Historia /

Wiosna Ludów

Wiosna Ludów

 GENEZA WIOSNY LUDÓW
Zrolennicy reform politycznych postulowali rozszerzenie praw obywatelskich,
takich jak PRAWA WYBORCZE, które dotąd przy

Wiosna Ludów

user profile picture

Olencja❤️

11 Followers

49

Udostępnij

Zapisz

System wiedeński w Europie 5. Wiosna Ludów

 

3

Notatka

GENEZA WIOSNY LUDÓW Zrolennicy reform politycznych postulowali rozszerzenie praw obywatelskich, takich jak PRAWA WYBORCZE, które dotąd przysługiwały tylko najbogatszym. 19 WIOSNA LUDOW CHŁOPI dopominali się zniesienia pańszczyzny. ROBOTNICY zadali poprawy warunków pracy NIEMCY I WŁOSI - zjednoczone państwa POLACY I WĘGRZY - niepodległość }₁ 1845 - 1847 r. - fala nieurodzaju (głód, drozyzna i wzrost przestępczości) 1848 r. - Wiosna Ludów ( rerrolucja powszechna). REWOLUCJA LUTOWA → CESARSTWO FRANCJI - • OD 1830. - monarchia lipcowa (nadzieja na poprawę sytuacji) Rządy LUDWIKA FILIPA bezrobocie i skandale finansone, kazdy chciał mieć wpływ na politykę państwa. . i zycia. - 1847 r. - zaczęło organizować legalne zebrania publiczne (bankiety). 22 luty - protest revolucja (król abdykował i opuścił kraj) 25 luty ~ 11 Republika, ogłoszona przez Rząd Tymczasowy Jego reformy: wystąpienia mobec monarchii lipcowej, powszechne Nyborcze, prano zgromadzeni CHCIELI Nolność zniesiono cenzure. > WARSZTATY NARODOWE FINANSOWE z budżetu państwa- walka z bezrobociem. KWIECIEŃ - Nybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego.( większość - burzuazja). Napięcia społeczne między robotnikami a mądem. Sojusz przecin monarchii załamał się. Rząd zlikwidował warsztaty nanodowe! CZERWIEC 1848 r. powstanie paryskiego proletariatu LISTOPAD 1848 - Zgromadzenie Konstytucyjne uchwaliło nows konstytucję. jednoizbowy parlament i prezydent) GRUDZIEŃ 1848 r. - Ludwik Napoleon Bonaparte prezydentem republiki.. Umniejszył prawa wyborcze Francuzow. 1851 r. - Bonaparte ogłasza się Napoleonem III, dokonał zamachu stanu i przejął rządy REWOLUCJA WIEDEŃSKA 13 MARCA 1848r. - Wiosna Ludów w Austri. DEMONSTRANCI (głównie studenci) zaządali od cesarza FERDYNANDA I HABSBURGA reform i xom abdykayi konserwatysty Klemensa Metternicha. Kanclerz został ODWOŁANY, a cesan zgodził...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

