Język polski /

Barok - sonety i poezja

Barok - sonety i poezja

 Sonet VI"
John Donne
11
znajduje się na łożu śmierci, przed śmiercią
" komedi leres" -> życie jest nazwane zartem
,,mila ostatnia" -> ostat

Barok - sonety i poezja

A

alexya

7 Followers

21

Udostępnij

Zapisz

Notatka zawiera: John Donne: - Sonet V Mikołaj Sęp Szarzyński: - Sonet IV - Sonet V Daniel Naborowski: - "Marność" - "Krótkość żywota" - "Cnota gruntu wszystkiemu"

 

2

Notatka

Sonet VI" John Donne 11 znajduje się na łożu śmierci, przed śmiercią " komedi leres" -> życie jest nazwane zartem ,,mila ostatnia" -> ostatnia prosta rozejście się duszy i ciała 02 e DUALIZM CZŁONIERA 1. SMIERC A LEUI - boi się, że będzie rozliczony ze swoich złych uczynkóN, grechów 3 NADZIEJE - że jego gnechy popełnione zo zycia zostaną wybaczone, 2 Hina zostanie zmazana 2. TOPOSY • theatrum mundi → podmiot liryczny nazywa SHoje życie Gomedia • homo viator → predstawienie życia jako pielgrzymki, a metą jest śmierć 1, Sonet IV"-Mikołaj Sęp Szarzyński 110 Hojnie naszej, którą Niedziemy z szatanem, Światem i ciałem" O Kojna opisane i sonecie Гогд гуна się wewnątn człowieka -ma Nymiar duchony та 1. ZAGROŻENIA A 2 ZENNATRE: - ciało 3 WENNĄTRZ: - szatan (Hermeti any demon) Ocena zagrożenia jest relatywna, zależy od człowieka, jego słabości i charakteru 2. KONDYCJA DUCHONA PODMIOTU LIRYCZNEGO: ,,Hatty, niebaczny, rozdwojony N sobie" -> WYLICZENIE • Podmiot liryczny czuje się słaby psychicznie ponieważ Nie, ponieważ wie, że grzeszy. i moralnie, 3. CO MOŻE OCHRONIĆ / URATOWAĆ CZŁONIEWA: • Hizerunek Boga → ₁, Król Ponszechny 1, 30G = 2BANIENIE Вод эргані, её podmiot liryczny zwycięży grzech. 4. ŚRODUI POETYCUTE: -oxymoron - antyteza Wszystkie środki poetyckie podkreślają Newnętring walkę podmiotu lirycznego. -peryfraza -> On srogi ciemności -prenutnie -> podkreśla IMOTYN: -vanitas 1, Sonet V"- Mikołaj Sęp бер 4. DYLEMATY P.L. : 12. CO NIE JEST W STANIE NASYCIĆ CZŁONIERA DUCHONO? lo MATERIALNE - złoto - - uroda Newnętrzne sprzeczności •NIEMATERIALNE - stora - ulega pokusie! - władza Frozdarcie Newnetrne - rozkosz pomiędzy potrzebami 3. CO JEST W STANIE NASYCIĆ duchohrymi dobrem, a ztem CZŁONIEUA DUCHONO? 。Miłość do Boga 5. ŚRODUI POETYCUTE: - antyteza - prerutnie -oxymoron -pytania retoryczne SERCE: -silne -ma spoled; H sobie - peryfraza -2₁, Ciebie Niecznej i...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

prawej piękności" (Bog) 1, Marność "-Daniel Naboronski 1. MOTYN: 2. TEZY: vanitas -ludzie zaspokajają swoje pragnienia, które są ulotne Odpowiedzią filozofia -- Krótkość żyNota" - Daniel Naboranshi 1. MOTYN: -vanitas na ulotność świata jest stoicka i oparcie N Bogu. RODZENIE •życie jest krótkie i ulotne o Czas: 11 godzina za gooking IV CZĘŚĆ MGNIENIA 2. ŚRODUI POETYCUIE pery fraza wyliczenie metafora -prenutnie ŚMIERĆ Elesponują vanitatywny charakter życia. (1 1, Cnota grunt wszystkiemu "-Daniel Naborawski 1. UONCEPT UTHORU • anafora użyta wiele razy podkreśla bezwartościoNOŚC neczy materialnych, ludzkich działań • Hyższość choty nad tym co materialne O • aluzja do filozofii stoickiej 。 wszystko co jest ziemskie jest ulotne, a cnota jest Hieczna

