Nauka

Nauka

Spółka

Zjednoczenie Niemiec (NE 3)

181

Udostępnij

Zapisz

Zjednoczenie Niemiec
W roku 1806 upadła Rzesza Niemiecka.
W latach 1806-1815 istniał Związek Reński (pod
przewodnictwem Napoleona).
Od 1815
Zjednoczenie Niemiec
W roku 1806 upadła Rzesza Niemiecka.
W latach 1806-1815 istniał Związek Reński (pod
przewodnictwem Napoleona).
Od 1815
Zjednoczenie Niemiec
W roku 1806 upadła Rzesza Niemiecka.
W latach 1806-1815 istniał Związek Reński (pod
przewodnictwem Napoleona).
Od 1815
Zjednoczenie Niemiec
W roku 1806 upadła Rzesza Niemiecka.
W latach 1806-1815 istniał Związek Reński (pod
przewodnictwem Napoleona).
Od 1815

Podobne notatki

Know Zjednoczenie Włoch i Niemiec (NE 7) thumbnail

616

Zjednoczenie Włoch i Niemiec (NE 7)

Zjednoczenie Włoch, bitwy pod Magentą i Solferino, wyprawa „tysiąca czerwonych koszul”, Otto von Bismarck, Rzym, Giuseppe Garibaldi, Wiktor Emanuel II, Camillo Cavour, Królestwo Sardynii (Piemont), Niemiecki Związek Celny, Wilhelm I Hohenzollern, Prusy

Know Zjednoczenie Włoch i niemiec thumbnail

0

Zjednoczenie Włoch i niemiec

;)

Know Zjednoczenie Niemiec thumbnail

137

Zjednoczenie Niemiec

Związek Niemiecki, Związek Celny , Wilhelm I, Otto von Bismarck, Żelazny Kanclerz, Szlezwik i Holsztyn, Bitwa pod Sadową, Bitwa pod Sedanem, Alzacja i Lotaryngia, Cesarstwo Niemieckie, Wersal

Know ZJEDNOCZENIE WŁOCH I NIEMIEC -  thumbnail

631

ZJEDNOCZENIE WŁOCH I NIEMIEC -

Notatka robiona na podstawie podr. GWO dla klasy 7.

Know Kongres wiedeński  thumbnail

0

Kongres wiedeński

Kongres

Know Wojna trzydziestoletnia thumbnail

0

Wojna trzydziestoletnia

Przyczyny, przebieg konfliktu

Zjednoczenie Niemiec W roku 1806 upadła Rzesza Niemiecka. W latach 1806-1815 istniał Związek Reński (pod przewodnictwem Napoleona). Od 1815 r. istniał Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii. Powstały dwie koncepcje zjednoczenia Niemiec: - idea Małych Niemiec – zjednoczenie państw niemieckich pod wodzą Prus, bez Austrii, - idea Wielkich Niemiec - zjednoczenie pod wodzą Austrii, z dominującą rolą dynastii Habsburgów. W przeciwieństwie do Austrii, Prusy zyskiwały na znaczeniu dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarczemu. W 1834 r., pod przewodnictwem Prus, powstał Niemiecki Związek Celny – 18 państw niemieckich, bez Austrii. Zlikwidowano bariery celne. Rozwinął się handel wewnętrzny. Był to ważny krok na drodze gospodarczego jednoczenia państw niemieckich pod wodzą Prus. W 1861 królem Prus został Wilhelm I Hohenzollern. W 1862 kanclerzem Prus został Otto von Bismarck. Obaj dążyli do zjednoczenia państw niemieckich pod przewodnictwem Prus. Szefem sztabu armii pruskiej był Helmuth von Moltke. Bezkompromisowy (militarny) sposób jednoczenia jakim kierowały się Prusy nazywamy jednoczeniem „krwią i żelazem”. Rola Austrii słabła. W 1859 r. po przegranej wojnie z Sardynią i Francją utraciła Lombardię. Wojny toczone przez Prusy na drodze do zjednoczenia. - wojna z Danią 1864 r., - wojna z Austrią 1866 r., - wojna z Francją 1870-71. Wojna z Danią 1864 Sojusznikiem Prus w wojnie z Danią była Austria. Oficjalnym powodem było odebranie Danii ziem zamieszkiwanych przez Niemców. Nieoficjalnym - przećwiczenie armii pruskiej i osłabienie - międzynarodowej pozycji Austrii. Wojna zakończyła się przegraną Danii. Prusy zajęły Szlezwik a Austria – Holsztyn. Wojna z Austrią 1866 Austria (z Wirtembergią...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

i Saksonią) wystąpiła przeciwko Prusom (z większością państw niemieckich i Włochami). Prusy zwyciężyły w decydującej bitwie pod Sadową (3 lipca 1866). Pokój podpisano w Pradze. Prusy otrzymały Holsztyn. Włochy Wenecję. Cesarz Austrii Franciszek Józef I zgodził się na likwidację Związku Niemieckiego. W 1867 r. powstał Związek Północnoniemiecki pod przewodnictwem Prus. Obejmował 19 państw. Bez katolickich państw z południa (z którymi wchodził w unię celną) i bez Austrii. Powstanie Austro-Węgier. Po klęsce w wojnie z Prusami, rola Austrii i dynastii Habsburgów jeszcze bardziej osłabła. Dodatkowo narody zamieszkujące cesarstwo domagały się autonomii. W 1867 r. władze Austrii zgodziły się na niezależność Węgier. Powstało Królestwo Węgierskie. Królem Węgier był Cesarz Austrii. Wspólne były: armia, skarb i polityka zagraniczna. Instytucje w monarchii austro-węgierskiej nazywano cesarsko-królewskimi (C-K). Wojna z Francją 1870-71 Cesarz Francuzów Napoleon III uważał się za protektora katolickich krajów południowoniemieckich, nie chciał by Prusy przejęły nad nimi kontrolę. Pretekstem do wojny stała się depesza emska – fragment poufnego dokumentu celowo sformułowanego tak by obrazić Napoleona III, opublikowany w prasie na polecenie Bismarcka. W 1870 r Francja wypowiedziała wojnę Prusom. Armia pruska wcześnie zyskała przewagę dzięki szybkiej mobilizacji i przetransportowaniu koleją wojsk na front. Kluczową bitwę stoczono pod twierdzą Sedan (wrzesień 1870). Zwyciężyła armia pruska. Do niewoli dostał się Napoleon III. Sytuacja we Francji Parlament francuski ogłosił detronizację cesarza i wprowadził republikę. Nowy rząd Thiersa podpisał upokarzające wstępne warunki pokoju z Niemcami. W Paryżu wybuchła rewolucja robotnicza. Powstał rząd zwany Komuną Paryską. Ogłosił zmiany społeczne (bezpłatną edukację, równouprawnienie kobiet). Rządy Komuny Paryskiej zostały obalone, ale Francja została republiką. 18 stycznia 1871 r Niemcy (w okupowanym Wersalu) ogłosili powstanie II Rzeszy Niemieckiej / Cesarstwa Niemieckiego. Cesarzem został Wilhelm I Hohenzollern. Pokój francusko-pruski podpisano 10 maja 1871 r. Francja utraciła Alzację i Lotaryngię i musiała zapłacić Niemcom ogromne reparacje wojenne. MZ Learning Notatka stworzona na podstawie podręcznika „Poznać przeszłość 3" wydawnictwa Nowa Era, wydanie 2021 r.