Lalka

 ЕРОКА: розувушкет
CZAS AKCJI
1878 v. 1879 v.
→ Recaki wspomina deicciństwo (lata 30.)
●
RODZAJ: epika
opowiadając o ojcu
wraca do czasów na

Lalka

user profile picture

Julia

75 Followers

Udostępnij

Zapisz

148

 

1/2/3

Notatka

Bohaterowie, plan wydarzeń, motywy, problematyka, opis wybranych wydarzeń

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

ЕРОКА: розувушкет CZAS AKCJI 1878 v. 1879 v. → Recaki wspomina deicciństwo (lata 30.) ● RODZAJ: epika opowiadając o ojcu wraca do czasów napoleońskich → Pamiętniku starego subiekta." opowiada o Wiośnie Ludów (1848.) i powstaniu styceniowym (1863 x.). ceas ↳w ten sposób Lalki". LALKA JAKO POWIEŚĆ REALISTYCZNA: • dokładnie przedstawione miejsca algji (realne) odniesienia historyczne • konkretny, posiadający odniesienia • kreage bohaterów o wy vaźnie zarysowanej zasada mimesis (zdarzenia prawdopodobne) fabularny obejmuje prawie 50 lat również Lalka BOLESŁAW PRUS • trcioosobowy narrator wszechwiedzący. • skomplikowana struktura tematyrana, wielowątkowa fabuła otwartość, niejasne zakończenie W cass osobowości NARRACJA: → narrator trecioosobowy (adautorski) - wszechwiedra, opowiado o bie- rzących wydarzeniach, dominująca, obiektywizm → narrator pierwseoosobowy (Reecki, Pamistinik starego subiekta") subiektywiam, cacote retrospekcje, wiedea o wydarzemach, kovych częste świadkiem był sitory walczył w powstaniu kolopadowym nego nagrobika występują liczne monologi wewnętrane bohaterów na rowni wypowiedziami narratora sam GATUNEK: powiese realistyczna powieść TŁO HISTORYCZNE: Swo- •epaka napoleońska - ojciec Recckings był bonapartysta i wpajat je zasady i samitowanic Ignacemu już od najmłodszych lat Wiosna Ludów - rewolucja Wegrzech, ktovej szczegóły opowiadaniach starego na są uka- subiekta 2ahe • powstanie styczniowe - Wahulski za walkę w powstaniu styczniowym. rostat restany na Syberię • powstanie listopadowe - Zasławska opowiada 0 struju Wabulskieg i nie doczekał się god- → Warszawa ↳+ sklep Mincha na Podwalu ↳ sklep Wokulskiego. ↳ Wokulski mieszkał na MIEJSCE AKCJI → Paryt → Zastawek → Zasław O UTWORZE: •drukowana na Krakowskim Przedmieściu przeciuko pomnika Kopernika, spacerował po tazienkach, jeżdził Alejami Ujazdowskimi " 1.W „Kurierze Codziennym (od 1887. v.). a 3. lala najpierw põźniej (w 1830 r.) wydana w formie ksiązki. • Prus podejmując tematykę historyceną, nie wżywa w tekście żadnych bezpośrednich dosłownych opisów → cenzura, ograniczenia nakładane sztukę władzę na przez • jezyk exopowy (dużo peryfrae,...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

