Język polski /

Lament świętokrzyski

Lament świętokrzyski

 SREDNIOWIECZE
lament swietokrzyski
Lament świętokrzyski to najpiękniejsza polska pieśń religijna średniowiecza. Wiersz jest przykładem gatu

Lament świętokrzyski

user profile picture

kuba_study

5717 Followers

504

Udostępnij

Zapisz

Lament świętokrzyski - średniowiecze

 

1/2

Notatka

SREDNIOWIECZE lament swietokrzyski Lament świętokrzyski to najpiękniejsza polska pieśń religijna średniowiecza. Wiersz jest przykładem gatunku, lamentu jest to skarga, żal. To utwór który wyraża żal po zmarłych i nawołuje do wspólnoty w cierpieniu. Można go wykorzystać w utworach o cierpieniu, obrazu matki, anioła lub żałoby. STABAT MATER DOLORSA Utwór nawiązuje do motywu Stabat Mater Dolorosa, czyli Matki Bożej cierpiącej pod krzyżem. Jest to wciągający monolog Maryi, która z smutkiem i rozpaczą obserwuje mękę i śmierć Syna. Pragnie podzielić się swoim cierpieniem, zwraca się do ludzi, Jezusa, archanioła Gabriela i Matek. Ludzi prosi o wysłuchanie i współczucie. Zwracając się do Jezusa boleje nad Jego losem i prosi, go o pocieszenie. Wyraża ona swoją bezsilność, żałuje że nie może odjąć bólu Jezusowi. Ma żal do archanioła Gabriela, że nie dotrzymał obietnicy radosnego życia, którą usłyszała od niego przy zwiastowaniu. Innym matkom radzi aby się modliły i prosity Boga o zaoszczędzenie im bólu i cierpienia, które przynosi strata dziecka. OBRAZ MAYRI Lament świętokrzyski to przykład kultu maryjnego, podkreśla on rolę i rangę Matki Boskiej w Bożym dziele zbawienia. W lamencie zostaje ukazana jako zapłakana Matka w rozpaczy, „boska" sfera jest odsunięta na dalszy plan. Zwracając się do Ukrzyżowanego, Maryja wiele razy używa słów „syn” i „synek" ani razu nie pada określenie Jezusa sugerujące jego boskość. Przedstawiony w utworze wizerunek cierpiącej Maryi jest bardzo ludzki, bliski człowiekowi. Matka...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Boska, bezradna w swej rozpaczy i żalu po stracie dziecka, bardziej przypomina zwykłą kobietę niż istotę świętą, skarży się, płacze, buntuje, szuka współczucia u innych, motyw cierpienia zyskuje uniwersalny charakter @Kuba_study

Język polski /

Lament świętokrzyski

user profile picture

kuba_study

5717 Followers

 SREDNIOWIECZE
lament swietokrzyski
Lament świętokrzyski to najpiękniejsza polska pieśń religijna średniowiecza. Wiersz jest przykładem gatu

Otwórz

Lament świętokrzyski - średniowiecze

SREDNIOWIECZE lament swietokrzyski Lament świętokrzyski to najpiękniejsza polska pieśń religijna średniowiecza. Wiersz jest przykładem gatunku, lamentu jest to skarga, żal. To utwór który wyraża żal po zmarłych i nawołuje do wspólnoty w cierpieniu. Można go wykorzystać w utworach o cierpieniu, obrazu matki, anioła lub żałoby. STABAT MATER DOLORSA Utwór nawiązuje do motywu Stabat Mater Dolorosa, czyli Matki Bożej cierpiącej pod krzyżem. Jest to wciągający monolog Maryi, która z smutkiem i rozpaczą obserwuje mękę i śmierć Syna. Pragnie podzielić się swoim cierpieniem, zwraca się do ludzi, Jezusa, archanioła Gabriela i Matek. Ludzi prosi o wysłuchanie i współczucie. Zwracając się do Jezusa boleje nad Jego losem i prosi, go o pocieszenie. Wyraża ona swoją bezsilność, żałuje że nie może odjąć bólu Jezusowi. Ma żal do archanioła Gabriela, że nie dotrzymał obietnicy radosnego życia, którą usłyszała od niego przy zwiastowaniu. Innym matkom radzi aby się modliły i prosity Boga o zaoszczędzenie im bólu i cierpienia, które przynosi strata dziecka. OBRAZ MAYRI Lament świętokrzyski to przykład kultu maryjnego, podkreśla on rolę i rangę Matki Boskiej w Bożym dziele zbawienia. W lamencie zostaje ukazana jako zapłakana Matka w rozpaczy, „boska" sfera jest odsunięta na dalszy plan. Zwracając się do Ukrzyżowanego, Maryja wiele razy używa słów „syn” i „synek" ani razu nie pada określenie Jezusa sugerujące jego boskość. Przedstawiony w utworze wizerunek cierpiącej Maryi jest bardzo ludzki, bliski człowiekowi. Matka...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Boska, bezradna w swej rozpaczy i żalu po stracie dziecka, bardziej przypomina zwykłą kobietę niż istotę świętą, skarży się, płacze, buntuje, szuka współczucia u innych, motyw cierpienia zyskuje uniwersalny charakter @Kuba_study