Język polski /

Barok - krótki opis epoki

Barok - krótki opis epoki

 BAROK
1. Czas trwania:
IIp. XVIw. (początek we Włoszech) -> Ip. XVIIIw. (Europa)
Ok. 1580r. (twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako poc

Barok - krótki opis epoki

user profile picture

Antoni M

0 Followers

Udostępnij

Zapisz

11

 

2

Notatka

Cześć, przesyłam krótką notatkę dotyczącą baroku jako epoki - uogólnione zagadnienia, lecz mam nadzieję, że posłuży do przygotowania na sprawdzian :) albo kartkówkę :))

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

BAROK 1. Czas trwania: IIp. XVIw. (początek we Włoszech) -> Ip. XVIIIw. (Europa) Ok. 1580r. (twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako początek) -> lata 30-ste XVIIIw. (Polska) 2. Kontrreformacja Działający w Baroku – Sobór w Trydencie (1545-1563) mający na celu powstrzymanie ekspansji nowych odłamów religijnych oraz wewnętrzna przemiana kościoła, w którą wchodziły takie wyzwania ja: ulepszenie edukacji (poprzez tworzenie seminariów duchowych), tworzenie nowych zakonów, opracowanie katechizmu zawierającego oficjalną naukę kościoła. Nasilenie się nietolerancji – wojny religijne i prześladowania. Święte Oficjum - organizacja mająca na celu monitorowanie innych odłamów religijnych. Indeks Ksiąg Zakazanych – działający do 1966 roku indeks z księgami zakazanymi (m. in. Znalazł się tam Mikołaj Kopernik) 3. Zakon Jezuitów Oręż w walce kościoła z innowiercami - przeprowadzenie zmian w sferze edukacji i kultury. - powstanie szkół, gdzie uczęszczali bogaci i biedni, a także innowiercy, którzy najczęściej się nawracali. Zaczęto też budować kościoły i zakładać teatry. 4. Sztuka: - Malarstwo - tematy mitologiczne, religijne: a) bogactwo kolorystyczne b) światłocień c) dynamizm Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) - Lekcja Anatomii doktora Tulpa Johannes Vermeer (1632 – 1675) – Dziewczyna z perłą, Mleczarka (nalewająca mleko) - Rzeźba: a) dynamizm postaci b) patos c) ekspresja Melchiore Caffa - Ekstaza św. Katarzyny Sieneńskiej Pierre Puget - Niepokalana Gian Lorenzo Bernini - śmierć bł. Ludwiki Albertoni, Apollo i Dafne - Architektura: a) monumentalizm (dążenie do tworzenia rzeczy o wielkich rozmiarach) b) bogate zdobnictwo 5. Filozofia - wewnętrzne...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

