Język polski /

Bogurodzica

Bogurodzica

 SREDNIOWIECZE
bogurodzica
Bogurodzica to najstarsza zachowana pieśń religijna w języku polskim, pochodzi z XIII w. była traktowana jako hym

Bogurodzica

user profile picture

kuba_study

5717 Followers

514

Udostępnij

Zapisz

Bogurodzica - średniowiecze

 

1/2

Notatka

SREDNIOWIECZE bogurodzica Bogurodzica to najstarsza zachowana pieśń religijna w języku polskim, pochodzi z XIII w. była traktowana jako hymn narodowy polski. Można ją wykorzystać w wypowiedzi o modlitwie, relacji Boga i człowieka oraz obrazu matki. TRESC Utwór pokazuje średniowieczną ideę teocentryzmu, czyli w centrum ludzkich zainteresowań znajduje się Bóg. Na początku wierni zwracają się do Matki Bożej (Bogurodzicy), aby wstawiła się ona za nimi u Jezusa i pomogła im wybtagać jego łaskę i przychylność. Dalej zwracają się do Chrystusa, proszą o pobożne życie na ziemi i zbawienie po śmierci oraz żeby wziął pod uwagę wzgląd na Jana Chrzciciela. Zakończenie to podkreśla, że nieuchronnym końcem człowieka jest śmierć. ARCHAIZMY Leksykalne - wyrazy które wyszły z użycia np. Bogurodzica Fonetyczne formy bez przegłosu polskiego np. sławiena Fleksyjne - inna niż współcześnie odmiana rzeczowników np. Bogurodzica, dziewica Składniowe składnia bezprzyimkowa np. Bogiem stawiena Semantyczne - wyrazy o innym znaczeniu niż współczesne DEESIS Kompozycja Bogurodzicy nawiązuje do motywu Deesis, który przedstawia trzy postacie, Matkę Boską, Jana Chrzciciela oraz Jezusa na środku. Matka i Jan pełnią rolę pośredników między ludźmi a Stwórcą. Widać że idea pośrednictwa wskazuje na Hierarchiczność wyobrażenia o świecie, człowiek ma w nim swoje określone miejsce, nie ma śmiałości aby zwrócić się bezpośrednio do Boga. OBRAZ MARYI Bogurodzica to nurt pieśni maryjnych, przedstawia Matkę Boską jako istotę niezwykłą, wyjątkową, jedyną, świętą. Chwała, która ją otacza, wynika z zostania wybraną przez Boga...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

i z Nim obcowania, jest więc dlatego uprawniona do przekazywania próśb i błagań ludzi. Jej portret budowany jest przez jej podniosłość. Matka Boska mimo swoich boskich cech jest istotą rozumiejącą ludzi, ich problemy i troski, co czyni ją godną zaufania pośredniczką @Kuba_study

Język polski /

Bogurodzica

user profile picture

kuba_study

5717 Followers

 SREDNIOWIECZE
bogurodzica
Bogurodzica to najstarsza zachowana pieśń religijna w języku polskim, pochodzi z XIII w. była traktowana jako hym

Otwórz

Bogurodzica - średniowiecze

Podobne notatki
Know Bogurodzica thumbnail

54

1261

Bogurodzica

kompozycja, motyw, archaizmy

Know Bogurodzica  thumbnail

10

187

Bogurodzica

Kompozycja, styl, geneza, archaizmy

Know Bogurodzica  thumbnail

139

3702

Bogurodzica

analiza Bogurodzicy, archaizmy

Know Średniowiecze thumbnail

18

323

Średniowiecze

Średniowiecze - powtórzenie od A do Z

Know Średniowiecze-powtórka thumbnail

403

4724

Średniowiecze-powtórka

notatka z działu średniowiecze, język polski rozszerzony

Know Bogurodzica  thumbnail

310

3568

Bogurodzica

Bogurodzica notatka

SREDNIOWIECZE bogurodzica Bogurodzica to najstarsza zachowana pieśń religijna w języku polskim, pochodzi z XIII w. była traktowana jako hymn narodowy polski. Można ją wykorzystać w wypowiedzi o modlitwie, relacji Boga i człowieka oraz obrazu matki. TRESC Utwór pokazuje średniowieczną ideę teocentryzmu, czyli w centrum ludzkich zainteresowań znajduje się Bóg. Na początku wierni zwracają się do Matki Bożej (Bogurodzicy), aby wstawiła się ona za nimi u Jezusa i pomogła im wybtagać jego łaskę i przychylność. Dalej zwracają się do Chrystusa, proszą o pobożne życie na ziemi i zbawienie po śmierci oraz żeby wziął pod uwagę wzgląd na Jana Chrzciciela. Zakończenie to podkreśla, że nieuchronnym końcem człowieka jest śmierć. ARCHAIZMY Leksykalne - wyrazy które wyszły z użycia np. Bogurodzica Fonetyczne formy bez przegłosu polskiego np. sławiena Fleksyjne - inna niż współcześnie odmiana rzeczowników np. Bogurodzica, dziewica Składniowe składnia bezprzyimkowa np. Bogiem stawiena Semantyczne - wyrazy o innym znaczeniu niż współczesne DEESIS Kompozycja Bogurodzicy nawiązuje do motywu Deesis, który przedstawia trzy postacie, Matkę Boską, Jana Chrzciciela oraz Jezusa na środku. Matka i Jan pełnią rolę pośredników między ludźmi a Stwórcą. Widać że idea pośrednictwa wskazuje na Hierarchiczność wyobrażenia o świecie, człowiek ma w nim swoje określone miejsce, nie ma śmiałości aby zwrócić się bezpośrednio do Boga. OBRAZ MARYI Bogurodzica to nurt pieśni maryjnych, przedstawia Matkę Boską jako istotę niezwykłą, wyjątkową, jedyną, świętą. Chwała, która ją otacza, wynika z zostania wybraną przez Boga...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

i z Nim obcowania, jest więc dlatego uprawniona do przekazywania próśb i błagań ludzi. Jej portret budowany jest przez jej podniosłość. Matka Boska mimo swoich boskich cech jest istotą rozumiejącą ludzi, ich problemy i troski, co czyni ją godną zaufania pośredniczką @Kuba_study