634

Świat w okresie międzywojennym – podsumowanie (Rozdział VI, NE 7)

Świat po I wojnie światowej. Narodziny faszyzmu. ZSRS – imperium komunistyczne. Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym. Świat na drodze ku II wojnie światowej. Hitler. Stalin. Goebbels. Japonia. Wojna domowa w Hiszpanii. Generał Franco.

Know I wojna światowa thumbnail

75

1788

I wojna światowa

Ważne daty, pojęcia, bitwy, przyczyny i skutki wojny oraz wiele więcej.

Know świat w okresie międzywojennym thumbnail

8

179

świat w okresie międzywojennym

sprawdzian znaleziony w internecie z nowej ery. zawiera najważniejsze informacje z działu

Know Europa i Ameryka po I wojnie światowej thumbnail

39

401

Europa i Ameryka po I wojnie światowej

państwa centralne, Niemcy, Austro-Węgry, Turcja, konferencja pokojowa w Paryżu, Wilson, Lloyd George, Francja, Clemenceau, Wersal, Nadrenia Liga Narodów, Genewa, traktat wersalski, układ w Rapallo, ZSRS, Locarno, izolacjonizm, Roosevelt, New Deal

L 1914-1918- trojprymierze I wojna światowa - Niemcy, Austro-Węgry; Włochy Froj porozumienie - Wielka Brytania, Francja i Rosja Zmiany na mapie Europy polws: powstały nowe państwa: Polska, Czechosłowayie, Jugoslanie, hit wer, to twee, Estonie i Finlandia • rozpad Austro-Węgier Sprawa Polska w czasie I w5. wsi 1916 rok-wladze niemieckie i austriackie ogłosity tzw. Akt 5 listo pada • Obiewno w nim utwomenie Królestwa Polskiego pozostają cego w ścisłej łączności politycznej, gospodarczej i wojskowej. 1918 rokl - orędzie Wilsona pojawił się postulat odrodzenia państwa. polskiego i zapewnienia mu dostępu do more KSZTAŁTOWANIE SIE GRANIC RP Koncepcje prebiegu wschodniej gaming Polski: Federacyjna: • zakładała utworzenie phez Polske federacji z Ukraina Bielorusia i Litwą Zdaniem Pilsudzkiego miała być ona zdolna do preciwstawienie się dominującej pozyyji Niemiec i Rosji w Europie Środkowej. In korporacyjne: • zakładała włączenie do Polski obszarów, na Których Polacy stanowili min 60% ludności. Tereny te pokrywały się w dużej miene z tym pned rozbiorem. 1919-1921-wojna polsko-bolszewicka 1918-1919-powstanie wielkopolskie 1919-1921- powstanie Śląskie (były 3) 1921 r. 20 marca-plebiscyt o przynależnośc ziem Górnego Śląska do Polski lub Niemiec. Wybory do sejmu ustawodawczego. 26 stycznia 1919 roku • celem było uchwalenie Konstytugi, Kobiety po raz pierwszy mogły wziąć udział w wyborach. 17 marca 1921h-została uchwalona Konstytuja marcowa. • stanowiła ona, że Polska jest demokratyczną republika, w której władza zwierzchnia należy do Narodu Władzą ustawodawczą Konstytuga narod sprawuje popnez parlament, złożony 2 dwóch izb - Sejmu i Senatu. ententa powstała z trojpnymiers" Plebisyt był preprowadzany no Śląsku i Mazurach Prezydent był wybierany na let. Narutowicz...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