symboliki, alueji, melonimi) INTERPRETACJA TYTUŁU: Tytuł powieści marina interpretować melafongszusie lub dosłownie. •odniesienie do procesu o lalks wytoczonego pani Stawskiej prace bavonową Krzeszowską (sam Prus tak twierdził). → Lalka, Ludzie są czyli Izabela Łęcka - piękna, lene pusta w środku świata jako teabru („ theatrum mundi"), w + alegonia świata którym jedynie pozbawionymi woli marionetkami. Przykładem jest powracający mo-. tyw mechanicznych zabawek, nakrecanych bea celu w sklepie przez Reeckiego Plan wydarzeń TOM I 1. Rozmowy 2. Plan dnia warszawskich kupców o przeszłości Wokulskiego dzieciństwo Reeckiego i jego 3. 2 • Nicocrckivary powrst watulskiego. &. powiększonym majątkiem 4. Wiadomość bankructwie Łęckiego 5. Starania Wokulskiego o uzyskame względów Izabeli tęckiej i jej niechęć do zamążpójścia 6. Spacer Wokulskiego po biednym Powistu i pomoc dla rodziny Wysockich 7. Wielkanocne śmadanie u hrabiny. Kardowej по 8. Wspomnienia. Reechings • powstaniu i tulacece Węgrzech 9. Itworzenie społki handlowej & arystokrację przez Wokulskiego 10. Poznanie Juliana Ochockiego 11. Decyjaja Wakelskiego o kupnie kamienicy Łęckich i kupno konia wysingowego od baronowej Krzeszowskieg 12. L 2 Krzeszowskim судната 13. Obiad u. Lakion ? studna nadzieja Wokulskiego 14. Organizowanie godnego przyjscia ulubieńca leabeli - Rossiego 15. Kupno kamienicy Zęckich 16. pretensje sachowanie wobec na Wizyta u Łęckich: kuzyna Stavskiego 17. Wygned Wakulatings do Pargia antodości Wokulskiegs 18. Wspomniema Izabeli ova jij o mutatici Leabeli TOM II 1. Nawiązania press Wabulskiego współpracy 2. Spacery Wakulskiego po Paryżu 3. Pozname profesora Geista 4. od In List and presesowej Zastawakiej i powrst do kraju 5. Podvái do zasłanka towarzystwie 12. na innych gości presasowej ruin .6. Spacer Wokulskiego. Peabolą tędkę (abieranie grzybow), zwiedzanie nein nadzieje odvzajemnienie jego zamku i uczuć 7. Wyjazd lrabeli do 8. Stanisław jako oficjalny 9. Kupno kamienicy prace baronową Krzeszowską 10. Proces 。. lalke pomiędzy baronową Krzeszowekę i panią Sławaką Smutne refleksje Reeckiego w ewigelar se 11. związku sprzedażą sklepu Wokul- skiego i plany ożeniema Wokulskiego panią Stawską Prурает panay Stawskiej payczyną plotek Stanisława i 13. · Preyjazd Molinaviego. (akrypka) do Warszawy i flirtowanie Izabelli Warszawy e Suzinem Oświadwymy Wokulskiego barona. Dalskiego i poznanie konkurent do ręki Izabeli 14. 15. Śmierć prezesowej 16. Rozrzutne Stanisława życie 17. Flirtowanie Izabeli ze Starskim w росізди Stanisława i zerwanie 2 mim 18. Proba затовојсла запалуп 19. Olugotrwała apatia i depresja Wabulskiego. 20. Odwiedziny pani Wasowskiej i powvsť bohatera do zdrowia 21. Zniknięcie Wokulskiego i miejednoznaczność jego dalszych losów 22. Testament Wokulskiego 23. Śmiere Preckiego 24. Wstąpienie Leabeli do klasstovu, Bohaterowie Arystokracja Na Wsi, Zaslawek książę patriota marszałek baron Dalski Ewelina Kamienica oświadcza się, (payjęte) Julian Ochocki wynalazca, Kazimierz Starski hulanka pani Misiewi- czowa lalka docenia Helunia lalka/ podstarzali adoratorzy Wokulskiego wnuczka studenci covka Maleski Patkiewicz ubodry coreceka córeczka hrabina Karolowa prezesowa w Zaslawska dalecy kway romansujar zacna staruszka wspólne kwestują proces o kvadziei lalki Kazimiera Wąskowa Helena Stawska zamożna, młoda wdowa kochała się kiedys w Mieszkanie Łęckich Krzeszow- ska egorzkniała rodzeństwo W podkochuje pani Meliton córka Izabela Łęcka inlovesuje się Wokulskim ceni Wakulskiego swatka, zna wszystkie plotki Marusze- wicz Tomasz Łęcki krętac oszukuje separaci pomaga zaginiony mąż by spotykać kuzynki korzysta 2 using, ai tadko Florentyna baron Krzeszow- ski vanny, w pojedynku & Wokulskim, stary Szalngba- um utracjuse, miłośnik koni zakochany odkupuje sklep przyjacie Alberi le 2 be Pavye Stanisław Wokulski Małgorza ta t Henryk Szlangba- um Węgielek namawia do zajęcia się • nauks ·Kupey warszawscy poleki patriota profesor Geist genialny wynaldeca rzemieślnik 2 Zastawa ożeml wdową, dziczył sklep 2 sie die ee Mraczew- ski parnali się Ina Syberi elegant subickt, payjacial Marianna Magdalen- ka" Jan Mincel Moskwa przyjaciele Syberi subieki w Klejn 2 t właściciel skle- sklep ko- pu galanterij- lonialny педо socjalista zawdzięczają Wokulskiemu pomoc Stanislaw Suzin sklepie Wysocki bardeo bogaty kupiec do zarobled Sklep Wokulskiego była pani do furman сво towarzystwa stary Mincel bratankowie Franz Mincel Ignacy Rzecki + napoleończyk Lisiecki antysemita Michal Szuman lekarz, dziwak Biedota Kacper Wysocki kolejarz (Skierniewice) MŁODOŚĆ I ZDOBYCIE MAJĄTKU: winiarni do Jako mlody chłopiec mimo szlacheckich korzeni trafił do Sakoly. Praygotowawracy. Przy pomocy studenter-subiekten i ротосу Rueckieg wydany atopień coluterys do Sekoły Główn wyższy. i dostał się gotowanej edukacji Zaangażował aby wziąć udział w • W. 1870 voku powraca Warszawy był czysto finansowy). Po 4. latach maläaństwa • Żył bea celu, 4 się родкалајас apati Stanisław Wokulski . ŻYCIE I SYTUACJA Z IZABELĄ PO ZDOBYCIU MAJĄTKU: Tylko dzięki majątkowi mógł zbliżyć vównież nowy sklep. Pomagał osobom 2 mu sytuacje życiową Marianny mia • Podcess się u diatalnose spistong i. orgamacje demonstragi religijno-patriotycznych i po powstaniu styczniowym, prese na sostal restany do i • jak with biedlungsh stavania Izabele CHARAKTERYSTYKA: ·pierwszego spojrzenia. Aby pokonać przepaãă między nimi, postanowił zdobyć majątek. Wyjeżdies więc do Butgani tarczając żywność żywność (handel brome to były tylko płotki, które ZAKOŃCZENIE LOSÓW WOKULSKIEGO: Jego losy me se jednoznacane: Planowal injechać do 0 Byt kiem. Nosil vsunied H Cenje ins się Widziano Wierzono nownice, że po wysadeamin również, rozpoczyna prace umiera U to 45-lelni kupiec waverawski jego i melancholi, ai do momentu U najbiedniejszej warstwy goolecanej (znajduje pracę dla Węgielta, Wysockich, valuje Powiślu uświada- i wównież anajduje jej nowe prace). To właśnie spacer po Warszawie. 4 suje i walaxy o przelvwanie luchei nie Kiedy jego daje spodziewanych efektow, Wokulski wyżeńdia Paryża, gleie poznaje profesora Grista. Zastanassial six cay ale do list od Zastauskiej dostaje Zasławka spędza 20 Hopfera (to właśnie tam go parnat) udało na kierunku matematyczno- freycanym. L OVOR zona starsza kobieta) i сво nie poświęcii swojego życia pre- cy naukowej, ktorym pisse aby wracat i spotkat 4 = Lecker. pobylu joj się. Przez fatalna sy- tragje finansowe tzabele - proivisen" eie i przyjmy's overadesyng.coym bardes usseeslina Stamistava. 2 tęcką wiele czasu i oświadcza się wavunkiem Jg Łęckimi i jest jednakie sprzedania sklepu, co Wakulicki szybko wykonuje. Podcaas podraży do Krakowa. Starakim, Izabola flutuje u jezghen jednak języka angielskiego, czego jaus vyslo, se arystokratka agabita suve caynony present of Wakulskiego (akrawak melaku Wokulski nie rozumiet (nawwayt nie się on się nim bawi i nie zamierza Storskim. 2.2 ovaz że tylko Wokulski Zvospacsony na że Minda. Po śmierci gdy po 2 ois do Izabeli. Utworzył z jej ojiam współka do handlu stanowisko subiekla. Pracował tam adać vou Syberie (powód czerwonych alloni - odmroził je). pracodawcy ożenił się 2 właścicielem ami na póäniej powstały). Powiększył. daięki berom snawinie przerywać relacji · podejmuje probę samobójatura naucajac sie pood pociny jednak zostaje uratowany przee na Liejszego tego wyjątkowego zostaje pokasnego majątku. pienway yjmuat tacks w teatree. Zakochał ma tam zostai vospocase i plotkowano, Москому Zustawken, geleve wysadeit miny zamku. Mówiono, że popetuit bam samobójstwo. пупсованій muin, Geistem. do Parycie, aby pracować wyjechać języku angielskim, aby byla ona świadoma). Na od powie عله سعد 22 • vaku chodzenia do Sakoly. Głównej. i 2 им Wschodem i aguodascy się a Miał charakterystycare Byt vendunty misday Dentami vomantyku i pasyliquiaty. Whovey wasy. idealami dla kaviera strony liczy niego • W młodość był wyśmiewany pomaganie innym. Fascynuje go odkrycia do nauki i za swój pocing zajmowaniem się keiążkami. miejsca dla siebie. Podczas przebywania za granicę, tęsknis 20 za Nie mögł znalezi годноји Polsce i meakceptacji jego Spełniał każdą zachcianky Leabeli. stromy arystokragi. - na i joj życeemis orgamienje kuialy : preacty dla włoskiego artysty Rossiego кушение Salongbaume. Był u stanie zrobić dla niej waayetto, jealunk wszystko, nie Loceniała. ona samotiny. Nikt nie vozumie popędów jego dusay ucaucia, jakim davay decks. swoim uratowany przez Wysockiego wojnę vosyjsko-turecks, aby wabogació. swoj. majątek. krajem nowe i wykupił jednocześnie ucase sig gramin Sakoly Pray jo, jego żona (chavalber maleństwa jego życie. i wraca srebra soleklasowanej ostackly. Byt wysoki zadbany i przystojny, ubierad ois elegancko czerwone dłonie, spowodowane odmrożeniem ich poduxas pobytu ↳ nieskazitelne ucencie do kobiety, jest wa Syberii. stavie dla poświęcić nauka i do się vancil Ovaa miej Warszawy Lęckich. Otworzył od się dos- i 22 laabels, ale jest świadomy braku. niego wszystko. 