Historia /

Zjednoczenie Niemiec (NE 3)

Zjednoczenie Niemiec (NE 3)

 Zjednoczenie Niemiec
W roku 1806 upadła Rzesza Niemiecka.
W latach 1806-1815 istniał Związek Reński (pod
przewodnictwem Napoleona).
Od 1815

Zjednoczenie Niemiec (NE 3)

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1114 Followers

Udostępnij

Zapisz

102

 

4/3/7

Notatka

Zjednoczenie Niemiec, koncepcja Małych Niemiec, Wielkich Niemiec, Habsburgowie, Hohenzollernowie, Austria, Prusy, Francja, Dania, Szlezwik, Holsztyn, bitwa pod Sadową, bitwa pod Sedanem, Komuna Paryska, Otto von Bismarck, Wilhelm I Hohenzollern, Napoleon

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Zjednoczenie Niemiec W roku 1806 upadła Rzesza Niemiecka. W latach 1806-1815 istniał Związek Reński (pod przewodnictwem Napoleona). Od 1815 r. istniał Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii. Powstały dwie koncepcje zjednoczenia Niemiec: - idea Małych Niemiec - zjednoczenie państw niemieckich pod wodzą Prus, bez Austrii, - idea Wielkich Niemiec – zjednoczenie pod wodzą Austrii, z dominującą rolą dynastii Habsburgów. W przeciwieństwie do Austrii, Prusy zyskiwały na znaczeniu dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarczemu. W 1834 r., pod przewodnictwem Prus, powstał Niemiecki Związek Celny - 18 państw niemieckich, bez Austrii. Zlikwidowano bariery celne. Rozwinął się handel wewnętrzny. Był to ważny krok na drodze gospodarczego jednoczenia państw niemieckich pod wodzą Prus. W 1861 królem Prus został Wilhelm I Hohenzollern. W 1862 kanclerzem Prus został Otto von Bismarck. Obaj dążyli do zjednoczenia państw niemieckich pod przewodnictwem Prus. Szefem sztabu armii pruskiej był Helmuth von Moltke. Bezkompromisowy (militarny) sposób jednoczenia jakim kierowały się Prusy nazywamy jednoczeniem „krwią i żelazem”. Rola Austrii słabła. W 1857r. po przegranej wojnie z Sardynią i Francją utraciła Lombardię. Wojny toczone przez Prusy na drodze do zjednoczenia. - wojna z Danią 1864 r., wojna z Austrią 1866 r., - wojna z Francją 1870-71. - Wojna z Danią 1864 Sojusznikiem Prus w wojnie z Danią była Austria. Oficjalnym powodem było odebranie Danii ziem zamieszkiwanych przez Niemców. Nieoficjalnym przećwiczenie armii pruskiej i osłabienie międzynarodowej pozycji Austrii. Wojna zakończyła się przegraną Danii. Prusy zajęły Szlezwik a Austria - Holsztyn. Wojna z Austrią 1866 Austria (z Wirtembergią i Saksonią)...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wystąpiła przeciwko Prusom (z większością państw niemieckich i Włochami). Prusy zwyciężyły w decydującej bitwie pod Sadową (3 lipca 1866). Pokój podpisano w Pradze. Prusy otrzymały Holsztyn. Włochy - Wenecję. Cesarz Austrii Franciszek Józef I zgodził się na likwidację Związku Niemieckiego. W 1867 r. powstał Związek Północnoniemiecki pod przewodnictwem Prus. Obejmował 19 państw. Bez katolickich państw z południa (z którymi wchodził w unię celną) i bez Austrii. Powstanie Austro-Węgier. Po klęsce w wojnie z Prusami, rola Austrii i dynastii Habsburgów jeszcze bardziej osłabła. Dodatkowo narody zamieszkujące cesarstwo domagały się autonomii. W 1867 r. władze Austrii zgodziły się na niezależność Węgier. Powstało Królestwo Węgierskie. Królem Węgier był Cesarz Austrii. Wspólne były: armia, skarb i polityka zagraniczna. Instytucje w monarchii austro-węgierskiej nazywano cesarsko-królewskimi (C-K). Wojna z Francją 1870-71 Cesarz Francuzów Napoleon III uważał się za protektora katolickich krajów południowoniemieckich, nie chciał by Prusy przejęły nad nimi kontrolę. Pretekstem do wojny stała się depesza emska fragment poufnego dokumentu celowo sformułowanego tak by obrazić Napoleona III, opublikowany w prasie na polecenie Bismarcka. W 1870 r Francja wypowiedziała wojnę Prusom. Armia pruska wcześnie zyskała przewagę dzięki szybkiej mobilizacji i przetransportowaniu koleją wojsk na front. Kluczową bitwę stoczono pod twierdzą Sedan (wrzesień 1870). Zwyciężyła armia pruska. Do niewoli dostał się Napoleon III. Sytuacja we Francji Parlament francuski ogłosił detronizację cesarza i wprowadził republikę. Nowy rząd Thiersa podpisał upokarzające wstępne warunki pokoju z Niemcami. W Paryżu wybuchła rewolucja robotnicza. Powstał rząd zwany Komuną Paryską. Ogłosił zmiany społeczne (bezpłatną edukację, równouprawnienie kobiet). Rządy Komuny Paryskiej zostały obalone, ale Francja została republiką. 18 stycznia 1871 r Niemcy (w okupowanym Wersalu) ogłosili powstanie II Rzeszy Niemieckiej / Cesarstwa Niemieckiego. Cesarzem został Wilhelm I Hohenzollern. Pokój francusko-pruski podpisano 10 maja 1871 r. Francja utraciła Alzację i Lotaryngię i musiała zapłacić Niemcom ogromne reparacje wojenne. MZ Learning Notatka stworzona na podstawie podręcznika „Poznać przeszłość 3” wydawnictwa Nowa Era, wydanie 2021 r.