rozdarcie - przeciwności W filozofii XVII w. nastąpiło duże ożywienie. Studiowanie dzieł myślicieli poprzednich epok skutkowało formułowaniem teorii wzajemnie się wykluczających i pełnych wewnętrznych antynomii. Metody dociekania prawdy o świecie i człowieku z jednej strony odwoływały się do rozumu, z drugiej zaś – dostrzegając jego ograniczenia – sięgały do rozważań natury metafizycznej. W dużym stopniu przyczyniły się do tego: kryzys ideałów renesansowych, poczuci nietrwałości świata, rozwijający się ruch kontrreformacyjny oraz narastające konflikty religijne. Siedemnastowieczni myśliciele, chcąc objąć całość zagadnień filozoficznych, wykorzystywali różne metody dociekań, często ze sobą sprzecznych. Filozofowie: - Kartezjusz - Cogito ergo sum - Myślę, więc jestem, Rozprawa o Metodzie · Blaise Pascal - Myśli - Baruch Spinoza - more geometrico - Na wzór geometrii - Gottfried Wilhelm Leibniz - kontynuator racjonalizmu kartezjańskiego 6. Koncept Koncept - wizja/pomysł Poezja banalna – ważny jest pomysł, by napisać coś tak banalnego w dany sposób. Poezja ziemskich rozkoszy / Poezja barokowego konceptu: Do Trupa - Jan Andrzej Morsztyn - Sonet Włoski Niestatek - Jan Andrzej Morsztyn Na oczy królewny angielskiej - Daniel Naborowski Do Anny - Daniel Naborowski 7. Poezja metafizyczna: - kruchość życia - vanitas vanitatum Kto pisał: John Donne: Sonet VI Mikołaj Sęp Szarzyński: Sonet IV, Sonet V, Marność Daniel Naborowski: Krótkość Żywota, Cnota grunt wszystkiemu 8. POLSKA a) Literatura: - Mikołaj Sęp Szarzyński (ok. 1550 - 1581) - Daniel Naborowski (1573-1640) · Jan Andrzej Morsztyn (1621 – 1693) - Wacław Potocki (1621 – 1696) - Jan Chryzostom Pasek (ok. 1636 – 1701) - Józef Baka (ok. 1706 - 1780) Barokowo Poezja Metafizyczna: - Mikołaj Sęp Szarzyński - Daniel Naborowski Poezja księdza Józefa Baki: - grafomania - pisanie bezwartościowych utworów literackich przez osoby pozbawione talentu - Uwagi śmierci niechybnej oraz Uwagi rzeczy ostatecznych i złości grzechowej - utwór: Młodym uwaga - Temat śmierci - danse macabre - literatura średniowieczna Warto korzystać z życia, bo wszystko co się dzieje jest nieodwracalne i śmierć może nadejść w każdym momencie Poezja Barokowego Konceptu: Jan Andrzej Morsztyn - Daniel Naborowski Poezja Wacława Potockiego: - Krytyka szlachty sarmackiej: brak zainteresowania sprawami polskimi, życie w bogactwie, tworzenie nowych praw będących przychylnymi tylko dla szlachty. - Zbytki polskie - Nierządem Polska stoi - Transakcja wojny chocimskiej - Przebieg Bitwy Pod Chocimiem (1620-1621) – powstał w 1670 r. - epos składający się z 10 części. Przemowa hetmana Jana Karola Chodkiewicza. - negatywny opis Turków - zagrzanie Polaków do walki. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska: - pojawienie się makaronizmów (czyli wyrazów zapożyczonych z języków obcych) - pojawienie się latynizmów (wyrazów zapożyczonych z języka łacińskiego) - budowa zdań tak jak w łacinie - orzeczenie na końcu - pisane prozą, opisujące wydarzenia z przeszłości. - opisanie życia szlachty sarmackiej (kłótliwa, wielkie bogactwo) b) Sztuka/architektura: - - powstanie wielu kościołów - powstanie budowli na wzór francuski (np.: pałac w Wilanowie) c) Sarmatyzm: Szlachta uważa, że wywodzi się od ludu sarmackiego, czyli starożytnego ludu koczowniczo- pasterskiego o rodowodzie irańskim słynącego z doskonałego rzemiosła wojennego. Ptolemeusz umiejscowił lud sarmacki w pobliżu Wisły na terenach polskich, stąd przekonanie szlachty o jej sarmackim rodowodzie. RÓŻNE OBLICZA SARMATYZMU ZALETY Przywiązanie do wolności Poczucie dumy narodowej Miłość do ojczyzny Kultywowanie tradycji Przywiązanie do wiary ojców Odwaga, waleczność Gościnność Krasomówstwo pas żupan baczmagi WADY Samowola, anarchia Megalomania (przecenienie własnej wartości, wysokie mniemanie o sobie) Ksenofobia (niechęć, lęk i negatywne nastawienie do innych narodów) Życie ponad stan, pijaństwo, wystawne uroczystości Zaściankowość, konserwatyzm, sprzeciwianie się postępowi i rozwojowi oświaty Nietolerancja wobec innych wyznawców religii Awanturnictwo, kłótliwość Gadulstwo kołpak kontusz karabela spodnie

Język polski /

Barok - krótki opis epoki

user profile picture

Antoni M  

Obserwuj

0 Followers

 BAROK
1. Czas trwania:
IIp. XVIw. (początek we Włoszech) -> Ip. XVIIIw. (Europa)
Ok. 1580r. (twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako poc

Otwórz aplikację

Cześć, przesyłam krótką notatkę dotyczącą baroku jako epoki - uogólnione zagadnienia, lecz mam nadzieję, że posłuży do przygotowania na sprawdzian :) albo kartkówkę :))

Podobne notatki

user profile picture

Barok

Know Barok  thumbnail

2242

 

1/2/3

user profile picture

2

Notatki z baroku

Know Notatki z baroku thumbnail

10

 

2

user profile picture

2

Sonety - Mikołaj Sęp Szarzyński

Know Sonety - Mikołaj Sęp Szarzyński  thumbnail

6

 

1/2/3

user profile picture

4

barok

Know barok thumbnail

52

 

1/2/3

BAROK 1. Czas trwania: IIp. XVIw. (początek we Włoszech) -> Ip. XVIIIw. (Europa) Ok. 1580r. (twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako początek) -> lata 30-ste XVIIIw. (Polska) 2. Kontrreformacja Działający w Baroku – Sobór w Trydencie (1545-1563) mający na celu powstrzymanie ekspansji nowych odłamów religijnych oraz wewnętrzna przemiana kościoła, w którą wchodziły takie wyzwania ja: ulepszenie edukacji (poprzez tworzenie seminariów duchowych), tworzenie nowych zakonów, opracowanie katechizmu zawierającego oficjalną naukę kościoła. Nasilenie się nietolerancji – wojny religijne i prześladowania. Święte Oficjum - organizacja mająca na celu monitorowanie innych odłamów religijnych. Indeks Ksiąg Zakazanych – działający do 1966 roku indeks z księgami zakazanymi (m. in. Znalazł się tam Mikołaj Kopernik) 3. Zakon Jezuitów Oręż w walce kościoła z innowiercami - przeprowadzenie zmian w sferze edukacji i kultury. - powstanie szkół, gdzie uczęszczali bogaci i biedni, a także innowiercy, którzy najczęściej się nawracali. Zaczęto też budować kościoły i zakładać teatry. 4. Sztuka: - Malarstwo - tematy mitologiczne, religijne: a) bogactwo kolorystyczne b) światłocień c) dynamizm Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) - Lekcja Anatomii doktora Tulpa Johannes Vermeer (1632 – 1675) – Dziewczyna z perłą, Mleczarka (nalewająca mleko) - Rzeźba: a) dynamizm postaci b) patos c) ekspresja Melchiore Caffa - Ekstaza św. Katarzyny Sieneńskiej Pierre Puget - Niepokalana Gian Lorenzo Bernini - śmierć bł. Ludwiki Albertoni, Apollo i Dafne - Architektura: a) monumentalizm (dążenie do tworzenia rzeczy o wielkich rozmiarach) b) bogate zdobnictwo 5. Filozofia - wewnętrzne...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

