Historia /

Ziemie polskie w latach 1815–1848

Ziemie polskie w latach 1815–1848

 ziemie polskie w latach
1815-18248
postanowienia kongresu wiedeńskiego
Postanowienia kongresu wiedeńskiego w sprawie ziem polskich (1815r.)

Ziemie polskie w latach 1815–1848

user profile picture

notatki_e8

2901 Followers

10

Udostępnij

Zapisz

notatka

 

8/6

Notatka

ziemie polskie w latach 1815-18248 postanowienia kongresu wiedeńskiego Postanowienia kongresu wiedeńskiego w sprawie ziem polskich (1815r.) Zostało zlikwidowane Księstwo Warszawskie, którego ziemie rozdzieliły między siebie Austria, Rosja i Prusy: Prusy otrzymały departament bydgoski i poznański oraz miasta Gdańsk i Toruń. W Wielkopolsce utworzono Wielkie Państwo Poznańskie; • Austria otrzymała saliny w Wieliczce i obwód tarnopolski; • z reszty ziem Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie połączone unią personalną z Rosją - car rosyjski miał być królem Królestwa Polskiego; • utworzono Wolne Miasto Kraków, nad którym nadzór mieli rezydenci wszystkich trzech państw zaborczych; polscy poddani mieli otrzymać autonomię, ale jej zakres miał zależeć od panującego w danym kraju monarchy. Królestwo Polskie Powstanie Królestwa Polskiego: • Królestwo Polskie powstało na kongresie wiedeńskim, dlatego też często zwano je Królestwem Kongresowym. Rosji przypadła większa część Księstwa Warszawskiego. Pod względem administracyjnym Królestwo dzieliło się na 8 województw, którymi zarządzały komisje wojewódzkie (ciała kolegialne). Województwa dzieliły się na obwody. Ustrój Królestwa Polskiego: Ustrój Królestwa Polskiego określała konstytucja nadana przez cara Aleksandra I 27.11.1815 r. (podpisana tego dnia przez cara w Warszawie). Zasady konstytucji opracował książę Adam Czartoryski. Zabezpieczały one Królestwu osobny byt państwowy, prawa narodowe i wolnościowe. Była to tzw. konstytucja oktrojowana - nadana przez panującego. • Konstytucja nierozerwalnie łączyła Królestwo z Rosją gdyż każdy car rosyjski miał byd jednocześnie królem Polski. Tron miał byd więc dziedziczny w rodzie cara rosyjskiego (dynastia Romanowów), Konstytucja nadawała królowi uprzywilejowane stanowisko w państwie. Król: -...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

posiadał pełnię władzy wykonawczej; prowadził politykę zagraniczną państwa; - był zwierzchnikiem sił zbrojnych; - posiadał inicjatywę ustawodawczą; - miał prawo zwoływania i rozwiązywania sejmu; - miał prawo veta w stosunku do uchwał sejmu; - mianował wyższych urzędników jednak tylko spośród Polaków oświata na ziemiach polskich 1815-1848 a) w Królestwie Polskim - o rozwój oświaty dbał minister spraw religijnych i oświecenia publicznego Stanisław Kostka Potocki. Językiem obowiązkowym był język polski. • w 1816r. w Warszawie car utworzył uniwersytet; › prężnie rozwijały się szkoły podstawowe oraz średnie; wydawano polskie wydawnictwa i czasopisma. b) na ziemiach zabranych przez Rosję: rozwijał się Uniwersytet Wileński; bardzo duże znaczenie miało liceum w Krzemieńcu - miało rangę szkoły wyższej. c) w zaborze pruskim: nie było polskiego uniwersytetu; studenci studiowali w Berlinie lub we Wrocławiu; językiem obowiązującym w szkołach Wielkiego Księstwa Poznańskiego był język polski. a na pozostałych ziemiach język niemiecki. d) w Rzeczypospolitej Krakowski: ● funkcjonował Uniwersytet Jagielloński z wykładowym językiem polskim; rozwijało się prężnie polskie szkolnictwo. e) w Galicji: utworzono Uniwersytet Lwowski z łacińskim językiem wykładowym, wkrótce zastąpionym językiem niemieckim; • w szkołach podstawowych i średnich obowiązywał język niemiecki.

Historia /

Ziemie polskie w latach 1815–1848

user profile picture

notatki_e8

2901 Followers

 ziemie polskie w latach
1815-18248
postanowienia kongresu wiedeńskiego
Postanowienia kongresu wiedeńskiego w sprawie ziem polskich (1815r.)