Historia /

Zjednoczenie Niemiec (NE 3)

Zjednoczenie Niemiec (NE 3)

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1114 Followers
 

4/3/7

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Zjednoczenie Niemiec
W roku 1806 upadła Rzesza Niemiecka.
W latach 1806-1815 istniał Związek Reński (pod
przewodnictwem Napoleona).
Od 1815

Otwórz aplikację

Zjednoczenie Niemiec, koncepcja Małych Niemiec, Wielkich Niemiec, Habsburgowie, Hohenzollernowie, Austria, Prusy, Francja, Dania, Szlezwik, Holsztyn, bitwa pod Sadową, bitwa pod Sedanem, Komuna Paryska, Otto von Bismarck, Wilhelm I Hohenzollern, Napoleon

Podobne notatki

user profile picture

7

Zjednoczenie Niemiec

Know Zjednoczenie Niemiec thumbnail

76

 

3

user profile picture

6

Wojna krymska i zjednoczenie Włoch

Know Wojna krymska i zjednoczenie Włoch thumbnail

146

 

3

user profile picture

1

ZJEDNOCZENIE WŁOCH I NIEMIEC -

Know ZJEDNOCZENIE WŁOCH I NIEMIEC -  thumbnail

196

 

7

user profile picture

5

Zjednoczenie Włoch i Niemiec (NE 7)

Know Zjednoczenie Włoch i Niemiec (NE 7) thumbnail

193

 