- pierwszy prezydent = Mościcki, Wojciechowski Maty traktet wersalaki dotyczył ochrony - mniejszości Narodowych. Wielka Brytanie prowadziła politykę rówho megil, a politykę izolacjonizmu USA. Konferenyo w monachium była w Czechosłoway'! Mussolini nie doszedĺ do władzy legalnie, Hitler tak Mussolini nosił tytul Duce, a Mitler Firer. Ustroj Rosji zmienić się w wyniku rewolugi. lutowej. Bolszewicy w Rosji przejęli władzę w wyniku rewolugi październikowej. пуніки Związek Radziecki powstał 30 grudnia 1922h lad wersalski - główny traktat pokojony Kończący I wojnę światowy Co miało wpływ na lad wersalski: • tzw. 14 punkt Wilsona, polityka rownowagi racja stanu zwycięskich mocarstw ! • polityka izolacjonizmy USA Postanowienia traktatu pokojowego y Niemcami. 28 czerwca 1919 rok 2 uznanie Niemiec zo winne wybuchu wojny • utrata zdobyczy z pophednich wojen intrata kolonii, zniesienie obowiązku • zakaz połączenia Austrii z Niemcami Mały traktat wersalski 1919, służby wojskowe, Polska, Rumunia, Grecja, Gechosłowayo, Królestwo SMS Uklad w Rapollo 1922r polityczno- gospodarczo- wojskowy układ między Niemcami 01 W Uktad i Locarno 19256. z inicjatywy Niemiec - Franja, Belgia, Wielka Brytania i Włochy zawarły pakt z Niemcami tzw. pakt renski wersalskiego tamanie postanowień traktatu vonez !!! Rzeszę: • remilitaryzacja Nadrenia • Anschluss Austrii, uklad monachijski • L przyłączenie Sudetów, pakt Ribbentrop - Mołotów Guernica" to słynny obraz Pabla Picassa namalowany w 1937 r. w r. w reakyi na wojnę domową w Hiszpani. To unty wojenna ikona, akt protestu wobec phemory i jednocześnie wielka manifestacja pacyfizmu. 11 Liga Narodów: 1920-1946 vete organizagi: niedopuszczenie do wybuchu kolejnego Konfliktu zapewnienie pokoju i bezpieczeństwo no swiecie • Kontrola i redukcja zbrojeń siedziba Genewa w Szwajcan ~~SYSTEMY TOTALITARNE Cechy: dyktatura, stosowanie terroru, kult wooza Kontrola władzy nad obywatelami 1 brak wolności słowa, łamanie praw człowieka Rewoluga lutowa 1917 r. Rewolucja październikowa 1914h. Kolektywizacja - w miejsce indywidualnych chłopskich gospodarstw utworzono duże gospodarstwo państwowe: NKWD - organ bezpieczeństwa służy zwalczaniu reczywistych przeciwników politycznych komunistycznej władzy Gutag-potężing scentralizowany system, który tworzył obozy niewolniczej pracy Wielki Glod: 1932-1933 • sztucznie wywołance Klęska głodu na sowieckiej Ukrainie. Śmierć poniosło 6 mln. ludzi. Włochy (faszyzm) 1922 r. V प • W wyniku, marszu no Rzym mającego doprowadzić do pnejęcia władzy w kraju - Mussolini objął funkcję premiera. 1, ukradzione zwycięstwo" - nazwano tak braktat pokojowy. Włochy mimo odstąpienia od trojpnymiera i stamęcia po zwycięskiej. stronie nie osiągnęły spodziewanych Konysui. Korporacjonizm - korporacje z Meszające pracowników i pracodawców. Pracę uznano za społeczny obowiązek, a Korpora je Za organy państwa. r traktaty lateraliskie - grupa 3 traktatów wyodrębniających politycznie i terytorialnie. państwo wětyken, uznając jego niezależność i niepodległość. III RZESZA Hitler nie otrzymał stanowiska dzięki zwycięstwu w otwartych wyborach, ale w wyniku układu między garstką konserwatywnych niemieckich polityków, którzy phekresliti vady parlamentarne. Lebensraum-niemieckie określenie wyrażające phekonanie, że Niemcy so preludnione Antysemityzm-niechęć lub wrogość wobec żydów lub osób pochodzenia żydowskiego. Ustany Norymberskie - podstawa prawna polityki anty żydowskiej (1935) Noc Kryształowa - pogrom Żydów przez władzę państwowe, w nocy 2 Ine 10 listopada 1938. W Rosji, Noc długich noży-preprowadzona w nocy z 29 na 30 czerwca 1943r akcja schnytania i wymorolowania preciwników Hitlera. D orstką konserbally vreślilingi Dachan-niemiecki oboz koncentracyjny, овог ałożony 1933 rokuw puszczonej fabryce munigi no obrze zach miasta. nęć lub wrogex enia żydowskiego. где