Język polski /

20-LECIE MIĘDZYWOJENNE

20-LECIE MIĘDZYWOJENNE

 SKAMANDER
• Julian Tuwina
• Jan Lechon
Kazimien Wieżyński
●
↑
Grupy
literackie
DRUGA L
AWANGARDA
AWANGARDA
KRAKOWSKA
• Tadeusz Peiper
•Juli

20-LECIE MIĘDZYWOJENNE

user profile picture

Marlena Łokietek

1 Followers

34

Udostępnij

Zapisz

Mapa myśli

 

4

Mapy mysli

SKAMANDER • Julian Tuwina • Jan Lechon Kazimien Wieżyński ● ↑ Grupy literackie DRUGA L AWANGARDA AWANGARDA KRAKOWSKA • Tadeusz Peiper •Julian Przybo's Jalu kurek FUTURYŚCI . نشود OKRES JASNY lata 20. Motywy • MIASTO, NOWOCZESNOŚĆ "Do krytyków" J. Tuwim CODZIENNOŚĆ 11. Przy okrągłym stole" ]. Tuwim WITALIZM I MŁODOŚĆ ,,Do krytyków" J. Tuwim BUNT mirdzywojenne M1.11.1918 r. - wrzesień 1939 r. REWOLUCJA OBYCZAJOWA KULTURA MASOWA (popularna) TOTALITARYZM "Ferdydurke W. Gombrowicz REWOLUCJA, PODZIAŁY SPOŁECZNE "Przedwiośnie "S. Żeromski Literatura wielość konwencji stylistycznych różnorodność życia literackiego poszukiwanie nowych środków wyrazu bogactwo idei i tematów OKRES CIEMNY lata 30. Filozofia KATASTROFIZM PSYCHOANALIZA BEHAWIORYZM Sztuka KUBIZM ABSTRAKCJONIZM DADAIZM SURREALIZM EKSPRESJONIZM FUNKCJONIZM

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język polski /

20-LECIE MIĘDZYWOJENNE

user profile picture

Marlena Łokietek

1 Followers

 SKAMANDER
• Julian Tuwina
• Jan Lechon
Kazimien Wieżyński
●
↑
Grupy
literackie
DRUGA L
AWANGARDA
AWANGARDA
KRAKOWSKA
• Tadeusz Peiper
•Juli

Otwórz

Mapa myśli

Podobne notatki
Know Julian Tuwim  thumbnail

36

680

Julian Tuwim

.

Know Dwudziestolecie międzywojenne  thumbnail

29

633

Dwudziestolecie międzywojenne

.

Know XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE thumbnail

168

2126

XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE

Filozofia, kierunki w sztuce i literaturze, ramy czasowe epoki, ugrupowania poetyckie.

Know Dwudziestolecie międzywojenne  thumbnail

7

204

Dwudziestolecie międzywojenne

notatka o epoce - najważniejsze informacje

Know Oświecenie  thumbnail

2873

27945

Oświecenie

Oświecenie notatka z epoki

Know XX lecie międzywojenne  thumbnail

919

8965

XX lecie międzywojenne

XX lecie międzywojenne notatka z epoki

SKAMANDER • Julian Tuwina • Jan Lechon Kazimien Wieżyński ● ↑ Grupy literackie DRUGA L AWANGARDA AWANGARDA KRAKOWSKA • Tadeusz Peiper •Julian Przybo's Jalu kurek FUTURYŚCI . نشود OKRES JASNY lata 20. Motywy • MIASTO, NOWOCZESNOŚĆ "Do krytyków" J. Tuwim CODZIENNOŚĆ 11. Przy okrągłym stole" ]. Tuwim WITALIZM I MŁODOŚĆ ,,Do krytyków" J. Tuwim BUNT mirdzywojenne M1.11.1918 r. - wrzesień 1939 r. REWOLUCJA OBYCZAJOWA KULTURA MASOWA (popularna) TOTALITARYZM "Ferdydurke W. Gombrowicz REWOLUCJA, PODZIAŁY SPOŁECZNE "Przedwiośnie "S. Żeromski Literatura wielość konwencji stylistycznych różnorodność życia literackiego poszukiwanie nowych środków wyrazu bogactwo idei i tematów OKRES CIEMNY lata 30. Filozofia KATASTROFIZM PSYCHOANALIZA BEHAWIORYZM Sztuka KUBIZM ABSTRAKCJONIZM DADAIZM SURREALIZM EKSPRESJONIZM FUNKCJONIZM

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację