Język polski /

barok notatki epoka polski

barok notatki epoka polski

 ogólne informacje
O dosłownie oznacza ,,perła o nieregularnym kształcie, z portugalskiego barocco, ma
wskazywać na kontrast i nietypowość e

barok notatki epoka polski

user profile picture

pola

48 Obserwujących

10

Udostępnij

Zapisz

notatki z baroku

 

8/1

Notatka

ogólne informacje O dosłownie oznacza ,,perła o nieregularnym kształcie, z portugalskiego barocco, ma wskazywać na kontrast i nietypowość epoki, w Europie XVI-XVIII, a w Polsce XVII, różnorodność tematów, związane ze śmiercią: vanitas, danse macabre, triumf śmierci, sąd ostateczny, ale pojawiają się też tematy miłosne, nurt religijny- zasada applicatio sensum, użycie ludzkiej erotyki i zmysłowości, rozwój nauk przyrodniczych, rewolucja naukowa kreatywność, synteza różnych dziedzin sztuki O O O оо konteksty historyczne: wojna trzydziestoletnia bitwa z Turkami powstanie Chmieleckiego wojna ze Szwedami (potop szwedzki) O O O O filozofowie O Blaise Pascal- nazwał człowieka trzciną myślącą, fideizm- poznajemy świat za pomocą intuicji, zakład Pascala- rozmyślanie nad istnieniem Boga miało być bezzasadne, bowiem funkcjonowanie tak, jakby istniał, samo w sobie oznaczało dla człowieka korzyści. O Kartezjusz- racjonalizm O John Locke- empiryzm O Baruch Spinoza- panteizm, czyli wszystko jest częścią Boga, przenika przez wszystko literatura Barok O marynizm- trzeba olśnić czytelnika, forma ma być bogata, dużo środków stylistycznych, epitety, metafory o konceptyzm- trzeba zaskoczyć czytelnika pomysłem, który miał uwydatniać harmonijne, jak i sprzeczne związki zachodzące między zjawiskami, dużo oksymoronów, antytez, paradoksów przedstawiciele O malarstwo- Rembrandt, Rubens, Karavagio O Rubens- malował obrazy, na których znajdowały się kobiety, najczęściej nagie lub półnagie i miały one okrąglejsze kształty O rzeźba- Bernini OOO filozofia-Blaise Pascal, Kartezjusz, John Locke, Baruch Spinoza, nauka- Newton- wynalazł prawa ruchu i powszechną grawitację, Galileusz literatura- Potocki, Morsztyn, Pasek, Naborowski nurty O O poezja dworska- tematyka zmysłowa, poezja wyższych klas szlachty, dotyczy spraw lekkich, liczy się efekt wywarty na odbiorcy, koncept, Jan Andrzej Morsztyn,...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Daniel - Naborowski poezja metafizyczna- niesamowity typ wyobraźni, przynależne do niej utwory dotyczą spraw najważniejszych, czyli filozofii, kosmologii, religii, poezja Johna Donne'a, Mikołaja Sępa- Szarzyńskiego, Daniela Naborowskiego O literatura sarmacka- odnosi się do całości zjawiska, jakim była staropolska kultura szlachecka. Złota wolność szlachecka, pewna skłonność do przepychu, umiłowanie wojaczki, Pasek, Potocki obrazy O O Dziewczyna z perłą- J. Vermeer Vanitas vanitatum- Antonio de Pereda Kompozycja diagonalna (po skosie)- polega na akcentowaniu jednej lub kilku osi ukośnych i ograniczeniu kompozycyjnego znaczenia pionów i poziomów, kultura sarmacka, Rubens