Język polski /

Barok - sonety i poezja

A

alexya

7 Followers

 Sonet VI"
John Donne
11
znajduje się na łożu śmierci, przed śmiercią
" komedi leres" -> życie jest nazwane zartem
,,mila ostatnia" -> ostat

Otwórz

Notatka zawiera: John Donne: - Sonet V Mikołaj Sęp Szarzyński: - Sonet IV - Sonet V Daniel Naborowski: - "Marność" - "Krótkość żywota" - "Cnota gruntu wszystkiemu"

Sonet VI" John Donne 11 znajduje się na łożu śmierci, przed śmiercią " komedi leres" -> życie jest nazwane zartem ,,mila ostatnia" -> ostatnia prosta rozejście się duszy i ciała 02 e DUALIZM CZŁONIERA 1. SMIERC A LEUI - boi się, że będzie rozliczony ze swoich złych uczynkóN, grechów 3 NADZIEJE - że jego gnechy popełnione zo zycia zostaną wybaczone, 2 Hina zostanie zmazana 2. TOPOSY • theatrum mundi → podmiot liryczny nazywa SHoje życie Gomedia • homo viator → predstawienie życia jako pielgrzymki, a metą jest śmierć 1, Sonet IV"-Mikołaj Sęp Szarzyński 110 Hojnie naszej, którą Niedziemy z szatanem, Światem i ciałem" O Kojna opisane i sonecie Гогд гуна się wewnątn człowieka -ma Nymiar duchony та 1. ZAGROŻENIA A 2 ZENNATRE: - ciało 3 WENNĄTRZ: - szatan (Hermeti any demon) Ocena zagrożenia jest relatywna, zależy od człowieka, jego słabości i charakteru 2. KONDYCJA DUCHONA PODMIOTU LIRYCZNEGO: ,,Hatty, niebaczny, rozdwojony N sobie" -> WYLICZENIE • Podmiot liryczny czuje się słaby psychicznie ponieważ Nie, ponieważ wie, że grzeszy. i moralnie, 3. CO MOŻE OCHRONIĆ / URATOWAĆ CZŁONIEWA: • Hizerunek Boga → ₁, Król Ponszechny 1, 30G = 2BANIENIE Вод эргані, её podmiot liryczny zwycięży grzech. 4. ŚRODUI POETYCUTE: -oxymoron - antyteza Wszystkie środki poetyckie podkreślają Newnętring walkę podmiotu lirycznego. -peryfraza -> On srogi ciemności -prenutnie -> podkreśla IMOTYN: -vanitas 1, Sonet V"- Mikołaj Sęp бер 4. DYLEMATY P.L. : 12. CO NIE JEST W STANIE NASYCIĆ CZŁONIERA DUCHONO? lo MATERIALNE - złoto - - uroda Newnętrzne sprzeczności •NIEMATERIALNE - stora - ulega pokusie! - władza Frozdarcie Newnetrne - rozkosz pomiędzy potrzebami 3. CO JEST W STANIE NASYCIĆ duchohrymi dobrem, a ztem CZŁONIEUA DUCHONO? 。Miłość do Boga 5. ŚRODUI POETYCUTE: - antyteza - prerutnie -oxymoron -pytania retoryczne SERCE: -silne -ma spoled; H sobie - peryfraza -2₁, Ciebie Niecznej i...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

prawej piękności" (Bog) 1, Marność "-Daniel Naboronski 1. MOTYN: 2. TEZY: vanitas -ludzie zaspokajają swoje pragnienia, które są ulotne Odpowiedzią filozofia -- Krótkość żyNota" - Daniel Naboranshi 1. MOTYN: -vanitas na ulotność świata jest stoicka i oparcie N Bogu. RODZENIE •życie jest krótkie i ulotne o Czas: 11 godzina za gooking IV CZĘŚĆ MGNIENIA 2. ŚRODUI POETYCUIE pery fraza wyliczenie metafora -prenutnie ŚMIERĆ Elesponują vanitatywny charakter życia. (1 1, Cnota grunt wszystkiemu "-Daniel Naborawski 1. UONCEPT UTHORU • anafora użyta wiele razy podkreśla bezwartościoNOŚC neczy materialnych, ludzkich działań • Hyższość choty nad tym co materialne O • aluzja do filozofii stoickiej 。 wszystko co jest ziemskie jest ulotne, a cnota jest Hieczna