Otwórz

notatka

Podobne notatki
Know Kongres wiedeński  thumbnail

948

8917

Kongres wiedeński

Notatk historia

Know Wolne Miast Kraków thumbnail

2

34

Wolne Miast Kraków

Rozległa prezentacja na temat WMK

Know kongres wiedeński i postanowienia dot. Polski si thumbnail

138

2069

kongres wiedeński i postanowienia dot. Polski si

Notatka

Know Reformy stanisławowskie (WSiP kl 6) thumbnail

11

95

Reformy stanisławowskie (WSiP kl 6)

Komisja Edukacji Narodowej ministerstwo oświaty Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych programy nauczania nowoczesne podręczniki reforma szkolnictwa Rada Nieustająca departamenty ministerstwa Hugo Kołłątaj pańszczyzna czynsz styl klasycystyczny obiady

Know System wiedeński na ziemiach polskich - szczegółowa notatka  thumbnail

194

2329

System wiedeński na ziemiach polskich - szczegółowa notatka

Mam nadzieje że pomogłam

Know Czasy Gomułki (1956-1970) thumbnail

132

2058

Czasy Gomułki (1956-1970)

Notatka

ziemie polskie w latach 1815-18248 postanowienia kongresu wiedeńskiego Postanowienia kongresu wiedeńskiego w sprawie ziem polskich (1815r.) Zostało zlikwidowane Księstwo Warszawskie, którego ziemie rozdzieliły między siebie Austria, Rosja i Prusy: Prusy otrzymały departament bydgoski i poznański oraz miasta Gdańsk i Toruń. W Wielkopolsce utworzono Wielkie Państwo Poznańskie; • Austria otrzymała saliny w Wieliczce i obwód tarnopolski; • z reszty ziem Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie połączone unią personalną z Rosją - car rosyjski miał być królem Królestwa Polskiego; • utworzono Wolne Miasto Kraków, nad którym nadzór mieli rezydenci wszystkich trzech państw zaborczych; polscy poddani mieli otrzymać autonomię, ale jej zakres miał zależeć od panującego w danym kraju monarchy. Królestwo Polskie Powstanie Królestwa Polskiego: • Królestwo Polskie powstało na kongresie wiedeńskim, dlatego też często zwano je Królestwem Kongresowym. Rosji przypadła większa część Księstwa Warszawskiego. Pod względem administracyjnym Królestwo dzieliło się na 8 województw, którymi zarządzały komisje wojewódzkie (ciała kolegialne). Województwa dzieliły się na obwody. Ustrój Królestwa Polskiego: Ustrój Królestwa Polskiego określała konstytucja nadana przez cara Aleksandra I 27.11.1815 r. (podpisana tego dnia przez cara w Warszawie). Zasady konstytucji opracował książę Adam Czartoryski. Zabezpieczały one Królestwu osobny byt państwowy, prawa narodowe i wolnościowe. Była to tzw. konstytucja oktrojowana - nadana przez panującego. • Konstytucja nierozerwalnie łączyła Królestwo z Rosją gdyż każdy car rosyjski miał byd jednocześnie królem Polski. Tron miał byd więc dziedziczny w rodzie cara rosyjskiego (dynastia Romanowów), Konstytucja nadawała królowi uprzywilejowane stanowisko w państwie. Król: -...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

posiadał pełnię władzy wykonawczej; prowadził politykę zagraniczną państwa; - był zwierzchnikiem sił zbrojnych; - posiadał inicjatywę ustawodawczą; - miał prawo zwoływania i rozwiązywania sejmu; - miał prawo veta w stosunku do uchwał sejmu; - mianował wyższych urzędników jednak tylko spośród Polaków oświata na ziemiach polskich 1815-1848 a) w Królestwie Polskim - o rozwój oświaty dbał minister spraw religijnych i oświecenia publicznego Stanisław Kostka Potocki. Językiem obowiązkowym był język polski. • w 1816r. w Warszawie car utworzył uniwersytet; › prężnie rozwijały się szkoły podstawowe oraz średnie; wydawano polskie wydawnictwa i czasopisma. b) na ziemiach zabranych przez Rosję: rozwijał się Uniwersytet Wileński; bardzo duże znaczenie miało liceum w Krzemieńcu - miało rangę szkoły wyższej. c) w zaborze pruskim: nie było polskiego uniwersytetu; studenci studiowali w Berlinie lub we Wrocławiu; językiem obowiązującym w szkołach Wielkiego Księstwa Poznańskiego był język polski. a na pozostałych ziemiach język niemiecki. d) w Rzeczypospolitej Krakowski: ● funkcjonował Uniwersytet Jagielloński z wykładowym językiem polskim; rozwijało się prężnie polskie szkolnictwo. e) w Galicji: utworzono Uniwersytet Lwowski z łacińskim językiem wykładowym, wkrótce zastąpionym językiem niemieckim; • w szkołach podstawowych i średnich obowiązywał język niemiecki.