Nauka

Nauka

Spółka

Granica

1051

Udostępnij

Zapisz

Granica
Zofia NATKOWska
GATUNEK: powieść społeczno-obyczajowa nowego typu.
czas i miejsce
I POTOwa lat 30. XXW
Bolebona, Paryż, miasto. Chąz
Granica
Zofia NATKOWska
GATUNEK: powieść społeczno-obyczajowa nowego typu.
czas i miejsce
I POTOwa lat 30. XXW
Bolebona, Paryż, miasto. Chąz
Granica
Zofia NATKOWska
GATUNEK: powieść społeczno-obyczajowa nowego typu.
czas i miejsce
I POTOwa lat 30. XXW
Bolebona, Paryż, miasto. Chąz
Granica
Zofia NATKOWska
GATUNEK: powieść społeczno-obyczajowa nowego typu.
czas i miejsce
I POTOwa lat 30. XXW
Bolebona, Paryż, miasto. Chąz
Granica
Zofia NATKOWska
GATUNEK: powieść społeczno-obyczajowa nowego typu.
czas i miejsce
I POTOwa lat 30. XXW
Bolebona, Paryż, miasto. Chąz

Granica Zofia NATKOWska GATUNEK: powieść społeczno-obyczajowa nowego typu. czas i miejsce I POTOwa lat 30. XXW Bolebona, Paryż, miasto. Chązebną tytuł Autorka początkowo. chciata dać mu tytut jeanak odstąpita, oa tego. zamiaru. Schemat → Tyłut. powieści należy rozumieć metaforycznie : autorka stara się ukazać granice. moralne, etyczne, społeczne,. ekonomiczne warunkujące działania bohaterów.. granica ekonomiczno-spoleczna - podziar luazi weatug ich przynależności do różnych warstw. społecznych : 4 zubożałego ziemiaństwa ↳ dobrze sytuowanego mieszczaństwa. 4 arystokracji. ziemiańskiej 4. biedoty i nędzarzy z miasta granica moraina -jej przekroczenie doprowadza do nieszczęścia drugiego człowieka. Przekracza, ja, zenon, zaczynając romans .z. Justyną. i. kontynuując go po ślubie. Przekroczenie tej granicy jest powodem knyway. awóch osób: Elżbiety. i. Justyny granica filozoficzna - pojawia się pytanie o możliwość poznania ostatecznej praway. Człowiek weatug NaTkowskiej. ma ograniczone. możliwości poznania świata, często więc błędnie ocenia. otaczającą go rzeczywistość. i samego. .siebie. logiczna -to granica. autopoznania, kres ludzkich możliwości odkrywania tajemnic własnej osobowości, psychiki. To pytanie o możliwość poznania ostatecznej prawdy. granica odporności psychicznej - przekroczenie tej granicy. powoduje, że człowiek prestaje być sobą. zenon, pozwalając na ingerencje w swoje artykuły czy też romansując z. Justyna przekracza tę granicę wielokrotnie i ponosi tego konsekwencje. Również usunięcie ciąży przez Justynę staje się powodem. przekroczenia.punktu krytycznego". 1 charakterystyka bohaterów →zenon ziembiewicz - syn zanci i waleriana. Ziembiewiczów, w momencie rozpoczęcia akcji powieści wiadomo, że popetniT samobójstwo. Naczelną cechą charakteru zenona wydaje się być jego skтonność do kompromisów, poddaje się sytuacji, okolicznościom, otoczeniu. Brak mu jeanak siTy, konsekwencji działaniu. Zenon...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

specyficznie oabiera świat: uwaza, ze rzeczywistość, naruca pewne, sytuacje, okoliczności,. ludzi, których mozna tylko biernie przyjmować. Ulega więc atmosferze wolności, swobody, letnich wieczorów, lenistwa. i spokojų przesyconej subtelnym erotyzmem. i zostaje kochankiem. Justyny, nie kocha jej, a ich. związek to zbieg okoliczności.. → Uległość, kompromis i bierność są powodem przekraczania. przez zenona kolejnych granic: postępuje niemoralnie, wyrzeka się swojego zdania, poglądów, rezygnuje .z. własnego. wewnętrznego świata. Wreszcie staje. Wobec. pustki i samotności i chyba to jest główny powód samobójstwa. bohatera. • Justyna Bogułówna - córka ubogiej waowy służącej przez arugi czas u Tczewskich jako kucharka prosła, szczera, i otwarta dziewczyna. STUżyta w domach: Tczewskich, Warkoniowej, Czechlińskich i Ziembiewiczów, →Elzbieta Biecka - siostrzenica Kolichowskiej, wychowująca się u niej. po. rozwodzie rodziców. wrażliwa na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość. żańcia ziembiewiczowa - matka Zenona,. wierna mężowi pomimo jego skłonności do innych kobiet, kochająca życie, ludzi i świa+ !". 11 1 → Walerian Ziembiewicz -Ojciec zenona leniwy, niezaraany, straciT WTasny majątek i został zarządcą u. hrabiostwa Tczewskich. W. Boleborzy, człowiek z dużym temperamentem, uważał chłopów za złodziei. → Pani Niewieska - matka Elżbiety, ciągle piękna,. mimo uprywu lat, rozwioara się z mężem, gay. jej. córeczka miata rok; przebywająca ciągle za granicą. Pan Niewieski - ojczym Elzbiety, starszy, ale przystojny mężczyzna, wybitna osobistość, minister, finansista i polityk, dwukrotnie rozwiedziony,. przed wojną, jeden z aktywnych działaczy ruchu robotniczego. Cecylia Kolichowska - z domu Biecka, osoba pięćdziesięcioletnia dwukrotnie owdowiata, wTaścicielka kamienicy. przykra dia otoczenia, nieprzystępna i prawie bezlitosna dla swych. lokatorów.. 1 → Karol Wąbrowski - syn Cecylii z pierwszego. matzeństwa, przyjaciel zenona przebywający. na leczeniu w Szwajcarii.. plan wydarzeń 1. Skandal związany ze śmiercią zenona ziembiewicza - - prezydenta miasta.. wydarzenia z przeszłości - retrospekcija Ziemiańskie pochodzenie i lata nauki zenona.. Nowe spojrzenie bohatera na rodziców i sytuację panującą w domu rodzinnym, warszawska znajomość z. Elżbieta Biecką, krewną. Cecylii. Kolichowskiej.. Imieniny u pani Kolichowskiej, kontrast. pomiędzy mrodością i świeżością. Elzbiety, a starościa przyjaciółek. pani cecylii. uczucie panny Bieckiej do rotmistrza Awaczewicza i utrata. Zтudzeń.co do szczerości męskich uczuć.. Powrót zenona z Paryża, wakacje w Boleborzy, poznanie Justyny Bogutowny, romans z dziewczyną. 10. Zenon udaje się po pomoc finansowa doradcy Czechlińskiego.. Spotkanie z. Elżbieta Biecka.. - narodziny uczucia. Wyjazd bohatera do Paryza w celu ukończenia studiów. Elzbieta zostaje prawą ręką pani Kolichowskiej, wyręczając. ciężko już chora, panią cecylię. 17. Choroba Bogutowej, matki Justyny, przenosiny do warszawy, śmierć starej służącej. Powrót Zenona do. kraju. Spotkanie z Justyna i odnowienie romansu. zenon zostaje redaktorem , Niwy". Od tej pory. zaczyna kroczyć droga. kompromisu. 11. Przedłużający się romans z Justyną, a jednoczesne. uczuciowe. deklaracje. Skтadane Elzbiecie. wiadomość o tym, że Justyna spodziewa się dziecka.. zgoda dziewczyny na aborcję.. zenon zostaje prezydentem miasta. Biecka spotyka się z. Bogutowna i decyduje się na rozstanie .z. narzeczonym. 14 Wyjaza Bieckiej do matki.. 15. Pojednanie z zenonem. Ślub Ziembiewiczów.. Pogarszający się stan Justyny. Karol Wąbrowski wraca do kraju i następuje jego pojednanie. z matką. wzrasta popularność zenona wśród mieszkańców miasta. 18. Umiera cecylia Kolichowska 19. Choroba Justyny związana z zabiegiem aborcji.. 20 wybuchy demonstracji robotniczych. Zenon wydaje rozkaz. strzelania do demonstrantów. 21. Justyna, powodowana cierpieniem oblewa twar. Ziembiewicza kwasem solnym. Zenon. Siepnie.. Jest załamany i popernia samobójstwo. struktura społeczeństwa arystokracja -Tczewscy bogata burzuazja -Cecylia Kolichowska, Łucja Posztraska (kiedyś byta bogata, ale zrujnował ją mąż alkoholik). zubozara szia Walerian i zancia.. .-rodzice. Zenona. Ziembiewicza; proletariat miejski. - GoTabscy, Boroccy bledota wiejska Justyna Bogułówna, jej matka kucharka.. motywy motyw, bohatero karierowicza - Zenon Ziembiewicz. → motyw szlacheckiego dworku. - Boleborze moty.w. zemsty. - oblanie zenona kwasem → motyw, matieńskiego, trójkąta →obraz i Rzeczpospolitej kamienica pani Kolichowskiej właścicielka oaziedziczyła dom przy ulicy Staszica po swoim drugim mězu. Apartament kobiety emanuje. Prepychem i bogactwem. Ma również swój prywatny ogródek, w którym spędza czas. Symbol najbogatszej. warstwy społeczeństwa. Nieco mniej okazale prezentują się pomieszczenia, zamieszkiwane przez klasę średnią np. wdowę po mecenasie Warkoniu. Są one schludne dobrze urządzone i komfortowe. 1 → z kolei sutereny, strychy i piwnice zamieszkuje miejska biedoła, np. GoTabscy. Mieszkania te są. pozbawione kanalizacji i ogrzewania, a nawet okien, dlatego ich lokatorzy, nieustannie chorują. Dlatego jak pisze. Narkowska to, co dla jednych. jest sufitem., ala. innych jest poaroga, Osobne miejsce w kamienicy zajmuje służba, która ma wydzielone schody i pomieszczenia.. są to więc niejako ludzie innej kategorii " Jednocześnie okazuje się, że tak. ustalona hierarchia. społeczna zdradza cechy. niestabilności.. Brak pracy, a więc i okřesionych dochodów powoduje społeczną degradację. i eksmisję. do. najciemniejszych zakamarków kamienicy, gdzie. oczekuje się na śmierć. Kapitalizm jawi się tu jako brak stabilizacji, a także ustrój, w którym klasa posiadająca wyzyskuje warstwę pracującą.