2 drugiej Sma.. możliwości aprendaje sklep dla • Nie wie, jaką drogę życiową o karierze. . ROMANTYK •patriota - walka. powstaniu niesscegéliwie sakochany - idealizuje sklonność do . . naukowej, jednak povrzuca je, pragnąc ma należy avystokracji wewnętrane rosolarcie vozumieja go day. voznymi • jest wrażliwy, kieruje się emocjami obvać. Nie wie, proba samobójcza, depresji skłonnsóć do qřebakich premyśleń", refleksji inni samotność - me Lo kumpay, • Ignacy Tšiku, idealizm - - wierzy odkrycia naukowe) ŻYCIE DOROSŁE: O wolność i wartościami (miłość a ・wybitna jednostka - wyrośnia się wörde innych miłość do Jana Ignacy Rzecki 20 след saceęścia ma ma · Kęckiej i ja i załamań mająted, ale nie - musi dokonywać wciąż wyboru pomię praca) zadbać niepodległość WOKULSKI JAKO: w to, co niemożliwe do spełnienia (miłość i ·asyatakratko. skomplikowana natura - nie myśli jednotorowo, ma bogabe wnętrze. często sastanawia się nad swoimi wy- wests uloga site swej natury. życia borami ; sensem soumą własne secaçście ● vealizm, vacjonalizm fascynaga nauko tolerancja ocenianie ludzi nie czy poświęcić się dla dobra i technika ・・pomaga. wobec pogledów i postaw innych weeting pochodzenia. się kieruje dba o kompetencje zawodowe otwartość na weding ich ideator, efektow. i nazwiska). rosumen, jest przedsiębiorasy i ambitny był oceniany jako dziwak me e Był starym kawalerem, który przez otoczenie Izabela Łęcka szanowala" до Reecki wychodził pogrążając uprzejmość). samotnika. Rzadko był typem mavzemach. się we uspommieniach i Byl uosobnieniam kupieckiej uczciwości, rzetelności i pracowitości - wartości i traktował swoją funkcije sklepie niesamowicie poważnie. Całe jego życie bywal tam od otwarcia as do samknięcia, a ↳s wolne dai obmystał wygląd wystawy. pracować wymesionych W za darmo. POZYTYWISTA świat - interesuje się polityks • zwolennit postępu im społeczeństwie realisaya hasel posybquishyenangeh • praca organicana - otworzył nowy sklep, inbożyl spätke do hamellen ze Wschoolem charytatywnie, pomógł Maviannie деву • praca u poddaw - udzielał cay Węgiełkowi. kobiet - • emancypacja. własny biznes 4 .. неребрнасије asymilaga żydów - wspolpracuje żydami, zatrudnia ich, po- zadania, swój sklep sprzedaje Salongbaumowi wiene a ważne wspiera Częstochowie 1845 valu, na finansowo Ochockiemu i Geistoni i wartości moralnych (a pracy 2 domu, golyż pośvsol ludzi czuł się nieco kręciło się wokst i zmianami DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ: Pochodził 2 na do mieszczaviskiej rodaing w której bandes silmie kultywowano tradycje pabrictycare. Jego ginies był wielkim zwolennikiem Napoleona Bonaparte, dla którego poderes rasecrepit i synowi. Kiedy jego ojcice smart traft on dry i jej maša- pana Ranska пусконатите jego siostry i jej Po śmierci 20029 zbierać діса doświadczenie pierwsze W handly u Mindow. To tam nauczył się uczciwości i szacunku. Równies tam poznał Augusta Kabea. Byt on subiektem na deiale mydlarskim. • W 1848 voleu vazem = Katzem (jego wledy już przyjacielem) racisquali się do wojeka, by walczyć w poustanin węgierskim. Po tej zaciągneli нојава, навседо poustanin wegierskim. Po tej pregrancy dla 2 się. W kala kilkoma kompanami ukrywali wojsk wegierskich bitwie wraz październiku jednym = postojów do siebie = pistoletu. Ruecki wspominał go prase cale sżycie, często rosmaciając & om Minola (syna poprzedniego pracodawcy Rezeckiego). klovego. Slep samobójstwo, dtrzelając do siebie z prace a mm rozpoczął u dobrze później przejął znany już & innych. Myšli Helene Stawską, zachochzącymi W vównież to otwiera swój czasu toj apoki, jednakic byl darsony seacundion i zagubiony. Najwięcej sklopu Jana Minda Byl maswykle oddany аквари pracy, jego życia A navnet po zakupie sklepu prease Selangbauma przychodeit stało się to wręcz sensem popotnit mystach. Po powrocie do Polski mu Wokulski. sympatic куправіць (танов зата sama spędeał leżąc na swoim obowiązkom Prze-

user profile picture

Julia   

Obserwuj

75 Followers

 ЕРОКА: розувушкет
CZAS AKCJI
1878 v. 1879 v.
→ Recaki wspomina deicciństwo (lata 30.)
●
RODZAJ: epika
opowiadając o ojcu
wraca do czasów na

Otwórz aplikację

Bohaterowie, plan wydarzeń, motywy, problematyka, opis wybranych wydarzeń

ЕРОКА: розувушкет CZAS AKCJI 1878 v. 1879 v. → Recaki wspomina deicciństwo (lata 30.) ● RODZAJ: epika opowiadając o ojcu wraca do czasów napoleońskich → Pamiętniku starego subiekta." opowiada o Wiośnie Ludów (1848.) i powstaniu styceniowym (1863 x.). ceas ↳w ten sposób Lalki". LALKA JAKO POWIEŚĆ REALISTYCZNA: • dokładnie przedstawione miejsca algji (realne) odniesienia historyczne • konkretny, posiadający odniesienia • kreage bohaterów o wy vaźnie zarysowanej zasada mimesis (zdarzenia prawdopodobne) fabularny obejmuje prawie 50 lat również Lalka BOLESŁAW PRUS • trcioosobowy narrator wszechwiedzący. • skomplikowana struktura tematyrana, wielowątkowa fabuła otwartość, niejasne zakończenie W cass osobowości NARRACJA: → narrator trecioosobowy (adautorski) - wszechwiedra, opowiado o bie- rzących wydarzeniach, dominująca, obiektywizm → narrator pierwseoosobowy (Reecki, Pamistinik starego subiekta") subiektywiam, cacote retrospekcje, wiedea o wydarzemach, kovych częste świadkiem był sitory walczył w powstaniu kolopadowym nego nagrobika występują liczne monologi wewnętrane bohaterów na rowni wypowiedziami narratora sam GATUNEK: powiese realistyczna powieść TŁO HISTORYCZNE: Swo- •epaka napoleońska - ojciec Recckings był bonapartysta i wpajat je zasady i samitowanic Ignacemu już od najmłodszych lat Wiosna Ludów - rewolucja Wegrzech, ktovej szczegóły opowiadaniach starego na są uka- subiekta 2ahe • powstanie styczniowe - Wahulski za walkę w powstaniu styczniowym. rostat restany na Syberię • powstanie listopadowe - Zasławska opowiada 0 struju Wabulskieg i nie doczekał się god- → Warszawa ↳+ sklep Mincha na Podwalu ↳ sklep Wokulskiego. ↳ Wokulski mieszkał na MIEJSCE AKCJI → Paryt → Zastawek → Zasław O UTWORZE: •drukowana na Krakowskim Przedmieściu przeciuko pomnika Kopernika, spacerował po tazienkach, jeżdził Alejami Ujazdowskimi " 1.W „Kurierze Codziennym (od 1887. v.). a 3. lala najpierw põźniej (w 1830 r.) wydana w formie ksiązki. • Prus podejmując tematykę historyceną, nie wżywa w tekście żadnych bezpośrednich dosłownych opisów → cenzura, ograniczenia nakładane sztukę władzę na przez • jezyk exopowy (dużo peryfrae,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

symboliki, alueji, melonimi) INTERPRETACJA TYTUŁU: Tytuł powieści marina interpretować melafongszusie lub dosłownie. •odniesienie do procesu o lalks wytoczonego pani Stawskiej prace bavonową Krzeszowską (sam Prus tak twierdził). → Lalka, Ludzie są czyli Izabela Łęcka - piękna, lene pusta w środku świata jako teabru („ theatrum mundi"), w + alegonia świata którym jedynie pozbawionymi woli marionetkami. Przykładem jest powracający mo-. tyw mechanicznych zabawek, nakrecanych bea celu w sklepie przez Reeckiego Plan wydarzeń TOM I 1. Rozmowy 2. Plan dnia warszawskich kupców o przeszłości Wokulskiego dzieciństwo Reeckiego i jego 3. 2 • Nicocrckivary powrst watulskiego. &. powiększonym majątkiem 4. Wiadomość bankructwie Łęckiego 5. Starania Wokulskiego o uzyskame względów Izabeli tęckiej i jej niechęć do zamążpójścia 6. Spacer Wokulskiego po biednym Powistu i pomoc dla rodziny Wysockich 7. Wielkanocne śmadanie u hrabiny. Kardowej по 8. Wspomnienia. Reechings • powstaniu i tulacece Węgrzech 9. Itworzenie społki handlowej & arystokrację przez Wokulskiego 10. Poznanie Juliana Ochockiego 11. Decyjaja Wakelskiego o kupnie kamienicy Łęckich i kupno konia wysingowego od baronowej Krzeszowskieg 12. L 2 Krzeszowskim судната 13. Obiad u. Lakion ? studna nadzieja Wokulskiego 14. Organizowanie godnego przyjscia ulubieńca leabeli - Rossiego 15. Kupno kamienicy Zęckich 16. pretensje sachowanie wobec na Wizyta u Łęckich: kuzyna Stavskiego 17. Wygned Wakulatings do Pargia antodości Wokulskiegs 18. Wspomniema Izabeli ova jij o mutatici Leabeli TOM II 1. Nawiązania press Wabulskiego współpracy 2. Spacery Wakulskiego po Paryżu 3. Pozname profesora Geista 4. od In List and presesowej Zastawakiej i powrst do kraju 5. Podvái do zasłanka towarzystwie 12. na innych gości presasowej ruin .6. Spacer Wokulskiego. Peabolą tędkę (abieranie grzybow), zwiedzanie nein nadzieje odvzajemnienie jego zamku i uczuć 7. Wyjazd lrabeli do 8. Stanisław jako oficjalny 9. Kupno kamienicy prace baronową Krzeszowską 10. Proces 。. lalke pomiędzy baronową Krzeszowekę i panią Sławaką Smutne refleksje Reeckiego w ewigelar se 11. związku sprzedażą sklepu Wokul- skiego i plany ożeniema Wokulskiego panią Stawską Prурает panay Stawskiej payczyną plotek Stanisława i 13. · Preyjazd Molinaviego. (akrypka) do Warszawy i flirtowanie Izabelli Warszawy e Suzinem Oświadwymy Wokulskiego barona. Dalskiego i poznanie konkurent do ręki Izabeli 14. 15. Śmierć prezesowej 16. Rozrzutne Stanisława życie 17. Flirtowanie Izabeli ze Starskim w росізди Stanisława i zerwanie 2 mim 18. Proba затовојсла запалуп 19. Olugotrwała apatia i depresja Wabulskiego. 20. Odwiedziny pani Wasowskiej i powvsť bohatera do zdrowia 21. Zniknięcie Wokulskiego i miejednoznaczność jego dalszych losów 22. Testament Wokulskiego 23. Śmiere Preckiego 24. Wstąpienie Leabeli do klasstovu, Bohaterowie Arystokracja Na Wsi, Zaslawek książę patriota marszałek baron Dalski Ewelina Kamienica oświadcza się, (payjęte) Julian Ochocki wynalazca, Kazimierz Starski hulanka pani Misiewi- czowa lalka docenia Helunia lalka/ podstarzali adoratorzy Wokulskiego wnuczka studenci covka Maleski Patkiewicz ubodry coreceka córeczka hrabina Karolowa prezesowa w Zaslawska dalecy kway romansujar zacna staruszka wspólne kwestują proces o kvadziei lalki Kazimiera Wąskowa Helena Stawska zamożna, młoda wdowa kochała się kiedys w Mieszkanie Łęckich Krzeszow- ska egorzkniała rodzeństwo W podkochuje pani Meliton córka Izabela Łęcka inlovesuje się Wokulskim ceni Wakulskiego swatka, zna wszystkie plotki Marusze- wicz Tomasz Łęcki krętac oszukuje separaci pomaga zaginiony mąż by spotykać kuzynki korzysta 2 using, ai tadko Florentyna baron Krzeszow- ski vanny, w pojedynku & Wokulskim, stary Szalngba- um utracjuse, miłośnik koni zakochany odkupuje sklep przyjacie Alberi le 2 be Pavye Stanisław Wokulski Małgorza ta t Henryk Szlangba- um Węgielek namawia do zajęcia się • nauks ·Kupey warszawscy poleki patriota profesor Geist genialny wynaldeca rzemieślnik 2 Zastawa ożeml wdową, dziczył sklep 2 sie die ee Mraczew- ski parnali się Ina Syberi elegant subickt, payjacial Marianna Magdalen- ka" Jan Mincel Moskwa przyjaciele Syberi subieki w Klejn 2 t właściciel skle- sklep ko- pu galanterij- lonialny педо socjalista zawdzięczają Wokulskiemu pomoc Stanislaw Suzin sklepie Wysocki bardeo bogaty kupiec do zarobled Sklep Wokulskiego była pani do furman сво towarzystwa stary Mincel bratankowie Franz Mincel Ignacy Rzecki + napoleończyk Lisiecki antysemita Michal Szuman lekarz, dziwak Biedota Kacper Wysocki kolejarz (Skierniewice) MŁODOŚĆ I ZDOBYCIE MAJĄTKU: winiarni do Jako mlody chłopiec mimo szlacheckich korzeni trafił do Sakoly. Praygotowawracy. Przy pomocy studenter-subiekten i ротосу Rueckieg wydany atopień coluterys do Sekoły Główn wyższy. i dostał się gotowanej edukacji Zaangażował aby wziąć udział w • W. 1870 voku powraca Warszawy był czysto finansowy). Po 4. latach maläaństwa • Żył bea celu, 4 się родкалајас apati Stanisław Wokulski . ŻYCIE I SYTUACJA Z IZABELĄ PO ZDOBYCIU MAJĄTKU: Tylko dzięki majątkowi mógł zbliżyć vównież nowy sklep. Pomagał osobom 2 mu sytuacje życiową Marianny mia • Podcess się u diatalnose spistong i. orgamacje demonstragi religijno-patriotycznych i po powstaniu styczniowym, prese na sostal restany do i • jak with biedlungsh stavania Izabele CHARAKTERYSTYKA: ·pierwszego spojrzenia. Aby pokonać przepaãă między nimi, postanowił zdobyć majątek. Wyjeżdies więc do Butgani tarczając żywność żywność (handel brome to były tylko płotki, które ZAKOŃCZENIE LOSÓW WOKULSKIEGO: Jego losy me se jednoznacane: Planowal injechać do 0 Byt kiem. Nosil vsunied H Cenje ins się Widziano Wierzono nownice, że po wysadeamin również, rozpoczyna prace umiera U to 45-lelni kupiec waverawski jego i melancholi, ai do momentu U najbiedniejszej warstwy goolecanej (znajduje pracę dla Węgielta, Wysockich, valuje Powiślu uświada- i wównież anajduje jej nowe prace). To właśnie spacer po Warszawie. 4 suje i walaxy o przelvwanie luchei nie Kiedy jego daje spodziewanych efektow, Wokulski wyżeńdia Paryża, gleie poznaje profesora Grista. Zastanassial six cay ale do list od Zastauskiej dostaje Zasławka spędza 20 Hopfera (to właśnie tam go parnat) udało na kierunku matematyczno- freycanym. L OVOR zona starsza kobieta) i сво nie poświęcii swojego życia pre- cy naukowej, ktorym pisse aby wracat i spotkat 4 = Lecker. pobylu joj się. Przez fatalna sy- tragje finansowe tzabele - proivisen" eie i przyjmy's overadesyng.coym bardes usseeslina Stamistava. 2 tęcką wiele czasu i oświadcza się wavunkiem Jg Łęckimi i jest jednakie sprzedania sklepu, co Wakulicki szybko wykonuje. Podcaas podraży do Krakowa. Starakim, Izabola flutuje u jezghen jednak języka angielskiego, czego jaus vyslo, se arystokratka agabita suve caynony present of Wakulskiego (akrawak melaku Wokulski nie rozumiet (nawwayt nie się on się nim bawi i nie zamierza Storskim. 2.2 ovaz że tylko Wokulski Zvospacsony na że Minda. Po śmierci gdy po 2 ois do Izabeli. Utworzył z jej ojiam współka do handlu stanowisko subiekla. Pracował tam adać vou Syberie (powód czerwonych alloni - odmroził je). pracodawcy ożenił się 2 właścicielem ami na póäniej powstały). Powiększył. daięki berom snawinie przerywać relacji · podejmuje probę samobójatura naucajac sie pood pociny jednak zostaje uratowany przee na Liejszego tego wyjątkowego zostaje pokasnego majątku. pienway yjmuat tacks w teatree. Zakochał ma tam zostai vospocase i plotkowano, Москому Zustawken, geleve wysadeit miny zamku. Mówiono, że popetuit bam samobójstwo. пупсованій muin, Geistem. do Parycie, aby pracować wyjechać języku angielskim, aby byla ona świadoma). Na od powie عله سعد 22 • vaku chodzenia do Sakoly. Głównej. i 2 им Wschodem i aguodascy się a Miał charakterystycare Byt vendunty misday Dentami vomantyku i pasyliquiaty. Whovey wasy. idealami dla kaviera strony liczy niego • W młodość był wyśmiewany pomaganie innym. Fascynuje go odkrycia do nauki i za swój pocing zajmowaniem się keiążkami. miejsca dla siebie. Podczas przebywania za granicę, tęsknis 20 za Nie mögł znalezi годноји Polsce i meakceptacji jego Spełniał każdą zachcianky Leabeli. stromy arystokragi. - na i joj życeemis orgamienje kuialy : preacty dla włoskiego artysty Rossiego кушение Salongbaume. Był u stanie zrobić dla niej waayetto, jealunk wszystko, nie Loceniała. ona samotiny. Nikt nie vozumie popędów jego dusay ucaucia, jakim davay decks. swoim uratowany przez Wysockiego wojnę vosyjsko-turecks, aby wabogació. swoj. majątek. krajem nowe i wykupił jednocześnie ucase sig gramin Sakoly Pray jo, jego żona (chavalber maleństwa jego życie. i wraca srebra soleklasowanej ostackly. Byt wysoki zadbany i przystojny, ubierad ois elegancko czerwone dłonie, spowodowane odmrożeniem ich poduxas pobytu ↳ nieskazitelne ucencie do kobiety, jest wa Syberii. stavie dla poświęcić nauka i do się vancil Ovaa miej Warszawy Lęckich. Otworzył od się dos- i 22 laabels, ale jest świadomy braku. niego wszystko. 2 drugiej Sma.. możliwości aprendaje sklep dla • Nie wie, jaką drogę życiową o karierze. . ROMANTYK •patriota - walka. powstaniu niesscegéliwie sakochany - idealizuje sklonność do . . naukowej, jednak povrzuca je, pragnąc ma należy avystokracji wewnętrane rosolarcie vozumieja go day. voznymi • jest wrażliwy, kieruje się emocjami obvać. Nie wie, proba samobójcza, depresji skłonnsóć do qřebakich premyśleń", refleksji inni samotność - me Lo kumpay, • Ignacy Tšiku, idealizm - - wierzy odkrycia naukowe) ŻYCIE DOROSŁE: O wolność i wartościami (miłość a ・wybitna jednostka - wyrośnia się wörde innych miłość do Jana Ignacy Rzecki 20 след saceęścia ma ma · Kęckiej i ja i załamań mająted, ale nie - musi dokonywać wciąż wyboru pomię praca) zadbać niepodległość WOKULSKI JAKO: w to, co niemożliwe do spełnienia (miłość i ·asyatakratko. skomplikowana natura - nie myśli jednotorowo, ma bogabe wnętrze. często sastanawia się nad swoimi wy- wests uloga site swej natury. życia borami ; sensem soumą własne secaçście ● vealizm, vacjonalizm fascynaga nauko tolerancja ocenianie ludzi nie czy poświęcić się dla dobra i technika ・・pomaga. wobec pogledów i postaw innych weeting pochodzenia. się kieruje dba o kompetencje zawodowe otwartość na weding ich ideator, efektow. i nazwiska). rosumen, jest przedsiębiorasy i ambitny był oceniany jako dziwak me e Był starym kawalerem, który przez otoczenie Izabela Łęcka szanowala" до Reecki wychodził pogrążając uprzejmość). samotnika. Rzadko był typem mavzemach. się we uspommieniach i Byl uosobnieniam kupieckiej uczciwości, rzetelności i pracowitości - wartości i traktował swoją funkcije sklepie niesamowicie poważnie. Całe jego życie bywal tam od otwarcia as do samknięcia, a ↳s wolne dai obmystał wygląd wystawy. pracować wymesionych W za darmo. POZYTYWISTA świat - interesuje się polityks • zwolennit postępu im społeczeństwie realisaya hasel posybquishyenangeh • praca organicana - otworzył nowy sklep, inbożyl spätke do hamellen ze Wschoolem charytatywnie, pomógł Maviannie деву • praca u poddaw - udzielał cay Węgiełkowi. kobiet - • emancypacja. własny biznes 4 .. неребрнасије asymilaga żydów - wspolpracuje żydami, zatrudnia ich, po- zadania, swój sklep sprzedaje Salongbaumowi wiene a ważne wspiera Częstochowie 1845 valu, na finansowo Ochockiemu i Geistoni i wartości moralnych (a pracy 2 domu, golyż pośvsol ludzi czuł się nieco kręciło się wokst i zmianami DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ: Pochodził 2 na do mieszczaviskiej rodaing w której bandes silmie kultywowano tradycje pabrictycare. Jego ginies był wielkim zwolennikiem Napoleona Bonaparte, dla którego poderes rasecrepit i synowi. Kiedy jego ojcice smart traft on dry i jej maša- pana Ranska пусконатите jego siostry i jej Po śmierci 20029 zbierać діса doświadczenie pierwsze W handly u Mindow. To tam nauczył się uczciwości i szacunku. Równies tam poznał Augusta Kabea. Byt on subiektem na deiale mydlarskim. • W 1848 voleu vazem = Katzem (jego wledy już przyjacielem) racisquali się do wojeka, by walczyć w poustanin węgierskim. Po tej zaciągneli нојава, навседо poustanin wegierskim. Po tej pregrancy dla 2 się. W kala kilkoma kompanami ukrywali wojsk wegierskich bitwie wraz październiku jednym = postojów do siebie = pistoletu. Ruecki wspominał go prase cale sżycie, często rosmaciając & om Minola (syna poprzedniego pracodawcy Rezeckiego). klovego. Slep samobójstwo, dtrzelając do siebie z prace a mm rozpoczął u dobrze później przejął znany już & innych. Myšli Helene Stawską, zachochzącymi W vównież to otwiera swój czasu toj apoki, jednakic byl darsony seacundion i zagubiony. Najwięcej sklopu Jana Minda Byl maswykle oddany аквари pracy, jego życia A navnet po zakupie sklepu prease Selangbauma przychodeit stało się to wręcz sensem popotnit mystach. Po powrocie do Polski mu Wokulski. sympatic куправіць (танов зата sama spędeał leżąc na swoim obowiązkom Prze-