rozdarcie - przeciwności W filozofii XVII w. nastąpiło duże ożywienie. Studiowanie dzieł myślicieli poprzednich epok skutkowało formułowaniem teorii wzajemnie się wykluczających i pełnych wewnętrznych antynomii. Metody dociekania prawdy o świecie i człowieku z jednej strony odwoływały się do rozumu, z drugiej zaś – dostrzegając jego ograniczenia – sięgały do rozważań natury metafizycznej. W dużym stopniu przyczyniły się do tego: kryzys ideałów renesansowych, poczuci nietrwałości świata, rozwijający się ruch kontrreformacyjny oraz narastające konflikty religijne. Siedemnastowieczni myśliciele, chcąc objąć całość zagadnień filozoficznych, wykorzystywali różne metody dociekań, często ze sobą sprzecznych. Filozofowie: - Kartezjusz - Cogito ergo sum - Myślę, więc jestem, Rozprawa o Metodzie · Blaise Pascal - Myśli - Baruch Spinoza - more geometrico - Na wzór geometrii - Gottfried Wilhelm Leibniz - kontynuator racjonalizmu kartezjańskiego 6. Koncept Koncept - wizja/pomysł Poezja banalna – ważny jest pomysł, by napisać coś tak banalnego w dany sposób. Poezja ziemskich rozkoszy / Poezja barokowego konceptu: Do Trupa - Jan Andrzej Morsztyn - Sonet Włoski Niestatek - Jan Andrzej Morsztyn Na oczy królewny angielskiej - Daniel Naborowski Do Anny - Daniel Naborowski 7. Poezja metafizyczna: - kruchość życia - vanitas vanitatum Kto pisał: John Donne: Sonet VI Mikołaj Sęp Szarzyński: Sonet IV, Sonet V, Marność Daniel Naborowski: Krótkość Żywota, Cnota grunt wszystkiemu 8. POLSKA a) Literatura: - Mikołaj Sęp Szarzyński (ok. 1550 - 1581) - Daniel Naborowski (1573-1640) · Jan Andrzej Morsztyn (1621 – 1693) - Wacław Potocki (1621 – 1696) - Jan Chryzostom Pasek (ok. 1636 – 1701) - Józef Baka (ok. 1706 - 1780) Barokowo Poezja Metafizyczna: - Mikołaj Sęp Szarzyński - Daniel Naborowski Poezja księdza Józefa Baki: - grafomania - pisanie bezwartościowych utworów literackich przez osoby pozbawione talentu - Uwagi śmierci niechybnej oraz Uwagi rzeczy ostatecznych i złości grzechowej - utwór: Młodym uwaga - Temat śmierci - danse macabre - literatura średniowieczna Warto korzystać z życia, bo wszystko co się dzieje jest nieodwracalne i śmierć może nadejść w każdym momencie Poezja Barokowego Konceptu: Jan Andrzej Morsztyn - Daniel Naborowski Poezja Wacława Potockiego: - Krytyka szlachty sarmackiej: brak zainteresowania sprawami polskimi, życie w bogactwie, tworzenie nowych praw będących przychylnymi tylko dla szlachty. - Zbytki polskie - Nierządem Polska stoi - Transakcja wojny chocimskiej - Przebieg Bitwy Pod Chocimiem (1620-1621) – powstał w 1670 r. - epos składający się z 10 części. Przemowa hetmana Jana Karola Chodkiewicza. - negatywny opis Turków - zagrzanie Polaków do walki. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska: - pojawienie się makaronizmów (czyli wyrazów zapożyczonych z języków obcych) - pojawienie się latynizmów (wyrazów zapożyczonych z języka łacińskiego) - budowa zdań tak jak w łacinie - orzeczenie na końcu - pisane prozą, opisujące wydarzenia z przeszłości. - opisanie życia szlachty sarmackiej (kłótliwa, wielkie bogactwo) b) Sztuka/architektura: - - powstanie wielu kościołów - powstanie budowli na wzór francuski (np.: pałac w Wilanowie) c) Sarmatyzm: Szlachta uważa, że wywodzi się od ludu sarmackiego, czyli starożytnego ludu koczowniczo- pasterskiego o rodowodzie irańskim słynącego z doskonałego rzemiosła wojennego. Ptolemeusz umiejscowił lud sarmacki w pobliżu Wisły na terenach polskich, stąd przekonanie szlachty o jej sarmackim rodowodzie. RÓŻNE OBLICZA SARMATYZMU ZALETY Przywiązanie do wolności Poczucie dumy narodowej Miłość do ojczyzny Kultywowanie tradycji Przywiązanie do wiary ojców Odwaga, waleczność Gościnność Krasomówstwo pas żupan baczmagi WADY Samowola, anarchia Megalomania (przecenienie własnej wartości, wysokie mniemanie o sobie) Ksenofobia (niechęć, lęk i negatywne nastawienie do innych narodów) Życie ponad stan, pijaństwo, wystawne uroczystości Zaściankowość, konserwatyzm, sprzeciwianie się postępowi i rozwojowi oświaty Nietolerancja wobec innych wyznawców religii Awanturnictwo, kłótliwość Gadulstwo kołpak kontusz karabela spodnie