się na realizację Nysuniętych POSTULATÓW politycznych. FERDYNAND I ogłosił konstytucję (nolność prasy i zgromadzeń, trojpodział władzy). NIE Hyraził zgody na powszechne prawo wyborcze. PAŹDZIERNIK 1848 r. zbrojne stłumienie rewolucji węgierskiej. GRUDZIEŃ 1848r. na tronie zasiadí FRANCISZEK JÓZEF I POWSTANIE WĘGIERSKIE MARZEC 1848. -parlament regierski uchralić konstytucję, & podpisali CESARZ Austrii król Węgier FERDYNAND 1- ROZSZERZENIA praw politycznych domagali się m.in. Polacy, Czesi, Chomacy Węgrzy WRZESIEŃ - utworzenie Komitetu Obrony Narodowej na czele 2 LAJOSEM KOSSUTHEM. JÓZEF BEM - dorodził węgierskim wojskiem N SIEDMIOGRODZIE WIOSNA 1849 r. zdobycie stolicy Węgier i zlikwidowanie ich odrębności HEGRZY ogłosili detronizację Habsburgów i proklamowali niepodległość RZĄD poprosit o pomoc cara Rosji MIKOŁAJA 1. MAJ wkroczenie armii rosyjskiej. PAŹDZIERNIK 1849r.- upadek ostatnich punktów oporu. 1849 r. PRUSY I KRAJE NIEMIECKIE MARZEC 1848 №.- Nybuch buntu w Berlinie. FRYDERYK WILHELM IV obiecał poddanym zwołanie parlamentu, zniesienie cenzury. uchwalenie konstytugi i uwolnienie wiedniow politycznych. MAJ 1848v. zebranie w Berlinie Zgromadzenia Narodowego (2 posłami chłopskimi). JESIEŃ 1848. listopad) - król wycofuje się 2 ustępstre, otoczył Berlin i zlikwidował opór o buntowników. Parlament został rowiącany, a król nadał Prusom konstytucję (równość robec prana, religijna, rolność słona). 1848 1849 v. - armia pruska stłumiła walki w Saksonin, Banari i Badenii. MARZEC 1849. Zgromadzenie Narodone we Frankfurcie (parlament frankfurcki) Ogłosito konstytucję, (Niemcy państrem federalnym, z dini zbowym parlamentem i cesarzem). NIE POHODZENIE MARZEC 1848 N. LIPIEC 1848 №. - bitwa pod Custoza D MARZEC 1849 v.- bitwa pod Novara LUTY 1849 №.- veralucja w Państrie Kościelnyml porstanie Republiki Rzymskiej). GIUSEPPE MAZZINI - stanął na czele republiki Papiez PIUS IX szybko powrócił do władzy. ( upadek rewolucji). WŁOCHY - w Mediolanie i w Wenecji wybuchto antyaustriackie powstanie i Włochy chciały odzyskać niepodległość). ● SKUTKI WIOSNY LUDOW • rozszerzenie swobod politycznych równość wobec prawa, prawa wyborcze ● • Wegry stały się prominga Austrü. ● KLĘSKA WŁOCH Austriacy przywrócili dawny porządek we Włoszech. Pruski monarcha n 1850 №. zmienił konstytucję przyznającą swobody obywatelskie. Wiosna Ludów zachwiała monarchia austriacką i władke stały się skłonne do ustępstr.

Historia /

Wiosna Ludów

user profile picture

Olencja❤️

11 Followers

 GENEZA WIOSNY LUDÓW
Zrolennicy reform politycznych postulowali rozszerzenie praw obywatelskich,
takich jak PRAWA WYBORCZE, które dotąd przy

Otwórz

System wiedeński w Europie 5. Wiosna Ludów

Podobne notatki
Know Wiosna ludów - notatka szczegółowa  thumbnail

256

2965

Wiosna ludów - notatka szczegółowa

Mam nadzieję że trochę pomogę

Know II Rzeczpospolita thumbnail

24

290

II Rzeczpospolita

Na podstawie Poznać przeszłość 3 wyd. Nowa Era

Know rewolucje w Rosji w 1917 thumbnail

57

828

rewolucje w Rosji w 1917

notatka z historii

Know Słowianie i ich pierwsze państwa thumbnail

6

296

Słowianie i ich pierwsze państwa

notatka

Know Odrodzenie Rzeczypospolitej thumbnail

5

148

Odrodzenie Rzeczypospolitej

problemy młodego państwa, mała konstytucja, proces uzyskiwania niepodległości

Know KRYZYS DEMOKRACJI thumbnail

12

123

KRYZYS DEMOKRACJI

notatka zrobiona na podstawie tematu 2 z ksiazki Zrozumieć przeszłość 3

GENEZA WIOSNY LUDÓW Zrolennicy reform politycznych postulowali rozszerzenie praw obywatelskich, takich jak PRAWA WYBORCZE, które dotąd przysługiwały tylko najbogatszym. 19 WIOSNA LUDOW CHŁOPI dopominali się zniesienia pańszczyzny. ROBOTNICY zadali poprawy warunków pracy NIEMCY I WŁOSI - zjednoczone państwa POLACY I WĘGRZY - niepodległość }₁ 1845 - 1847 r. - fala nieurodzaju (głód, drozyzna i wzrost przestępczości) 1848 r. - Wiosna Ludów ( rerrolucja powszechna). REWOLUCJA LUTOWA → CESARSTWO FRANCJI - • OD 1830. - monarchia lipcowa (nadzieja na poprawę sytuacji) Rządy LUDWIKA FILIPA bezrobocie i skandale finansone, kazdy chciał mieć wpływ na politykę państwa. . i zycia. - 1847 r. - zaczęło organizować legalne zebrania publiczne (bankiety). 22 luty - protest revolucja (król abdykował i opuścił kraj) 25 luty ~ 11 Republika, ogłoszona przez Rząd Tymczasowy Jego reformy: wystąpienia mobec monarchii lipcowej, powszechne Nyborcze, prano zgromadzeni CHCIELI Nolność zniesiono cenzure. > WARSZTATY NARODOWE FINANSOWE z budżetu państwa- walka z bezrobociem. KWIECIEŃ - Nybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego.( większość - burzuazja). Napięcia społeczne między robotnikami a mądem. Sojusz przecin monarchii załamał się. Rząd zlikwidował warsztaty nanodowe! CZERWIEC 1848 r. powstanie paryskiego proletariatu LISTOPAD 1848 - Zgromadzenie Konstytucyjne uchwaliło nows konstytucję. jednoizbowy parlament i prezydent) GRUDZIEŃ 1848 r. - Ludwik Napoleon Bonaparte prezydentem republiki.. Umniejszył prawa wyborcze Francuzow. 1851 r. - Bonaparte ogłasza się Napoleonem III, dokonał zamachu stanu i przejął rządy REWOLUCJA WIEDEŃSKA 13 MARCA 1848r. - Wiosna Ludów w Austri. DEMONSTRANCI (głównie studenci) zaządali od cesarza FERDYNANDA I HABSBURGA reform i xom abdykayi konserwatysty Klemensa Metternicha. Kanclerz został ODWOŁANY, a cesan zgodził...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

się na realizację Nysuniętych POSTULATÓW politycznych. FERDYNAND I ogłosił konstytucję (nolność prasy i zgromadzeń, trojpodział władzy). NIE Hyraził zgody na powszechne prawo wyborcze. PAŹDZIERNIK 1848 r. zbrojne stłumienie rewolucji węgierskiej. GRUDZIEŃ 1848r. na tronie zasiadí FRANCISZEK JÓZEF I POWSTANIE WĘGIERSKIE MARZEC 1848. -parlament regierski uchralić konstytucję, & podpisali CESARZ Austrii król Węgier FERDYNAND 1- ROZSZERZENIA praw politycznych domagali się m.in. Polacy, Czesi, Chomacy Węgrzy WRZESIEŃ - utworzenie Komitetu Obrony Narodowej na czele 2 LAJOSEM KOSSUTHEM. JÓZEF BEM - dorodził węgierskim wojskiem N SIEDMIOGRODZIE WIOSNA 1849 r. zdobycie stolicy Węgier i zlikwidowanie ich odrębności HEGRZY ogłosili detronizację Habsburgów i proklamowali niepodległość RZĄD poprosit o pomoc cara Rosji MIKOŁAJA 1. MAJ wkroczenie armii rosyjskiej. PAŹDZIERNIK 1849r.- upadek ostatnich punktów oporu. 1849 r. PRUSY I KRAJE NIEMIECKIE MARZEC 1848 №.- Nybuch buntu w Berlinie. FRYDERYK WILHELM IV obiecał poddanym zwołanie parlamentu, zniesienie cenzury. uchwalenie konstytugi i uwolnienie wiedniow politycznych. MAJ 1848v. zebranie w Berlinie Zgromadzenia Narodowego (2 posłami chłopskimi). JESIEŃ 1848. listopad) - król wycofuje się 2 ustępstre, otoczył Berlin i zlikwidował opór o buntowników. Parlament został rowiącany, a król nadał Prusom konstytucję (równość robec prana, religijna, rolność słona). 1848 1849 v. - armia pruska stłumiła walki w Saksonin, Banari i Badenii. MARZEC 1849. Zgromadzenie Narodone we Frankfurcie (parlament frankfurcki) Ogłosito konstytucję, (Niemcy państrem federalnym, z dini zbowym parlamentem i cesarzem). NIE POHODZENIE MARZEC 1848 N. LIPIEC 1848 №. - bitwa pod Custoza D MARZEC 1849 v.- bitwa pod Novara LUTY 1849 №.- veralucja w Państrie Kościelnyml porstanie Republiki Rzymskiej). GIUSEPPE MAZZINI - stanął na czele republiki Papiez PIUS IX szybko powrócił do władzy. ( upadek rewolucji). WŁOCHY - w Mediolanie i w Wenecji wybuchto antyaustriackie powstanie i Włochy chciały odzyskać niepodległość). ● SKUTKI WIOSNY LUDOW • rozszerzenie swobod politycznych równość wobec prawa, prawa wyborcze ● • Wegry stały się prominga Austrü. ● KLĘSKA WŁOCH Austriacy przywrócili dawny porządek we Włoszech. Pruski monarcha n 1850 №. zmienił konstytucję przyznającą swobody obywatelskie. Wiosna Ludów zachwiała monarchia austriacką i władke stały się skłonne do ustępstr.