Historia /

Ziemie polskie w latach 1943-1944

Ziemie polskie w latach 1943-1944

 Ziemie polskiew latach 1943-1944
W styczniu 1942 r. z poparciem Stalina rozpoczęła działalność Polska Partia Robotnicza
(PPR), która stawia

Ziemie polskie w latach 1943-1944

user profile picture

Julia

10 Followers

22

Udostępnij

Zapisz

Notatka na temat najważniejszych informacji na temat "Ziemie polskie w latach 1943-1944" * Jeśli potrzebujecie notatniki na konkretny temat, śmiało pisać chętnie pomogę :>

 

8

Notatka

Ziemie polskiew latach 1943-1944 W styczniu 1942 r. z poparciem Stalina rozpoczęła działalność Polska Partia Robotnicza (PPR), która stawiała sobie za cel nie tylko walkę z okupantem, lecz także zdobycie władzy w Polsce przez komunistów. Jej zbrojnym ramieniem była Gwardia Ludowa, przekształcona później w Armię Ludową. Przywódcy PPR w noc sylwestrową 1943/1944 powołali Krajową Radę Narodową (KRN) z Bolesławem Bierutem na czele. Po zerwaniu stosunków dyplomatycznych ZSRS z rządem polskim na uchodźstwie Stalin zgodził się na zorganizowanie wojska polskiego u boku Armii Czerwonej. Zajęli się tym komuniści ze Związku Patriotów Polskich. 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, dowodzona przez generała Zygmunta Berlinga, powstała w Sielcach nad Oką. Zgłosiło się do niej wielu Polaków przetrzymywanych w sowieckich łagrach. Dywizja przeszła chrzest bojowy w bitwie pod Lenino w październiku 1943 r. W części Polski zajętej przez Armię Czerwoną rozpoczął działalność zależny od Stalina Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Razem z KRN stanowił komunistyczny ośrodek władzy, konkurencyjny wobec legalnego rządu RP w Londynie. 22 lipca 1944 r. PKWN wydał manifest, w którym zapowiedział nacjonalizację przemysłu i reformę rolną, ponadto rozbudował administrację i z pomocą wojsk sowieckich szybko rozbudował aparat represji skierowany przeciwko działaczom podziemia i żołnierzom AK. PKWN przekształcił się w Rząd Tymczasowy Przywódcy wielkiej trójki podczas konferencji w Jałcie zdecydowali o utworzeniu w Polsce Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN) na bazie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wspieranego przez Stalina komunistycznego Rządu Tymczasowego. rzeź Woli - niemieckie mordy masowe na ludności cywilnej warszawskiej dzielnicy Woli w czasie powstania warszawskiego

Historia /

Ziemie polskie w latach 1943-1944

user profile picture

Julia

10 Followers

 Ziemie polskiew latach 1943-1944
W styczniu 1942 r. z poparciem Stalina rozpoczęła działalność Polska Partia Robotnicza
(PPR), która stawia

Otwórz

Notatka na temat najważniejszych informacji na temat "Ziemie polskie w latach 1943-1944" * Jeśli potrzebujecie notatniki na konkretny temat, śmiało pisać chętnie pomogę :>

Podobne notatki

Know ustanowienie władzy komunistycznej w Polsce thumbnail

133

ustanowienie władzy komunistycznej w Polsce

notatka

Know Sytuacja Polski w latach 1942-1943 thumbnail

8

Sytuacja Polski w latach 1942-1943

historia, sytuacje Polaków w latach 1942-1943. m.in ZBRODNIA WOŁYŃSKA

Know Powstanie Warszawskie  thumbnail

44

Powstanie Warszawskie

Notatka o Powstaniu Warszawskim

Know Polskie władze na uchodźstwie thumbnail

21

Polskie władze na uchodźstwie

Poznać przeszłość 4 dział 2 temat 2 układ Sikorski-Majski, Katastrofa Giblartarska, Polska Partia Robotnicza

Know Powstanie warszawskie i rok 1945. thumbnail

120

Powstanie warszawskie i rok 1945.

Powstanie warszawskie i rok 1945.

Know rząd londyński i polskie państwo podziemne thumbnail

4

rząd londyński i polskie państwo podziemne

historia klasa 8 rząd londyński i polskie państwo podziemne

Ziemie polskiew latach 1943-1944 W styczniu 1942 r. z poparciem Stalina rozpoczęła działalność Polska Partia Robotnicza (PPR), która stawiała sobie za cel nie tylko walkę z okupantem, lecz także zdobycie władzy w Polsce przez komunistów. Jej zbrojnym ramieniem była Gwardia Ludowa, przekształcona później w Armię Ludową. Przywódcy PPR w noc sylwestrową 1943/1944 powołali Krajową Radę Narodową (KRN) z Bolesławem Bierutem na czele. Po zerwaniu stosunków dyplomatycznych ZSRS z rządem polskim na uchodźstwie Stalin zgodził się na zorganizowanie wojska polskiego u boku Armii Czerwonej. Zajęli się tym komuniści ze Związku Patriotów Polskich. 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, dowodzona przez generała Zygmunta Berlinga, powstała w Sielcach nad Oką. Zgłosiło się do niej wielu Polaków przetrzymywanych w sowieckich łagrach. Dywizja przeszła chrzest bojowy w bitwie pod Lenino w październiku 1943 r. W części Polski zajętej przez Armię Czerwoną rozpoczął działalność zależny od Stalina Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Razem z KRN stanowił komunistyczny ośrodek władzy, konkurencyjny wobec legalnego rządu RP w Londynie. 22 lipca 1944 r. PKWN wydał manifest, w którym zapowiedział nacjonalizację przemysłu i reformę rolną, ponadto rozbudował administrację i z pomocą wojsk sowieckich szybko rozbudował aparat represji skierowany przeciwko działaczom podziemia i żołnierzom AK. PKWN przekształcił się w Rząd Tymczasowy Przywódcy wielkiej trójki podczas konferencji w Jałcie zdecydowali o utworzeniu w Polsce Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN) na bazie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

wspieranego przez Stalina komunistycznego Rządu Tymczasowego. rzeź Woli - niemieckie mordy masowe na ludności cywilnej warszawskiej dzielnicy Woli w czasie powstania warszawskiego