Biblia

 Biblia- zbiór ksiąg ukształtowany we wspólnotach judaistycznych i chrześcijańskiej,
pochodzenie słowa jest związane z papirusem
sacrum- z ł

Biblia

user profile picture

Hania Gadomska

24 Obserwujących

20

Udostępnij

Zapisz

Biblia: - podstawowe pojęcia - podział starego testamentu z przykładami ksiąg - frazeologizmy biblijne - historia Abrahama - historia Hioba - Księga Kohaleta - Pieśń nad pieśniami - psalm 13 - psalm 47 - Apokalipsa wg świętego Jana - motywy biblijne

 

1/2

Notatka

Biblia- zbiór ksiąg ukształtowany we wspólnotach judaistycznych i chrześcijańskiej, pochodzenie słowa jest związane z papirusem sacrum- z łac. 'to co święte' profanum- sfera świecka, przeciwstawna sferze sacrum przymierze- przyrzeczenie oraz obietnice złożone przez Boga ludziom w zamian za ich posłuszeństwo, wierność i miłość Biblia hebrajska (żydowska)- zbiór ksiąg, które powstały w wierze i tradycji Izraela, spisane w języku hebrajskim i aramejskim, liczy 39 ksiąg Biblia chrześcijańska- składa się z dwóch głównych części Stary i Nowy Testament. Stary Testament to przejęta z tradycji żydowskich biblia hebrajska, uzupełniona księgami spisanymi w języku greckim, liczy 46 ksiąg apokryf- księga nienatchniona, niż z rzeczy boskich PODZIAŁ STAREGO TESTAMENTU: FRAZEOLOGIZMY BIBLIJNE: ● ● ● ● księgi historyczne- Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska księgi dydaktyczne- Hioba, Psalmów, Mądrości księgi prorockie- Izajasza, Jeremiasza, Zachariasza egipskie ciemności- nieprzenikniona ciemność, jedna z plag ● matuzalemowy wiek- sędziwy wiek hiobowa wieść- wiadomość o klęsce niewierny Tomasz- osoba nieufna, niedowiarek salomonowy wyrok- wyrok sprawiedliwy judaszowe srebrniki- zapłata za zdradę iść do jaskini Iwa- narażać się na niebezpieczeństwo umywać ręce- nie chcieć brać za coś odpowiedzialności kolos na glinianych nogach- potęga oparta na kruchych odstawach poznać po owocach- miarą czynów są jego efekty sodoma i gomora- wdowi grosz- mała ale szczera ofiara wieża babel- zamęt, chaos, zbiorowisko ludzi (wielokulturowość) Historia Abrahama- księga Rodzaju: po 100 latach życia doczekał się syna został poddany próbie, która miała sprawdzić jego wierność i oddanie, Bóg kazał mu złożyć jego syna w ofierze, gdy Abraham chciał...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

zabić syna, Anioł Pański zakazał mu i wskazał barana powołanie Abrahama przymierze Abrahama z Bogiem Bóg obiecał mu liczne potomstwo i opiekę Księga Hioba 7, 1-21: tematyka egzystencjalna- problematyka ludzkiego losu, motyw cierpienia i śmierci życie poddane boleści- męczarnia, udręka życie bez nadziei- czas przemija bez nadziei, nagła śmierć Hiob woli umrzeć niż żyć błaganie o wybaczenie grzechów Księga Kohaleta (Eklezjasty) 1, 1-14: Pieśń nad pieśniami 1,15- 2,4: poemat liryczny tematyka miłosna ● ● Psalm 13: "Vanitas anitatum et ominia vanitas" "Marność nad marnościami wszystko marność" przemijanie (życie, śmierć, los) nie pojawi się nic nowego wszystko przemija bezradność (brak sensu) ● żal do Boga, że dał ludziom umiejętność dociekania, poszukiwania nic nie dostaniemy bez trudu ● OBLUBIENIEC- zakochany, docenia piękno oblubienicy, planuje przyszłość i wspólny trwały dom, oblubienica jest jego jedyną OBLUBIENICA- zakochana, docenia usposobienie oblubieńca, planuje przyszłość, obiecuje, że będzie zapewniać wszystko czego potrzeba, oblubieniec zapewnia jej bezpieczeństwo Psalm 47: hanucha psalm błagalny pytanie o swoją wartość u Boga pytanie o cierpienie błaganie o wysłuchanie i uwagę prosi by Bóg zwyciężył nad wrogiem i nie pozwolił się mu zachwiać zaufanie Bogu radość i wdzięczność za pomoc Boga psalm pochwalny, dziękczynny uwielbienie Boga przez ludzi podkreślenie wysokości Boga władza i oddanie Bogu pomimo różnic trwanie pokoleń w wierze nieustanne chwalenie podmiot zbiorowy Bóg jako przewodnik połącznie władcy z ludem Apokalipsa wg świętego Jana 9,1 -12: trąba piąta- piąty anioł zatrąbił Jan widzi anioła spadającego z nieba z kluczem do świata ze złymi duchami Anioł wypuszcza zło ze studni Czeluści i rozprzestrzenia się na cały świat zamiast śmierci ludzie mają cierpieć przez 5 miesięcy ludzie będą chcieli umrzeć ale śmierć od nich ucieknie złe stwory podobne do koni i ludzi motyw vanitas- przemijanie Księga Kohaleta---> marność nad marnościami motyw cierpienia---> Księga Hioba---> Hiob cierpi przez całe życie, chce umrzeć motyw miłości---> Pieśń nad Pieśniami---> miłość oblubieńca i oblubienicy motyw lęku---> Psalm 13---> błaganie Boga motyw miłosierdzia---> historia Abrahama----> Bóg widzi miłość Abrahama do Niego, ocala życie jego syna