8/3/7

Zjednoczenie Niemiec W roku 1806 upadła Rzesza Niemiecka. W latach 1806-1815 istniał Związek Reński (pod przewodnictwem Napoleona). Od 1815 r. istniał Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii. Powstały dwie koncepcje zjednoczenia Niemiec: - idea Małych Niemiec - zjednoczenie państw niemieckich pod wodzą Prus, bez Austrii, - idea Wielkich Niemiec – zjednoczenie pod wodzą Austrii, z dominującą rolą dynastii Habsburgów. W przeciwieństwie do Austrii, Prusy zyskiwały na znaczeniu dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarczemu. W 1834 r., pod przewodnictwem Prus, powstał Niemiecki Związek Celny - 18 państw niemieckich, bez Austrii. Zlikwidowano bariery celne. Rozwinął się handel wewnętrzny. Był to ważny krok na drodze gospodarczego jednoczenia państw niemieckich pod wodzą Prus. W 1861 królem Prus został Wilhelm I Hohenzollern. W 1862 kanclerzem Prus został Otto von Bismarck. Obaj dążyli do zjednoczenia państw niemieckich pod przewodnictwem Prus. Szefem sztabu armii pruskiej był Helmuth von Moltke. Bezkompromisowy (militarny) sposób jednoczenia jakim kierowały się Prusy nazywamy jednoczeniem „krwią i żelazem”. Rola Austrii słabła. W 1857r. po przegranej wojnie z Sardynią i Francją utraciła Lombardię. Wojny toczone przez Prusy na drodze do zjednoczenia. - wojna z Danią 1864 r., wojna z Austrią 1866 r., - wojna z Francją 1870-71. - Wojna z Danią 1864 Sojusznikiem Prus w wojnie z Danią była Austria. Oficjalnym powodem było odebranie Danii ziem zamieszkiwanych przez Niemców. Nieoficjalnym przećwiczenie armii pruskiej i osłabienie międzynarodowej pozycji Austrii. Wojna zakończyła się przegraną Danii. Prusy zajęły Szlezwik a Austria - Holsztyn. Wojna z Austrią 1866 Austria (z Wirtembergią i Saksonią)...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

wystąpiła przeciwko Prusom (z większością państw niemieckich i Włochami). Prusy zwyciężyły w decydującej bitwie pod Sadową (3 lipca 1866). Pokój podpisano w Pradze. Prusy otrzymały Holsztyn. Włochy - Wenecję. Cesarz Austrii Franciszek Józef I zgodził się na likwidację Związku Niemieckiego. W 1867 r. powstał Związek Północnoniemiecki pod przewodnictwem Prus. Obejmował 19 państw. Bez katolickich państw z południa (z którymi wchodził w unię celną) i bez Austrii. Powstanie Austro-Węgier. Po klęsce w wojnie z Prusami, rola Austrii i dynastii Habsburgów jeszcze bardziej osłabła. Dodatkowo narody zamieszkujące cesarstwo domagały się autonomii. W 1867 r. władze Austrii zgodziły się na niezależność Węgier. Powstało Królestwo Węgierskie. Królem Węgier był Cesarz Austrii. Wspólne były: armia, skarb i polityka zagraniczna. Instytucje w monarchii austro-węgierskiej nazywano cesarsko-królewskimi (C-K). Wojna z Francją 1870-71 Cesarz Francuzów Napoleon III uważał się za protektora katolickich krajów południowoniemieckich, nie chciał by Prusy przejęły nad nimi kontrolę. Pretekstem do wojny stała się depesza emska fragment poufnego dokumentu celowo sformułowanego tak by obrazić Napoleona III, opublikowany w prasie na polecenie Bismarcka. W 1870 r Francja wypowiedziała wojnę Prusom. Armia pruska wcześnie zyskała przewagę dzięki szybkiej mobilizacji i przetransportowaniu koleją wojsk na front. Kluczową bitwę stoczono pod twierdzą Sedan (wrzesień 1870). Zwyciężyła armia pruska. Do niewoli dostał się Napoleon III. Sytuacja we Francji Parlament francuski ogłosił detronizację cesarza i wprowadził republikę. Nowy rząd Thiersa podpisał upokarzające wstępne warunki pokoju z Niemcami. W Paryżu wybuchła rewolucja robotnicza. Powstał rząd zwany Komuną Paryską. Ogłosił zmiany społeczne (bezpłatną edukację, równouprawnienie kobiet). Rządy Komuny Paryskiej zostały obalone, ale Francja została republiką. 18 stycznia 1871 r Niemcy (w okupowanym Wersalu) ogłosili powstanie II Rzeszy Niemieckiej / Cesarstwa Niemieckiego. Cesarzem został Wilhelm I Hohenzollern. Pokój francusko-pruski podpisano 10 maja 1871 r. Francja utraciła Alzację i Lotaryngię i musiała zapłacić Niemcom ogromne reparacje wojenne. MZ Learning Notatka stworzona na podstawie podręcznika „Poznać przeszłość 3” wydawnictwa Nowa Era, wydanie 2021 r.