Język polski /

Język Polski Rozszerzenie Oświecenie epoka

Język Polski Rozszerzenie Oświecenie epoka

 1440-1795
3 rozbiór Polski
NURTY
RACJONALIZM - podstawowym źródłem
poznania jest
DEIZM
EMPIRYZM - poznawanie opiera się na
doświadczeniu zm

Język Polski Rozszerzenie Oświecenie epoka

user profile picture

Alicja Jastrzębska

6 Followers

53

Udostępnij

Zapisz

Notatka podsumowująca z epoki Oświecenia na poziomie rozszerzonym.

 

1/2

Notatka

1440-1795 3 rozbiór Polski NURTY RACJONALIZM - podstawowym źródłem poznania jest DEIZM EMPIRYZM - poznawanie opiera się na doświadczeniu zmysłowym Bóg stworzył świet, ale niego nie ingeruje - ATEIZM - Bóg nie istnieje LIBERALIZM wolność jednostki i społeczeństwa, ogranicze nie władzy państwowej rozum 2 . LIBERTYNIZM swobode myśli i idei życie zdodnego prawem naturalnym KLASYCYZM wzory antyczne • uporządkowanie jasność, otwartość Oświecenie UTYLITARYZM - dążenie do spełnienia swych potreb jest moralne jeśli przynosi pożytek ogółowi Sztuka odwotanie się do rozumu • proporcija, przejrzystość • tematyka historyczna i mitologiczna W ↳> ROKOKO Lekkość dekoracyjność cel: sprawianie przyjemności estetycznej motywy dworskie, pasterskie i mitologiczne • jasne, pastelove kolorostyka sentymentalna nastrojowość • literatura ma Sentymentalizm prąd ważne vezua, emaje i preżydo czł. twórcy i innych ludzi ukazywać uczucia . John Locke • poznanie oparte Immanuel Kant . • rozum wdzki ale tak jak mu sie wydaje • kierować się prawem imperatywu katorycznego. . ↳ postępować według regut, które chcielibyśmy by stosował każdy ● ● ● FILOZOFIA . Rousseau dobry dziki miara człowieka to rozim, a nie wartości moralne & powinien starać się wrócić do pierwotnego stanu natury. Wolter cel: naprawienie świata i zmniejszenie zła i cierpień fanatyzm zły bo prowadzi do nienawiści i społecznego zamętu Nie czyń drugiemu, co tobie niemite." rajonalizm, deizm, tolerancja, wolność sumienia . ● na rozumie i doświadczeniu rodzi się jako niezapisana karta (tabula rasa) |( wiek rozumu światta ↳s satyra 2 bajka i nie poznaje rzeczy takich jakimi say, Twórczość pisarska wychowywanie czytelników propagowanie idei domina je nestawienia satyrycznego („, ucząc, bawić") gatunki pisarskie is poemat heroikomiczny - parodiujący epos bohaterski ↳ pierusze polskie powieści - Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki • pierwsza polska powieść • utopia państwa idealnego klasyzyzm ↳ wszystkie gatunki poza powieścią ↳ klasycystyczne reguty Nicolas Boileau - našladownictwo pięknej natury L normy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

z wzorcowych dzieł antycznych. L · spełnia wymogi prawdopodobieństwa i dobrego smaku L stosowność (decorum) ↳ Krasicki, Naruszewicz, Trembecki, Feliński rokoko ↳> dzie to służące rozrywce ↳ dobry smak, lekkość, wdzięk ↳ Kniaźnin, Zabłocki, Potocki • emojonalno - poznawcza władza czucie ↳ należy się wszystkim niezależnie od pochodzenia i poziomu intelektualnego + Franciszek Karpiński Ignacy Krasicki 19856-1801 • biskup • wydawca , Monitora" majętny szanowany HYMN DO MIŁOŚU OJCZYZNY L> tradycja antyczna, podniosły nastrój, rytmiczność KLASYCYZM L> nie do rodaków wzywa nie opisuje obecnej sytuacji • uniwersalne wymowa 1 دا ↳> zapowiedź nowej liryki patriotycznej mitość do ojczyzny + cierpienie SWIAT ZEPSUTY 4 let L> 205 nieszczęścio → Franciszek Kniaźnin autor stara się skłonić do refleksji a nie odstrasza zrzucaniem winy L> uświadomienie odpowiedzialności za stan ↳ mobilizaje do rozwiązania problemu ро I rozbione no refleksje nad czynu ↳ źródłem W kraju poezji - przyczynami DO KRÓLA ↳ świat cywilizagi vs świat natury ↳ kierować się głosem serca ↳> szczęście: miłość jako naturalna, zakorzeniona sita a nie miłość dworska ↳ dla artysty najważniejsze wewnętrzne uczucie • może żyć harmoni 1 czułość serca || Laura i Filon FRANCISZEK KARPIŃSKI ↳ filozofia Rousseau SENTYMENTALIZM HYMN • 2 antyku podniosty ton wystawie bóstwa, idee, neród.... " Rzeczy . . . ● ● uczucie > rozum natura > cywilizacja . ● SIELANKI WIERSZE MIŁOSNE WIERSZE RELIGIJNE SATYRY 1449 • gatunek literacki z L> rozkwit w oświeceniu. L> megalomania narodowa ↳ któtliwość antysarmackie żądło ↳ pisane wierszem ↳5 ośmieszają i krytykują obyczaje, poglądy, grup społecznych KARYKATURA, DRWINA, IRONIA, HIPERBOLA zachowania optymizm naprawienie tego piętnowanie zjawisk osób antyku PIJAŃSTWO krytykuje jedną słabość Polaków - alkohol ujawnia dwie nasze słabości co zte, zepsute a nie konkretnych PIJAŃSTWO Jagnię i wilay •zto znajdzie usprawiedliw. Ptaszki w klatce • rozbiory i wolność sielanka mitasne perypetie i życie codzienne mieszkańców wsi wiodących beztroskie życie no tonie natury (pięknej i przychylnej). Sielanka czuta 11 czute serce" główny temat konwencjonalny arkadyjski świat - I natura, księżyc, wienek różany, pasterke, paster) paralelizm tematyczny ↳> uczucia ukazywane prze odwołania do natury nawiązania do folkloru i rodzimej kultury rytmiczność, śpiewność (twórczość ludowa)"

Język polski /

Język Polski Rozszerzenie Oświecenie epoka

user profile picture

Alicja Jastrzębska

6 Followers

 1440-1795
3 rozbiór Polski
NURTY
RACJONALIZM - podstawowym źródłem
poznania jest
DEIZM
EMPIRYZM - poznawanie opiera się na
doświadczeniu zm

Otwórz

Notatka podsumowująca z epoki Oświecenia na poziomie rozszerzonym.

Podobne notatki
Know Oświecenie thumbnail

5

59

Oświecenie

Notatki z całego działu o oświeceniu ("Sztuka Wyrazu 2" GWO)

Know Oświecenie notatka thumbnail

422

5351

Oświecenie notatka

wprowadzenie do epoki, najważniejsze informacje oraz teksty powstałe w tej epoce

Know Wiersze - Jan Andrzej Morsztyn thumbnail

13

346

Wiersze - Jan Andrzej Morsztyn

Geneza, charakter, tematyka, Do trupa, O swej pannie, Niestatek

Know Pieśń Świętojańska o Sobótce  thumbnail

18

296

Pieśń Świętojańska o Sobótce

Pieśń Świętojańska o Sobótce

Know Sielanki - Franciszek Karpiński  thumbnail

20

405

Sielanki - Franciszek Karpiński

Geneza, sentymentalizm, gatunek, Laura i Filon

Know Laura i Filon - Franciszek Karpiński  thumbnail

51

966

Laura i Filon - Franciszek Karpiński

Laura i Filon - sielanka , geneza utworu , znaczenie i miejsce akcji , cechy sielanki czułej , interpretacja utworu

1440-1795 3 rozbiór Polski NURTY RACJONALIZM - podstawowym źródłem poznania jest DEIZM EMPIRYZM - poznawanie opiera się na doświadczeniu zmysłowym Bóg stworzył świet, ale niego nie ingeruje - ATEIZM - Bóg nie istnieje LIBERALIZM wolność jednostki i społeczeństwa, ogranicze nie władzy państwowej rozum 2 . LIBERTYNIZM swobode myśli i idei życie zdodnego prawem naturalnym KLASYCYZM wzory antyczne • uporządkowanie jasność, otwartość Oświecenie UTYLITARYZM - dążenie do spełnienia swych potreb jest moralne jeśli przynosi pożytek ogółowi Sztuka odwotanie się do rozumu • proporcija, przejrzystość • tematyka historyczna i mitologiczna W ↳> ROKOKO Lekkość dekoracyjność cel: sprawianie przyjemności estetycznej motywy dworskie, pasterskie i mitologiczne • jasne, pastelove kolorostyka sentymentalna nastrojowość • literatura ma Sentymentalizm prąd ważne vezua, emaje i preżydo czł. twórcy i innych ludzi ukazywać uczucia . John Locke • poznanie oparte Immanuel Kant . • rozum wdzki ale tak jak mu sie wydaje • kierować się prawem imperatywu katorycznego. . ↳ postępować według regut, które chcielibyśmy by stosował każdy ● ● ● FILOZOFIA . Rousseau dobry dziki miara człowieka to rozim, a nie wartości moralne & powinien starać się wrócić do pierwotnego stanu natury. Wolter cel: naprawienie świata i zmniejszenie zła i cierpień fanatyzm zły bo prowadzi do nienawiści i społecznego zamętu Nie czyń drugiemu, co tobie niemite." rajonalizm, deizm, tolerancja, wolność sumienia . ● na rozumie i doświadczeniu rodzi się jako niezapisana karta (tabula rasa) |( wiek rozumu światta ↳s satyra 2 bajka i nie poznaje rzeczy takich jakimi say, Twórczość pisarska wychowywanie czytelników propagowanie idei domina je nestawienia satyrycznego („, ucząc, bawić") gatunki pisarskie is poemat heroikomiczny - parodiujący epos bohaterski ↳ pierusze polskie powieści - Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki • pierwsza polska powieść • utopia państwa idealnego klasyzyzm ↳ wszystkie gatunki poza powieścią ↳ klasycystyczne reguty Nicolas Boileau - našladownictwo pięknej natury L normy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

z wzorcowych dzieł antycznych. L · spełnia wymogi prawdopodobieństwa i dobrego smaku L stosowność (decorum) ↳ Krasicki, Naruszewicz, Trembecki, Feliński rokoko ↳> dzie to służące rozrywce ↳ dobry smak, lekkość, wdzięk ↳ Kniaźnin, Zabłocki, Potocki • emojonalno - poznawcza władza czucie ↳ należy się wszystkim niezależnie od pochodzenia i poziomu intelektualnego + Franciszek Karpiński Ignacy Krasicki 19856-1801 • biskup • wydawca , Monitora" majętny szanowany HYMN DO MIŁOŚU OJCZYZNY L> tradycja antyczna, podniosły nastrój, rytmiczność KLASYCYZM L> nie do rodaków wzywa nie opisuje obecnej sytuacji • uniwersalne wymowa 1 دا ↳> zapowiedź nowej liryki patriotycznej mitość do ojczyzny + cierpienie SWIAT ZEPSUTY 4 let L> 205 nieszczęścio → Franciszek Kniaźnin autor stara się skłonić do refleksji a nie odstrasza zrzucaniem winy L> uświadomienie odpowiedzialności za stan ↳ mobilizaje do rozwiązania problemu ро I rozbione no refleksje nad czynu ↳ źródłem W kraju poezji - przyczynami DO KRÓLA ↳ świat cywilizagi vs świat natury ↳ kierować się głosem serca ↳> szczęście: miłość jako naturalna, zakorzeniona sita a nie miłość dworska ↳ dla artysty najważniejsze wewnętrzne uczucie • może żyć harmoni 1 czułość serca || Laura i Filon FRANCISZEK KARPIŃSKI ↳ filozofia Rousseau SENTYMENTALIZM HYMN • 2 antyku podniosty ton wystawie bóstwa, idee, neród.... " Rzeczy . . . ● ● uczucie > rozum natura > cywilizacja . ● SIELANKI WIERSZE MIŁOSNE WIERSZE RELIGIJNE SATYRY 1449 • gatunek literacki z L> rozkwit w oświeceniu. L> megalomania narodowa ↳ któtliwość antysarmackie żądło ↳ pisane wierszem ↳5 ośmieszają i krytykują obyczaje, poglądy, grup społecznych KARYKATURA, DRWINA, IRONIA, HIPERBOLA zachowania optymizm naprawienie tego piętnowanie zjawisk osób antyku PIJAŃSTWO krytykuje jedną słabość Polaków - alkohol ujawnia dwie nasze słabości co zte, zepsute a nie konkretnych PIJAŃSTWO Jagnię i wilay •zto znajdzie usprawiedliw. Ptaszki w klatce • rozbiory i wolność sielanka mitasne perypetie i życie codzienne mieszkańców wsi wiodących beztroskie życie no tonie natury (pięknej i przychylnej). Sielanka czuta 11 czute serce" główny temat konwencjonalny arkadyjski świat - I natura, księżyc, wienek różany, pasterke, paster) paralelizm tematyczny ↳> uczucia ukazywane prze odwołania do natury nawiązania do folkloru i rodzimej kultury rytmiczność, śpiewność (twórczość ludowa)"