Historia /

ustrój królestwa polskiego według konstytucji z 1815r

ustrój królestwa polskiego według konstytucji z 1815r

 USTROJ KRÓLESTWA POLSKIEGO WEDŁUG KONSTYTUC31 Z 1845T.
1. Król → tron dziedziczny w dynastii RomanowÓN (Każdy car Rosji jednocześnie królem

ustrój królestwa polskiego według konstytucji z 1815r

user profile picture

k

54 Followers

8

Udostępnij

Zapisz

notatka o ustroju królewstwa polskiego 1815r. robiona na podstawie podręcznika historia 3 zakres rozszerzony

 

3

Notatka

USTROJ KRÓLESTWA POLSKIEGO WEDŁUG KONSTYTUC31 Z 1845T. 1. Król → tron dziedziczny w dynastii RomanowÓN (Każdy car Rosji jednocześnie królem Polski KOMPETENCJE: ● ● ● ● 2. Namiestnik mianowany przez króla KOMPETENCIE: zastępowanie monarchy w czasie jego nieobecności w kraju, przewodniczenie Radzie Stanu i Radzie Administracyjnej. ● prowadzenie polityki zagranicznej, mianowanie wyższych unędników, sędziów, senatorów, wyłącane prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo zmiany konstytucji, prawo zwoływania i zamykania obrad sejmu prawo Neta Nobec ustaw uchwalanych przez parlament. ● 3. Rada Stanu- ✓ Zgromadzenie ogólne-catonkowie Rady Administracyjnej i osoby mianowane przez (przygotowywanie projektów nowych ustaw) Rada Administracyjna 5 ministrów i osoby mianowane przez (pełnienie funkcji ngau) 4. Sejm - izba poselska •Nybory cenzusone: 77 postón wybieranych na sejmikach przez szlachtę, www 51 deputowanych wybieramych na agromadzeniach gminnych przez nieszlachtę (np. duchowni czy bogatsi mieszczanie) Senat 64 senatorów mianowanych przez krola (biskupi katoliccy, wojewodowie, kasztelanowie) ·sejm zwoływamy co 2 lata. KOMPENTENCJE Sprawowanie władzy ustawodawczej wraz królem, przyjmowanie budżetu państwa, • kontrolowanie administracji państwowej, • sąd sejmowy pełniący funkcje sądu najwyższego

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

ustrój królestwa polskiego według konstytucji z 1815r

user profile picture

k

54 Followers

 USTROJ KRÓLESTWA POLSKIEGO WEDŁUG KONSTYTUC31 Z 1845T.
1. Król → tron dziedziczny w dynastii RomanowÓN (Każdy car Rosji jednocześnie królem

Otwórz

notatka o ustroju królewstwa polskiego 1815r. robiona na podstawie podręcznika historia 3 zakres rozszerzony

Podobne notatki
Know Królestwo Polskie - szczegółowa notatka  thumbnail

170

1989

Królestwo Polskie - szczegółowa notatka

Mam nadzieje że pomomogłam

Know II Rzeczpospolita thumbnail

26

317

II Rzeczpospolita

Na podstawie Poznać przeszłość 3 wyd. Nowa Era

Know Powstanie Stanów Zjednoczonych thumbnail

52

655

Powstanie Stanów Zjednoczonych

-kolonie brytyjskie w nowym świecie -konflikt z władzami brytyjskimi -wojna o niepodległość -konstytucja Stanów Zjednoczonych

Know notatki z historii złoty wiek rzeczpospolitej thumbnail

45

555

notatki z historii złoty wiek rzeczpospolitej

przerobione tematu z działu złoty wiek rzeczpospolita 2 klasa lo (2.1-2.8)

Know Początki Rzymu  thumbnail

5

121

Początki Rzymu

Na podstawie podręcznika .

Know Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja (WSiP kl 6) thumbnail

26

338

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja (WSiP kl 6)

Sejm Czteroletni Wielki Stanisław Małachowski Stronnictwo reform Obóz hetmański Konstytucja 3 maja Stanisław August, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj trójpodziału władz Straż Praw zniesienie liberum veto niezależne sądy prawo o miastach

USTROJ KRÓLESTWA POLSKIEGO WEDŁUG KONSTYTUC31 Z 1845T. 1. Król → tron dziedziczny w dynastii RomanowÓN (Każdy car Rosji jednocześnie królem Polski KOMPETENCJE: ● ● ● ● 2. Namiestnik mianowany przez króla KOMPETENCIE: zastępowanie monarchy w czasie jego nieobecności w kraju, przewodniczenie Radzie Stanu i Radzie Administracyjnej. ● prowadzenie polityki zagranicznej, mianowanie wyższych unędników, sędziów, senatorów, wyłącane prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo zmiany konstytucji, prawo zwoływania i zamykania obrad sejmu prawo Neta Nobec ustaw uchwalanych przez parlament. ● 3. Rada Stanu- ✓ Zgromadzenie ogólne-catonkowie Rady Administracyjnej i osoby mianowane przez (przygotowywanie projektów nowych ustaw) Rada Administracyjna 5 ministrów i osoby mianowane przez (pełnienie funkcji ngau) 4. Sejm - izba poselska •Nybory cenzusone: 77 postón wybieranych na sejmikach przez szlachtę, www 51 deputowanych wybieramych na agromadzeniach gminnych przez nieszlachtę (np. duchowni czy bogatsi mieszczanie) Senat 64 senatorów mianowanych przez krola (biskupi katoliccy, wojewodowie, kasztelanowie) ·sejm zwoływamy co 2 lata. KOMPENTENCJE Sprawowanie władzy ustawodawczej wraz królem, przyjmowanie budżetu państwa, • kontrolowanie administracji państwowej, • sąd sejmowy pełniący funkcje sądu najwyższego

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację